18-07-14

Evolutie van de taal volgt geen neutraal proces

De evolutie van de taal is niet neutraal, maar is afhankelijk van een selectieve culturele evolutionaire dynamiek. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de University of Western Australia. Opgemerkt wordt dat mensen vasthouden aan elementen uit het verleden, die vertrouwd zijn en hun waarde hebben bewezen, tenzij ze iets tegenkomen waaraan een superieure waarde wordt gekoppeld.

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal |  Facebook |

07-07-14

Taal is belangrijk marketing-instrument voor millennials

Taal is de belangrijkste reden waarom millennials op een andere manier naar reclame en content kijken dan oudere generaties. Dat is de conclusie van een studie van het Britse bedrijf SDL International, gespecialiseerd in vertaalservices, bij een groep millennials. Aangevoerd wordt dat de aankoopintentie met 46 procent kan worden opgedreven indien de informatie in de voorkeurtaal van de consument wordt gepresenteerd.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, millennials |  Facebook |

07-04-14

Beheersing taal is cruciaal voor sociaal-economische mobiliteit immigrant

De beheersing van de Engelse taal is voor immigranten een cruciale vaardigheid om op de Amerikaanse arbeidsmarkt hun weg te vinden. Dat is de conclusie van een rapport van de Princeton University. Een vroege blootstelling aan de Engelse taal door middel van kranten, boeken, televisie, onderwijs en reizen kan volgens het rapport een bepalende impact hebben op de sociaal-economische mobiliteit van de immigrant. Daarbij wordt opgemerkt dat de Engels taalbeheersing sterk verbonden is met een culturele en sociale assimilatie en dan ook een sterke invloed heeft op werkgelegenheid, inkomen en professionele status.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, immigrant |  Facebook |

04-04-14

Digitale technologie in staat om minderheidstalen te redden

Door de verdere ontwikkelingen in de digitale wereld, waar het Engels het dominante communicatie-platform vormt, dreigen minderheidstalen steeds meer in de verdrukking te komen. Daarentegen bieden diezelfde technologische mogelijkheden de kans om die talen te redden en met een breder publiek in contact te brengen. Dat zegt Jeremy Colin Evas, professor taalkunde aan de University of Cardiff. Indien een gepaste strategie gevolgd wordt, kan volgens professor Evas de mogelijkheid worden gecreëerd om de verschillende talen met elkaar te laten communiceren. Op die manier kan de digitale technologie volgens de wetenschapper de taalkundige diversiteit versterken in plaats van te bedreigen.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, technologie |  Facebook |

24-11-13

Wolventaal is uitdrukking van relatiekwaliteit

Wanneer een wolf de roedel verlaat, is het gehuil van de achterblijvers geen weerspiegeling van stress, maar wel van de kwaliteit van hun relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Wolf Science Center in Australië. De resultaten van de studie bieden volgens de Australische onderzoekers een dieper inzicht in de bewuste vocale productie van dieren. De onderzoekers stellen dat de variatie in het wolvengehuil meer aan sociale relaties dan aan een emotionele toestand kan worden toegewezen. Bovendien toont het onderzoek volgens de wetenschappers aan dat wolven hun taal op een flexibele manier kunnen hanteren.

De wetenschap geeft relatief weinig uitzicht op de onderliggende motivaties van dierengeluiden. Het is niet duidelijk of die geluiden gebaseerd zijn op oncontroleerbare emotionele reacties dan wel de dieren de mogelijkheid hebben om hun vokale uitdrukking te baseren op het eigen inzicht in een sociale context. De onderzoekers merken op dat de verzorgers van het Wolf Science Center op geregelde tijdstippen individuele dieren aan een leiband meenemen voor een wandeling, waarbij de resterende leden van de roedel altijd begonnen te huilen. Om de reden daarvan te achterhalen, besliste onderzoeksleider Friederike Range, biologe aan het Messerli Research Institute van de University of Veterinary Medicine Vienna, het stresshormoon bij de achterblijvende dieren te meten. Ook werd informatie verzameld over de hiërarchische status van het dier in de roedel en zijn voorkeurpartners.

De onderzoekers stelden vast dat de resterende wolven harder huilen wanneer de dieren een betere relatie hebben met het exemplaar dat de roedel verlaat en wanneer het vertrekkende roedellid een hoge sociale status geniet. Het niveau van het huilen vertoonde daarentegen geen enkel verband met een hoger niveau van het stresshormoon cortisol. “De resultaten laten dan ook uitschijnen dat het gehuil geen eenvoudige stressrespons is op de scheiding van nauwe groepsleden, maar wellicht meer flexibel wordt gehanteerd om contact te onderhouden en mogelijk te helpen bij een reunie met geallieerde dieren,” voert Friederike Range aan.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wolf, taal, relatie |  Facebook |

30-09-12

Immigranten moeten de taal van hun gastland leren

Immigranten moeten de taal van hun gastland leren. Dat heeft Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor opvoeding en cultuur, gezegd. Vassiliou merkt op dat meertaligheid in al zijn vormen moet worden gepromoot, maar het is volgens haar ook van cruciaal belang dat migranten de taal van hun gastland beheersen. Indien een gemeenschap geïntegreerd wil kunnen worden in een gastland, moet volgens de Europese Commissaris ook de lokale officiële taal worden geleerd. De Europees Commissaris verwees daarbij expliciet naar België, waar een aantal kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen enkel in het Turks de kiezer benaderden.

Het Centre Démocrate Humaniste (CDH), de partij van de betrokken kandidaten, stelde echter dat het gebruik van een andere taal alleen is toegelaten als een bijkomende vertaling vanuit de officiële landstalen. Nog andere kandidaten voerden reclamecampagnes in het Pools. “Immigranten moeten de taalverplichtingen van hun gastland respecteren,” merkte ook Europees Commissaris Vassiliou op tegenover het online magazine Euractiv op. “Het is voor deze bevolkingsgroep bovendien bijzonder belangrijk om de officiële talen van het land te leren.”

Androulla Vassiliou gaf verder toe dat Engels in de praktijk de dominante buitenlandse taal in Europa is en dat de jongeren in de meeste landen kiezen om het Engels te leren. “Maar dat is niet voldoende,” stipte de Europees Commissaris aan. “Engels is weliswaar de belangrijkste gebruikstaal, maar het beheersen en spreken van andere buitenlandse talen creëert bijzonder grote voordelen. Het biedt onder meer uitgelezen gelegenheden om elkaar beter te leren kennen.” Vassiliou merkte ook op dat vele ambtenaren van de Europese instellingen in Brussel evenmin één van de Belgische landstalen spreken.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigrant, taal |  Facebook |

19-09-12

Muziek komt voor de taal

Muziek en taal zijn, in tegenstelling tot eerdere theorieën, cognitief geen afzonderlijke concepten en evenmin is muziek een bijproduct van de taal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en de University of Maryland. Onderzoeksleider Anthony Brandt, professor muziekcompositie aan de Rice University, stelt dat muziek in het leven van de mens voor de taal komt. Hij wijst er daarbij op dat kinderen eerst naar het geluid van de taal luisteren en zich pas later op de betekenis van de woorden toespitsen. Brandt benadrukt bovendien dat muzikale en taalkundige vaardigheden zich bovendien gelijktijdig lijken te ontwikkelen. De intensieve band tussen muziek en taal verklaart volgens de onderzoeker ook waarom mensen met taalmoeilijkheden ook vaak muzikale problemen hebben en waarom muziek kan helpen om patiënten na een beroerte weer te leren spreken.

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, taal |  Facebook |