06-05-17

Meerderheid Amerikaanse gezinnen werkt exclusief met mobiele telefoon

In de Verenigde Staten wordt de telecom-markt inmiddels gedomineerd door gezinnen die voor telefonie uitsluitend op mobiele apparaten beroep doen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention bij nagenoeg twintigduizend Amerikaanse huishoudens. Vastgesteld werd immers dat tijdens de tweede helft van het voorbije jaar al 50,8 procent van de Amerikaanse huishoudens exclusief van een mobiele telefoon gebruik maakten. Daarnaast was er een groep van 45,9 procent die nog steeds over een telefoon met een vaste lijn heeft. De resterende groep had geen enkele vorm van telefonie in het huishouden.

Het is de eerste keer dat een meerderheid van de Amerikaanse gezinnen alleen nog over een mobiele telefoon beschikt. Eén jaar voordien was een niveau van 48,3 procent opgetekend. Verder wordt opgemerkt dat nog ruim 39 procent zowel op een vaste verbinding als op een mobiele apparaat beroep kan doen. Vooral huurders en jonge volwassenen blijken geneigd om alleen met mobiele telefonie te werken. Dat kan volgens de onderzoekers worden verklaard door een sterkere vorm van mobiliteit en een grotere mate van comfort met nieuwere technologieën. Er wordt geen reden gegeven waarom ervoor gekozen wordt om volledig op mobiele telefonie over te schakelen.

Wel bleek dat een aantal elementen gezinnen kunnen doen beslissen toch een vaste lijn aan te houden. Onder meer wordt opgemerkt dat de mobiele verbinding onvoldoende kwaliteit verzekeren en alleen vaste telefonie te allen tijde communicatie garandeert. Andere respondenten wijzen op belangrijke investeringen in onder meer de veiligheidssystemen van de woning. Ook wordt gewezen op een aantal socio-economische verschillen. Vooral lagere inkomens zouden naar mobiele telefonie overschakelen. In de hogere inkomenscategorie bleek slechts 49 procent uitsluitend met mobiele telefoon te werken, maar in de laagste socio-economische bevolkingsgroep loopt dat op tot 66 procent.

Lees Verder

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telefonie |  Facebook |

01-06-12

Telefoondienst Skype streeft naar één miljard gebruikers

De online telefoondienst Skype hoopt op termijn één miljard gebruikers te kunnen aantrekken. Dat zou een verviervoudiging betekenen tegenover het huidige niveau. Dat heeft Tony Bates, verantwoordelijke voor Skype bij moederbedrijf Microsoft, bekend gemaakt. Bates zegt dat de telefoondienst daarbij vooral rekent op een toenemende populariteit bij gebruikers van mobiele telefonie en partnerships zoals de Skype op dit ogenblik al heeft met het sociale netwerk Facebook.

"Facebook speelt een belangrijke rol in de verdere groei van Skype," benadrukte Tony Bates tijdens het congres All Things Digital. "Facebook biedt Skype de mogelijkheid om de standaard te worden voor communicatie. Door de explosieve groei in het gebruik van smartphones vormt de mobiele sector voor Skype een absolute prioriteit. Het bedrijf doet dan ook inspanningen om zijn aanwezigheid op verschillende mobiele platformen verder uit te breiden, onder meer met applicaties die gericht zijn op het gebruik van internet."

"Skype droomt ervan om op elk belangrijk platform operationeel te zijn," merkte Bates nog op. "Op dit ogenblik heeft de iPhone een belangrijk overwicht op de markt, maar Android geniet van een snelgroeiende populariteit." Bates voegde er aan toe dat Skype het bereik van Microsoft kan gebruiken om zijn positie op de markt uit te breiden en te versterken, zonder zich echter tot het Windows-platform van het moederbedrijf te beperken.

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skype, internet, telefonie |  Facebook |

22-03-11

Internettelefonie wordt steeds populairder bij migranten

Amerikaanse immigranten gebruiken vooral internet-telefonie om met het thuisfront contact te houden, maar er wordt ook steeds meer beroep gedaan op smartphones met video-capaciteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Rebtel, wereldwijd de tweede grootste aanbieder van internettelefonie. Er wordt opgemerkt dat op dit ogenblik al 24 procent van de Amerikaanse immigranten die beschikking heeft over een smartphone, gebruik heeft gemaakt van een video-service op hun mobiele toestel of een computer. Rebtel wijst erop dat het hier gaat om ongeveer 5 miljoen residenten.

