18-07-14

Evolutie van de taal volgt geen neutraal proces

De evolutie van de taal is niet neutraal, maar is afhankelijk van een selectieve culturele evolutionaire dynamiek. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de University of Western Australia. Opgemerkt wordt dat mensen vasthouden aan elementen uit het verleden, die vertrouwd zijn en hun waarde hebben bewezen, tenzij ze iets tegenkomen waaraan een superieure waarde wordt gekoppeld.

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal |  Facebook |

07-07-14

Taal is belangrijk marketing-instrument voor millennials

Taal is de belangrijkste reden waarom millennials op een andere manier naar reclame en content kijken dan oudere generaties. Dat is de conclusie van een studie van het Britse bedrijf SDL International, gespecialiseerd in vertaalservices, bij een groep millennials. Aangevoerd wordt dat de aankoopintentie met 46 procent kan worden opgedreven indien de informatie in de voorkeurtaal van de consument wordt gepresenteerd.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, millennials |  Facebook |

07-04-14

Beheersing taal is cruciaal voor sociaal-economische mobiliteit immigrant

De beheersing van de Engelse taal is voor immigranten een cruciale vaardigheid om op de Amerikaanse arbeidsmarkt hun weg te vinden. Dat is de conclusie van een rapport van de Princeton University. Een vroege blootstelling aan de Engelse taal door middel van kranten, boeken, televisie, onderwijs en reizen kan volgens het rapport een bepalende impact hebben op de sociaal-economische mobiliteit van de immigrant. Daarbij wordt opgemerkt dat de Engels taalbeheersing sterk verbonden is met een culturele en sociale assimilatie en dan ook een sterke invloed heeft op werkgelegenheid, inkomen en professionele status.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, immigrant |  Facebook |

04-04-14

Digitale technologie in staat om minderheidstalen te redden

Door de verdere ontwikkelingen in de digitale wereld, waar het Engels het dominante communicatie-platform vormt, dreigen minderheidstalen steeds meer in de verdrukking te komen. Daarentegen bieden diezelfde technologische mogelijkheden de kans om die talen te redden en met een breder publiek in contact te brengen. Dat zegt Jeremy Colin Evas, professor taalkunde aan de University of Cardiff. Indien een gepaste strategie gevolgd wordt, kan volgens professor Evas de mogelijkheid worden gecreëerd om de verschillende talen met elkaar te laten communiceren. Op die manier kan de digitale technologie volgens de wetenschapper de taalkundige diversiteit versterken in plaats van te bedreigen.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, technologie |  Facebook |

24-11-13

Wolventaal is uitdrukking van relatiekwaliteit

Wanneer een wolf de roedel verlaat, is het gehuil van de achterblijvers geen weerspiegeling van stress, maar wel van de kwaliteit van hun relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Wolf Science Center in Australië. De resultaten van de studie bieden volgens de Australische onderzoekers een dieper inzicht in de bewuste vocale productie van dieren. De onderzoekers stellen dat de variatie in het wolvengehuil meer aan sociale relaties dan aan een emotionele toestand kan worden toegewezen. Bovendien toont het onderzoek volgens de wetenschappers aan dat wolven hun taal op een flexibele manier kunnen hanteren.

De wetenschap geeft relatief weinig uitzicht op de onderliggende motivaties van dierengeluiden. Het is niet duidelijk of die geluiden gebaseerd zijn op oncontroleerbare emotionele reacties dan wel de dieren de mogelijkheid hebben om hun vokale uitdrukking te baseren op het eigen inzicht in een sociale context. De onderzoekers merken op dat de verzorgers van het Wolf Science Center op geregelde tijdstippen individuele dieren aan een leiband meenemen voor een wandeling, waarbij de resterende leden van de roedel altijd begonnen te huilen. Om de reden daarvan te achterhalen, besliste onderzoeksleider Friederike Range, biologe aan het Messerli Research Institute van de University of Veterinary Medicine Vienna, het stresshormoon bij de achterblijvende dieren te meten. Ook werd informatie verzameld over de hiërarchische status van het dier in de roedel en zijn voorkeurpartners.

