15-05-18

In Midden-Oosten heeft technologiesector grootste verloop

In het Midden-Oosten kent de technologiesector het hoogste verloop aan talent. Dat blijkt uit een analyse van LinkedIn. De bevindingen tonen aan dat in de technologiesector – met name de softwaresector – het voorbije jaar het grootste aantal professionals zijn bedrijf heeft verlaten. Vastgesteld werd dat de technologiesector een personeelsverloop van 12,3 procent kende, gevolgd door professionele diensten (11,1 procent) en telecommunicatie 9,65 procent). Hoewel elke sector unieke motieven heeft die het verloop kunnen verklaren, stelden de onderzoekers vast dat een gebrek aan mogelijkheden tot progressie vaak cruciaal blijkt.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

11-04-18

Asia-Pacific sterkste groeimarkt voor intelligente steden

Intelligente steden zullen wereldwijd tegen het midden van volgend decennium een markt hebben gecreëerd van meer dan 2 biljoen dollar. Die trend zal vooral gedragen worden door kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit een studie van consulent Frost & Sullivan. Opgemerkt wordt dat artificiële intelligentie samen met gepersonaliseerde gezondheidszorg, robotica, geavanceerde mobiliteit en een gedistribueerde energie-generatie de hoekstenen van de toekomstige intelligente steden zullen vormen. Er wordt aan toegevoegd dat tegen midden deze eeuw meer dan 80 procent van de wereldbevolking in de steden zal leven.

Uit het rapport van Frost & Sullivan blijkt dat tegen midden volgend decennium de snelste groei in de regio Asia-Pacific zal kunnen worden opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan de helft van de Aziatische intelligente steden zich in China zullen bevinden. Deze metropolen zullen aan de Chinese economie een waarde van 320 miljard dollar toevoegen. Wereldwijd zullen echter het grootste aantal investeringsprojecten in smart cities worden opgetekend in Europa. Daarbij wordt verwezen naar het engagement dat de Europese Commissie tegenover deze projecten heeft laten blijken. De waarde van digitale mobiliteit zal daarbij van 50 miljard dollar naar 120 miljard dollar toenemen.

Tevens wordt gewezen op de toenemende belangrijkheid van Latijns-Amerika, waarbij vooral gewezen wordt op grote metropolen zoals Mexico City, Guadalajara, Santiago, Bogotá, Buenos Aires in Argentinië en Rio de Janeiro. Er wordt echter aan toegevoegd dat Noord-Amerika een snelle inhaalbeweging kent. Gewezen wordt daarbij op initiatieven van steden zoals Denver en Portland. “Op dit ogenblik bieden de modellen over smart cities vooral zelfstandige oplossingen,” verduidelijkt Vijay Narayanan, onderzoeksanalist bij Frost & Sullivan. “De toekomst wijst echter vooral naar geïntegreerde oplossingen waarbij alle toepassingen op één enkel platform worden geconcentreerd.”

Jillian Walker, innovatie-specialist bij Frost & Sullivan, voegt eraan toe dat artificiële intelligentie de voorbije twee jaar binnen de innovatie de grootste investeringsbudgetten heeft ontvangen.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

12-02-18

Ook vijftigplussers vinden zich digitaal voldoende onderlegd

Hoewel de digitale wereld vooral door jongere generaties opgeëist lijkt te worden, zijn ook vijftigplussers ervan overtuigd op een voldoende sterke technologische vaardigheid te kunnen terugvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe bij duizend consumenten in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek immers dat 62 procent van de vijftigplussers zichzelf een voldoende technologische vaardigheid toekent. In de leeftijdsgroep tussen vijftig en vierenzestig loopt dat cijfer zelfs nog op tot 66 procent, maar vanaf vijfenzestig jaar volgt een terugval tot 58 procent. Minder dan vier op tien vijftigplussers erkent digitaal onvoldoende kennis te bezitten.

Wel stelden de onderzoekers vast dat de meeste vijftigplussers voor zichzelf een matige digitale kennis opeisen. “De meeste vijftigplussers voelen zich weliswaar comfortabel in de digitale wereld, maar beseffen dat ze niet het maximum halen uit de mogelijkheden die de technologie heeft te bieden,” aldus Adobe. “Hoewel babyboomers een zekere graad van vertrouwen hebben in hun digitale vaardigheden, kan er toch een duidelijke achterstand worden opgetekend tegenover de jongere generaties. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en negenenveertig jaar zegt amper 14 procent digitaal onvoldoende onderlegd te zijn.”

Opmerkelijk is ook dat in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar 20 procent van mening is digitaal onvoldoende kennis te hebben. Dat aandeel ligt hoger dan bij Generation X en de oudere millennials. “Wellicht kunnen deze jongeren in werkelijkheid wel op een grote technologische vaardigheid rekenen, maar beseft deze groep ook dat er nog altijd veel meer kennis kan worden verworven,” benadrukken de onderzoekers. Verder wordt aangevoerd dat de digitale vaardigheden van de oudere bevolkingsgroepen belangrijke implicaties kan hebben voor de gezondheidszorg. Vastgesteld werd dat 57 procent van de vijftigplussers online gezondheidsinformatie opzoekt.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

31-10-17

Amazon geniet bijna evenveel vertrouwen als de huisbankier

Amazon is op zijn Amerikaanse thuismarkt bij de consumenten het meest populaire technologiebedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van de nieuwssite The Verge en consulent Reticle Research bij meer dan vijftienhonderd Amerikaanse respondenten. De onderzoekers merken op dat de consument niet alleen bereid is Amazon gevoelige persoonlijke gegevens over hun interesses en aankopen te verstrekken, maar het merk bijna evenveel te vertrouwen als hun bank. Google eindigt op een tweede plaats. Uit de studie blijkt volgens de onderzoekers echter ook dat Apple bij het publiek duidelijk een deel van zijn populariteit heeft moeten inleveren.

“De consument vertrouwt erop dat Amazon de juiste beslissing zal nemen,” stippen de onderzoekers aan. “Dat heeft het merk toegelaten een aantal innovaties door te voeren die bij andere bedrijven wellicht een mislukking zouden zijn geworden.” Onder meer wordt gewezen op de introductie van Amazon Key, die een leverancier toelaat om een bestelling in de woning van een afwezige bestemmeling achter te laten. Tevens werd vastgesteld dat Amazon het technologiemerk was dat door de consument het gemakkelijkst bij vrienden en familie aanbevolen zou worden. Ook blijkt dat het verdwijnen van Amazon consumenten zwaarder zou treffen dan een teloorgang van andere technologiebedrijven.

