20-12-13

Fundamentele tegenstanders kunnen toch samenwerken

Het is niet onmogelijk om fundamenteel tegengestelde meningen toch tot een compromis te laten komen. Dat zegt Joshua Greene, auteur van het boek ‘Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap Between Us and Them’ en professor sociale wetenschappen aan de Harvard University. Greene merkt op dat waarden afkomstig zijn uit een intuïtief aanvoelen, waardoor toenadering wordt gezocht tot individuën met gelijkgestemde beginselen, wat tot groepsvorming aanleiding geeft. Om fundamentele meningsverschillen aan te kunnen pakken, dienen deze intuïtieve gevoelens volgens de wetenschapper echter ondergeschikt gemaakt te worden aan een diep pragmatisme, dat de consequenties van keuzes centraal stelt.

“Thema’s zoals abortus of klimaatverandering worden met een extreme polarisatie geconfronteerd, waardoor het bereiken van een vergelijk quasi onmogelijk lijkt,” geeft professor Greene toe. “De emoties lopen vaak zo hoog op dat het al een reuzenopdracht is om de verschillende partijen samen aan tafel te krijgen, laat staan een compromis te vinden. Toch kunnen er een aantal strategieën worden overwogen die op termijn een oplossing voor morele tegenstellingen kunnen bieden. De individuele moraliteit geeft aanleiding tot de groepsvorming. Om het conflict tussen de verschillende groepen aan te pakken, moet dan ook een overkoepelende megamoraliteit worden gecreëerd. Daarvoor is de adoptie van een diep pragmatisme noodzakelijk.”

“Moraliteit heeft vaak te maken met intuïtief aanvoelen,” zegt Joshua Greene. “Die inuïtieve beginselen geven aanleiding tot coöperatief gedrag en groepsvorming. Die entiteit positioneert zich niet alleen tegenover groepen met andere visies, maar stelt ook de eigen waarden boven de beginselen van de anderen. Wanneer morele groepen met afwijkende intuïtieve waarden met elkaar de confrontatie aangaan, dreigen de grootste sociale uitdagingen tot stand te komen. Die tegenstellingen lijken vanuit het intuïtieve aanvoelen onmogelijk opgelost te kunnen worden, maar toch kan mogelijk een uitweg worden gevonden wanneer de uiteindelijke consequenties van een beslissing centraal worden gesteld in plaats van de eigen principiële beginselen.”

Lees Verder

11:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: collaboratie, tegenstander |  Facebook |