07-11-17

Datatrafiek draagt groei Afrikaanse mobiele telefonie

Eind dit jaar zal Afrika 419 miljoen mobiele internetverbindingen tellen. Over de volgende vijf jaar zal dat aantal echter meer dan een verdubbeling kennen tot 1,07 miljard aansluitingen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Ovum. Opgemerkt wordt dat de groei vooral wordt gedragen door de verdere introductie van betaalbare smartphones en de aanleg van netwerken met grotere snelheden. Op dit ogenblik heeft Afrika volgens de onderzoekers op het gebied van breedband nog wel een belangrijke achterstand op de rest van de wereld, maar Ovum beklemtoont dat die die kloof de volgende jaren sterk zal worden verkleind.

“De dataconnectiviteit kent in Afrika een bijzonder sterke groei,” benadrukt onderzoeksleider Matthew Reed. “Het continent kan dan ook op bijzonder goede vooruitzichten terugvallen op het gebied van digitale media, mobiele financiële diensten en het internet-of-things.” Volgens Reed zullen mobiele technologieën van de vijfde generatie over een viertal jaar hun debuut op de Afrikaanse markt kunnen maken. Daarbij moet wel met een bescheiden start rekening worden gehouden. Tijdens het eerste jaar na de introductie worden ongeveer één miljoen Afrikaanse abonnees in het vooruitzicht gesteld.

“De fragiele economische situaties in vele Afrikaanse landen de voorbije jaren hebben een belangrijke impact gehad op de telecommarkten en de activiteiten van de operatoren,” waarschuwt Ovum echter. “Bovendien moet ook rekening worden gehouden met onvoorspelbare politieke en regelgevende ontwikkelingen.” De omzet van de Afrikaanse mobiele markt zal volgens Ovum de volgende periode een gemiddelde groei met 4,8 procent laten optekenen. Daardoor zal over vijf jaar een omzet van 69,36 miljard dollar worden bereid. Daarbij zal ook de samenstelling van de mobiele inkomsten een significante verschuiving laten optekenen.

Inkomsten uit tekstberichten zullen volgens het rapport een gemiddelde daling met 4 procent per jaar laten optekenen. Ook de omzet uit telefoongesprekken zal een gemiddelde terugval met 2,9 procent laten optekenen. Daarentegen zullen mobiele data tijdens diezelfde periode een gemiddelde groei met 25,1 procent laten optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat datatrafieken vorig jaar 16,4 procent van de totale inkomsten van de Afrikaanse mobiele telefonie vertegenwoordigden, maar over vijf jaar zou dat aandeel tot 47,5 procent zijn opgelopen.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telefonie |  Facebook |

06-05-17

Meerderheid Amerikaanse gezinnen werkt exclusief met mobiele telefoon

In de Verenigde Staten wordt de telecom-markt inmiddels gedomineerd door gezinnen die voor telefonie uitsluitend op mobiele apparaten beroep doen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention bij nagenoeg twintigduizend Amerikaanse huishoudens. Vastgesteld werd immers dat tijdens de tweede helft van het voorbije jaar al 50,8 procent van de Amerikaanse huishoudens exclusief van een mobiele telefoon gebruik maakten. Daarnaast was er een groep van 45,9 procent die nog steeds over een telefoon met een vaste lijn heeft. De resterende groep had geen enkele vorm van telefonie in het huishouden.

Het is de eerste keer dat een meerderheid van de Amerikaanse gezinnen alleen nog over een mobiele telefoon beschikt. Eén jaar voordien was een niveau van 48,3 procent opgetekend. Verder wordt opgemerkt dat nog ruim 39 procent zowel op een vaste verbinding als op een mobiele apparaat beroep kan doen. Vooral huurders en jonge volwassenen blijken geneigd om alleen met mobiele telefonie te werken. Dat kan volgens de onderzoekers worden verklaard door een sterkere vorm van mobiliteit en een grotere mate van comfort met nieuwere technologieën. Er wordt geen reden gegeven waarom ervoor gekozen wordt om volledig op mobiele telefonie over te schakelen.

Wel bleek dat een aantal elementen gezinnen kunnen doen beslissen toch een vaste lijn aan te houden. Onder meer wordt opgemerkt dat de mobiele verbinding onvoldoende kwaliteit verzekeren en alleen vaste telefonie te allen tijde communicatie garandeert. Andere respondenten wijzen op belangrijke investeringen in onder meer de veiligheidssystemen van de woning. Ook wordt gewezen op een aantal socio-economische verschillen. Vooral lagere inkomens zouden naar mobiele telefonie overschakelen. In de hogere inkomenscategorie bleek slechts 49 procent uitsluitend met mobiele telefoon te werken, maar in de laagste socio-economische bevolkingsgroep loopt dat op tot 66 procent.

Lees Verder

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telefonie |  Facebook |

01-06-12

Telefoondienst Skype streeft naar één miljard gebruikers

De online telefoondienst Skype hoopt op termijn één miljard gebruikers te kunnen aantrekken. Dat zou een verviervoudiging betekenen tegenover het huidige niveau. Dat heeft Tony Bates, verantwoordelijke voor Skype bij moederbedrijf Microsoft, bekend gemaakt. Bates zegt dat de telefoondienst daarbij vooral rekent op een toenemende populariteit bij gebruikers van mobiele telefonie en partnerships zoals de Skype op dit ogenblik al heeft met het sociale netwerk Facebook.

