19-08-17

Detachables dragen herstel West-Europese tabletmarkt

De West-Europese tabletmarkt heeft de voorbije maanden een opmerkelijk herstel laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van International Data Corporation (IDC), waar gewag wordt gemaakt van een een verkoop van 7 miljoen exemplaren. Dat betekent weliswaar slechts een groei met 0,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, maar tegelijkertijd kan gesproken worden over een duidelijke ommekeer tegenover het kwartaal voordien. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar diende immers nog een achteruitgang met 1,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar worden vermeld. Het herstel kan volgens het rapport in belangrijke mate worden toegeschreven aan de zakelijke markt.

“De achteruitgang van de tablet-verkoop in West-Europa laat al sinds het begin van dit jaar een duidelijke vertraging optekenen,” stippen de onderzoekers aan. “Er kan nagenoeg gewag gemaakt worden van een volledig herstel van de markt. Tijdens de eerste twee kwartalen van vorig jaar diende nog een achteruitgang met meer dan 10 procent worden gemeld. De beste prestatie van het voorbije jaar werd geregistreerd tijdens het derde kwartaal, toen een achteruitgang met 7 procent werd gemeld.” Het herstel werd volgens de onderzoekers in de hand gewerkt door de lancering van een nieuwe generatie van de Apple iPad en iPad Pro.

Apple verkocht tijdens het voorbije jaar in West-Europa tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 1,9 miljoen exemplaren. Daarmee vertegenwoordigde Apple 27 procent van de totale West-Europese verkoop, tegenover 24 procent tijdens het tweede kwartaal vorig jaar. Op de tweede plaats staat Samsung met een marktaandeel van 23,4 procent, gevolgd door Lenovo (8,9 procent), Amazon (4,9 procent) en Huawei (3,9 procent). Verder wordt opgemerkt dat de heropleving grotendeels wordt gedragen door de commerciële markt, waar een groei met 2,8 procent kon worden gemeld. Dat succes wordt vooral toegeschreven aan de toegenomen belangstelling voor zogenaamde detachables, waar een stijging met 1 procent werd gemeld.

Detachables kunnen immers zowel de functie van een laptop als een tablets vervullen. Opgemerkt wordt dat in de Verenigde Staten een gelijkaardige trend kan worden gemeld.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet |  Facebook |

20-05-14

Tablet favoriete platform voor financiële transacties

Mobiel bankieren zal in Europa de volgende jaren een snelle groei kennen, maar tablets zullen daarbij snel het marktleiderschap naar zich toe trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het snelgroeiende aanbod financiële applicaties en een grotere veiligheid in vergelijking met mobiele platformen. Forrester noemt het onwaarschijnlijk dat bankieren op een mobiele telefoon door de consument ooit evenveel vertrouwd zal worden als financiële transacties op desktops of tablets, die immers slechts zelden de woning verlaten en veel minder risico’s op verlies of diefstal opleveren.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, bank |  Facebook |

23-03-14

Content op tablets moet gelijkwaardig zijn aan desktops

Bezitters van tablets willen toegang tot content die ook met een desktop wordt geboden, maar eigen wel een aangepaste beleving. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Usablenet bij bijna zevenhonderd tablet-gebruikers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden vast dat 30 procent van de respondenten op tablet dezelfde content eist dan op desktop, terwijl 15 procent aanstuurt op een aangepaste beleving voor zijn mobiele toestel. Daarentegen bleek minder dan 10 procent zich tevreden te stellen met een transformatie van de smartphone-beleving naar de tablet-omgeving.

Lees Verder

13:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desktop, tablet |  Facebook |

21-03-14

Gebruik van tablet op de werkvloer relatief beperkt

Het gebruik van tablets bereikt een piek rond negen uur in de avond. Dat is de conclusie van een onderzoek van het reclamenetwerk Chitika bij ongeveer driehonderd miljoen sessies van tablet-gebruikers in de Verenigde Staten en Canada. De onderzoekers stelden daarnaast ook vast dat de iPad van Apple tijdens de werkuren een groter gebruik laat optekenen dan concurrerende apparaten met het Android-besturingssysteem. Er wordt echter aan benadrukt dat geen enkel tablet-merk zijn piekperiode tijdens de werkdag laat optekenen. Pas vanaf zes uur in de namiddag wordt een sterke groei opgetkend, terwijl na tien uur in de avond een snelle terugval moet worden gemeld.