Bovendien bleken de consumenten van mening dat Amazon ook een positievere impact heeft op de samenleving dan de andere technologiebedrijven. “Het imago van het bedrijf wordt ondersteund door een constante focus op de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten,” stippen de onderzoekers nog aan. “Bovendien lijkt het bedrijf nooit bij controverses rond privacy betrokken te worden.” Opgemerkt wordt dat Amazon bij het publiek de voorkeur krijgt op Google omdat zijn zakelijk model niet bepaald is door de verkoop van consumentendata aan adverteerders. Minder dan 1 procent van de inkomsten van Amazon zijn afkomstig van reclame.

Opmerkelijk wordt echter ook de matige prestatie van Apple genoemd. “Het bedrijf toch wel van zijn glans verloren,” zegt The Verve. “Apple blijft in de technologiesector een bijzonder belangrijke partij, maar blijkt bij het publiek minder positieve reacties op te roepen dan in het verleden. In een aantal gevallen moeten zelfs negatieve reacties worden opgetekend. Wanneer gevraagd wordt in welke mate van de producten en diensten van een bedrijf wordt genoten, komt Apple pas op een vijfde plaats, na Amazon, Google, Facebook en Microsoft. Ook bleek dat de consument producten en diensten van Apple minder snel zou aanbevelen dan van Google en Amazon.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

02-10-17

Intelligente machines meest invloedrijke technologie

Intelligente machines hebben de grootste kans om de volgende vijf jaar de wereld te veranderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos bij ruim veertienhonderd consumenten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 77 procent van de respondenten van mening was dat intelligente machines de volgende vijf jaar een impact zullen hebben op de manier waarop de mens de wereld ervaart. Op de tweede plaats staan autonome voertuigen, die een score van 75 procent lieten optekenen, gevolgd door een intelligent internet (74 procent), universele connectiviteit (73 procent), virtuele realiteit (68 procent), lasers (67 procent) en oorlogsrobots (63 procent).

Verder bleek intelligent internet volgens de ondervraagden de beste technologie die door de overheden konden worden gebruikt om de dienstverlening voor de burger te verbeteren, gevolgd door oorlogsrobots en universele connectiviteit. Bij de technologische elites daarentegen wordt vooral gewezen naar universele connectiviteit en intelligente machines. Uit het onderzoek bleek ook nog dat de Amerikaanse consument verwacht dat intelligente machines pas in een verdere toekomst een feit zullen zijn. Slechts 15 procent verwacht dat een invloed van intelligente machines in minder dan twee jaar tijd mag worden verwacht, terwijl 65 procent denkt dat de introductie nog meer dan vijf jaar op zich zal laten wachten.

Bij laser en virtuele realiteit denkt daarentegen ongeveer de helft aan een termijn van minder dan drie jaar. Er wordt echter opgemerkt dat de technologische elites een snellere introductie van intelligente machines verwachten. In deze groep denkt 25 procent aan de introductie van de technologie in minder dan twee jaar tijd. Algemeen wordt verwacht dat de nieuwe ontwikkelingen in eerste instantie hun weg zullen vinden in de technologische sector, gevolgd door de industrie en energie. Daarna wordt ook gewezen op mogelijkheden binnen de gezondheidszorg, de retail en het toerisme. De technologische elite toont zich wel optimistischer over de introductie van de technologieën.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

21-09-17

Zakenreiziger zoekt compromis tussen technologie en menselijk contact

Vele reizigers zijn ervan overtuigd dat innoverende technologieën de ervaring van hun verplaatsingen zullen verbeteren. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Northstar en het boekingsplatform Egencia bij meer dan vijfenveertighonderd zakenreizigers in negen landen naar de percepties over de impact van artificiële intelligentie en virtuele realiteit op de beleving van de verplaatsing. Er wordt wel dat niet in alle landen een even groot enthousiasme voor nieuwe technologieën kan worden geregistreerd. De studie toont volgens de onderzoekers dat aanbieders van zakelijke reizen de nodige technologische mogelijkheden ter beschikking moeten stellen, maar menselijke contacten niet mogen uitsluiten.

De onderzoekers stelden vast dat in de Verenigde Staten 55 procent van de respondenten van mening is dat vooruitgang op het gebied van artificiële intelligentie en virtuele realiteit een positieve impact kan hebben op de reisbeleving. Bovendien verwierp 62 procent de stelling dat deze toepassingen het einde van de huidige menselijke samenleving zou betekenen. Wel benadrukken de Amerikaanse reizigers dat een goed evenwicht moet kunnen worden gegarandeerd tussen technologie en de menselijke interactie. Anderzijds kon worden vastgesteld dat 76 procent van de ondervraagden bij de organisatie van zijn verplaatsing een grotere integratie tussen diverse digitale apparaten wenst.

In andere landen blijkt een grotere terughoudendheid tegenover innoverende technologieën. In Singapore gaf immers nog 47 procent van de ondervraagden aan dat artificiële intelligentie en virtuele realiteit een positieve impact zullen hebben op de reisbeleving. Nog lagere scores worden opgetekend in Canada en Frankrijk (44 procent), Australië (42 procent), Duitsland en Groot-Brittannië (41 procent) en Zweden en Noorwegen (37 procent). Ook ontkende in Noorwegen 72 procent dat deze technologieën een einde konden maken aan de huidige mensheid, gevolgd door Zweden (70 procent), Groot-Brittannië (67 procent), Canada en Duitsland (64 procent), Frankrijk (61 procent) en Australië en Singapore (60 procent).

In Singapore en Zweden wenst 68 procent van de ondervraagden een grotere integratie tussen verschillende digitale platformen bij de organisatie van de verplaatsing, gevolgd door Canada en Noorwegen (65 procent), Frankrijk en Groot-Brittannië (64 procent) en Duitsland (62 procent).

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

01-05-17

Consument hanteert open geest tegenover machine learning

De consument hanteert een open geest tegenover machine learning. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos Mori voor de Royal Society bij duizend consumenten in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat 76 procent van de ondervraagden aangeeft zich bewust te zijn van toepassingen zoals digitale assistenten, zelfrijdende auto’s of gezichtsherkenning. Daarentegen bleek slechts 9 procent met het concept machine learning bekend te zijn. Volgens 29 procent brengt de technologie echter meer baten dan problemen op. Een even grote groep beweert het tegenovergestelde. Voor 36 procent zijn de risico’s en de voordelen gelijk.

