07-07-14

Studenten overschatten de mogelijkheden van hun diploma

Studenten overschatten de kansen die hun diploma op de arbeidsmarkt zal creëren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse National Centre for Universities and Business (NCUB) bij meer dan vierduizend studenten. De onderzoekers stelden vast dat 79 procent van de studenten verwacht na het verlaten van het onderwijs binnen een periode van zes maanden werk op universiteit te zullen vinden. In werkelijkheid vindt volgens de studie daarentegen amper 53 procent binnen een periode van vijf jaar een arbeidsplaats op het verwachte niveau.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: student, diploma |  Facebook |

29-04-14

Amerikaanse student-atleten slachtoffer van negatieve vooroordelen

Atleten worden aan Amerikaanse universiteiten vaak met negatieve vooroordelen bejegend. Er wordt immers vaak aangevoerd dat hun universitaire carrière veel meer op hun atletische prestaties dan op hun academische capaciteiten is gebaseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De onderzoekers stellen dat deze academische stigma rond de student-atleet een zelfvervullende werking kunnen hebben en een negatieve impact kunnen hebben op de academische prestaties. Er wordt aan toegevoegd dat de mannelijke student-atleten bovendien veel gevoeliger zijn voor deze stigma dan hun vrouwelijke collega’s.

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: student, atleet |  Facebook |

01-10-13

Tekstberichten bedreigen nachtrust van studenten

Het verzenden van tekstberichten is één van de belangrijkste oorzaken van het slaaptekort bij de hedendaagse generatie studenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington and Lee University bij een groep Amerikaanse eerstejaarsstudenten. Hoewel de resultaten van de studie uitwijzen dat de impact van de tekstberichten op het psychologisch welzijn van de studenten afhankelijk is van het stressniveau dat de betrokkenen al ervaren, bleek een grotere activiteit rond het verzenden van de mobiele boodschappen alvast rechtstreeks geassocieerd te kunnen worden met een daling van de slaapkwaliteit.

“Slaaptekort is al langer een probleem bij studenten,” merkt onderzoeksleider Karla Murdock, professor psychologie aan de Washington and Lee University, op. “Door de opkomst van mobiele technologieën moet er met texting echter een bijkomende bron van slaapproblemen worden geïdentificeerd. Texting moet bij studenten worden bestempeld als een rechtstreekse bron van slaapstoornissen, naast emotionele problemen en burnout één van de belangrijkste bedreigingen voor de mentale gezondheid bij studerende jongeren.” De onderzoekers wijzen erop dat 70 procent van de studenten minder dan acht uur slaap per nacht genieten, terwijl 40 procent zich slechts twee dagen in de week echt uitgerust voelt.

“Een grote volume tekstberichten kan rechtstreeks worden gekoppeld aan een toename van het slaapprobleem,” zegt professor Murdock. “Daarvoor kunnen twee redenen worden aangeduid. Studenten voelen immers een druk om onmiddellijk te reageren op ontvangen berichten, ongeacht het tijdstip waarop de boodschap binnenkomt. Bovendien houden de studenten hun mobiele telefoon onafgebroken in hun onmiddellijke nabijheid, zodat ze voortdurend worden gewekt door binnenkomende boodschappen. Ook lijkt dat frequente teksttrafieken kunnen worden geassocieerd met een grotere psychologische kwetsbaarheid voor interpersoonlijke stress.”

“Een intensief texting-gedrag lijkt in stressperiodes een problematische impact te hebben,” verduidelijkt de onderzoekster. “Tekstberichten lijken een weinig geschikt communicatieplatform om in hechte relaties om te kunnen omgaan met interpersoonlijke stress. De vocabulaire die in de berichten wordt gehanteerd, ontbeert immers de capaciteit om de nodige nuances aan te brengen die noodzakelijk zijn in de omgang met gevoelige onderwerpen. Bovendien biedt texting ook geen ruimte voor de cruciale niet-verbale signalen die een wezenlijke bijdrage leveren aan persoonlijke conversaties. Het is bijzonder moeilijk om met texting misverstanden of onproductieve interacties bij te sturen.”

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tekstberichten, student |  Facebook |

07-07-13

Buitenlandse studie leidt tot grotere openheid en emotionele stabiliteit

Studies in het buitenland hebben een aantal belangrijke positieve neveneffecten. Dat is de conclusie van een onderzoek wetenschappers aan de Friedrich Schiller University in het Duitse Jena bij duizend Duitse universiteitsstudenten. De onderzoekers stelden immers vast dat een studie in het buitenland niet alleen een postieve impact kan hebben op een academische en professionele carrière, maar ook op de persoonlijkheid van de student. Onder meer wordt gewag gemaakt van een grotere openheid en een grotere emotionele stabiliteit.

Steeds meer Duitse studenten beschouwen één of twee projecten aan een buitenlandse universiteit als een essentieel onderdeel van hun curriculum-vitae. Het aantal Duitse studenten aan buitenlandse universiteiten is de voorbije jaren meer dan verdubbeld. Inmiddels zouden ongeveer één kwart van alle Duitse studenten een buitenlandse ervaring hebben opgedaan. Volgens Julia Zimmermann en Franz Neyer, docenten psychologie aan de Friedrich Schiller University, heeft die ervaring echter niet alleen een academische en professionele meerwaarde, maar is er ook een positief effect merkbaar op de persoonlijke ontwikkeling van de student.

“Zich een weg zoeken in een vreemd land betekent een belangrijke levenservaring,” zegt professor Neyer. “Die ervaringen hebben een grote invloed op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van jonge volwassenen.” Uit het onderzoek bleek dat studenten met buitenlandse ambities al voor hun vertrek een grotere openheid en bewustzijn lieten optekenen dan collega’s die hun hele studie in Duitsland wensten te blijven. Bovendien bleken de studenten met buitenlandse plannen zich ook extraverter op te stellen. Er wordt aan toegevoegd dat vooral het groter aantal internationale contacten blijkt te leiden tot verschillen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

“Personen die gemakkelijk integreren in een andere cultuur, zullen ook vlotter in staat zijn om met nieuwe situaties om te gaan en uitdagingen te beheersen,” merkt professor Zimmermann op. “Het is niet noodzakelijk om daarvoor naar het buitenland te trekken, maar de ervaring heeft duidelijk een positieve impact.”

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: student |  Facebook |

16-06-13

Budgettekorten wegen op dieet Nieuw-Zeelandse studenten

Het dieet van vele studenten heeft te lijden onder beperkte budgetten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Massey University bij driehonderd Nieuw-Zeelandse universiteitsstudenten. De onderzoekers stelden vast dat 34,9 procent van de studenten toegeeft zijn eetgewoonten door een budgettekort te hebben moeten aanpassen. Ook gaf 40,8 procent van de respondenten toe dat financiële problemen een constante bezorgdheid zijn, hoewel slechts 11,5 procent aangeeft moeilijkheden te ondervinden om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dieet, budget, student |  Facebook |

25-04-12

Niet alle studenten zijn technologisch onderlegd

Niet alle studenten zijn technologische onderlegd of behoren tot de early adopters. Een kleine minderheid van de hedendaagse studenten maakt nog altijd geen gebruik van email, terwijl anderen in de war raken door de waaier van technologieën die aan de universiteiten ter beschikking worden gesteld. Een grote groep andere studenten kan zich geen leven zonder mobiele telefoon meer voorstellen en wordt tijdens de studie geregeld afgeleid door sociale netwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Economic and Social Research Council (ESRC).

"De generatiekloof waarvan bij de adoptie van technologie gewag wordt gemaakt, is fel overdreven en symplistisch," merkt onderzoeksleider Christopher Jones op. "Ook nu bestaat er geen eenvormige generatie van studenten met hoogtechnologische vaardigheden." Er wordt aan toegevoegd dat er ook weinig verschil kan worden opgetekend in de technologische vaardigheden tussen de verschillende geslachten, hoewel mannelijke studenten wel meer vertrouwen bleken te hebben in het gebruik van spreadsheets, grafieken, audio, video, computeronderhoud en veiligheid.

Uit het onderzoek bleek dat 97,8 procent van de Britse universiteitsstudenten een mobiele telefoon bezit, gevolgd door een laptop (77,4 procent) en een desktop (38,1 procent). Ook wordt opgemerkt dat 83,2 procent van de studenten toegeeft zijn mobiele telefoon het minst te kunnen missen. Het onderzoek toonde echter ook aan dat er nog een kleine minderheid van studenten geen gebruik maakt van email of geen toegang heeft tot mobiele telefonie. Ook bleken studenten van twintig jaar meer actief te zijn met instant messaging, texting, sociale netwerken en video dan studenten van vijfentwintig jaar.

Lees Verder

14:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: student, technologie |  Facebook |

03-09-11

Google verandert onderzoekswerk studenten

Het internetbedrijf Google heeft een belangrijke impact gehad op het onderzoekswerk van studenten. Dat blijkt uit het onderzoeksproject Ethnographic Research in Illinois Academic Libraries (ERIAL). Er wordt daarbij opgemerkt dat het inschakelen van het online medium helaas niet geleid heeft tot een verbetering van het niveau van dat onderzoekswerk. De onderzoekers wijzen er op dat studenten inmiddels databanken gebruiken zoals ze een zoekmachine zouden gebruiken, wat de verkregen resultaten beperkt.

"De studie bracht aan het licht dat universiteitsstudenten heel ruwe onderzoeksvaardigheden hebben," stipt onderzoeksleider Andrew Asher aan. "Velen weigeren advies in te winnen bij bibliothecarissen of weten zelfs niet dat ze raad kunnen vragen. De bibliotheken werden weliswaar relatief intensief, maar de bibliothecarissen blijven grotendeels afwezig in de research van studenten. De meeste studenten weten niet wat bibliothecarissen doen en hebben er geen idee van dat ze daar hulp zouden kunnen krijgen bij hun academisch werk."

Er wordt aan toegevoegd dat de studenten daarentegen vaak beroep deden op literatuur of gegevensbanken die niet geschikt zijn voor hun studiegebied en blijken onvoldoende inzicht te hebben in de manier waarop ze betere onderzoeksresultaten zouden kunnen verfijnen. "Veel studenten slagen er niet in de informatie-vaardigheden te verwerven die ze in hun latere carrières nodig zullen hebben. Het gaat hier niet alleen om de academische research, maar ook om de vorming van onderlegde, reflectieve en kritische consumenten van informatie."

"Nochtans leveren de meeste studenten hard werk en blijken de respondenten hun best te doen in moeilijke omstandigheden," stelt Asher. "Studenten hebben een betere conceptuele training nodig over de manier waarop zoekmachines hun informatie organiseren en verwerven. Hoewel de interface van Google en andere zoekmachines intuïtiever lijken dan traditionele gegevensbanken, is het achterliggende kader helemaal niet intuïtief en slechts weinig studenten hebben een duidelijk inzicht in de werking van die systemen."

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: google, research, student |  Facebook |