12-09-08

Toewijzing Amerikaanse tankvliegtuigen opgeschort

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft een nieuwe biedingsronde voor de levering van tankvliegtuigen aan het Amerikaanse leger opgeschort. Opgemerkt wordt dat de vertrekkende regering niet voldoende tijd meer heeft om een eerlijke en objectieve biedingsronde af te werken. Een definitieve beslissing over het contract moet volgens het Amerikaanse ministerie van defensie genomen worden door de nieuwe Amerikaanse regering, die begin volgend jaar wordt samengesteld. Eerder was het contract toegewezen aan Northrop Grumman en EADS, maar dat stuitte op protesten van Boeing.

Het contract voor de levering van 179 tankvliegtuigen heeft een waarde van ongeveer 35 miljard dollar. In eerste instantie werd het contract toegewezen aan de Amerikaanse constructeur Northrop Grumman en zijn Europese partner EADS. Na een klacht van Boeing werd die beslissing echter herroepen. Volgens het Government Accountability Office had het Amerikaanse Pentagon inderdaad vergissingen begaan bij de aanbesteding, waardoor Northrop Grumman en EADS zouden zijn bevoordeeld ten opzichte van hun concurrent Boeing.

Een aantal commentatoren stelden echter dat een aantal Amerikaanse politici kwaad waren dat het contract niet naar Boeing was gegaan. Vele politici zouden er vooral aanstoot aan hebben genomen dat het ontwerp van Northrop was gebaseerd op een vliegtuig van Airbus, dochter van EADS en de aartsrivaal van Boeing. De afkoelingsperiode zou de volgende Amerikaanse regering volgens het ministerie van landsverdediging moeten toelaten om het hele dossier op een objectieve manier te herbekijken. Vermoed wordt dat het contract over een periode van dertig jaar meer dan 100 miljard dollar waard zou kunnen worden.