“Weinig consumenten blijken op het eerste gezicht vertrouwd met concepten zoals artificiële intelligentie en machine learning,” benadrukken de onderzoekers. “Wanneer echter een meer gedetailleerde verklaring wordt gegeven, blijkt een groter aantal consumenten in zijn dagelijks leven al met de technologieën in contact te zijn gekomen.” Over de risico’s van de toepassingen blijken de meningen volgens de enquête verdeeld te zijn. Onder meer werd vastgesteld dat 15 procent in gezichtsherkenning een aantal risico’s ontdekte, terwijl 61 procent vooral op de positieve aspecten van de technologie wees. Anderzijds zou bijna 50 procent zich verzetten tegen de inzet van intelligente autonome robots in het leger.

Daarnaast wezen de respondenten onder meer over de gevaren van machine learning in het verkeer, waarbij zelfrijdende auto’s ongevallen zouden kunnen veroorzaken. Ook werd gemeld dat op de werkvloer mensen door robots zouden kunnen worden vervangen of te zeer afhankelijk van machines zouden worden. Tevens werd erop gewezen dat het gebruik van machine learning belevingen minder persoonlijk of minder menselijk zouden kunnen maken. Daarbij wordt onder meer gevreesd voor een verandering van het karakter van gewaardeerde activiteiten of veralgemeende voorspellingen over een menselijk individu.

Tevens heerst er bezorgdheid dat machine learning uiteindelijk zal leiden tot een beperkte keuzes, onder meer door aan de consument één type producten of diensten aan te bevelen.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

28-02-17

Tieners opvallend bezorgde bewoners van digitale wereld

Tieners voelen zich met de snelheid waarop technologische ontwikkelingen tot verandering leiden minder comfortabel dan van een digitale generatie zou mogen worden verwacht. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Edelman op basis van een enquête bij duizend jongeren tussen zestien en achttien jaar. Er kon volgens de onderzoekers zelfs worden vastgesteld dat tieners sneller dan hun ouders bezorgdheid tonen dat de evolutie van de technologie te snel gaat. Hoewel 75 procent van de tieners op een dagelijkse basis van sociale media gebruik maakt, blijkt 59 procent zich zorgen te maken over de snelheid van de ontwikkelingen in de sector. In het brede publiek valt dat cijfer terug tot 44 procent.

“Ook snelle veranderingen in de mobiele industrie zijn voor tieners een bron van bezorgdheid,” benadrukt Edelman. “Er kon immers worden vastgesteld dat 45 procent van de tieners zich bezorgd toont over de snelheid van de veranderingen in de mobiele wereld. Bij de bredere bevolking valt dat cijfer terug tot 34 procent. Daarnaast wordt ook een bezorgdheid opgetekend over de technologiesector en de mediawereld.” Verder werd vastgesteld dat tieners vier keer meer vertrouwen hebben in experts dan in hun leeftijdsgenoten. Ook zouden logische argumenten zes keer meer impact hebben dan gevoelens. Bij volwassenen worden experts slechts 2 procent meer vertrouwd dan leeftijdsgenoten.

Edelman wijst erop dat slechts 24 procent van de algemene bevolking een vertrouwen betuigt in de media, maar bij tieners valt dat cijfer verder terug tot 17 procent. Er wordt wel opgemerkt dat niet alle media evenveel worden gewantrouwd. Daarbij kon immers worden vastgesteld dat 75 procent van de tieners te kennen geeft vertrouwen te hebben in een krant, maar bij een blogpost valt dat cijfer terug tot amper 24 procent. De resultaten van de studie tonen volgens Ed Williams, directeur van de Britse divisie van Edelman, aan dat de jongeren vertegenwoordigers zijn van een generatie die aanvoelt dat de wereld veel te snel begint te draaien.

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

16-01-17

Groei technologie gedragen door drones en domotica

De technologiesector zal dit jaar nog minstens een gematigde groei kunnen laten optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group over de evoluties binnen de technologiesector in de Verenigde Staten. Geraamd wordt dat de industrie dit jaar op een groei van 2 procent zal kunnen rekenen. Daarbij wordt opgemerkt dat de Amerikaanse technologiesector voor de eerste keer sinds het begin van dit decennium een groei zal kunnen melden. Die evolutie wordt volgens de onderzoekers hoofdzakelijk gedragen door nieuwe technologieën en toepassingen die de interesse van een breder publiek wekken.

“De groei van de technologiesector zal vooral worden gedragen door opkomende categorieën van nieuwe producten en toepassingen,” benadrukt Stephen Baker, analist bij NPD Group. “Er werden de voorbije periode weliswaar eerder al een aantal veelbelovende groeicategorieën geïdentificeerd, maar de meeste toepassingen bleken uiteindelijk onvoldoende potentieel te hebben om niet alleen early adopters aan te spreken en tot het brede publiek te dringen. Daarnaast werden een aantal ontwikkelingen gelanceerd die op een korte termijn tot een saturatie van de markt hebben geleid, zodat de groei snel werd afgebroken.”

De grootste verwachtingen moeten volgens NPD Group worden verwacht van de verdere ontwikkeling van drones en de automatisering van de woning, die volgens het rapport beide in grote aantallen door de consument zullen worden geadopteerd. Geraamd wordt dat de dronesector dit jaar een groei van 177 procent zal laten optekenen, vooral gedragen door een toenemende interesse voor de hobbydrones. Ook voor de domotica wordt echter een stijging met 90 procent in het vooruitzicht gesteld. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van toepassing voor veiligheid en monitoring. Ook voor virtuele realiteit wordt een verdere groei verwacht.

Lees Verder

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

08-12-16

Technologie beschermt gezondheid van senioren

Senioren die gebruik maken van technologie zoals computers of smartphones, hebben mentaal en fysiek een sterkere conditie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center of Longevity aan de Stanford University en de Florida State University meer dan vierhonderd tachtigplussers in de Verenigde Staten. Opgemerkt wordt dat deze generatie ouderen door de technologie-industrie, die door jeugd is geobsedeerd, grotendeels wordt genegeerd, maar door dezelfde motieven als de millennials naar digitale activiteiten worden gedreven. Beide groepen willen volgens de onderzoekers immers in eerste instantie geconnecteerd blijven.

