25-09-11

China wereldwijd marktleider landbouwsubsidies

Chinese landbouwers hebben vorig jaar voor een bedrag van 147 miljard dollar aan subsidies ontvangen. Dat is zes keer meer dan twee jaar voordien. Daarmee is China wereldwijd marktleider geworden op het gebied van landbouwsubsidies. Dat is de conclusie van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). De evolutie zou een belemmering kunnen vormen voor de onderhandelingen rond de vrijhandel. In de geïndustrialiseerde wereld zijn de landbouwsubsidies tot een absoluut dieptepunt van 227 miljard dollar teruggevallen.

In de Verenigde Staten zijn de landbouwsubsidies volgens het rapport op één jaar tijd van 25,5 miljard dollar tot 31,4 miljard dollar teruggevallen. Er wordt aan toegevoegd dat landbouwsubsidies een onderdeel vormen van de onderhandelingen bij de World Trade Organization over vrijhandel. Daarbij hebben groeilanden er bij de Verenigde Staten op aangedrongen om de landbouwsubsidies terug te schroeven, waarbij opgemerkt werd dat de Amerikaanse landbouwers zwaar werden ondersteund en daardoor het evenwicht op de markt verstoorden.

In het rapport wordt echter opgemerkt dat China in absolute cijfers meer subsidies toekent dan de Verenigde Staten. In China vertegenwoordigen de subsidies ook 17 procent van het inkomen van de landbouwers. In de Verenigde Staten bedraagt dat slechts 7 procent. In het rapport wordt opgemerkt dat China een aantal subsidies toekent onder de vorm van meststoffen, waardoor de strategie ook een negatieve impact zou hebben op het leefmilieu.

18:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, landbouw, subsidies |  Facebook |

27-04-11

Gedrukte media zullen overheidsgelden nodig hebben

De digitale revolutie heeft vele voordelen opgeleverd aan de persvrijheid, maar heeft de mediasector ook voor belangrijke uitdagingen gesteld. Dat zegt Aidan White, gewezen secretaris-generaal van de International Federation of Journalists, in een interview met het webmagazine Euractiv.com. Vooral de migratie van reclame naar het internet en de convergentie van geschreven en audiovisuele media hebben de traditionele mediasector volgens White compleet overweldigd.

"Die evoluties hebben ertoe geleid dat de winstgevendheid van de media, vooral de krantensector, zwaar in het gedrang is komen," voert White aan. "De krantenoplages zitten al enkele jaren in een constant dalende lijn. Het lijdt dan ook geen enkele twijfel dat de sector een overgangsperiode doormaakt. Die overgang gaat echter gepaard met de sluiting van honderden of zelfs duizenden titels in Europa en Noord-Amerika, met talloze ontslagen en een grotere freelance-activiteit tot gevolg."

Dat heeft volgens White geleid tot een belangrijke kwaliteitsverlies, een grotere sensatiezucht en een oppervlakkige verslaggeving van complexe onderwerpen. "Er moet dan ook de vraag gesteld worden of de privésector nog langer het pluralisme en de betrouwbaarheid in de informatie kan leveren, die noodzakelijk zijn voor de democratie," stipt Aidan White nog aan. "Dat maakt de openbare steun aan de media noodzakelijker dan ooit voordien. Er moet dan ook aanvaard worden dat de journalistiek een essentieel openbaar goed is."

White voegt er echter aan toe dat de media en journalisten zich heel terughoudend opstellen tegenover de mogelijkheid om uit openbare fondsen te worden betaald. "Die perceptie moet echter veranderen," merkt hij op. "Men moet beseffen dat er niets verkeerd is met subsidies." White geeft wel toe dat dit een gevaar zou kunnen vormen voor de redactionele onafhankelijkheid, maar er moet volgens hem onderzocht worden op welke manier daarvoor de nodige garanties kunnen worden voorzien.

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, media, subsidies |  Facebook |

15-11-10

Europa en Verenigde Staten moeten katoensubsidies stoppen

Europa en de Verenigde Staten moeten de subsidiëring van hun katoenproducenten stopzetten. Dat is de slotsom van een rapport van de organisatie Fairtrade. Daarbij wordt opgemerkt dat de rijke landen hun katoenproducenten met meer dan 1 miljard dollar per jaar ondersteunen, waardoor de wereldwijde voorraden opgedreven en de prijzen worden verlaagd die de armere West-Afrikaanse katoenboeren kunnen vragen. Onderhandelaars voor de West-Afrikaanse katoenlanden Tsjaad, Mali, Benin en Burkina Faso zijn van mening dat alleen al de stopzetting van de Amerikaanse subsidies de inkomsten van de armere katoenboeren met 10 procent zou kunnen doen stijgen.

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, katoen, subsidies, verenigde staten |  Facebook |