De onderzoekers stelden vast dat de resterende wolven harder huilen wanneer de dieren een betere relatie hebben met het exemplaar dat de roedel verlaat en wanneer het vertrekkende roedellid een hoge sociale status geniet. Het niveau van het huilen vertoonde daarentegen geen enkel verband met een hoger niveau van het stresshormoon cortisol. “De resultaten laten dan ook uitschijnen dat het gehuil geen eenvoudige stressrespons is op de scheiding van nauwe groepsleden, maar wellicht meer flexibel wordt gehanteerd om contact te onderhouden en mogelijk te helpen bij een reunie met geallieerde dieren,” voert Friederike Range aan.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wolf, taal, relatie |  Facebook |

30-09-12

Immigranten moeten de taal van hun gastland leren

Immigranten moeten de taal van hun gastland leren. Dat heeft Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor opvoeding en cultuur, gezegd. Vassiliou merkt op dat meertaligheid in al zijn vormen moet worden gepromoot, maar het is volgens haar ook van cruciaal belang dat migranten de taal van hun gastland beheersen. Indien een gemeenschap geïntegreerd wil kunnen worden in een gastland, moet volgens de Europese Commissaris ook de lokale officiële taal worden geleerd. De Europees Commissaris verwees daarbij expliciet naar België, waar een aantal kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen enkel in het Turks de kiezer benaderden.

Het Centre Démocrate Humaniste (CDH), de partij van de betrokken kandidaten, stelde echter dat het gebruik van een andere taal alleen is toegelaten als een bijkomende vertaling vanuit de officiële landstalen. Nog andere kandidaten voerden reclamecampagnes in het Pools. “Immigranten moeten de taalverplichtingen van hun gastland respecteren,” merkte ook Europees Commissaris Vassiliou op tegenover het online magazine Euractiv op. “Het is voor deze bevolkingsgroep bovendien bijzonder belangrijk om de officiële talen van het land te leren.”

Androulla Vassiliou gaf verder toe dat Engels in de praktijk de dominante buitenlandse taal in Europa is en dat de jongeren in de meeste landen kiezen om het Engels te leren. “Maar dat is niet voldoende,” stipte de Europees Commissaris aan. “Engels is weliswaar de belangrijkste gebruikstaal, maar het beheersen en spreken van andere buitenlandse talen creëert bijzonder grote voordelen. Het biedt onder meer uitgelezen gelegenheden om elkaar beter te leren kennen.” Vassiliou merkte ook op dat vele ambtenaren van de Europese instellingen in Brussel evenmin één van de Belgische landstalen spreken.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigrant, taal |  Facebook |

19-09-12

Muziek komt voor de taal

Muziek en taal zijn, in tegenstelling tot eerdere theorieën, cognitief geen afzonderlijke concepten en evenmin is muziek een bijproduct van de taal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en de University of Maryland. Onderzoeksleider Anthony Brandt, professor muziekcompositie aan de Rice University, stelt dat muziek in het leven van de mens voor de taal komt. Hij wijst er daarbij op dat kinderen eerst naar het geluid van de taal luisteren en zich pas later op de betekenis van de woorden toespitsen. Brandt benadrukt bovendien dat muzikale en taalkundige vaardigheden zich bovendien gelijktijdig lijken te ontwikkelen. De intensieve band tussen muziek en taal verklaart volgens de onderzoeker ook waarom mensen met taalmoeilijkheden ook vaak muzikale problemen hebben en waarom muziek kan helpen om patiënten na een beroerte weer te leren spreken.

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, taal |  Facebook |

08-09-12

Duitse taalcursussen uitweg voor Spanjaarden en Portugezen

Steeds meer Spanjaarden volgen Duitse taallessen. De cursussen blijken door de Spaanse bevolking als een potentiële uitweg gezien om de moeilijke economische situatie in hun land te ontvluchten. Dat heeft Uwe Mohr, directeur taalonderwijs aan het Goethe Institute in Brussel, tegenover het magazine Euractiv gezegd. Volgens Mohr heeft de instelling de voorbije twee jaar een grote toeloop van studenten uit Spanje en Portugal opgetekend. Vooral de lokale divisies van het instituut zouden gewag maken van een grote stijging. Onder meer zouden in Madrid dit jaar ongeveer zevenduizend studenten staan ingeschreven. Dat is een stijging met drieduizend studenten op twee jaar tijd. Ook elders worden dergelijke trends opgetekend. Volgens Mohr werken diverse Spaanse wervingsbureaus samen met Duitse ondernemingen om in een aantal sectoren op zoek te gaan naar geschoold personeel met de nodige talenkennis.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, duitsland, spanje, portugal |  Facebook |