“Technologie die kon gebruikt worden om contact met vrienden en kennissen te onderhouden, bleek gekoppeld te kunnen worden aan een grotere levenstevredenheid, een daling in het gevoel van eenzaamheid en een betere invulling van algemene levensdoelen, zoals een gelukkig en onafhankelijk leven,” zegt onderzoeksleider Tamara Sims, psychologe aan de Stanford University. “Bovendien kon worden vastgesteld dat het gebruik van technologie om nieuwe informatie te leren, in verband kon worden gebracht met een betere fysieke gezondheid.” Deze vaststellingen kunnen volgens de onderzoekers mogelijk wijzen op een belangrijk instrument om de vergrijzing van de bevolking op te vangen.

“De huidige generaties hebben een hogere levensverwachting dan hun voorgangers,” benadrukt Tamara Sims. “Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met behulp van digitale platformen kunnen ze daarbij hun sociale contacten onderhouden of in geval van nood hulp vragen. In tegenstelling tot de stereotypes bleek een meerderheid van de tachtigplussers minstens van één digitaal apparaat geregeld gebruik te maken. De gebruikers stelden verder zich fysiek en mentaal in een betere conditie te voelen. Het gebruik van digitale technologie kan op hoogbejaarde leeftijd dan ook wellicht leiden tot een hogere levenskwaliteit.”

Lees Verder

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

25-05-16

Londen wint aan belang in wereldwijde technologiesector

Londen heeft in de technologiewereld belangrijke vooruitgang geboekt. Alleen de Amerikaanse metropool San Francisco staat nog hoger in de lijst met technologiesteden. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young (EY) bij nagenoeg vijftienhonderd investeerders. Inmiddels noemt 23 procent van de investeerders dat Londen het grote technologie-centrum van de toekomst is. Alleen San Francisco haalt met een taal van 29 procent een beter resultaat. Op een derde plaats staat Shanghai met een score van 21 procent, gevolgd door New York (16 procent) en Peking (14 procent). De investeerders hebben echter wel vragen over de verdere toekomst van Londen.

“Vijf jaar geleden had niemand in Londen van een dergelijke score kunnen dromen,” merken de onderzoekers op. “Financiële diensten blijven voor Londen cruciaal, maar sindsdien heeft ook technologie een belangrijke plek in het economische landschap van de Britse hoofdstad verworven. Daarmee verhoogt Londen zijn aantrekkingskracht op de rest van de wereld. Er kan worden vastgesteld dat Londen zich op het gebied van technologie bijzonder dynamisch opstelt. De jongste jaren lijkt de ondernemersgeest in de Britse hoofdstad aan kracht te hebben gewonnen. Daartoe hebben initiatieven zoals Tech City een belangrijke bijdrage geleverd.”

Er wordt aan toegevoegd dat Londen in Europa bovendien op de eerste plaats wordt gerangschikt voor directe buitenlandse investeringen. De Britse metropool haalt een score van 57 procent, gevolgd door Parijs (43 procent), Berlijn (29 procent) en Amsterdam (15 procent). De toekomst voor Londen oogt volgens de onderzoekers echter minder positief. Slechts 23 procent van de ondervraagden bleek voor volgend jaar positieve investerings-mogelijkheden te zien in de Britse hoofdstad, tegenover 27 procent vorig jaar. Bovendien bleek slechts 36 procent te verwachten dat de buitenlandse directe investeringen in Londen de volgende drie jaar zullen toenemen.

Volgens Ernst & Young hebben vragen rond een eventueel vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie een belangrijke invloed op die twijfels.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, technologie |  Facebook |

19-06-14

Rijkere Europeanen hanteren meerdere digitale apparaten

In Europa maakt inmiddels 28 procent van alle vermogende consumenten gebruik van minstens drie digitale apparaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ipsos bij bijna dertigduizend Europeanen. De onderzoekers stellen dat het meervoudig bezit van digitale apparaten bij de Europese vermogende bevolking de voorbije jaren gevoelig is toegenomen. Opgemerkt wordt dat twee jaar geleden slechts 8 procent van de respondenten zowel gebruik maakte van een smartphone, tablet als personal computer. Het individueel eigendom van smartphones is inmiddels opgelopen tot 70 procent, gevolgd door tablets (92 procent). Laptops laten nog altijd een penetratie van 92 procent optekenen.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

17-06-14

Technologie heeft dubbelzinnige impact op balans werk en gezin

Technologie heeft zowel een positieve als negatieve impact op de grenzen tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati, gebaseerd op interviews met drieëndertig werknemers. Opgemerkt wordt dat technologie zowel kan leiden tot het versterken, het behouden als het vervagen van de grenzen tussen werk en gezin. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor mobiele technologieën. Er wordt echter aan toegevoegd dat er ook verschillende strategieën kunnen worden gehanteerd om de impact van de technologie op de grenzen tussen het professionele leven en de persoonlijke sfeer te beheren.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, werk, gezin |  Facebook |

10-06-14

Jongeren willen degelijke technologie kunnen aankopen

Jongeren van vandaag willen dat hun technologie wordt gebouwd met het oog op een langere levensduur en willen niet gedwongen worden om hun apparaten door onbelangrijke functie-veranderingen te veranderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Voxburner naar het aankoopgedrag van consumenten tussen zestien en vierentwintig jaar. De onderzoekers stellen dat de jongere generatie heel wat meer overwogen tewerk gaat bij de keuze en vervanging van apparaten dan gemiddeld wordt verwacht. Er wordt opgemerkt dat deze consumenten zich minder laten beïnvloeden door mediahypes en andere trends dan algemeen wordt gesteld.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, gezondheid |  Facebook |

23-04-14

Aziatische executive reageert ambigu op digitale technologie

Technologie die efficiënt relevante informatie filtert is de belangrijkste digitale prioriteit van Aziatische chief executives. Dat is gebleken uit een onderzoek van het televisie-netwerk Consumer News and Business Channel (CNBC) en consultant MEC Analytics naar het digitale gedrag van topbestuurders van multinationals in Singapore, Hong Kong en India. Het onderzoek kwam ook tot de vaststelling dat Aziatische leidinggevenden staan open voor merkencommunicatie, maar alleen op hun eigen voorwaarden. Ook ontdekten de onderzoekers dat de leidinggevenden voor content gebruik maken van diverse platformen, maar vaak gefrustreerd raken door de beperkingen van de beschikbare technologie.