"Skype is daarbij de meest gebruikte applicatie," merken de onderzoekers op. "Uit het onderzoek blijkt dat 47 procent van de respondenten in eerste plaats gebruik maakt van Skype. Facetime en Yahoo Messenger volgen op een gedeelde tweede plaats met een marktaandeel van bijna 14 procent. Daarna volgt Tango met een aandeel van 8 procent. Opvallend is wel dat 74 procent van de vrouwen gebruik maakt van Skype, tegenover slechts 42 procent bij de mannen."

Rebtel stelt dat dit fenomeen wellicht te wijten is aan Oprah Winfrey, die in haar televisieprogramma Skype heeft geïntegreerd voor live-interviews. Andreas Bernstrom, chief executive van Rebtel, merkt op dat Facetime en Yahoo Messenger zware inspanningen moeten doen om hun marktpositie te verdedigen. "Er moet niet alleen een grote achterstand tegenover Skype worden overbrugd, maar er zal ook agressief moeten opgetreden worden om de groeiende concurrentie van diensten zoals Tango, die de kloof snel aan het dichten zijn, af te slaan," merkt hij op.

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nterenet, migrant, telefonie |  Facebook |

23-12-10

Kwart Amerikanen heeft geen vaste telefoonlijn meer

In de Verenigde Staten leefde tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 26,6 procent van de bevolking in gezinnen met uitsluitend een mobiele toestel als telefoonverbinding. Dat is een stijging met 2,1 procentpunten tegenover de laatste zes maanden van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Health Interview Survey. Er wordt aan toegevoegd dat 29 procent van de kinderen in een gezin leeft met een exclusief mobiele telefoonconnectie. Het aantal gezinnen zonder een vaste telefoonverbinding blijft volgens het onderzoek toenemen. Ook de periodes voordien werden volgens de onderzoekers vergelijkbare toenames opgetekend.

Het aantal Amerikanen zonder enige telefoonverbinding blijft volgens de onderzoekers relatief constant. Daarbij wordt opgemerkt dat ongeveer 2 procent van de Amerikaanse gezinnen geen enkele telefoonverbinding heeft. Dat betekent dat bijna 4 miljoen volwassenen en 1,2 miljoen kinderen in de Verenigde Staten nog altijd niet over een telefoonverbinding beschikken. De onderzoekers merken verder op dat exclusief draadloze telefoonverbindingen vooral bij jongeren Amerikanen ingeburgerd raakt. In de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en negenentwintig jaar zou inmiddels 51 procent alleen nog een over een draadloze telefoonverbinding beschikken.

"Het is de eerste keer dat er in een demografische categorie meer consumenten zijn met een exclusief mobiele verbinding dan met een vaste telefoonlijn," merken de onderzoekers op. In de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar woont nog 27 procent in een gezin met uitsluitend een mobiele telefoonverbinding. Dat aantal daalt verder tot 17 procent in de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar en 5 procent bij vijfenzestigplussers. Verder wordt opgemerkt dat ook bij mannen meer sprake is van een exclusief gebruik van mobiele telefonie (26 procent) dan bij vrouwen (24 procent). Ook in de laagste inkomenscategorieën is er meer sprake van exclusief mobiele telefonie (39 procent) dan bij hogere inkomens (22 procent).

20:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, telefonie |  Facebook |

28-11-10

Marktaandeel smartphones blijft toenemen

Het marktaandeel van de smartphones in de mobiele telefonie blijft toenemen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Millennial Media. Daarbij wordt opgemerkt dat smartphones bij de aankoop van nieuwe mobiele telefoons zeven van de tien meest populaire toestellen vertegenwoordigen. Op de eerste plaats staat de iPhone van Apple met een marktaandeel van 16 procent. Op de tweede plaats volgt de Blackberry Curve met een marktaandeel van 8 procent, voor de iPod Touch van Apple met een marktaandeel van 7,5 procent. In de top dertig kunnen volgens de onderzoekers twintig smartphone-modellen worden teruggevonden.

Er wordt aan toegevoegd dat de reclame-impressies op het smartphone-platform tijdens de maand oktober met 3 procent is gestegen tegenover de maand voordien. Smartphones vertegenwoordigden daardoor 61 procent van totale mobiele reclame-impressies. De onderzoekers merken op dat deze cijfers aantonen dat de consument de smartphone bijzonder snelt adopteert. Bij de traditionele mobiele telefoons werd een groei met 1 procent opgetekend, waardoor die sector een marktaandeel van 28 procent heeft in de mobiele reclamemarkt. Er wordt aan toegevoegd dat Android en iOS de eerste plaats delen als het belangrijkste besturingssysteem, met elk 37 procent van de reclame-markt.

Millennial Media merkt daarbij op dat Android met 65 procent is gestegen tegenover de maand september. Sinds het begin van dit jaar is er sprake van een groei met 2.182 procent. Apple liet tijdens de maand oktober een stijging met 12 procent optekenen. Over de eerste tien maanden van dit jaar is er sprake van een groei met 32 procent. Blackberry liet tijdens de maand oktober een toename met 43 procent noteren en sinds het begin van dit jaar wordt gewag gemaakt van een stijging met 243 procent. Bij iPad, dat voor de eerste keer in de rangschikking werd opgenomen, werd voor de maand oktober een stijging met 112 procent gemeld.

20:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, smartphone, telefonie |  Facebook |

10-11-10

Bijna helft geïnteresseerd in aankoop iPhone

Wanneer er een smartphone gekocht moet worden, zou 49 procent van de Amerikaanse bevolking overwegen om zich een iPhone aan te schaffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van IHL Group en RetailConnections. Op de tweede plaats staat Android met een score van 40 procent. Daarna volgens Blackberry van Research In Motion (22 procent), Windows van Microsoft (8 procent) en Palm (1 procent). De onderzoekers voegen er aan toe dat het Amerikaanse smartphone-publiek mannelijk getint is. Daarbij wordt opgemerkt dat 85 procent van de mannelijke bezitters van mobiele telefoons van een smartphone gebruik maakt. Bij vrouwen is dat slechts 64 procent. In totaal hebben de smartphones op de Amerikaanse markt een penetratie van 77 procent.

De onderzoekers merken verder op dat 94 procent van de bezitters van mobiele telefoons in de Verenigde Staten tekstberichten verstuurt. Daarmee is texting veruit de meest populaire toepassing van de mobiele telefoon. Op de twee plaats staat email met 80 procent, gevolgd door het mobiele internet met 78 procent. Daarna volgen satellietnavigatie (66 procent) en locale diensten zoals bioscopen en restaurants (63 procent). "Videodiensten zijn bij de Amerikaanse gebruikers van mobiele telefoons duidelijk minder populair," merken de onderzoekers op. "Dat heeft wellicht te maken met het relatief jonge video-aanbod. Slechts 45 procent maakt gebruik van mobiele video-diensten.

Nog verderop volgen het gebruik van mobiele coupons (30 procent) en het downloaden van ringtones (28 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 14 procent van de respondenten van de mobiele telefoon gebruik heeft gemaakt om een donatie aan een maatschappelijk doel te doen. In het rapport wordt verder vermeld dat Facebook bij de gebruikers van mobiele telefoon veruit het meest populaire sociale netwerk is. Daarbij wordt opgemerkt dat 52 procent van de Amerikaanse gebruikers van mobiele telefoon op Facebook actief is. Twitter volgt met 24 procent op de tweede plaats. FourSquare (5 procent) en MySpace (2 procent) bereiken slechts een marginaal gedeelte van de populatie.

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, smartphone, telefonie |  Facebook |

10-10-10

Verenigde Staten marktleider in mobiele sociale netwerken

Amerikaanse gebruikers van mobiele telefonie doen het meest aan sociale netwerking, terwijl hun Europese collega's het meest tekstberichten verzenden en Japanse consumenten het meest geconnecteerd zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. In de Verenigde Staten blijkt 21,3 procent van de gebruikers van mobiele telefonie aan sociale netwerking te doen, tegenover 17 procent in Japan en 14,7 procent in Europa. Met een penetratie van 17 procent, zijn de Verenigde Staten ook marktleider op het gebied van instant messaging, gevolgd door Europa met 12,6 procent en amper 3,3 procent in Japan. Alleen echter in deze activiteiten hebben de Verenigde Staten een voorsprong tegenover de andere markten.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, japan, mobile, telefonie, verenigde staten |  Facebook |