30-11-13

Intensief berichtenverkeer tussen koppels kan contraproductief werken

Vele koppels gebruiken tekstberichten als een instrument om de relatie te onderhouden, maar in een aantal omstandigheden kan die strategie contraproductief worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brigham Young University bij bijna driehonderd jonge Amerikaanse koppels. De onderzoekers stelden vast dat ongeveer 82 procent van de respondenten aangaf zijn romantische partner verschillende keren per dag een tekstbericht te sturen. Die intensieve connectiviteit bleek echter niet altijd tot een grotere tevredenheid over de relatie te leiden. Wel wordt opgemerkt dat een uitdrukking van affectie in een tekstbericht de kwaliteit van de relatie meestal versterkt.

“Uit het onderzoek bleek onder meer dat het gebruik van tekstberichten om verontschuldigingen aan te bieden, conflicten op te lossen of beslissingen te nemen een negatieve impact kan hebben op de kwaliteit van de relatie,” voeren de onderzoekers Lori Schade en Jonathan Sandberg aan. “Tekstberichten worden immers met een aantal beperkingen geconfronteerd, terwijl bij dergelijke communicaties de subtiele aspecten van het persoonlijk contact vaak van bijzonder groot belang kunnen zijn. Anderzijds blijkt vooral bij mannen een onophoudelijke stroom van berichten een negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van de relatie. Dat geldt ook wanneer de man zelf aan een hoge frequentie berichten verstuurd.”

“Wanneer de partners echter in hun onderlinge tekstberichten een gevoel van affectie uitdrukken, kan een positieve invloed op de kwaliteit van de relatie worden vastgesteld,” zeggen Schade en Sandberg. “Dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Bovendien blijkt dat het verzenden van een boodschap met een uitdrukking van affectie nog een meer positieve impact heeft dan de ontvangst van een tekstbericht waarin de andere partner zijn affectieve gevoelens uitdrukt.” In het algemeen kan volgens de onderzoekers echter worden aanbevolen dat het voor partners die geen lieve boodschap hebben te melden, het beste is om helemaal geen bericht te versturen.

Lees Verder

12:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tekstberichten |  Facebook |

01-10-13

Tekstberichten bedreigen nachtrust van studenten

Het verzenden van tekstberichten is één van de belangrijkste oorzaken van het slaaptekort bij de hedendaagse generatie studenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington and Lee University bij een groep Amerikaanse eerstejaarsstudenten. Hoewel de resultaten van de studie uitwijzen dat de impact van de tekstberichten op het psychologisch welzijn van de studenten afhankelijk is van het stressniveau dat de betrokkenen al ervaren, bleek een grotere activiteit rond het verzenden van de mobiele boodschappen alvast rechtstreeks geassocieerd te kunnen worden met een daling van de slaapkwaliteit.

“Slaaptekort is al langer een probleem bij studenten,” merkt onderzoeksleider Karla Murdock, professor psychologie aan de Washington and Lee University, op. “Door de opkomst van mobiele technologieën moet er met texting echter een bijkomende bron van slaapproblemen worden geïdentificeerd. Texting moet bij studenten worden bestempeld als een rechtstreekse bron van slaapstoornissen, naast emotionele problemen en burnout één van de belangrijkste bedreigingen voor de mentale gezondheid bij studerende jongeren.” De onderzoekers wijzen erop dat 70 procent van de studenten minder dan acht uur slaap per nacht genieten, terwijl 40 procent zich slechts twee dagen in de week echt uitgerust voelt.

“Een grote volume tekstberichten kan rechtstreeks worden gekoppeld aan een toename van het slaapprobleem,” zegt professor Murdock. “Daarvoor kunnen twee redenen worden aangeduid. Studenten voelen immers een druk om onmiddellijk te reageren op ontvangen berichten, ongeacht het tijdstip waarop de boodschap binnenkomt. Bovendien houden de studenten hun mobiele telefoon onafgebroken in hun onmiddellijke nabijheid, zodat ze voortdurend worden gewekt door binnenkomende boodschappen. Ook lijkt dat frequente teksttrafieken kunnen worden geassocieerd met een grotere psychologische kwetsbaarheid voor interpersoonlijke stress.”

“Een intensief texting-gedrag lijkt in stressperiodes een problematische impact te hebben,” verduidelijkt de onderzoekster. “Tekstberichten lijken een weinig geschikt communicatieplatform om in hechte relaties om te kunnen omgaan met interpersoonlijke stress. De vocabulaire die in de berichten wordt gehanteerd, ontbeert immers de capaciteit om de nodige nuances aan te brengen die noodzakelijk zijn in de omgang met gevoelige onderwerpen. Bovendien biedt texting ook geen ruimte voor de cruciale niet-verbale signalen die een wezenlijke bijdrage leveren aan persoonlijke conversaties. Het is bijzonder moeilijk om met texting misverstanden of onproductieve interacties bij te sturen.”

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tekstberichten, student |  Facebook |

22-06-13

Tekstberichten nuttig alternatief voor luidruchtige omgeving

Tekstberichten kunnen in een omgeving met drukke auditieve communicaties een belangrijk voordeel opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan Defence Research and Development Canada. Het onderzoek toont volgens de researchers aan dat het gebruik van een visueel tekstsysteem een handig alternatief kan vormen in situaties waar men geconfronteerd wordt met een overvloed aan auditieve communicaties of een verstoorde luisteromgeving.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tekstberichten, geluid |  Facebook |

27-05-13

Toenemend gebruik tekstberichten door smartphone stopgezet

Het voorbije jaar hebben Amerikanen elkaar 2,19 biljoen tekstberichten verstuurd. Dat betekent een daling met 4,9 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Experian Marketing Services. De cijfers vertegenwoordigen voor de eerste keer na een periode van minstens drie jaar onafgebroken groei opnieuw een daling. De terugval moet volgens de onderzoekers worden geweten aan de toenemende populariteit van smartphones, die online messaging-applicaties zoals WhatsApp toelaten.

"Na telefoongesprekken blijven tekstberichten nog altijd de belangrijkste activiteit op mobiele telefoon," merken de onderzoekers op. "Ongeveer één zevende van de totale tijd op mobiele telefoons wordt aan tekstberichten besteed. Smartphone-bezitters tussen achttien en vierentwintig jaar zenden en berichten gemiddeld ongeveer vierduizend tekstberichten per maand. Ondanks die indrukwekkende cijfers moet echter vastgesteld worden dat er niet langer sprake is van een toename."

Vier jaar geleden lieten tekstberichten nog een groei met 55,5 procent optekenen tegenover het jaar voordien. De jaren daarop viel die groei echter terug tot achtereenvolgens 31,3 procent en 12,3 procent, om het voorbije jaar tot een negatieve groei te evalueren. Uit het onderzoek blijkt verder dat de draadloze datatrafiek in de Verenigde Staten het voorbije jaar een groei kende van 69 procent, nadat het jaar voordien nog een toename met 123 was opgetekend. Het aantal draadloze verbindingen op tablets steeg met 10 procent, terwijl smartphones een toename met 36 procent lieten optekenen.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, tekstberichten |  Facebook |

05-05-13

Tekstberichten ondervinden grotere concurrentie van applicaties

Tekstberichten verliezen aan populariteit tegenover applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Wireless Association. Opgemerkt werd dat Amerikanen het voorbije jaar 2,2 biljoen tekstberichten hebben verstuurd. Dat betekende een daling met 5 procent tegenover het jaar voordien. Dat betekent nog altijd een gemiddelde van negentien tekstberichten per dag. De onderzoekers voeren echter aan dat tekstberichten, ondanks de toenemende concurrentie van applicaties, een belangrijke graad van populariteit zullen behouden.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tekstberichten, applicaties |  Facebook |

19-11-12

Nieuwe applicaties gaan ten koste van traditionele mobiele tekstberichten

De gemiddelde mobiele gebruiker in de Verenigde Staten verstuurde tijdens het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 696 tekstberichten per maand. Tijdens het derde kwartaal was dat aantal echter gedaald tot 678 berichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een achteruitgang wordt opgetekend. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Chetan Sharma. De terugval is volgens de onderzoekers een bewijs dat applicaties van onder meer Facebook en Apple bij het mobiele publiek steeds meer de voorkeur genieten boven de traditionele tekstberichten. Chetan Sharma merkt wel op dat het nog te vroeg is om al te spreken over een definitieve teloorgang van de tekstberichten.

Lees Verder

19:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tekstberichten, mobiel |  Facebook |

28-03-12

Drie op tien tieners komen aan meer dan honderd tekstberichten per dag

Drie op tien Amerikaanse tieners verzenden of ontvangen meer dan honderd tekstberichten per dag. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Er wordt opgemerkt dat 12 procent van de tieners tussen honderd en tweehonderd tekstberichten per dag versturen of ontvangen. Bij nog eens 18 procent gaat het om meer dan tweehonderd berichten. De mediaan bedraagt zestig berichten per dag. Dat is een stijging met tien berichten per dag tegenover vorig jaar.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, tekstberichten |  Facebook |