Lees Verder

13:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, technologie, executive |  Facebook |

04-04-14

Digitale technologie in staat om minderheidstalen te redden

Door de verdere ontwikkelingen in de digitale wereld, waar het Engels het dominante communicatie-platform vormt, dreigen minderheidstalen steeds meer in de verdrukking te komen. Daarentegen bieden diezelfde technologische mogelijkheden de kans om die talen te redden en met een breder publiek in contact te brengen. Dat zegt Jeremy Colin Evas, professor taalkunde aan de University of Cardiff. Indien een gepaste strategie gevolgd wordt, kan volgens professor Evas de mogelijkheid worden gecreëerd om de verschillende talen met elkaar te laten communiceren. Op die manier kan de digitale technologie volgens de wetenschapper de taalkundige diversiteit versterken in plaats van te bedreigen.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taal, technologie |  Facebook |

23-03-14

Ouders leren technologische vaardigheden van hun kinderen

In 40 procent van de gezinnen hebben ouders het gebruik van technologie van hun kinderen geleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University Diego Portales in Chili bij meer dan tweehonderd gezinnen met kinderen. De onderzoekers stellen dat jongeren in alle technologische sectoren - zoals computers, mobiel internet of sociale netwerking - een impact blijken te hebben op hun ouders. Wel wordt opgemerkt dat de kinderen zelf van een grotere impact gewag maken dan hun ouders. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat ouders zich vaak niet bewust zijn van de invloed die hun kinderen op hun technologiegedrag hebben.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

21-03-14

Brein kan verlamde ledematen sturen

Het lijkt mogelijk om verlamde lichaamsdelen louter met het brein te bewegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij resusapen. De onderzoekers stelden vast dat de resusapen met het gebruik van elektroden in staat bleken om de controle over de ledematen van een verdoofde soortgenoot over te nemen. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat het individu louter met zijn brein in staat is om een computercursor of een robotarm te laten bewegen. De resultaten van de nieuwe studie kan volgens de onderzoekers mogelijk leiden tot een nieuwe therapie voor verlamde patiënten.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, technologie |  Facebook |

16-03-14

Technologie brengt koppels dichter bij elkaar

Technologie is een hulpmiddel om gehuwde koppels dichter bij elkaar te brengen, ook al kan het gebruik van elektronische apparaten tevens een bron van wrijvingen zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Internet Project bij meer dan tweeduizend Amerikaanse echtparen. De wetenschappers stelden daarbij vast dat 21 procent van de respondenten van mening is door het uitwisselen van elektronische boodschappen een nauwere band te voelen met hun partner. De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 25 procent elektronische berichten stuurt naar zijn partner terwijl ze zich beiden thuis onder hetzelfde dak bevinden.

Ook geeft 9 procent van de ondervraagden toe met een tekstbericht een oplossing te hebben kunnen vinden voor een dispuut dat in een persoonlijk contact moeilijk tot een vergelijk bleek te kunnen leiden. “Anderzijds blijkt dat de technologie bij een aantal echtparen ook een bron van wrijvingen kan zijn,” stipt onderzoeksleider Amanda Lenhart aan. “De enquête bracht aan het licht dat 25 procent van de ondervraagden zich erover bekloeg dat hun samenzijn werd gestoord omdat de aandacht van de partner door de smartphone werd afgeleid. Bovendien geeft 8 procent toe ruzie gemaakt te hebben over de tijd die de partner online doorbrengt.”

De onderzoekers merken op zowel positieve als negatieve effecten op jongeren een grotere impact blijken te hebben. “In de leeftijdsgroep tussen achttien en negentwintig jaar geeft immers 42 procent aan dat de partner door de mobiele telefoon werd afgeleid, maar ook merkte 41 procent op door digitale conversaties een hechtere relatie te voelen,” zegt Amanda Lenhart nog. Daarnaast werd vastgesteld dat twee op de drie koppels op een aantal online accounts een gemeenschappelijk paswoord gebruiken. Ook blijkt één kwart van de relaties met een gemeenschappelijke email te werken en 11 procent doet beroep op een gemeenschappelijke online kalender.

“In de huidige samenleving is technologie alomtegenwoordig en de persoonlijke relaties maken daarop geen uitzondering,” benadrukt Amanda Lenhart. “Wel moet worden opgemerkt dat er een aantal belangrijke verschillen in het delen van online activiteiten kunnen worden opgetekend. Koppels die al samen waren op het ogenblik van de introductie van de nieuwe technologieën, blijken vaker geneigd te zijn om samen het nieuwe platform te betreden. Koppels die na de opkomst van een nieuwe toepassing worden gevormd, zouden daarentegen in grote mate de eigen individuele accounts blijven gebruiken.”

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

07-03-14

Technologieën vragen extra aandacht voor welzijn werknemer

De verdere introductie van nieuwe technologieën zal een bijzondere aandacht vragen voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Dat heeft Theresa McHenry, directeur human resources bij de Britse divisie van het technologiebedrijf Microsoft, gezegd. McHenry stelde daarbij dat werkgevers hun werknemers dienen te voorzien van technologische oplossingen om hun arbeidstaken flexibel te kunnen uitvoeren, maar ook begeleiding dienen aan te bieden over gezonde arbeidsgewoonten. Onder meer zegt ze dat werknemers technologieën zouden moeten implementeren die een isolatie zouden kunnen vermijden en de medewerkers zouden kunnen helpen om het juiste evenwicht tussen werk en rust te vinden.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, welzijn |  Facebook |

24-02-14

Afwijzing moderne landbouwtechnieken in onethisch

De afwijzing van moderne landbouwtechnieken zoals hormonale groeibevorderaars, getuigt van een onethische opstellen. Dat zegt de Australische wetenschapper Ian Lean, professor veterinaire wetenschappen aan de Sydney University. Lean merkt daarbij dat de afwijzing van deze moderne landbouwtechnieken een prioriteit verlenen aan marketing boven dierenwelzijn, ecologische voetafdruk en economische productiviteit. Hij voegt er echter aan toe te verwachten dat dit activisme bij de bevolking nog verder zal toenemen naarmate de bevolking het contact met de natuur en de landbouwtechnologie verliest.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, technologie |  Facebook |

21-02-14

Computer vormt hinderpaal communicatie tussen arts en patiënt

Artsen die tijdens de consultaties teveel gefocust zijn op hun computerschermen, dreigen een aantal niet-verbale signalen van hun patiënten over het hoofd te zien. Bovendien heeft een overdreven aandacht voor computer-technologieën een negatieve impact op de communicatie met de patiënten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University bij honderd patiëntenbezoeken, die met videocamera werden vastgelegd. De aanwezigheid van computers blijkt het voor de patiënt volgens de Amerikaanse onderzoekers moeilijker te maken om de aandacht van de arts te trekken. Bovendien toont de studie aan dat ook de patiënt zelf door het computerscherm wordt beïnvloed.