Lees Verder

11:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet |  Facebook |

16-02-14

Tablet meest populaire apparaat in de toeristische sector

In de reissector wordt vaker teruggevallen op een tablet dan op een smartphone. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PhoCusWright. De tablet zal volgens de onderzoekers dan ook een grotere impact hebben op de reissector dan de mobiele telefoon. Opgemerkt wordt dat 44 procent van de toeristen over een tablet beschikken, terwijl nog eens 40 procent zegt van plan te zijn om dit jaar een toestel aan te kopen. Na de aankoop van een tablet blijkt volgens de onderzoekers onder meer het gebruik van het mobiele internet in de reissector te verdubbelen. Daarbij zou het mobiele internet ongeveer 50 procent van de online tijdbesteding vertegenwoordigen.

Lees Verder

08:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, toerisme |  Facebook |

07-11-13

Tablet en mobiele telefoon snel populairste reclameschermen

Over drie jaar zullen tablets en mobiele telefoons het televisietoestel hebben verdrongen als belangrijkste reclamescherm. Dat is de conclusie van een studie van consulent Nielsen en de Amerikaanse Association of National Advertisers (ANA) bij meer dan tweehonderdvijftig marketeers. De onderzoekers stelden vast dat 99 procent van de respondenten van mening was dat tablets over drie jaar een cruciaal reclamescherm zullen zijn geworden, gevolgd door mobiele telefoons (98 procent). De traditionele televisietoestellen halen slechts een score van 75 procent, waarbij onder meer ook aan het computerscherm (85 procent) voorrang lijkt te zullen worden gegeven.

Er wordt wel gewezen op de toenemende belangrijkheid van geconnecteerde televisietoestellen. Op dit ogenblik wordt dat platform door 47 procent van de marketeers een belangrijke reclamedrager genoemd, maar wanneer drie jaar in de toekomst wordt gekeken, stijgt dat cijfer tot 85 procent, waarmee het computerscherm zou worden geëvenaard. Volgens de onderzoekers vullen de geconnecteerde technologieën mogelijk de leemte in die door de traditionele televisietoestellen wordt achtergelaten. Op dit ogenblik noemt 82 procent van de marketeers het traditionele televisiescherm nog altijd een cruciaal reclameplatform. Smartphones en tablets halen momenteel scores van respectievelijk 86 procent en 81 procent.

De onderzoekers stelden nog vast dat de respondenten vragen dat de televisiesector en het internet een aantal praktijken van elkaar zouden overnemen. Onder meer wordt erop gezen dat televisie inspanningen zou moeten doen om aan de doelgroep gerichte reclameboodschappen aan te bieden (82 procent), gevolgd door het opzetten van campagnes op basis van het gedrag van de consument (74 procent) en een realtime registratie van de resultaten van de campagnes (74 procent). Anderzijds zouden online campagnes volgens de marketeers meer inspanningen moeten doen op het gebied van merkwaarde (83 procent), bereik (75 procent) en het wegwerken van de fragmentatie in de budgetten (74 procent).

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, tablet, reclame |  Facebook |

23-09-13

Tablet is vooral platform voor entertainment

Entertainment vertegenwoordigt meer dan de helft van de tijd die aan tablets wordt besteed. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Gartner bij meer dan zevenhonderd tablet-bezitters in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië. Na entertainment vormt communicatie de belangrijkste activiteit op tablets (25 procent), gevolgd door content-productie (15 procent) en het zoeken naar informatie (9 procent). Drie resultaten bevestigen volgens de onderzoekers dat tablets vooral als een platform voor mediaconsumptie worden gebruikt en niet echt als een alternatief voor computer-activiteiten worden ingeschakeld.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, entertainment |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende