07-09-13

Digitale leugenaars hebben meer tijd nodig

Mensen die in hun tekstberichten onwaarheden vertellen, antwoorden trager op boodschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University bij een honderdtal Amerikaanse studenten die dertig vragen van een computer dienden te beantwoorden. De onderzoekers stelden vast dat de antwoordtijd van berichten met onwaarheden gemiddeld 10 procent langer duurden dan het gemiddelde. Bovendien werden de leugenachtige antwoorden ook vaker geheel of gedeeltelijk herschreven. Bovendien bleken de leugenachtige reacties ook korter te zijn dan het gemiddelde.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, tekstbericht |  Facebook |

17-06-13

Consument reageert snel op commerciële tekstberichten

Commerciële tekstberichten van bedrijven lokken snelle reacties uit. Een groot gedeelte van de antwoorden wordt zelfs binnen vijftien minuten na het versturen van het bericht ontvangen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Dynmark. De snelste reacties worden opgetekend in de financiële wereld, waar 57 procent van de reacties binnen vijftien minuten na de verzending worden opgetekend. Op de tweede plaats staan toerisme en transport met een score van 54 procent.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tekstbericht, marketing |  Facebook |

13-05-12

Kwart commerciële tekstberichten leiden tot aankoop

Bij consumenten die hebben ingeschreven voor tekstberichten van retailers en verkopers, geeft 26 procent aan dat de ontvangen informatie geleid heeft tot de aankoop van het gepromote product in de winkel, terwijl 25 procent zegt een ander product in de winkel gekocht te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Placecast. Er wordt aan toegevoegd dat 27 procent het gepromote product of een ander artikel online heeft gekocht. Slechts 4 procent van de consumenten is op dergelijke promotionele tekstberichten ingeschreven, maar de interesse lijkt te stijgen.

De onderzoekers merken op dat 41 procent van de respondenten aangeeft geïnteresseerd te zijn om tekstberichten over nieuwe producten, campagnes of promoties op hun mobiele telefoon te ontvangen. Twee jaar geleden was dat slechts 36 procent en drie jaar geleden 31 procent. De onderzoekers stelden vast 67 procent van de smartphone-bezitters tekstberichten bijzonder belangrijk vindt, tegenover 35 procent voor de eigenaars van traditionele mobiele telefoons. Mobiel internet haalt daarbij scores van respectievelijk 60 procent en 15 procent.

Placecast stelde verder vast dat 47 procent van de eigenaars van mobiele telefoons het minstens enigszins belangrijk vinden om met hun toestel een aankoop te kunnen doen. Twee jaar geleden was 37 procent van de ondervraagden die mening toegedaan. Er wordt aan toegevoegd dat 20 procent van de bezitters van mobiele telefoons het voorbije jaar een mobiele aankoop heeft gedaan. Bij bezitters van smartphones loopt dat op tot 34 procent, tegenover 11 procent bij de eigenaars van traditionele mobiele telefoons.

Lees Verder

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: promotie, marketing, tekstbericht |  Facebook |

20-03-12

Tieners verzenden meer tekstberichten dan ooit voordien

Tieners in de Verenigde Staten verzenden meer tekstberichten dan ooit voordien. Bovendien zijn ze ook meer geneigd om de smartphone steeds in handen te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. De onderzoekers stelden vast dat jongeren tussen twaalf en zeventien jaar gemiddeld zestig tekstberichten per dag versturen. Dat is een stijging met tien berichten per dag tegenover twee jaar geleden. Oudere tienermeisjes blijken het meest actief te zijn met tekstberichten. In die groep werden honderd berichten per dag geteld.

Jongens blijken volgens de onderzoekers gemiddeld vijftig tekstberichten per dag te versturen, maar ook daar wordt een stijging met twintig berichten per dag opgetekend te kunnen worden tegenover drie jaar geleden. "Wanneer aan tieners gevraagd wordt op welke manier ze met anderen communiceren - niet alleen met hun vrienden, maar met iedereen waarmee ze contact onderhouden - wordt verwezen naar tekstberichten als het dominante platform," voeren de onderzoekers aan.

Het Pew Research Center merkt verder op dat 23 procent van de ondervraagden in juli vorig jaar over een smartphone bleek te beschikken, terwijl in totaal 77 procent eigenaar was van een mobiele telefoon. "Dat verschilt weinig van het jaar voordien, maar laat wel een groot verschil optekenen met acht jaar geleden, toen 44 procent over een mobiele telefoon beschikte," voeren de onderzoekers nog aan. "Vooral blanke tieners uit de stedelijke hogere inkomensklasse met minstens een diploma hoger onderwijs bleken het meest geneigd te zijn om een mobiele telefoon in bezit te hebben."

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, tekstbericht |  Facebook |

21-09-11

Jongeren versturen 3.200 tekstberichten per maand

Jonge volwassenen tussen achttien en vierentwintig jaar versturen en ontvangen gemiddeld 109,5 tekstberichten per dag. Dat betekent een totaal van meer dan 3.200 berichten per maand. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Center. Op de tweede plaats komt de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar. In die groep worden echter slechts 41,8 berichten per dag verstuurd. Dat is 160,8 procent minder dan bij de jongere leeftijdscategorie. Bij de Amerikaanse vijfenzestigplussers is er nog slechts sprake van gemiddeld 4,7 berichten per dag.

De onderzoekers stellen dat 23 procent van de respondenten uit de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar meer dan 100 berichten per dag verstuurt en ontvangt. Bij 12 procent gaat het om meer dan 200 berichten per dag. Dat komt op een maandtotaal van 6.000 berichten. De onderzoekers voegen er aan toe dat het bezit van een mobiele telefoon en het gebruik van tekstberichten in deze groep nagenoeg universeel is. Mobiele telefoons hebben in deze leeftijdsgroep een penetratie van 95 procent, waarvan 97 procent gebruik maakt van tekstberichten.

Het Pew Research Center voegt er aan toe dat blanken het minst actief zijn met tekstberichten. Afro-Amerikanen komen volgens de onderzoekers aan een gemiddelde van 70,1 berichten per dag, tegenover 48,9 berichten bij Latino-Amerikanen en 31,2 berichten bij blanken. Er wordt aan toegevoegd dat ook in de lagere inkomensklasse frequenter van tekstberichten gebruik wordt gemaakt. Datzelfde fenomeen wordt ook opgemerkt bij de lagere opleidingen.

09:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefoon, tekstbericht |  Facebook |

25-09-10

Extra bewijs voor fatale invloed tekstberichten op verkeer

Het aantal dodelijke ongevallen door het gebruik van de mobiele telefoon is in de Verenigde Staten de voorbije drie jaar gevoelig gestegen. Daarbij wordt opgemerkt dat de mobiele telefoon twee jaar geleden op de Amerikaanse wegen verantwoordelijk was voor 5.870 fatale slachtoffers. Dat is een stijging met 28 procent tegenover drie jaar voordien. Onderzoeksleider Fernando Wilson, professor aan de School of Public Health aan de University of North Texas in Fort Worth, merkt daarbij op dat het totale gebruik van de mobiele telefoon de voorbije jaren nagenoeg constant is gebleven, maar de voorbije jaren is er volgens hem wel een opmerkelijke toename in het verzenden van tekstberichten.

"De onderzoekers kwamen onder meer tot de vaststelling dat dronken chauffeurs zich minder bekommeren over het gevaar van het gebruik van de mobiele telefoon," aldus het magazine HealthDay News. "Bovendien bleken de voorbije jaren meer crashes tegen bomen, verlichtingspalen en andere obstakels opgetekend te worden. Dat geeft volgens de onderzoekers duidelijk aan dat de chauffeurs verstrooid achter het stuur zaten." Wilson benadrukte dat een oplossing van het probleem niet voor de hand ligt, maar hij suggereerde dat er technologieën zouden moeten ontwikkeld worden om het gebruik van de mobiele telefoon in de wagen onmogelijk te maken.

Frank Drews, professor psychologie aan de University of Utah, wees erop dat het door de studie opnieuw moeilijker is geworden om te ontkennen dat het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer een belangrijke negatieve impact heeft op de openbare veiligheid. "Het is alleen de vraag hoeveel wetenschappelijk bewijs de politiek nog moet hebben vooraleer er een degelijke wetgeving komt die het publiek beschermt tegen het gevaar van de mobiele telefoon in het verkeer," merkt Drews op. Jennifer Smith, bestuurslid van de belangenorganisatie FocusDriven, staat het aantal doden in het verkeer door het gebruik van mobiele telefoons gelijk met één groot vliegtuigongeval per week. Dat zou volgens haar alle vliegtuigverkeer aan de grond hebben gehouden tot het probleem was geholpen.

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefoon, tekstbericht, verkeer |  Facebook |

16-02-10

Tiener verstuurt tien boodschappen per uur

Amerikaanse tieners versturen met hun telefoon gemiddeld tien tekstberichten tijdens elk uur dat ze niet op school zijn of slapen. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen Company. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een Amerikaanse tiener gemiddeld 3.146 tekstberichten per maand verstuurt. In de leeftijdscategorie tussen negen en twaalf jaar worden gemiddeld 1.146 berichten verstuurd. Het gemiddelde over de hele populatie gebruikers van mobiele telefoons bedraagt iets meer dan 500 berichten per maand. Er wordt aan toegevoegd dat jongeren tussen negen en twaalf jaar tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar hun teksttrafiek met 8 procent opdreven. Het totale volume van de boodschappen kende nagenoeg een verdubbeling.

De onderzoekers stellen dat het gebruik van tekstberichten ook in de toekomst zal blijven groeien. "De populatie van zware gebruikers wordt ouder en zal de oudere generaties verplichten om zichzelf ook meer toe te leggen op tekstberichten om met hen in contact te kunnen blijven," wordt er daarbij opgemerkt. "Het gemiddelde aantal tekstberichten heeft elk jaar al een stijging gekend, maar de enorme groeiruimte die nog mogelijk is, wordt door velen nog altijd onderschat, rekening houdend met de voorliefde voor deze vorm van communicatie bij jongeren onder de achttien jaar." De onderzoekers voegen er wel aan toe dat ouders zich meestal onterecht zorgen maken over de financiële consequenties. Omdat de meeste operatoren een alomvattend aanbod hebben, worden volgens Nielsen voor tekstberichten relatief lage vergoedingen gevraagd.

Anderzijds wordt opgemerkt dat sexting - het versturen van pikante foto's met mobiele berichten - wellicht een veel groter gevaar inhoudt dan het intensieve gebruik van de mobiele telefoon. Daarbij wordt erop gewezen dat uit een onderzoek van het Pew Research Center is gebleken dat 8 procent van de zeventienjarige bezitters van een mobiele telefoon een seksueel provocatief beeld hebben verstuurd in een tekstbericht. Bovendien geeft 30 procent toe een naakt of semi-naakt beeld ontvangen te hebben. Bij tieners die zelf de volledige financiële kosten voor hun mobiele telefoon dragen, heeft 17 procent een seksueel getint beeld verstuurd. Bij jongeren die de kosten niet helemaal zelf moeten dragen, is dat slechts 3 procent. Volgens het Pew Research Center is het verzenden van seksueel geladen tekstberichten bij tieners inmiddels een onderpand is geworden om relaties te onderhouden.

13:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie, tekstbericht |  Facebook |

02-12-09

Tekstberichten houden risico in voor chronische pijnklachten

Het veelvuldig verzenden van tekstberichten met de mobiele telefoon kan tot zware lichamelijke klachten leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van Judith Gold, ergonoom aan de Temple University in Philadelphia. De repetitieve actie van de vingers die over het toetsenbord van de mobiele telefoon zwerven bij het intikken van berichten, kunnen volgens Gold dezelfde chronische pijnklachten opleveren als tot nu toe vooral werd vastgesteld bij mensen die hun hele leven lang achter de schrijfmachine zitten. Gold noemt de resultaten van het onderzoek verontrustend omdat steeds meer tieners en jongeren en ook meer werknemers nagenoeg onophoudelijk tekstberichten intikken. Dit kan volgens haar op latere leeftijd een ernstige impact hebben op de gezondheid. Judith Gold is één van de eerste wetenschappers die een onderzoek heeft uitgevoerd naar het mogelijk verband tussen tekstberichten op de mobiele telefonie en lichamelijke klachten.

