05-05-14

Bijval legt grondslagen voor verdere successen

Succes heeft echt de mogelijkheid om nog meer bijval te genereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London en de Stony Brook University. De onderzoekers merken op dat personen met schijnbaar dezelfde eigenschappen toch een heel uiteenlopende richting kunnen uitgaan, waarbij sommigen de successen opeen stapelen, terwijl anderen in een eindeloos negatieve spiraal van mislukkingen terecht blijken te komen. Volgens een aantal partijen is dat verschil in belangrijke mate te wijten aan inherent talent, maar vaak blijkt een eerste positieve realisatie vaak de basis te vormen voor verder succes in de toekomst.

Lees Verder

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: succes |  Facebook |

06-10-13

Individu voelt grotere verbondheid met succesvolle onderneming

Het individu voelt een grotere verbondenheid met succesvolle ondernemingen dan met acties die op een mislukking uitlopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London. De resultaten van de studie biedt volgens de onderzoekers nieuwe inzichten in het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Het onderzoek toont volgens de Britse wetenschappers immers aan dat het individu een grotere verantwoordelijkheid voelt voor successen dan voor mislukkingen. De verschillen gaan volgens de onderzoekers veel verder dan een retrospectieve verantwoording van gestelde daden.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: succes |  Facebook |

02-09-13

Mannen voelen zich niet goed met succesvolle vrouw

Mannen hebben het moeilijk met een succesvolle vrouw of vriendin. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida. Opgemerkt wordt dat het onderbewuste zelfbeeld van de man dreigt te worden beschadigd wanneer zijn echtgenote of vriendin successen boekt. De Amerikaanse wetenschappers stellen dat mannen de successen van hun partner automatisch als een persoonlijke mislukking opvatten, ook al zijn beiden niet in een rechtstreekse concurrentiestrijd betrokken. Bij vrouwen blijkt het succes of het falen van hun partner daarentegen geen enkel effect op het zelfbeeld te hebben.

“Mannen voelen zich slechter wanneer hun vrouw of vriendin succes boekt dan wanneer ze faalt,” merkt onderzoeksleider Kate Ratliff, professor psychologie aan de University of Florida, op. “Het zou nog logisch aanvaard kunnen worden dat mannen zich bedreigd voelen wanneer hun partner in een gezamenlijke onderneming, zoals een afslankingskuur, betere prestaties laat opteken. Het onderzoek toonde echter aan dat mannen het succes van hun partner automatisch als een nederlaag voor henzelf bestempelen. Een bericht dat de partner op een test goede prestaties had laten optekenen, had geen impact op het bewuste zelfbeeld van de mannelijke respondenten, maar bleek onbewust wel een belangrijke invloed te hebben.”

Mannen die een bericht ontvingen dat hun partner op een proef bij de beste kandidaten was geëindigd, bleken in het onderzoek woorden met een negatieve inslag veel meer met zichzelf te associëren dan collega’s die hadden gehoord dat hun vrouw of vriendin in de test bij de slechtste kandidaten was uitgekomen. “De prestatie van de vrouw tast het zelfrespect van haar mannelijke partner aan,” zegt Kate Ratliff nog. “Bij vrouwen bleek de prestatie van de partner daarentegen geen impact te hebben op het zelfbeeld. Bovendien bleken vrouwen positiever te zijn over hun relatie wanneer ze aan successen van hun partner dachten.” (MH)

Lees Verder

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: succes |  Facebook |

10-08-13

Diepe concentratie kan positieve uitkomst taak bedreigen

Een overdreven concentratie op een taak kan de prestatie negatief beïnvloeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Een intensieve concentratie en verbetenheid om een taak tot een goed einde te brengen kan volgens de Amerikaanse onderzoekers onder bepaalde omstandigheden een positief resultaat in het gedrang brengen. De wetenschappers stellen dat de extra inspanning die van de hersenen door een grote concentratie wordt gevraagd, ertoe kunnen leiden dat verschillende breinfuncties elkaar storen, zodat het onmogelijk wordt een optimaal functioneren te handhaven.

