10-07-13

Veel gelijkenissen tussen tabak en klimaatverandering

De sector van fossiele brandstoffen heeft bijgedragen tot de financiering van campagnes die twijfels dienden te zaaien over de klimaatverandering. Dat heeft de Britse milieu-activist John Sauven gezegd. Een aantal van de betrokkenen heeft volgens Sauven eerder ook al twijfels proberen te creëren rond het gat in de ozonlaag, zure regen en het verband tussen tabak en longkanker. Hij voegt er aan toe dat daarbij dezelfde taktieken worden gebruikt die ook door de tabaksindustrie worden aangewend. Twijfel is volgens Sauven het hoofddoel van deze agenten.

“Ook overheden over de hele wereld hebben geprobeerd om wetenschappers die hun bezorgdheid over de klimaatverandering proclameerden, het zwijgen op te leggen,” zegt John Sauven nog. “De Britse overheid heeft miljoenen ponden geïnvesteerd om vredelievende milieuverenigingen te infiltreren, terwijl de Canadese regering wetenschappers hebben belet om zonder media-verantwoordelijken met journalisten te praten. Ook in de Verenigde Staten heeft de regering onder president George W. Bush wetenschappers onder druk gezet om termen zoals opwarming en klimaatverandering uit hun rapporten te halen.”

John Sauven, executive director van de Britse divisie van de milieubeweging Greenpeace, voegde er aan toe dat vooral in de opkomende economieën de ecologische strijd over de toekomst van de aarde zal worden gevoerd. “Net zoals in de tabaksindustrie, zal de strijd over duurzame energie bijzonder giftig worden gevoerd,” waarschuwt de milieu-activist nog. In het midden van de jaren negentig getuigde Jeffrey Wigand, toen vice-president van Brown & Williamson Tobacco Corporation, over de inspanningen van de sector om de link tussen het roken en kanker te verdoezelen.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, klimaatverandering |  Facebook |

16-04-13

Publiek heeft geen enkel vertrouwen in tabaksindustrie

De tabaksindustrie presenteert geen geloofwaardige en onafhankelijke argumenten om het rookgedrag te ontmoedigen. Dat zegt 65 procent van de respondenten in een onderzoek van de Britse organisatie Cancer Research. Er wordt aan toegevoegd dat 62 procent van de ondervraagden ook geneigd zou zijn om minder geloof te hechten aan de argumenten van organisaties die zich inspannen om het roken te bestrijden, indien men wist dat de betrokken initiatieven financieel door de tabaksindustrie zouden zijn gesteund.

Slechts 23 procent van de ondervraagden was van mening dat de overheid moet rekening houden met de aanbevelingen die door de tabaksindustrie naar voor worden geschoven. Bovendien zegt slechts 7 procent dat de overheid rekening zou moeten houden met de aanbevelingen van groepen die door de tabaksindustrie worden ondersteund. Opgemerkt wordt dat vooral zou moeten worden geluisterd naar professionele medische organisaties en verenigingen die zich bezighouden met de strijd tegen de tabaksconsumptie.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 85 procent van de ondervraagden zich schaart achter initiatieven van de overheid om ervoor te zorgen dat jongeren niet met roken starten. "De tabaksindustrie heeft jarenlang het verband tussen roken en longkanker ontkend en het is dan ook geen verrassing dat het publiek geen vertrouwen heeft in de sector," merkt Sarah Woolnough, informatie-directeur bij Cancer Research, op. "Hun verleden verbiedt de tabaksbedrijven deel uit te maken van een beleid dat het roken moet bestrijden."

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, roken, gezondheid |  Facebook |

12-02-13

Strategie tabaksindustrie vindt navolging in andere sectoren

Internationale producenten van voeding, drank en alcohol hanteren dezelfde strategieën die ook door de tabaksindustrie werden aangewend om het gezondheidsbeleid van de overheid te ondermijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers onder leiding van onderzoekers aan de University of Melbourne. De onderzoekers merken op dat een systeem van zelfregulering in deze omstandigheden geen resultaat kan opleveren en de industrie dus van buitenuit meer gereguleerd dient te worden. Onder meer wordt opgemerkt dat de bedrijven bij politici lobbyen om een strenge regelgeving te blokkeren en resultaten van wetenschappelijke studies manipuleren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, drank, alcohol, tabak |  Facebook |

20-08-12

Tabakslobby blijft wereldwijd belangrijke invloed uitoefenen

Er moet dringend worden ingegrepen om de tabaksconsumptie in landen met een matig en laag inkomen te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschapperes aan de University at Buffalo. Onderzoeksleider Gary Giovino, gespecialiseerd in het onderzoek naar de consumptie van tabak, merkt op dat regeringen dringend economische en regelgevende voordelen moeten bieden aan landbouwproducten die de gezondheid van de bevolking verbeteren. Giovino heeft het over een onrustwekkend beeld van een wereldwijde tabaksconsumptie, beïnvloed door machtige en manipulatieve tabakslobby's. Giovino merkt op dat de voorbije eeuw honderd miljoen mensen vroegtijdig zijn gestorven door het gebruik van tabak, maar indien de huidige trends worden verder gezet, zal dat cijfer deze eeuw volgens hem nog gevoelig hoger liggen. Uit het onderzoek blijkt dat China met 301 miljoen rokers de grootste tabaksconsument van de wereld is, gevolgd door India.

Lees Verder

18:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, gezondheid |  Facebook |

11-08-12

Tabak leert zich verdedigen tegen aanvallen virussen

Een component in tabaksplanten kan de immuunsystemen van teelten meer resistent maken tegenover virale aanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hokkaido University in Japan. De onderzoekers merken op dat teelten een algemeen verdedigingssysteem hebben om virussen te bestrijden, maar daarop wordt door de vijanden volgens hen gereageerd door de immuun-reactie van de planten te onderdrukken. Een aantal tabaksoorten blijken volgens de Japanse wetenschappers echter een aantal tegenmaatregelen ontwikkeld te hebben om die nieuwe bedreigingen af te weren. Opgemerkt wordt dat het proteïne van de plant zich aan de virale onderdrukkers binden, waardoor het virus zou worden verhinderd om de verdediging van de teelt te ondermijnen. De Japanse onderzoekers stellen dat het resultaat de verdedigingsmechanismen kan versterken van oogsten die gevoelig zijn voor virussen die weerstand hebben aangekweekt tegen pesticiden.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, virus |  Facebook |

04-04-12

Europese maatregelen tegen tabaksindustrie stimuleren criminaliteit

De aangekondigde maatregelen van de Europese Commissie om de tabaksindustrie verder te reguleren, zullen de criminaliteit opdrijven. Dat is de conclusie van een rapport van de Italiaanse criminoloog Ernesto Savona, die vroeger met de Europese Commissie heeft samengewerkt voor de uitbouw van een beleid rond criminaliteit. De onderzoeker merkt op dat een verbod van merknamen op de verpakking de productie van namaak en smokkel zal stimuleren. Savona noemt het verrassend dat de Europese Commissie zo weinig rekening heeft gehouden met de impact op de criminaliteit.

"Tenzij er specifieke maatregelen worden genomen, dreigt het risico op namaak van tabaksproducten door de verplichte blanco verpakkingen toe te nemen," merkt Ernesto Savona op tegenover het webmagazine Euractiv. "Dat zou de verwachte daling in de tabaksconsumptie helemaal uithollen. Daar kan de namaaksector optimaal van profiteren, waarmee een grotere zwarte markt gecreëerd zou kunnen worden die door de politiediensten moeilijker te bestrijden valt."

De Europese Commissie moet volgens Savona meer onderzoek uitvoeren naar de specifieke impact van zijn voorstellen op de criminaliteit in de verschillende lidstaten. "Sommige landen zijn meer kwetsbaar voor een verhoogde maffia-activiteit," voert Savona nog aan. Een woordvoerder van John Dalli, Europees Commissaris voor gezondheid, bevestigde dat naamloze verpakkingen nog steeds een optie blijven. De sector heeft volgens de woordvoerder niet kunnen aantonen dat blanco verpakkingen tot een grotere namaakactiviteit zou leiden.

Het rapport van Ernesto Savona werd besteld door de tabaksindustrie en werd mee gesponsord door sigarettenfabrikant Philip Morris.

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak, criminaliteit |  Facebook |

06-03-12

Nachtelijke uitstappen jongeren signaal van onderliggende problemen

Ouders weten vaak niet waar hun tienerkinderen tijdens de nacht uithangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Economic and Social Research Council (ESRC) bij vijftienjarigen. Daarbij bleek 36 procent van de jongens toe te geven dat hun ouders minstens één keer in de maand in het ongewisse blijven over hun nachtelijke activiteiten. Dat geldt ook voor bijna 25 procent van de ondervraagde meisjes. Bij 7 procent van de jongens en 5 procent van de meisjes is er geregeld sprake van nachtelijke uitstappen.

De onderzoekers merken op dat het fenomeen onafhankelijk is van factoren zoals gezinsinkomen, het aantal kinderen of de samenstelling van het gezin, maar vooral gekoppeld kan worden aan de relatie die de jongeren met hun ouders hebben. Ook blijkt een stad een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen voor nachtelijke activiteiten dan een landelijke omgeving. "Het fenomeen is ongetwijfeld een vorm van toenemende onafhankelijkheid, maar bij een groep die vaak tijdens de nacht weg is wordt probleemgedrag zoals roken en drinken aangetroffen," merken de onderzoekers op.

"Jongeren die vaker tijdens de nacht van huis zijn, maken gewag van een frequenter cafébezoek, vaak gekoppeld aan het gebruik van alcohol, tabak en cannabis," wordt er nog opgemerkt. "Deze verbanden kunnen zowel bij jongens als meisjes worden opgemerkt, maar op het gebied van roken en drinken is de associatie bij meisjes meer uitgesproken." De onderzoekers zeggen dat frequente nachtelijke activiteiten signalen vormen van onderliggende problemen. Er wordt aan toegevoegd dat meisjes in deze groep vaak een laag zelfbeeld hebben.

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, alcohol, tabak, drugs |  Facebook |