30-07-12

Ook taal kent mannelijke vooringenomenheid

De taal is grotendeels volgens een mannelijke structuur opgebouwd. Dat stellen wetenschappers van de University of Alberta na een onderzoek bij een groep eentalig Engelssprekende kinderen en hun tweetalig Frans-Engels sprekende leeftijdsgenoten. De onderzoekers stelden dat de kinderen objecten vaak een mannelijk karakter meegaven. Dat was onder meer het geval voor het begrip koe. Dat lag volgens de onderzoekers niet aan een gebrek aan kennis bij de kinderen, want een groot gedeelte gaf aan dat koeien de vrouwelijke populatie van de veestapel uitmaken. Er is volgens de onderzoekers in de taal zelf sprake van een vooringenomenheid. Wanneer er geen specificatie wordt gegeven, is de basis volgens de onderzoekers in veel talen immers mannelijk. De Franse taal, die een groter onderscheid maakt tussen mannelijk en vrouwelijk, zou bij tweetalige kinderen wel voor een grotere nuance zorgen.

Lees Verder

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, gendergelijkheid |  Facebook |

26-05-12

Meerderheid inwoners Europese Unie taalkundig achtergesteld

Twee op drie inwoners van de Europese Unie worden taalkundig achtergesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Southern Methodist University en de Université Libre de Bruxelles. De wetenschappers merken op dat de officiële informatie-uitwisseling binnen de Europese Unie gebeurt in de Engelse taal, terwijl amper één derde van de bevolking Engelstalig is. Daardoor heeft de meerderheid van de inwoners van de Europese Unie volgens hen onvoldoende toegang tot de Europese wetten, regelgeving en debatten.

"De Europese Unie telt zevenentwintig langen en drieëntwintig officiële talen, maar de officiële communicatie gebeurt vooral in het Engels," merken de onderzoekers Shlomo Weber en Victor Ginsburg op. "Toch spreekt amper één derde van de vijfhonderd miljoen inwoners van de regio Engels. De andere twee derde is taalkundig achteruit gesteld. Taal is nochtans een belangrijk platform voor engagement. De bevolking identificeert zichzelf bijzonder sterk met zijn taal, die geïntegreerd is in zijn cultuur en tradities."

"Taal, cultuur en tradities zijn cruciaal om iemand toe te laten zich een volwaardig lid te voelen van de maatschappij," merken de onderzoekers op. De wetenschappers wijzen erop dat in het verleden een aantal politieke regimes aan een diverse bevolking één taal hebben opgelegd om efficiënter te kunnen werken of sociale controle te kunnen behouden, maar dat systeem is volgens de onderzoekers in bijna alle gevallen onhoudbaar gebleken. Anderzijds geven de onderzoekers toe dat een totale taalkundige anarchie een totaal gebrek aan efficiëntie tot gevolg heeft.

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, taal |  Facebook |

20-03-12

Digitale tijdperk gaat gepaard met verarming taal

Het toevoegen van nieuwe woorden aan een bestaande taal en het verdwijnen van oude termen vormt een constant proces. Wanneer nieuwe dingen of ideeën worden ontdekt, worden nieuwe woorden gecreëerd om die nieuwe gegevens te omschrijven. In het digitale tijdperk blijkt dat proces echter te vertragen, hoewel steeds sneller nieuwe begrippen of producten naar boven komen. Dat is de conclusie van het Lucca Institute for Advanced Studies in Italië. Daarbij wordt opgemerkt dat oude woorden sneller worden afgevoerd, terwijl nieuwe termen trager tot de taal doordringen.