"Mobiele tekstberichten vormen een relatief nieuwe technologie," merkt Judith Gold op tegenover het magazine LiveScience. "Het is voor de wetenschappers dan ook een compleet nieuw onderzoeksgebied. Maar er zijn duidelijke signalen dat het overmatig gebruik van tekstberichten kan leiden tot het carpal tunnel syndroom, bursitis en tendinitis, aandoeningen die vooral in verband worden gebracht met kantoorpersoneel dat een groot gedeelte van de werkdag doorbrengt met typewerk. Gegeven de gelijkenissen in de lichaamshouding, zijn de resultaten van het onderzoek rond overbelastingskwetsuren door computers wellicht ook geldig voor tekstberichten. De manier waarop het lichaam wordt gepositioneerd voor het intikken van tekstberichten - met onbeweeglijke schouders en snel bewegende vingers - komt bijzonder goed overeen met de houding die wordt aangenomen bij het werken op het klavier van een computer."

Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat pijn in de elleboog kon worden toegeschreven aan een overbelasting van de duim. Daarbij worden dan ook vaak te termen tekst-tendinitis of Blackberry-duim gehanteerd. Gold, hoofd van het Ergonomics and Work Physiology Laboratory aan het College of Health professions and Social Work van de Temple University, merkte in haar onderzoek op dat er duidelijk een verband kon worden gelegd tussen het aantal tekstberichten dat per dag wordt ingetikt en een gevoel van irritatie in de schouders of de nek. Het verband was opvallend duidelijker bij mannelijke proefpersonen, maar Gold zegt daarvoor geen verklarende oorzaak te kunnen voor vinden. Gold voegt er aan toe de fysiologische effecten van tekstberichten verder te willen onderzoeken. Het wereldrecord tekstberichten staat op dit ogenblik op naam van de Amerikaanse student Ben Cook. Hij slaagde erin om een tekst van 160 tekens in te tikken in minder dan 41,4 seconden.

13:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, mobiele telefoon, tekstbericht |  Facebook |

30-09-08

Tiener verstuurt 1.742 tekstberichten per maand

the_sociology_oGebruikers van mobiele telefonie ontvangen in de Verenigde Staten meer tekstberichten dan telefoonoproepen. Dat blijkt uit een onderzoek van Nielsen Mobile. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar ontving of verzond een gebruiker van mobiele telefonie 357 tekstberichten en 205 telefoonoproepen. Het aantal telefoongesprekken is volgens de onderzoekers ongeveer constant gebleven, maar vooral het aantal tekstberichten is in de Verenigde Staten met 450 procent gestegen tegenover het jaar voordien.

Het is het derde kwartaal op rij dat het aantal verstuurde tekstberichten hoger lag dan het aantal gevoerde telefoongesprekken. In het vierde kwartaal van vorig jaar was het de eerste keer dat er meer tekstberichten werden verstuurd (218) dan telefoongesprekken werden gevoerd (213). Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal tekstberichten naar 288 eenheden, terwijl het aantal telefoongesprekken afnam tot 207 eenheden. In het eerste kwartaal van 2006 werden gemiddeld 65 tekstberichten verstuurd, tegenover 198 telefoongesprekken.

Tieners versturen duidelijk meer tekstberichten dan de andere leeftijdscategorieën. Amerikaanse jongeren tussen dertien en zeventien jaar versturen of ontvangen gemiddeld 1.742 tekstberichten per maand. Tijdens diezelfde periode voeren ze ook 231 mobiele telefoongesprekken. Jongvolwassenen tussen achttien en vierentwintig jaar volgen op een tweede plaats, met gemiddeld 790 tekstberichten. Daarna komen kinderen tot twaalf jaar, met gemiddeld 428 tekstberichten per maand. Bij 65-plussers worden nog gemiddeld 14 tekstberichten per maand verstuurd.

17:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefonie, text, tekstbericht |  Facebook |