“Wanneer artsen teveel aandacht besteden aan hun computerscherm, is het veel moeilijker om naar de patiënten te luisteren, probleem-oplossend op te treden en creatief te denken,” waarschuwt onderzoeksleider Enid Montague, professor geneeskunde aan de Northwestern University. “Het onderzoek toonde aan dat het oogcontact tussen patiënt en arts door de aanwezigheid van een computerscherm een heel ander patroon vertoont. Niet alleen raadpleegt de arts vaker de elektronische patiëntendossiers, maar ook de patiënt zelf wordt door het computerscherm aangetrokken, onafhankelijk of de digitale gegevens kunnen worden opgemerkt of begrepen.”

De resultaten van het onderzoek moeten volgens Montague aanleiding geven voor een efficiëntere training van artsen in het gebruik van technologie en het optimaliseren van de gebruikte apparatuur. “Onder meer zou moeten gedacht worden aan interactieve schermen, waar een digitale dialoog tussen de arts en zijn patiënt kan worden gestimuleerd,” voert de onderzoeker aan. “Elektronische patiëntendossiers moeten aan het medisch personeel immers de mogelijkheid bieden om een efficiënte en gecoördineerde gezondheidszorg aan te bieden. Aangezien de technologie een impact heeft op deze patronen, dient er gezorgd te worden voor de uitbouw van een omgeving die een optimale interactie tussen patiënt en arts mogelijk maakt.”

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arts, communicatie, technologie |  Facebook |

13-02-14

Massaal succes maakt einde aan aantrekkingskracht technologie-producten

Een gigantisch succes kan het einde betekenen van de aantrekkingskracht van een technologie-product. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij meer dan driehonderd studenten, die gevraagd werden naar het coole karakter van veertien producten. De onderzoekers stellen daarbij dat een technologie-product aantrekkelijk, origineel en prikkelend dient te zijn om een cool karakter te krijgen toegewezen. Indien het prikkelend karakter echter wegvalt, kan dat succes volgens de wetenschappers echter opnieuw bijzonder snel wegsmelten. Daarbij wordt opgemerkt dat elke perceptie-verandering in de technologische subcultuur de coole perceptie van het product beïnvloedt.

“Het coole concept volgt een bepaald patroon,” zegt onderzoeksleider Shyan Sundar, professor communicatie aan de Pennsylvania State University. “In eerste instantie wordt de technologie opgepikt door een subcultuur buiten het massapubliek. Vaak gaat het om early adopters van nieuwe producten en toepassingen. Eens de technologie in deze subculturen populair is geworden, begint het gebruik ook in de mainstream-populatie door te dringen. Elke verandering in de populariteit en originaliteit in de subcultuur zal echter de algemene uitstraling van de technologie beïnvloeden. Naarmate het product een grotere graad van succes boekt in het mainstream-gebruik, gaat het trendy karakter steeds verder verloren.”

“Dit fenomeen stelt producenten voor grote problemen,” zegt Sundar nog. “De meeste bedrijven willen dat hun producten een trendy karakter met een belangrijke omzet kunnen combineren. De praktijk wijst echter uit dat een groeiende verkoop ten koste gaat van het trendy karakter en de interesse van het publiek, zodat uiteindelijk de omzet onder druk komt. Het fenomeen maakt duidelijk dat een bedrijf doordrongen dient te zijn van een innovatie-cultuur. Om coole producten op de markt te kunnen blijven brengen, dient er voortdurend geïnnoveerd te worden.” De onderzoeker merkt wel op dat het coole karakter kan worden hersteld wanneer het product door de subcultuur opnieuw wordt geadopteerd, zoals onder meer door vinyl is aangetoond.

De onderzoekers stelden tevens vast dat nuttigheid geen rechtstreekse bijdrage levert aan het coole karakter van een technologie. “De bruikbaarheid van een product is daarentegen geïntegreerd in andere factoren die de coole natuur van de technologie bepalen,” aldus professor Sundar. “Satellietnavigatie krijgt op gebied van nuttige toepassingen een bijzonder hoge score, maar is nooit als een cool product bestempeld. De nuttigheid van consoles zoals Wii en Kinect blijft bijzonder bescheiden, maar toch krijgen deze producten op het trendy gebied een hoge waardering. Anderzijds zijn er een hele reeks producten - zoals de Macbook, Instagram en Pandora - die wel een bruikbaar karakter meekregen, zonder dat die eigenschap bijdroeg tot het coole karakter.”

“Algemeen kan worden gesteld dat een product een cool imago krijgt wanneer de technologie nieuw en aantrekkelijk is en in staat blijkt om rond zich een subcultuur te bouwen,” stipt professor Sundar nog aan.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

10-02-14

Technologie bepalend voor evolutie bedrijfsleven

Technologische vooruitgang zal de volgende vijf jaar de grootste impact hebben op het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers bij Amerikaanse chief executives. De onderzoekers stelden vast dat 86 procent van de respondenten van mening was dat technologische vooruitgang de volgende vijf jaar tot de drie belangrijkste factoren van de verandering in het zakelijke landschap zullen behoren, gevolgd door demografische verschuivingen (69 procent) en wijzigingen in het wereldwijde economische machtsevenwicht (58 procent). Er wordt aan toegevoegd dat slechts 20 procent van overtuigd is dat onderzoek en ontwikkeling is voorbereid om op de veranderingen in te spelen.

De onderzoekers stelden vast dat 57 procent van de chief executives ook vreest dat de snelheid van de technologische veranderingen een potentiële bedreiging op de groei zou kunnen zijn. De grootste bezorgdheid van de Amerikaanse chief executives werd gevormd door het fiscale beleid van de overheid (92 procent), gevolgd door een trage of negatieve groei in de ontwikkelde economieën (81 procent). Wel bleek vorig jaar slechts 43 procent van de ondervraagden de snelheid van de technologsche veranderingen als een potentiële bedreiging te zien. Om op de veranderende situatie in te springen, overwegen de chief executives een aantal bijsturingen in het bedrijfsbeleid.

Daarbij wordt in eerste instantie gemikt op het behoud en het uitbreiden van het klantenbestand (93 procent) en het optimaal beheer van data en analyses (90 procent). Uit het onderzoek bleek nog dat slechts 36 procent van de ondervraagden van mening is dat hun marketing-divisie goed voorbereid is om op de veranderende trends in de wereld te kunnen inspelen. Daarmee staat marketing onderaan in de rangschikking, alleen nog gevolgd door sales (33 procent), informactica (32 procent) en onderzoek en ontwikkeling (20 procent), maar wel gevoelig lager dan het executive-kader (63 procent), financiële diensten (50 procent) en risico-management (42 procent).

Lees Verder

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie |  Facebook |

18-12-13

Werknemers gefrustreerd door gebrek aan technologische instrumenten

Werknemers voelen zich gefrustreerd omdat ze van hun werknemer niet de gepaste technologische instrumenten krijgen om maximale prestaties te leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google en consulent Deloitte bij zesendertighonderd werknemers in Europa. Er wordt opgemerkt dat het gebrek aan geschikte instrumenten ook een negatieve impact heeft op het moreel van de werknemers en de productiviteit van de onderneming aantast. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de werknemers vooral aansturen op een vlottere toegang tot technologieën die hen toelaten om de samenwerking met collega’s te verbeteren.

De toegang tot collaboratie-instrumenten zou volgens 20 procent van de ondervraagden aanleiding tot een grotere tevredenheid over de cultuur op te werkvloer. Bovendien wordt de beschikbaar van de instrumenten vaak gezien als een signaal dat de werkgever bekommerd is om het moreel bij de werknemers. “Technologie is niet alleen een kostenbesparing, maar leidt tot een fundamentele transformatie van de werkomgeving,” aldus de onderzoekers. In het rapport wordt echter opgemerkt dat aan deze wensen door de Europese werkgevers niet of schoorvoetend tegemoet wordt gekomen, want slechts relatief weinig Europese werknemers krijgen toegang tot technologieën zoals video-conferencing of sociale media.

“De blootstelling aan collaboratie-instrumenten in de persoonlijke omgeving heeft vele Europese werknemers overtuigd van de potentie die deze technologieën zouden kunnen hebben voor de werkomgeving,” voeren de onderzoekers aan. “In de praktijk gaan echter slechts relatief weinig werkgevers mee met deze gedachtengang. Men mag zich echter niet de illusie maken dat een afwijzing ook zal beletten dat de technologieën hun weg naar de werkomgeving zouden vinden. Vele werknemers geven immers toe na een negatieve reactie van de bedrijfsleiding beslist te hebben om hun persoonlijk materiaal ook voor professionele activiteiten in te schakelen.”

Er wordt nog aan toegevoegd dat vaak wordt vergeten dat een toegang tot collaboratie-instrumenten ook een impact heeft op innovatie. “Zelfs in een progressieve arbeidsomgeving zoals Zweden, blijkt nog altijd de helft van de werknemers actief te zijn in een professionele omgeving met een beperkt gehalte aan collaboratie en innovatie,” stippen de onderzoekers aan. “In Groot-Brittannië is slechts 5 procent van de werknemers tevreden met de digitale collaboratie-instrumenten die hen door de werkgever ter beschikking zijn gesteld.”

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, technologie |  Facebook |

12-12-13

Meerderheid bevolking optimistisch over gezondsheidstechnologie

De meeste mensen zijn van mening dat technologische innovaties de kwaliteit van de geneeskunde verder zullen verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Intel en consulent Penn Schoen Berland bij meer dan twaalfduizend consumenten in Brazilië, China, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan en de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de meerderheid van de respondenten ervan overtuigd was dat technologische innovaties de grootste kansen bieden om fatale ziektes met succes te bestrijden. Technologische innovatie wordt daarbij hoger ingeschat dan een uitbreiding van de populatie geneesheren of bijkomende budgetten voor onderzoek.

“Het publiek toont een groot vertrouwen in technologische innovaties in het streven naar een betere gezondheid,” merkt Eric Dishman, manager van de gezondheidsdivisie bij Intel, op. “De meeste mensen lijken uit te kijken naar een toekomst die hen toelaat om onder meer gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen te ontvangen, hen de kans biedt om anoniem informatie over hun gezondheid ter beschikking te stellen en op gepersonaliseerde gezondheidsdiensten beroep te kunnen doen. Technologieën op basis van informatica en big data blijken de potentie te hebben om de wereldwijde structuur van de gezondheidszorg fundamenteel te veranderen.”

Vastgesteld werd onder meer dat meer dan 70 procent van de ondervraagden bereid is om zijn gezondheid virtueel te laten opvolgen. Bovendien bleek 53 procent te getuigen een groter vertrouwen te hebben in een medische test die ze zelf konden uitvoeren dan in de tussenkomst van een geneesheer. Daarnaast gaf 84 procent aan bereid te zijn om anoniem persoonlijke gezondheidsinformatie ter beschikking te stellen indien daardoor de totale kosten van het gezondheidssysteem zouden kunnen worden teruggeschroefd. Om innovatie te ondersteunen, bleken de respondenten sneller bereid te zijn gezondheidsinformatie ter beschikking te stellen dan hun telefoongegevens of bankinformatie.

Ook kwamen de onderzoekers tot de vaststelling dat 57 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat traditionele ziekenhuizen in de toekomst overbodig zullen worden. “Nieuwe technologieën kunnen consultaties, advies en coaching naar de thuisomgeving brengen,” aldus Eric Dishman. Daarbij benadrukte 72 procent van de respondenten bereid te zijn om routine-consultaties met de arts te organiseren met video-conferencing.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, technologie |  Facebook |

20-11-13

Technologie heeft ingrijpende impact op de arbeidsmarkt

Technologie heeft een belangrijke impact gehad op de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Opinion Matters en het bedrijf Automatic Data Processing (ADP) bij meer dan vijfentwintighonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 45 procent van de respondenten toegeeft dat technologie zijn carrière of functie het voorbije jaar een andere wending heeft gegeven. Bovendien zegt 21 procent dat technologie hen in staat heeft gesteld een beter evenwicht te creëren tussen zijn professionele carrière en persoonlijk leven. Werknemers uit de departementen human resources blijken volgens het rapport voorlopers in de adoptie van technologie.