Uit een onderzoek van de Engelse, Spaanse en Hebreeuwse vocabulaire blijkt volgens de onderzoekers dat de vernieuwing van de taal op een veel trager tempo gebeurt dan tijdens de voorbije driehonderd jaar het geval is geweest. "Eén van de meest opvallende vaststellingen was dat woorden die tijdens de voorbije tien tot twintig jaar in de taal zijn opgedoken, vaker inmiddels weer verdwenen zijn dan woorden uit vroegere periodes," merken de Italiaanse onderzoekers op.

Ook bleek dat er de voorbije twintig jaar minder frequent nieuwe woorden aan de taal werden bijgevoegd dan de periode voordien. "Dat geeft aan dat de moderne talen een inkrimping kennen," wordt er nog opgemerkt. "Dat zou mogelijk onder meer het gevolg kunnen zijn van elektronische spellingscontrole en de tendens om tijdens het gebruik van email en texting een beperktere vocabulaire te gebruiken. Ook moet er rekening worden gehouden dat onder meer in de wetenschappen vaak exclusief gebruik gemaakt wordt van de Engelse taal, ongeacht de moedertaal van de spreker."

De onderzoekers stelden ook vast dat nieuwe woorden in het digitale tijdperk wel sneller tot het mainstream-taalgebruik gaan behoren dan voordien. Ook dat is wellicht het gevolg van de moderne elektronische communicatie," wordt er opgemerkt. De Italiaanse wetenschappers merkten verder op dat het minstens veertig jaar duurt vooraleer een woord helemaal wordt aanvaard als onderdeel van de taal. Wanneer dat niet is gebeurt, dreigt het woord volgens hen weer te verdwijnen.

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, digitaal |  Facebook |

03-11-11

Tweetaligheid stimulans voor flexibiliteit babybrein

Baby's in een tweetalig gezin kunnen genieten van een langere periode waarin hun brein voldoende flexibel is om een vreemde talen aan te leren dan in huishoudens waar slechts één taal wordt gesproken. Dat is de conclusie van den Amerikaans onderzoek van de University of Washington bij Engelstalige en Spaanstalige gezinnen. Daarbij bleek dat het brein van baby's in tweetalige gezinnen flexibel bleef voor vreemde talen tot ze tien tot twaalf maanden oud waren. Bij baby's uit eentalige huishoudens duurt die periode slechts zes tot negen maanden.

"De grotere flexibiliteit van tweetalige kinderen is volgens de onderzoekers wellicht te wijten aan de grotere variëteit aan taalklanken die ze thuis opvangen," merkt het webmagazine HealthDay News op. "Bovendien wordt opgemerkt dat de hoeveelheid vreemde klanken die worden opgevangen, ook een effect heeft op de vocabulaire als peuter. Kinderen die als baby meer Spaans hebben opgevangen, zullen op een leeftijd van vijftien maanden ook meer Spaanse woorden bekken."

"Het tweetalig brein is een fascinerend gegeven, want het weerspiegelt de menselijke capaciteit op het gebied van flexibel denken," merkt onderzoeksleider Patricia Kuhl, directeur van het Institute for Learning and Brain Sciences aan de University of Washington, op. "Tweetalige baby's leren dat objecten en gebeurtenissen in de wereld twee namen hebben. De flexibele overschakeling tussen die benamingen betekent een uitstekende oefening voor de hersenen."

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opvoeding, taal |  Facebook |

17-02-11

Taal noodzakelijke basis voor wiskundig inzicht

Mensen hebben taal nodig om cijfers te kunnen doorgronden. Dat hebben wetenschappers van de Universiteit van Chicago aangetoond door dove mensen met een beperkte gebarentaal te bestuderen. Wanneer mensen geen taal beheersen waarin ze getallen kunnen uitdrukken, blijken ze volgens de onderzoekers niet in staat te zijn om het verschil tussen verschillende hoeveelheden te begrijpen. Volgens onderzoeksleider Elizabet Spaepen toont de studie voor het eerst onomstotelijk aan dat taal de basis vormt voor wiskundig inzicht.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door experimenten uit te voeren met dove mensen uit Nicaragua die een unieke gebarentaal gebruiken. In deze taal kunnen ze geen exacte getallen uitdrukken, maar alleen het verschil maken tussen weinig en veel. Hoofdonderzoeker Elizabet Spaepen benadrukt dat de Nicaraguaanse doven tot het getal drie alles begrepen, maar hogere getallen niet konden vatten. Ook in de Amazone leven verschillende primitieve volken die een taal spreken waarin geen precieze aantallen kunnen worden uitgedrukt.

Uit eerdere wetenschappelijke studies is gebleken dat ook deze mensen moeite hebben om getallen boven de drie te doorgronden. Tot nu toe was echter niet duidelijk of dat kwam door de beperking van hun taal, of door het feit dat ze in een cultuur leven waarin precieze getallen onbelangrijk zijn omdat ze bijvoorbeeld geen geld gebruiken. De Nicaraguaanse proefpersonen leven echter in een moderne cultuur waarin ze veel te maken krijgen met uiteenlopende getallen en wordt er wel degelijk met geld betaald. Toch konden ze door hun beperkte taal geen onderscheid maken tussen grotere getallen.

10:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, wiskunde |  Facebook |

02-10-10

Europese Unie spreekt een eigen Engels dialect

Met elke uitbreiding van de Europese Unie wordt de interne communicatie steeds meer gedomineerd door het Engels als werktaal. Dat werd opgemerkt tijdens een colloquium, georganiseerd door het Institute Supérieure de Traducteurs et Interprètes (ISTI) uit Brussel. Hoewel het Europees Parlement in zijn interne communicatie meertaliger is dan de Europese Commissie en de Raad van Europa, betekent de noodzaak aan een gezamenlijke taal volgens Ambroise Perrin, woordvoerder van de Franse taalvereniging Défense de la Langue Française (DLF), dat het Engels nog altijd dominant blijft. Dat leidt volgens specialisten tot het gebruik van een verbasterd Engels.

Het taalpluralisme is een basisprincipe van de Europese Unie. Christian Tremblay, woordvoerder van het European Observatory of Plurilingualism, merkt echter op dat Europa moet werken met een realiteit van drieëntwintig officiële talen, plus een aantal talen van regio's en minderheden. Bovendien moet er volgens Tremblay voor gezorgd worden dat de sprekers van al deze talen kunnen samenwerken. Ludovic Laporte, woordvoerder van het vertaaldepartement van de Europese Commissie, stelt dat de werktaal van de Europese instellingen in werkelijkheid een verbasterd Engels is dat door de meeste medewerkers wordt gesproken.

Ludovic Laporte zegt dat de Europese Unie uiteindelijk mogelijk zal gedwongen worden om het Engels te kiezen als een noodzakelijk werkcompromis in een multinationale omgeving. Op dit ogenblik zou bij 80 procent van de interne communicatie van de Europese Commissie de Engelse taal worden gehanteerd. Alleen de definitieve teksten worden omgezet in de drieëntwintig officiële talen van de Europese Unie. Volgens Laporte is die trend vooral ontstaan na de uitbreiding van de Europese Unie zes jaar geleden, waardoor het aantal officiële talen werd verdubbeld. Voordien zouden meer interne documenten worden opgesteld in het Duits en Frans.

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: communicatie, europese unie, taal |  Facebook |

18-02-10

Meertaligheid begint in de moederbuik

Baby's die tijdens de zwangerschap geregeld twee verschillende talen horen, zijn ook meer geneigd om later vlot tweetalig te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of British Columbia en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Bovendien blijken kinderen die tijdens de zwangerschap met twee moedertalen werden geconfronteerd, ook perfect in staat te zijn om die twee talen van elkaar te onderscheiden. Er is volgens de onderzoekers dan ook sprake van een mechanisme dat deze kinderen van bij de geboorte belet om de verschillende talen door elkaar te halen. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze kinderen dan ook de interesse hebben meegekregen om de verschillende talen verder aan te leren.

"De onderzoekers testten twee groepen van borelingen," aldus het persbureau AFP. "Eén groep had tijdens de zwangerschap alleen Engels te horen gekregen, maar de tweede groep was geconfronteerd met Engels en Tagalog, een taal die gesproken wordt op de Filippijnen. Om de voorkeur voor een taal te bepalen, bekeken de onderzoekers de zuigreflexen van de pasgeboren baby's. Een grotere zuigactiviteit bij een boreling is immers een aanwijzing van een interesse in een stimulus. In een eerste experiment kregen de baby's een speech van tien minuten te horen, waarbij elke minuut werd afgewisseld tussen het Engels en het Tagalog. De kinderen die tijdens de zwangerschap alleen Engels te horen hadden gekregen, bleken daadwerkelijk een grotere zuigreflex te vertonen bij de Engelse speech dan bij het Tagalog."

De baby's die tijdens de zwangerschap met de twee talen waren geconfronteerd, vertoonden daarentegen een gelijkaardige interesse voor het Engels als voor het Tagalog. "De onderzoekers stelden dan ook dat een prenatale tweetalige blootstellingen de kinderen voorbereidt om naar hun twee moedertalen te luisteren en aan te leren," stipt het persbureau nog aan. De onderzoekers bekeken ook of de borelingen het onderscheid konden maken tussen de twee talen, wat een cruciaal gegeven is om tweetalig te worden. De kinderen luisterden naar zinnen in één taal, tot ze hun interesse verloren, waarop werd overgeschakeld naar een andere taal of werd er verder gegaan in dezelfde taal, maar met een andere spreker. Daarbij bleek dat de kinderen intensiever begonnen te zuigen bij het horen van een andere taal, maar niet bij het overschakelen naar een andere spreker in dezelfde taal.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, zwangerschap, meertaligheid |  Facebook |

24-08-09

Talenonderwijs moet gebruik maken van iPhone

De iPhone is een uitstekend platform om vreemde talen te leren. Dat zegt de zakenman Chris Lonsdale uit Hong Kong. De iPhone biedt volgens hem immers een unieke mogelijkheid om audio, video, text en dataestanden te verbinden met een centrale website, waardoor volgens Lonsdale uitgelezen mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om vreemde talen op een snelle manier aan te leren. Vooral door de video-mogelijkheden van de iPhone kan de gebruiker volgens Lonsdale visueel ervaren hoe woorden worden uitgesproken, wat een belangrijk voordeel zou zijn tegenover andere methodes. Lonsdale mikt vooral op Chinezen die in een korte tijdsspanne Engels onder de knie willen krijgen, onder meer bij medewerkers van grote multinationale ondernemingen.

"Sinds de iPhone werd gelaneerd, zijn al tienduizenden toepassingen ontwikkeld," aldus het persbureau AFP. "Volgens zakenman Chris Lonsdale biedt de iPhone alle instrumenten aan om een vreemde taal te leren en een inzicht te krijgen in de manier waarop vreemde talen kunnen worden aangeleerd." Lonsdale zegt de voorbije jaren nieuwe technieken ontwikkeld te hebben als tegengewicht tegen de grammatica-gecentreerde taalmethodes, die volgens hem bij zoveel mensen een afkeer heeft ontwikkeld tegen het aanleren van nieuwe talen. Zijn leersysteem combineert onder meer uit anecdotes en filosofie met onconventionele taalmethodes. Ook heeft hij een cd-reeks waarin taalonderwijs gekoppeld wordt aan muziek, uitgaande van het idee dat een melodie woorden gemakkelijk laat opnemen in het menselijk brein.

Voor de iPhone ontwikkelde Lonsdale de applicatie Third Ear Kungfu English. "Hij wil het publiek laten beseffen dat taalonderwijs geen kwestie van talent, maar uitsluitend van methode," merkt het persbureau nog op. "Wie na twee jaar les de taal nog niet onder de knie heeft, is volgens hem met een verkeerde methode bezig geweest." Dankzij de videofunctie van de iPhone kan de leerling volgens Lonsdale aan mondbewegingen duidelijk zien hoe een woord wordt uitgesproken. Hij wijst erop dat dit de techniek is die ook kinderen op een natuurlijke manier gebruiken om hun taal te leren. Lonsdale voegt er aan toe dat aan de hand van de iPhone ook daadwerkelijk kan gecontroleerd worden hoeveel tijd de leerling aan de taallessen heeft besteed. Lonsdale biedt de iPhone met de applicatie immer aan bedrijven te koop aan.

14:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, onderwijs, iphone |  Facebook |