“De hersenen zijn uitgerust met twee soorten geheugen,” zegt onderzoeksleider Taraz Lee, neurowetenschapper van het ActionLab aan de University of California. “Het impliciete geheugen vereist geen bewuste activiteit en is ook vaak onder woorden te brengen. Anderzijds is er het expliciete geheugen, dat bewust wordt gevormd en perfect verbaal kan worden omschreven. Fietsen is daarvan een goed voorbeeld. Het lichaam weet perfect wat het moet doen, maar de handeling van het fietsen is onmogelijk onder woorden te brengen. Wanneer het expliciete en impliciete geheugen elkaar beginnen te storen, dreigt het individu echter in problemen te komen.”

“Wanneer men echter wordt verhinderd om bewust te proberen om informatie op te slaan en recupereren, wordt het gemakkelijker om te putten uit de onbewuste capaciteiten van de hersenen,” voert de onderzoeker aan. “Uit het onderzoek bleek dat de onderdrukking van het expliciete geheugen door magnetische manipulaties, de proefpersonen toeliet om zich een aantal fotografische beelden, die eerder waren getoond, beter te herinneren. Wanneer het expliciete geheugen echter ongestoord kon werken, bleek daarentegen het geheugen en de prestatie gehinderd te worden. Een grotere concentratie heeft geen enkele positieve impact op het uitvoeren van een taak.”

Het fenomeen verklaart volgens Taraz Lee, die onder meer onderzoek verricht rond de prestaties van professionele golspelers, waarom sporters een quasi perfect parcours kunnen afleggen, maar op het cruciale ogenblik, waar het uiteindelijk resultaat zal worden bepaald, falen. “Zonder de hoge druk, die hen tot grotere concentratie aanzet, lukt de opdracht vaak zonder veel moeite,” zegt de wetenschapper. “Wanneer men zich echter laat verleiden om over de opdracht na te denken, wordt het risico op een mislukking bijzonder groot.”

Lees Verder

16:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: concentratie, succes |  Facebook |

25-06-13

Overwinning tegen grotere groep tegenstanders smaakt zoeter

Succes smaakt zoeter wanneer de overwinning tegenover een grotere groep kan worden geboekt, ook al zijn de kansen op een zege gelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De resultaten van de studie tonen volgens de Amerikaanse onderzoekers aan dat het individu een intuïtief doorzicht heeft in de wet van de grote getallen en beseft dat een grotere massa een bredere en sterkere groep talent omvat en waardoor een overwinning tegenover meer tegenstanders een grotere uitstraling krijgt. Een zege in een grotere competitie lijkt volgens de onderzoekers meer op een definitieve overwinning en vormt daarmee een stimulans voor positieve emoties.

“Successen tegenover een grotere groep leiden tot positievere emotionele reacties omdat de geleverde prestatie sneller wordt bestempeld als een weerspiegeling van echte superioriteit,” merkt onderzoeksleider Ed O’Brien, sociaal psycholoog aan de University of Michigan, op. “Een overwinning tegenover een grotere groep tegenstanders wordt erkend als een bewijs van daadwerkelijke capaciteiten en niet een resultaat dat als een toevalstreffer wordt bestempeld omdat de concurrentie mogelijk van bescheiden niveau zou kunnen zijn geweest. Competities met een grotere groep deelnemers worden intuïteit als de moeilijkste opdrachten ervaren.”

Uit het onderzoek bleek dat de respondenten van mening waren dat een deelnemer die bij een loopwedstrijd met twintigduizend deelnemers tot de 10 procent beste deelnemers behoorde, zich meer tevreden zou voelen met zijn prestatie dan wanneer aan de competitie slechts twintig atleten hadden deelgenomen. Bovendien werd opgemerkt dat de deelnemer in de wedstrijd met het grootste aantal deelnemers ook meer overtuigd zou zijn van de eigen capaciteiten en de toekomstige succeskansen. Ook werd aangegeven dat de wedstrijd met twintigduizend deelnemers een prestigieuzer niveau haalde dan de competitie met twintig atleten.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: succes, competitie |  Facebook |