“Werknemers zijn ervan overtuigd dat de technologische evoluties vele voordelen inhouden,” voeren de onderzoekers aan. “In tegenstelling tot de vrees dat de implementering van technologie de grenzen tussen werk en gezin zou doen vervagen, blijken werknemers in de technologische ontwikkelingen daarentegen mogelijkheden te zien om een betere balans te vinden tussen hun professionele carrière en hun persoonlijke leven. “Daarbij geeft 21 procent van de ondervraagden aan door technologie een beter evenwicht te hebben gevonden tussen werk en gezin, terwijl 10 procent gewag maakt van een grotere flexibiliteit die hen toelaat hun professionele opdracht beter uit te voeren.”

De leeftijdgroep tussen vijfendertig en vierenveertig jaar maakt daarbij het meest gewag van een positieve impact, terwijl werknemers tot vierentwintig jaar minder voordelen zien in de impact van technologie. “Er blijken rond technologie wel spanningen op de werkvloer te ontstaan,” stelden de onderzoekers vast. “Oudere werknemers vrezen dat jongere collega’s verwachten door hun technologische knowhow sneller recht te hebben op promoties.” Uit de enquête bleek dat in rekrutering en human resources met scores van respectievelijk 38 procent en 32 procent het grootste enthousiasme wordt opgemerkt over de impact van de technologie. Juridische divisies tonen zich met een score van 15 procent het meest sceptisch.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, carrière |  Facebook |

31-10-13

Technologie heeft nieuw type werknemer gecreëerd

Technologie heeft een nieuw type van werknemer gevormd. Dat zegt Costas Markides, professor strategie en ondernemerschap aan de London Business School. Hij merkt op dat de technologische evoluties een belangrijke impact hebben gehad op het gedrag, het werk en de motieven van de werknemer. Professor Markides voegt er aan toe dat human resources zich moet aanpassen aan dit nieuwe type van werknemer, dat fundamenteel afwijkt van het personeelsbestand van de vorige generaties. Het is volgens Markides niet langer meer mogelijk om een volledige controle over de werknemer te handhaven, zodat een basis van sterke en gedeelde waarden bijzonder belangrijk is geworden.

“Werknemers van de nieuwe generatie zijn meer geïnformeerd en individualistischer ingesteld dan hun voorgangers,” voert Costas Markides aan. “Het is dan ook veel moeilijker geworden om deze gedecentraliseerde en veeleisende medewerkers te beheren en controleren. Human resources moet echter leren om de werknemers te vertrouwen en een grotere autonomie te verlenen. Cruciaal is echter dat een pakket sterke en gemeenschappelijke waarden wordt ontwikkeld, maar dat mag niet beperkt blijven tot een inhoudloze beginselverklaring. Het is gemakkelijk om dergelijke verklaringen af te kondigen, maar er dient voor gezorgd te worden dat ook de medewerkers van die visie doordrongen worden.”

“Bedrijven dienen een streefdoel uit te werken dat door de medewerkers tenvolle kan worden onderschreven,” aldus nog professor Markides. “Human resources moet zijn benadering ten opzichte van de motivatie van medewerkers aan deze nieuwe ontwikkelingen aanpassen. Daarvoor moet met andere departementen worden samengewerkt om de werknemers blijvend te begeesteren. Het onderhouden van persoonlijke contacten met de medewerkers is daarbij van cruciaal belang. Het is voor human resources vaak moeilijk voldoende tijd te vinden om die interactie met het volledige personeelsbestand op peil te houden, maar met efficiënte systemen en software kan daarvoor voldoende ruimte worden gecreëerd.”

“In het digitale tijdperk moet ook human resources van digitale technologieën gebruik maken om de motivatie en betrokkenheid van de werknemers te garanderen,” zegt Costas Markides nog.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, arbeid |  Facebook |

13-10-13

Arbeidsmarkt staat voor grote technologische revoluties

De arbeidsmarkt staat voor belangrijke technologische revoluties. Dat zegt Chad Jenkins, professor computerwetenschappen aan de Brown University. De nieuwe technologieën zullen volgens de wetenschapper de werknemer onder meer toelaten om overal in de wereld te werken zonder zijn originele woonplaats te hoeven verlaten. Reden voor die revolutie is volgens Jenkins een ver doorgedreven evolutie van teleconferencing die het aan de werknemer toelaten om zich quasi fysiek een andere locatie te werken. Deze ontwikkelingen zijn volgens Jenkins bijzonder belangrijk voor ondernemingen, die de mogelijkheid krijgen om wereldwijd de meest interessante medewerkers aan te trekken.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, technologie |  Facebook |

Technologie heeft grootste impact op toekomst bedrijven

Chief executives menen dat technologie de belangrijkste externe impact zal hebben op de toekomst van hun onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf International Business Machines (IBM) bij meer dan vierduizend executives uit twintig sectoren in zeventig landen. De onderzoekers merken echter op dat chief executives met die visie geïsoleerd lijken. Verantwoordelijken voor informatica, marketing en de bevoorradingsketen verwezen naar marktfactoren als belangrijkste externe druk, terwijl financieel verantwoordelijken vooral de aandacht vestigen op macro-economische effecten. Verantwoordelijken voor human resources maakten in eerste instantie gewag van vaardigheden op de arbeidsmarkt.

“Hoewel de visies tussen de verschillende leidinggevenden kunnen variëren volgens hun functie, worden technologie en marktfactoren toch bij iedereen tot de drie belangrijkste externe invloeden gerekend,” voeren de onderzoekers aan. “Opmerkelijk is ook dat verantwoordelijken voor informatica en marketing dezelfde vier factoren naar voor schuiven. Rekening houdend met een aantal onderzoeken die mogelijke conflicten tussen beide groepen aanstippen, kan dat resultaat bemoedigend worden genoemd.” In het algemeen zeggen de respondenten de volgende drie tot vijf jaar belangrijke veranderingen te verwachten, onder meer met een grotere rol voor sociale en digitale interacties en een persoonlijke benadering van de klant.

Bij de chief executives wordt technologie als belangrijkste externe impact op de toekomst van de onderneming gevolgd door markfactoren, macro-economische effecten, vaardigheden op de arbeidsmarkt en regelgeving door de overheid. Vervolgens wordt gewag gemaakt socio-economische factoren, globalisering, ecologische bekommernissen en geopolitieke evoluties. Opmerkelijk is dat ecologische bekommernissen alleen door verantwoordelijken van de bevoorradingsketen tot de vijf belangrijkste factoren worden gerekend. Financieel verantwoordelijken hechten het minste belang aan de globalisering, maar ook informatica-executives schatten die problematiek relatief laag in.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, onderneming |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende