28-08-12

Britse robot kan taalvaardigheid opbouwen

Wetenschappers van de Adaptive Systems Research Group aan de University of Hertfordshire zijn erin geslaagd om een robot te ontwikkelen die de mogelijkheid heeft om, zoals kinderen tussen zes en veertien maanden oud, rudimentaire taalkundige vaardigheden te ontplooien. De robot DeeChee van de Britse onderzoekers bleek na een interactie met mensen van louter klanken te evolueren naar het vormen van woorden, waaronder kleuren en vormen. Onderzoeksleider Caroline Lyon merkt op dat peuters gevoelig zijn voor de frequentie van klanken in de spraak en stelt dat de experimenten van de Britse onderzoekers hebben aangetoond dat deze gevoeligheid kan worden gemodelleerd en gebruikt om aan robots woordvormen aan te leren. Caroline Lyon merkte ook op dat het onderzoek bovendien heeft uitgewezen dat niet alle volwassenen even geschikt zijn om anderen een taal aan te leren.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica, taalkunde |  Facebook |

22-12-11

Brein slaat woorden op in een visuele bibliotheek

Vaardigde lezers kunnen woorden aan een lichtsnelheid herkennen omdat ze het woord ergens in een visuele bibliotheek hebben opgeslagen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Georgetown University. De resultaten spreken de eerdere theorieën tegen dat het menselijk brein de klanken van het woord uitzendt elke keer dat het wordt opgemerkt. De onderzoekers stellen dat hun bevindingen uiteindelijk moeten kunnen helpen om leesstoornissen, zoals dyslexie, aan te pakken.

 

"Eens men een woord heeft geleerd, wordt het in een exclusieve visuele bibliotheek in de hersenen geplaatst," merkt Laurie Glezer, onderzoeker aan het Laboratory for Computational Cognitive Neuroscience van de Georgetown University, op. "Dat visuele beeld biedt het individu de mogelijkheid om snel en efficiënt woorden te herkennen, zoals bij vaardige lezers kan worden opgemerkt. Dit gegeven kan verklaren waarom mensen met dyslexie trager en moeilijker lezen."

 

Glazer vermoedt dat mensen met dyslexie er niet in slagen om een duidelijk visueel beeld te creëren van de woorden die ze eerder zijn tegengekomen. "Deze mensen kunnen niet profiteren van het snelle verwerken van woorden dat door de visuele bibliotheek wordt mogelijk gemaakt," merkt ze op. "Maar misschien wordt het in de toekomst mogelijk om kinderen met dyslexie te helpen om een meer verfijnde visuele bibliotheek op te bouwen."

20:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalkunde, dyslexie, spraak |  Facebook |

Hiphop mogelijk platform voor aanleren van taal

Hiphop-muziek vormt een uitstekend platform om een taal aan te leren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alberta naar het taalgebruik in hiphop-muziek. De Canadese onderzoekers stelden vast dat het aantal hiphop-muzikanten dat door de consumenten werd beluisterd, bepalend was voor de vertrouwdheid van de betrokkenen met specifieke woorden en uitdrukkingen die in de sector worden gebruikt en die niet als mainstream worden bestempeld, zoals hiphop-aanwijzingen voor vrienden (road dog) of kapitaal (guap).

De onderzoekers stelden ook vast dat de respondenten meer geneigd waren om een vocabularium te beheersen indien de hiphop-muzikanten van hun voorkeur het woord in hun songteksten gebruikten. "Dat effect bleef zelfs gelden wanneer ook andere bepalende factoren - zoals demografie, de algemene kennis van de popcultuur en de totale muziekvoorkeuren - in de resultaten werden verrekend," voeren de onderzoekers aan.

"Het meeste onderzoek rond het aanleren van een vocabularium op basis van media-blootstelling richt zich op kinderen en anderstaligen," merken de onderzoekers op. "Het onderzoek naar het leerproces van adolescenten bij het aanleren van een vocabularium door een vrijwillige blootstelling aan muziek, brengt een aantal nieuwe aspecten van het taalonderwijs naar voor en houdt rekening met de intenties en motivaties van de leerlingen. De structuuropbouw van het vocabularium kan daarbij een cruciaal onderdeel vormen."

18:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hiphop, taalkunde |  Facebook |

16-04-11

Hele mensheid taalkundig schatplichtig aan Afrika

Net zoals het genetisch erfgoed van de mens kan teruggevoerd worden naar Afrika, hebben ook de talen zich van het Afrikaanse continent over de hele wereld verspreid. Dat is de conclusie van een onderzoek van Quentin Atkinson, wetenschapper aan het departement psychologie van de University of Auckland in Nieuw-Zeeland. De onderzoeker stelt dat de fonemen uit het moderne spraakgebruik patronen vertegenwoordigen die een weerspiegeling vormen van de verscheidenheid in de menselijke genetica.

"Naarmate de mensheid vanuit Afrika begon te migreren en andere regio's begon te koloniseren, nam de genetische diversiteit toe," voert Atkinson aan tegenover het webmagazine HealthDay News. "Op dat ogenblik begon ook de fonemen-diversiteit toe te nemen." De wetenschapper merkt op dat de dialecten met de meeste fonemen zijn terug te vinden in Afrika. De dialecten met het kleinste aantal fonemen zijn daarentegen terug te vinden in Zuid-Amerika en de tropische eilanden in de Stille Oceaan.

Gebieden die het mees recent zijn gekoloniseerd gebruiken volgens Atkinson het minste aantal fonemen, terwijl regio's met een lange populatie-geschiedenis, zoals de Sub-Sahara, nog altijd het grootst aantal fonemen gebruiken. "Naarmate de afstand tegenover Afrika toeneemt, kan een daling in het aantal fonemen worden opgetekend," merkt de wetenschapper op. Het betekent volgens hem ook dat de mensheid niet alleen genetisch, maar ook cultureel schatplichtig is aan Afrika.

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, fonemen, taalkunde |  Facebook |

28-01-09

Flauwe moppen kunnen leiden tot sociale schade

jokingHet vertellen van slechte grappen kan de moppentapper gevoelige sociale schade doen oplopen. Dat zegt Nancy Bell, taalkundige aan de Washington State University. Het onderzoek toonde aan dat vele toehoorders nauwelijks moeite doen om hun afkeer van de flauwe humor te verbergen. De reacties gaan volgens Bell van een milde afkeur tot agressief weerwerk, waarbij ook grover taalgebruik niet wordt geschuwd. Bell stelt dat de meest agressieve reacties veelal afkomstig zijn van goede vrienden of nauwe verwanten van de verteller. Nancy Bell stelt dat er al veel onderzoek is gebeurd rond humor, maar dat daarbij nagenoeg nooit aandacht wordt besteed aan mislukkingen, die nochtans eveneens een wezenlijk onderdeel vormen van de sociale interactie.

Nancy Bell zegt verbaasd te zijn over de agressiviteit van de reacties op slechte moppen. "We gingen ervan uit dat iedereen al eens de ervaring heeft gehad niet grappig te zijn," vertelt ze aan het magazine LiveScience. "We hadden niet verwacht dat de toehoorders het mes nog eens dieper in de wonde zouden draaien en de verteller zich nog ellendiger laten voelen. De reacties variëren echter van beledigingen en sarcasme tot een valse lach en een aantal andere afkeurende houdingen. De ruwe reacties kunnen mogelijk worden verklaard omdat ze meestal een breuk vormen in de normale conversaties. Wanneer een grappige mop wordt verteld, wordt dit beschouwd als een verademing in het gesprek, maar zonder de humor wordt het bestempeld als een storend moment."

Het is volgens Nancy Bell ook mogelijk dat deze reacties verklaard kunnen worden door het feit dat een flauwe mop beledigend overkomt, alsof de verteller echt verwachtte dat de toehoorder idioot genoeg was om een slechte grap te appreciëren. Dat vooral goede vrienden en nauwe verwanten het felst reageren, heeft volgens de onderzoekster wellicht te maken met zelfverdediging. "Men mag niet vergeten dat het hier om lange vriendschapsbanden gaat en met zijn felle reactie wil de toehoorder wellicht vermijden dat hij in de toekomst nog dergelijke flauwe moppen moet aanhoren," voert ze aan. Toch zegt Nancy Bell dat flauwe moppen niet altijd negatief zijn. Ze meent dat flauwe moppen de verteller kunnen voorstellen als iemand die gemakkelijk toegankelijk is en vertrouwen heeft en niet eenzaam op een autoritaire hoogte staat."

14:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalkunde, grap, interactie |  Facebook |