"Facebook speelt een belangrijke rol in de verdere groei van Skype," benadrukte Tony Bates tijdens het congres All Things Digital. "Facebook biedt Skype de mogelijkheid om de standaard te worden voor communicatie. Door de explosieve groei in het gebruik van smartphones vormt de mobiele sector voor Skype een absolute prioriteit. Het bedrijf doet dan ook inspanningen om zijn aanwezigheid op verschillende mobiele platformen verder uit te breiden, onder meer met applicaties die gericht zijn op het gebruik van internet."

"Skype droomt ervan om op elk belangrijk platform operationeel te zijn," merkte Bates nog op. "Op dit ogenblik heeft de iPhone een belangrijk overwicht op de markt, maar Android geniet van een snelgroeiende populariteit." Bates voegde er aan toe dat Skype het bereik van Microsoft kan gebruiken om zijn positie op de markt uit te breiden en te versterken, zonder zich echter tot het Windows-platform van het moederbedrijf te beperken.

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skype, internet, telefonie |  Facebook |

22-03-11

Internettelefonie wordt steeds populairder bij migranten

Amerikaanse immigranten gebruiken vooral internet-telefonie om met het thuisfront contact te houden, maar er wordt ook steeds meer beroep gedaan op smartphones met video-capaciteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Rebtel, wereldwijd de tweede grootste aanbieder van internettelefonie. Er wordt opgemerkt dat op dit ogenblik al 24 procent van de Amerikaanse immigranten die beschikking heeft over een smartphone, gebruik heeft gemaakt van een video-service op hun mobiele toestel of een computer. Rebtel wijst erop dat het hier gaat om ongeveer 5 miljoen residenten.

"Skype is daarbij de meest gebruikte applicatie," merken de onderzoekers op. "Uit het onderzoek blijkt dat 47 procent van de respondenten in eerste plaats gebruik maakt van Skype. Facetime en Yahoo Messenger volgen op een gedeelde tweede plaats met een marktaandeel van bijna 14 procent. Daarna volgt Tango met een aandeel van 8 procent. Opvallend is wel dat 74 procent van de vrouwen gebruik maakt van Skype, tegenover slechts 42 procent bij de mannen."

Rebtel stelt dat dit fenomeen wellicht te wijten is aan Oprah Winfrey, die in haar televisieprogramma Skype heeft geïntegreerd voor live-interviews. Andreas Bernstrom, chief executive van Rebtel, merkt op dat Facetime en Yahoo Messenger zware inspanningen moeten doen om hun marktpositie te verdedigen. "Er moet niet alleen een grote achterstand tegenover Skype worden overbrugd, maar er zal ook agressief moeten opgetreden worden om de groeiende concurrentie van diensten zoals Tango, die de kloof snel aan het dichten zijn, af te slaan," merkt hij op.

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nterenet, migrant, telefonie |  Facebook |

23-12-10

Kwart Amerikanen heeft geen vaste telefoonlijn meer

In de Verenigde Staten leefde tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 26,6 procent van de bevolking in gezinnen met uitsluitend een mobiele toestel als telefoonverbinding. Dat is een stijging met 2,1 procentpunten tegenover de laatste zes maanden van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Health Interview Survey. Er wordt aan toegevoegd dat 29 procent van de kinderen in een gezin leeft met een exclusief mobiele telefoonconnectie. Het aantal gezinnen zonder een vaste telefoonverbinding blijft volgens het onderzoek toenemen. Ook de periodes voordien werden volgens de onderzoekers vergelijkbare toenames opgetekend.

Het aantal Amerikanen zonder enige telefoonverbinding blijft volgens de onderzoekers relatief constant. Daarbij wordt opgemerkt dat ongeveer 2 procent van de Amerikaanse gezinnen geen enkele telefoonverbinding heeft. Dat betekent dat bijna 4 miljoen volwassenen en 1,2 miljoen kinderen in de Verenigde Staten nog altijd niet over een telefoonverbinding beschikken. De onderzoekers merken verder op dat exclusief draadloze telefoonverbindingen vooral bij jongeren Amerikanen ingeburgerd raakt. In de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en negenentwintig jaar zou inmiddels 51 procent alleen nog een over een draadloze telefoonverbinding beschikken.

"Het is de eerste keer dat er in een demografische categorie meer consumenten zijn met een exclusief mobiele verbinding dan met een vaste telefoonlijn," merken de onderzoekers op. In de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar woont nog 27 procent in een gezin met uitsluitend een mobiele telefoonverbinding. Dat aantal daalt verder tot 17 procent in de leeftijdsgroep tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar en 5 procent bij vijfenzestigplussers. Verder wordt opgemerkt dat ook bij mannen meer sprake is van een exclusief gebruik van mobiele telefonie (26 procent) dan bij vrouwen (24 procent). Ook in de laagste inkomenscategorieën is er meer sprake van exclusief mobiele telefonie (39 procent) dan bij hogere inkomens (22 procent).

20:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, telefonie |  Facebook |

28-11-10

Marktaandeel smartphones blijft toenemen

Het marktaandeel van de smartphones in de mobiele telefonie blijft toenemen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Millennial Media. Daarbij wordt opgemerkt dat smartphones bij de aankoop van nieuwe mobiele telefoons zeven van de tien meest populaire toestellen vertegenwoordigen. Op de eerste plaats staat de iPhone van Apple met een marktaandeel van 16 procent. Op de tweede plaats volgt de Blackberry Curve met een marktaandeel van 8 procent, voor de iPod Touch van Apple met een marktaandeel van 7,5 procent. In de top dertig kunnen volgens de onderzoekers twintig smartphone-modellen worden teruggevonden.

Er wordt aan toegevoegd dat de reclame-impressies op het smartphone-platform tijdens de maand oktober met 3 procent is gestegen tegenover de maand voordien. Smartphones vertegenwoordigden daardoor 61 procent van totale mobiele reclame-impressies. De onderzoekers merken op dat deze cijfers aantonen dat de consument de smartphone bijzonder snelt adopteert. Bij de traditionele mobiele telefoons werd een groei met 1 procent opgetekend, waardoor die sector een marktaandeel van 28 procent heeft in de mobiele reclamemarkt. Er wordt aan toegevoegd dat Android en iOS de eerste plaats delen als het belangrijkste besturingssysteem, met elk 37 procent van de reclame-markt.

Millennial Media merkt daarbij op dat Android met 65 procent is gestegen tegenover de maand september. Sinds het begin van dit jaar is er sprake van een groei met 2.182 procent. Apple liet tijdens de maand oktober een stijging met 12 procent optekenen. Over de eerste tien maanden van dit jaar is er sprake van een groei met 32 procent. Blackberry liet tijdens de maand oktober een toename met 43 procent noteren en sinds het begin van dit jaar wordt gewag gemaakt van een stijging met 243 procent. Bij iPad, dat voor de eerste keer in de rangschikking werd opgenomen, werd voor de maand oktober een stijging met 112 procent gemeld.

20:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, smartphone, telefonie |  Facebook |

10-11-10

Bijna helft geïnteresseerd in aankoop iPhone

Wanneer er een smartphone gekocht moet worden, zou 49 procent van de Amerikaanse bevolking overwegen om zich een iPhone aan te schaffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van IHL Group en RetailConnections. Op de tweede plaats staat Android met een score van 40 procent. Daarna volgens Blackberry van Research In Motion (22 procent), Windows van Microsoft (8 procent) en Palm (1 procent). De onderzoekers voegen er aan toe dat het Amerikaanse smartphone-publiek mannelijk getint is. Daarbij wordt opgemerkt dat 85 procent van de mannelijke bezitters van mobiele telefoons van een smartphone gebruik maakt. Bij vrouwen is dat slechts 64 procent. In totaal hebben de smartphones op de Amerikaanse markt een penetratie van 77 procent.

De onderzoekers merken verder op dat 94 procent van de bezitters van mobiele telefoons in de Verenigde Staten tekstberichten verstuurt. Daarmee is texting veruit de meest populaire toepassing van de mobiele telefoon. Op de twee plaats staat email met 80 procent, gevolgd door het mobiele internet met 78 procent. Daarna volgen satellietnavigatie (66 procent) en locale diensten zoals bioscopen en restaurants (63 procent). "Videodiensten zijn bij de Amerikaanse gebruikers van mobiele telefoons duidelijk minder populair," merken de onderzoekers op. "Dat heeft wellicht te maken met het relatief jonge video-aanbod. Slechts 45 procent maakt gebruik van mobiele video-diensten.

Nog verderop volgen het gebruik van mobiele coupons (30 procent) en het downloaden van ringtones (28 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 14 procent van de respondenten van de mobiele telefoon gebruik heeft gemaakt om een donatie aan een maatschappelijk doel te doen. In het rapport wordt verder vermeld dat Facebook bij de gebruikers van mobiele telefoon veruit het meest populaire sociale netwerk is. Daarbij wordt opgemerkt dat 52 procent van de Amerikaanse gebruikers van mobiele telefoon op Facebook actief is. Twitter volgt met 24 procent op de tweede plaats. FourSquare (5 procent) en MySpace (2 procent) bereiken slechts een marginaal gedeelte van de populatie.

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, smartphone, telefonie |  Facebook |

10-10-10

Verenigde Staten marktleider in mobiele sociale netwerken

Amerikaanse gebruikers van mobiele telefonie doen het meest aan sociale netwerking, terwijl hun Europese collega's het meest tekstberichten verzenden en Japanse consumenten het meest geconnecteerd zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore. In de Verenigde Staten blijkt 21,3 procent van de gebruikers van mobiele telefonie aan sociale netwerking te doen, tegenover 17 procent in Japan en 14,7 procent in Europa. Met een penetratie van 17 procent, zijn de Verenigde Staten ook marktleider op het gebied van instant messaging, gevolgd door Europa met 12,6 procent en amper 3,3 procent in Japan. Alleen echter in deze activiteiten hebben de Verenigde Staten een voorsprong tegenover de andere markten.

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, japan, mobile, telefonie, verenigde staten |  Facebook |

25-07-10

Smartphone-markt staat voor groeiende concurrentie

De volgende vijf jaar zal de concurrentie op de smartphone-markt gevoelig toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Juniper Research. De onderzoekers merken daarbij op dat de iPhone van Apple verantwoordelijk is voor de opening van de smartphone-markt voor een bredere groep providers. Door het koppelen van een toestel (iPhone) aan een applicatie-platform (App Store) is Apple er volgens Juniper Research in geslaagd om een krachtige combinatie van hardware en content te creëren. Problemen om inkomsten te genereren uit content was volgens Juniper Research één van de belangrijkste hinderpalen om toegang te krijgen tot de smartphone-markt, maar dat probleem is door het voorbeeld van Apple weggewerkt.

Er wordt aan toegevoegd dat succesvolle vorderingen in de hardware-sector zich mogelijk snel zal uitspreiden naar alle smartphone-producenten. Volgens Juniper Research zullen de volgende vijf jaar een aantal belangrijke ontwikkelingen worden gerealiseerd. Daarbij wordt opgemerkt dat smartphones steeds meer uitgerust zullen zijn met video-recordingmogelijkheden in hoge definitie. Onder meer Samsung en Sony Ericsson hebben al een aantal toestellen met die mogelijkheden op de markt gebracht. Juniper Research voorspelt dat voordelen op het gebied van schaalgrootte daarbij voor een gevoelige reductie van de kostprijs zullen zorgen.

Volgens Juniper Research zullen er ook gevoelige vorderingen worden geboekt op het gebied van levensduur van de batterijen en snelheid. Bovendien zullen er ook op het gebied van design belangrijke evoluties volgen. Daarbij wordt opgemerkt dat de smartphones in de toekomst gevoelig kleiner zullen worden en meer zullen evolueren naar de afmetingen van de traditionele mobiele telefoons. Ook zullen er volgens Juniper Research oplossingen gevonden worden voor de beperkte schermafmetingen van de smartphones. Samsung heeft met zijn Beam-smartphone op dat vlak al een toestel met nieuwe technologie op de markt gelanceerd.

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, smartphone, telefonie |  Facebook |

14-02-10

Draadloze operatoren moeten op kortere termijn plannen

Het gebruik van smartphones en applicaties die veel breedband opeisen, hebben de draadloze providers gedwongen om de plannen voor upgrades gevoelig te versnellen. Eén van de grootste uitdagingen van deze operatoren is immers voldoende capaciteit te blijven voorzien om te beantwoorden aan de behoeftes van de klant. De operatoren hebben de voorbije jaren echter miljarden dollars geïnvesteerd in de uitbouw van hun netwerken van de derde generatie. Die netwerken zijn immers niet voldoende om ook de nieuwste technologieën optimaal te laten functioneren, zodat er opnieuw zware budgetten moeten voorzien worden voor netwerken van de volgende generatie. Een woordvoerder van Motorola stelt dan ook dat de operatoren niet langer investeren in een planning voor een periode van twintig jaar, maar dat beperken tot maximaal vijf tot zes jaar.

"Tot de komst van de iPhone waren de bestaande netwerken meer dan voldoende," aldus het magazine CNet. "Er waren wel een aantal smartphones op de markt, maar die werden meestal gebruikt door zakelijke consumenten. Bovendien bleef het dataverkeer op die apparaten meestal beperkt. De toestellen werden op dat vlak vooral gebruikt voor het beheren van e-mailaccounts. Maar de komst van de iPhone heeft de sector grondig door elkaar geschud. Niet langer werden alleen nog tekstberichten verstuurd, maar de gebruiker luisterde voortaan ook naar streaming muziek, bekeek online televisie en speelde online games. Dat heeft voor een grote stijging in het gebruik van data op deze netwerken gezorgd." De trafiek van draadloze data op het netwerk van AT&T is op tweeënhalf jaar meer dan verachttienvoudigd.

Taylor Salman, directeur marketing bij de infrastructuur-provider Ciena, stelt dat de draadloze operatoren wisten dat de smartphones uiteindelijk het draadloze verkeer zouden doen verhogen. Maar voor de iPhone was het gebruik op een gestaag, relatief rustig tempo gegroeid. De iPhone zorgde echter voor een plotseling versnellende groei. De netwerkbedrijven gingen ervan uit dat ze voldoende tijd zouden krijgen om hun netwerken te upgraden, maar de iPhone heeft die plannen gedwarsboomd. John Donovan, chief technology officer bij AT&T geeft toe dat nieuwe klanten en een stijging in de datatrafiek de netwerken onder druk zetten. Hij voegt er aan dat het bedrijf zijn eerdere toekomstplannen voor het netwerk overboord heeft moeten gooien en een nieuwe planning moet uitwerken.

11:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, data, iphone, telefonie |  Facebook |

06-04-09

Internetbedrijven eisen garanties voor webtelefonie

Een aantal grote internetbedrijven maken zich bezorgd over de houding van een aantal telecom-operatoren tegenover internettelefonie (VoIP) op mobiele telefonie. De betrokken bedrijven - Google, Microsoft, Skype, Rebtel, iBasis, Intel en Voxbone, vrezen immers dat de telecom-operatoren internettelefonie zoveel mogelijk zullen willen belemmeren of zelfs blokkeren om redenen die niets met een efficiënt management van mobiele telefonietrafiek te maken heeft. De bedrijven - verenigd in de organisatie Voice Net Coalition - hebben de Europese Unie dan ook gevraagd dat VoIP-gebruikers toegang te garanderen tot elke dienst, toepassing en content die op publieke netwerken ter beschikking worden gesteld.

In het Europees Parlement wordt op dit ogenblik gewerkt aan een Europese telecom-wetgeving, maar de VON Coalition Europe vreest dat de telecom-operatoren daarbij zoveel mogelijk amendementen zullen indienen om het gebruik van internettelefonie op mobiele telefoons zo moeilijk mogelijk te maken. Internettelefonie vormt immers een rechtstreekse bedreiging voor de aanbieders van mobiele telefonie. De internetbedrijven verwijzen daarbij naar het aangenomen principe van netneutraliteit. Onlangs maakte het Duitse telecombedrijf T-Mobile bekend dat het de internettelefonie Skype voor gebruikers van de iPhone zou blokkeren. Daarbij wordt gesteld dat de maatregel noodzakelijk is om de efficiëntie van het mobiele netwerk te garanderen.

De VON Coalition Europe zegt echter dat efficiëntie van het netwerk geen reden kan zijn om de dienst te blokkeren. "Daarbij wordt opgemerkt dat een Skype-telefoongesprek normaal amper acht tot twintig kilobites per seconde in beslag neemt," aldus het magazine Telecoms.com. "Dat valt volgens hen te vergelijken met het downloaden van een gemiddelde webpagina en moet dus beschouwd worden als een lage breedbandtoepassing. Het blokkeren van dergelijke diensten druist volgens de VON Coalition in tegen het belang en de verwachtingen van de consument. Die moet toegang krijgen tot elke toepassing die aangeboden wordt, ongeacht welke provider die diensten aanbiedt."

14:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, voip, telefonie |  Facebook |

15-02-09

Criminelen zijn blij met internettelefonie

Criminelen maken steeds meer gebruik van internettelefonie. Dat zeggen woordvoerders van de Italiaanse politie. Op die manier proberen deze criminelen volgens de politie te vermijden dat ze door mobiele telefoonintercepties zouden kunnen worden betrapt. Volgens de Milanese politie schakelt de georganiseerde misdaad, de wapensmokkelaars en drugtrafikanten steeds meer over op de online Skype-telefoondiensten en dat het voor de speurders onmogelijk is die criminelen nog verder op te volgen omdat het bedrijf weigers de details van zijn encryptie-systeem ter beschikking te stellen van de autoriteiten. De Italiaanse douane en de financiële politiesectie in Milaan luiden nu de alarmbel.

Italiaanse speurders zijn steeds meer afhankelijk geworden van afluistertaktieken om criminelen te kunnen betrappen. "Het gebruik van die techniek heeft in Italië de voorbije jaren een exponentiële groei gekend," voert BBC News aan. "Daarbij wordt gesteld dat de Italiaanse politie elk jaar miljoenen euro's investeert om criminelen te betrappen door het aftappen van vaste telefoonlijnen en mobiele verbindingen. Maar dat zou in de toekomst kunnen veranderen. De regering van de Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft immers een wetsvoorstel in voorbereiding waardoor het afluisteren van telefoons alleen nog maar zou worden toegelaten in de meest zware misdrijven."

BBC News zegt dat Italiaanse politici, waaronder Silvio Berlusconi zelf, tot hun eigen schade hebben moeten ervaren dat details van privé telefoongesprekken in de media zijn verschenen. "Indien de nieuwe wet zou worden aangenomen, zou de verslaggeving over details uit criminele onderzoeken die door telefoontaps zijn verkregen, illegaal worden tot een definitief vonnis is uitgesproken," stipt de BBC nog aan. "Rekening houdend met de traagheid van de Italiaanse justitie, zouden een aantal gegevens uit dossiers die op dit ogenblik door de rechtbanken worden behandeld, pas over vijftien jaar door de pers zouden mogen worden gemeld. De Italiaanse journalisten hebben al geprotesteerd tegen het wetsvoorstel, dat ook door de Hoge Raad van Justitie wordt bestudeerd.

Italiaanse speurders hoorden onlangs een cocaïne-smokkelaar tegen een medeplichtige zeggen dat hij naar Skype moest overschakelen om meer informatie te krijgen over een drugtrafiek van 2 kilogram cocaïne. Maar verder konden ze daar niets meer mee aanvangen, omdat ze de smokkelaars niet op het internet konden volgen.

21:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, criminelen, telefonie |  Facebook |

14-02-09

Internettelefonie heeft nog werk voor de boeg

Telefoneren via internet is nog niet 100 procent betrouwbaar. Gesprekken komen soms niet of pas na lange tijd tot stand en de gesprekskwaliteit laat af en toe te wensen over. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het bureau iPing Research. Daarbij wordt gesteld dan internetbellen op zijn best als een redelijk alternatief voor het bellen via een vaste lijn kan bestempeld worden. Tussen de verschillende belangrijke providers blijken bovendien grote kwaliteitsverschillen te bestaan. Bij een aantal aanbieders komt een relatief groot gedeelte van de gesprekken zelfs niet tot stand. Bij anderen moest er soms meer dan tien seconden gewacht worden vooraleer de verbinding tot stand kwam.

"Steeds meer mensen kiezen voor het opzeggen van hun vaste telefoonlijn," aldus de krant Algemeen Dagblad. "Zij bellen nog uitsluitend met hun mobiele telefoon of via internet. Internetbellen is technisch mogelijk sinds het einde van de jaren negentig, maar heeft vooral de laatste jaren een grote vlucht genomen. Op dit ogenblik maakt ongeveer 40 procent van de Nederlandse gezinnen gebruik van deze dienst. In vergelijking met het vaste net, zijn de kosten voor internettelefonie nagenoeg verwaarloosbaar." De onderzoekers stellen daarbij dat aanbieders van internettelefonie naar een optimale kwaliteit moeten streven, aangezien telefoon van vitaal belang is en in een aantal omstandigheden levensredden kan zijn.

Bij één van de onderzochte aanbieders slaagden de onderzoekers er in 1,2 procent van de oproepen niet in een verbinding tot stand te brengen. Bij een aantal andere operatoren werd men met dit probleem nagenoeg nooit geconfronteerd. Daarnaast bleek dat het bij de langzaamste aanbieder gemiddeld 5,8 seconden duurde vooraleer de verbinding tot stand kwam. "Dat lijkt niet veel, maar voor iemand die veel telefoneert kan dat toch een bron van ergernis worden," aldus iPing Research. "Bovendien gaat het om gemiddelde wachttijden. Er waren geregeld uitschieters van een wachttijd van meer dan tien seconden." De snelste aanbieder bracht de verbinding na gemiddeld 4 seconden tot stand.

15:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, telefonie |  Facebook |

02-12-08

Nieuwe internetactiviteiten zijn grootste groeiers

Relles_Ben_Amber_computer07E-mail, nieuwsberichten en online betalingen zijn nog altijd de meest gebruikte internetactiviteiten, maar het downloaden van televisieprogramma's, het bekijken van video's en internettelefonie kennen de grootste groei. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Mediamark Research & Intelligence. Er zijn volgens de onderzoekers echter ook een aantal nieuwe online activiteiten die tot ontwikkeling komen. Zo blijkt 25 procent van de internetgebruikers online foto's te delen, terwijl 9 procent elektronische wenskaarten verstuurt en 5,3 procent een live televisieprogramma online bekeek.

Uit het onderzoek blijkt dat 3,2 procent van de internetgebruikers tijdens de voorbije maand televisieprogramma's heeft gedownload. Dat is een stijging met 141,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast zegt 23,3 procent van de ondervraagden een online video bekeken te hebben. Dat is een stijging met 35,4 procent. Ook zegt 4 procent een telefoongesprek over het internet gevoerd te hebben. Dat is een stijging met 32 procent. Het gebruik van e-mail (74,2 procent), het consumeren van nieuws (46 procent) en online betalingen (39,6 procent) blijven echter de belangrijkste online activiteiten.

De onderzoekers wijzen erop dat ook die traditionele online activiteiten nog altijd een groei kennen. "Het is niet verwonderlijk dat relatief nieuwe activiteiten, zoals het downloaden van televisieprogramma's van het internet, nog altijd relatief weinig gehanteerd worden," voeren ze aan. "Het is wel interessant om vast te stellen dat nagenoeg alle online activiteiten - met inbegrip technologieën die al een massaal gebruik kennen - nog altijd een groei blijven vertonen." Iets meer dan 4 procent van de internetgebruikers plaatst een video op het internet.

15:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video, internet, e-mail, telefonie |  Facebook |

16-07-08

Aantal klanten internettelefonie verdubbeld

Het aantal gebruikers van internettelefonie (IPTV) is voor het tweede jaar op rij verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die analist Point Topic heeft opgesteld voor het Broadband World Forum Asia in Hong Kong. Er zijn wereldwijd nu nagenoeg 15 miljoen gebruikers van een IPTV-dienst. Met 8,4 miljoen gebruikers in het eerste kwartaal van dit jaar blijft Europa marktleider en kent bovendien ook de belangrijkste groei. In het eerste kwartaal van vorig jaar waren er in Europa 3,8 miljoen IPTV-gebruikers.

Asia-Pacific heeft nu 2,6 miljoen gebruikers van internettelefonie, tegenover 1,1 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar. In Noord-Amerika is het aantal gebruikers op één jaar tijd gestegen van 850.000 naar 2,25 miljoen. Zuid-Oost Azië komt nu aan 2,08 miljoen IPTV-abonnees, tegenover 1,35 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar. In Latijns-Amerika steeg het aantal gebruikers van 2.300 naar 11.183 eenheden. Het Midden-Oosten en Afrika tenslotte bleven status quo op 10.000 gebruikers.

Uit de cijfers van Point Topic blijkt verder dat er wereldwijd nu meer dan 370 miljoen gebruikers van breedband-internet zijn. DSL neemt daarvan 65 procent voor zijn rekening en blijft daarbij de dominante technologie. Het aantal kabelgebruikers is sinds het begin van vorig jaar echter met 33 procent gestegen. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met diensten zoals internettelefonie, die een grote bandbreedte vergen. Met 12 miljoen gebruikers blijft ADSL2plus echter de belangrijkste leverancier van IPTV-diensten.

14:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, iptv, telefonie |  Facebook |

03-07-08

Steeds meer Europese gezinnen laten vaste telefonie vallen

Een kwart van de gezinnen in de Europese Unie hebben geen vaste telefoonlijn meer, maar gebruiken nog uitsluitend een mobiele telefoon. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. In de voormalige Oostbloklanden is dat zelfs 39 procent. Daar vond de overheid het immers goedkoper om naar mobiele telefonie over te schakelen in plaats van de bestaande vaste telefoonlijnen te moderniseren. In Finland, het thuisland van gsm-producent Nokia, gebruikt nu echter al 61 procent van de huisgezinnen nog uitsluitend de mobiele telefoon.

Uit het onderzoek is gebleken dat 20 procent van de Europese gezinnen gebruik maakt van internettelefonie. Ongeveer de helft van de Europese gezinnen heeft op dit ogenblik toegang tot het internet, maar slechts 36 procent kan gebruik maken van breedband. Verder blijkt dat de hoge prijzen voor het gebruik van mobiele diensten in het buitenland, zoals toegang tot het internet op een laptop of het nakijken van e-mails met een mobiele telefoon, de consument tegenhouden om buiten de landsgrenzen uitgebreid gebruik te maken van mobiele diensten.

Viviane Reding, Europees Commissaris voor telecommunicatie, wijst er daarbij op dat mobiele diensten de toekomst zijn van de telecommunicatie en dat Europa de eerste regio was die dergelijke diensten heeft opgezet. "Mobiele operatoren gebruiken agressieve promotieprijzen in de thuislanden, waardoor de markt een grote groei kent," aldus het persbureau Reuters. "Maar abonnees hebben angst om hun mobiele toestellen te gebruiken in het buitenland. Ze vrezen dat ze geconfronteerd zullen worden met torenhoge telefoonrekeningen."

16:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, telefonie |  Facebook |

08-05-08

Internet wordt belangrijkste telefonieplatform

VoipPersoonlijke internettoepassingen vormen de toekomstige real-time telefoniemiddelen voor de individuele gebruiker. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau IDC. Tegen 2012 zouden er volgens de onderzoekers wereldwijd ruim een half miljard gebruikers van persoonlijke internet-communicatiesystemen. Dat zal zorgen voor een jaaromzet van meer dan 5 miljard dollar.

De groei van de sector zal volgens IDC vooral gedragen worden door toepassingen van voice-over-internet-protocol (VoIP), die geïntegreerd worden in websites, toepassingen en andere diensten. Daarnaast zullen ook portals volgens de onderzoekers steeds meer dergelijke communicatiemiddelen aanbieden. Tenslotte zijn er ook alleenstaande projecten, zoals Skype of SightSpeed.

IDC merkt op dat er rond deze internetcommunicatie-systemen verschillende zakelijke modellen zijn opgebouwd. “Een aantal diensten worden gratis aangeboden, in ruil voor reclame,” voeren de onderzoekers aan. “Andere aanbieders werken met een gratis basisservice en een uitgebreidere versie in ruil voor een maandelijks abonnementsgeld. Het is echter de vraag of deze modellen uiteindelijk winstgevend zullen blijken te kunnen worden en of er één standaardmodel komt.”

15:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telefonie, internet, voip |  Facebook |

03-04-08

VoIP-telefonie even kwetsbaar als computer

VoIPVoIP-technologie is even kwetsbaar voor aanvallen als computers. Dat zegt het Canadese beveiligingsbedrijf VoIPshield System. Volgens VoIPshield Systems-topman Rick Dalmazzi bedenken slechts weinig mensen dat hun conversaties en hun gebruikersgegevens gemakkelijk kunnen bespioneerd, opgeslagen en gestolen worden. VoIP-aanbieders ontkennen echter de aantijgingen.

"Dalmazzi zegt dat zijn bedrijf meer dan honderd veiligheidsproblemen heeft gevonden op de VoIP-netwerken van Avaya, Cisco en Nortel, drie grote VoIP-providers," aldus The New York Times. "Hackers die deze kwetsbare plekken ontdekken, kunnen denial-of-service aanvallen opzetten, persoonsgegevens stelen, gesprekken opnemen en in voice mailboxen inbreken."

De drie betrokken bedrijven ontkennen echter met klem dat VoIP-netwerken kwetsbaar zouden zijn. Ze beschuldigen er VoIPshield ervan promotie ervan vooral voor zichzelf reclame te willen voeren. "VoIPshield stapt met een rapport naar het grote publiek, zonder over eventuele problemen met de betrokken bedrijven overleg gepleegd te hebben," voeren ze aan. "Dat is contraproductief en is niet in lijn met de traditionele veiligheidsprotocollen."

Volgens Avaya zijn de kwetsbaarheden van heel beperkte aard en kunnen ze in een aantal gevallen compleet vermeden worden door de juiste configuratie door de gebruiker. Cisco zegt niet voldoende informatie gekregen te hebben om de genoemde problemen te onderzoeken, maar zei eventuele lekken zo snel mogelijk te zullen dichten. De drie bedrijven zeggen ook zelf veiligheidsprocedures te hebben om problemen te identificeren en aan te pakken.

13:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voip, veiligheid, telefonie, internet |  Facebook |

11-03-08

Consument neemt liefst telefonisch contact

Wanneer ze een service wensen van een bedrijft, geeft de overgrote meerderheid van de consumenten er de voorkeur aan telefonisch contact op te nemen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Yankee Group. Opvallend is volgens het magazine MarketingFacts de opvallend lage score van online text chat, die slechts door 11 procent van de consumenten als geprefereerd kanaal naar voor wordt geschoven.

Uit het onderzoek van de Yankee Group blijkt dat 72 procent van de consumenten het liefst telefonisch contact opneemt met bedrijven voor het verlenen van een service. De helft van de consumenten vindt e-mail een goed kanaal om gebruik van te maken, maar online text chat is veel minder geliefd. “Misschien is die lage score te wijten aan het feit dat de technologie nog niet op grote schaal is doorgebroken in customer service,” aldus MarketingFacts.

Het magazine wijst erop dat bedrijven altijd een goede mix van kanalen moeten gebruiken om alle klanten optimaal van dienst te zijn. “Een bedrijf zal zelf ook de kanaalvoorkeuren van zijn klanten moeten onderzoeken voordat het beslissingen neemt,” stipt MarketingFacts aan. “Het kan best zijn dat voor bepaalde producten of diensten de voorkeuren van klanten afwijken van de algemene tendensen.

23:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument, telefonie |  Facebook |

06-03-08

Mobiele reclame steeds meer aanvaard

Indien dat hun telefoonrekening goedkoper maakt, is één van drie van de gsm-bezitters bereid om mobiele reclame te ontvangen. Bovendien zegt de helft van de gsm-gebruikers op één of andere manier op die reclame te reageren. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Nielsen. Die ontvankelijkheid is volgens Nielsen één van de pijlers van het groeiend belang van het mobiele marktingmedium.

Ongeveer 23 procent van de Amerikaanse gsm-bezitters zegt de voorbije dertig dagen een mobiele reclame ontvangen te hebben. Toch zegt slechts 10 procent dat reclame op de mobiele telefoon aanvaardbaar is. Maar 32 procent voert aan open te staan voor mobiele reclame indien dat hun gsm-kosten zou drukken. “Steeds meer mensen zijn overtuigd van de waarde van gesponsorde mobiele content,” aldus de onderzoekers.

Nielsen voegt er aan toe dat het aantal gsm-gebruikers dat zich herinnert de voorbije maand mobiele reclame ontvangen te hebben, op één jaar tijd is gegroeid met 38 procent. Vooral tieners herinneren zich die reclame gemakkelijk (46 procent). Tekstberichten blijken de populairste manier te zijn om op een reclame te reageren (26 procent), gevolgd door click-to-call (9 procent). Tenslotte zegt 23 procent in de toekomst meer mobiele reclame te verwachten.

15:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame, telefonie |  Facebook |

20-12-07

Britse celstraf voor rijdend telefoneren

Britse autobestuurders die tijdens het rijden betrapt worden op telefoneren of het zenden van een sms-bericht, lopen de kans in de gevangenis te belanden. Dat heeft de Britse overheid bekend gemaakt. In het ergste geval zouden ze beticht kunnen worden van roekeloos rijgedrag, wat hen een maximumstraf van twee jaar en een onbeperkte boete zou kunnen kosten.

Op dit ogenblik staat op telefoneren tijdens het rijden een automatische boete en drie strafpunten op het rijbewijs wegens onvoorzichtig rijden. “Maar Ken Macdonald, directeur van Public Prosecutions, zei eerder dit jaar al dat deze overtredingen strenger zouden moeten bestraft worden,” aldus de Britse omroep BBC. “Telefoneren tijdens het rijden moet dringend beteugeld worden.”

In Groot-Brittannië werd telefoneren tijdens het autorijden in 2003 verboden, maar ook daar lappen veel bestuurders de wet aan hun laars. Het verbod slaat niet op handenvrije telefoons, maar ook daar riskeert de bestuurder een boete indien de politie van oordeel is dat hij de controle over zijn voertuig niet heeft. Telefoneren tijdens het autorijden levert volgens het Britse ministerie van transport vier keer meer kans op een geval op.

Meer over transport en verkeer

16:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannie, verkeer, telefonie |  Facebook |

22-11-07

Bedrijven stappen over op internettelefonie

Internettelefonie is definitief doorgebroken in Europa. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Forrester. Bedrijven zijn er volgens de onderzoekers van overtuigd geraakt dat internettelefonie werkprocessen kan verbeteren, eerder dan dat het tot kostenbesparingen leidt. Forrester stelt dat internettelefonie dit jaar het stadium van massale implementatie heeft bereikt.

Volgens Forrester had 13 procent van de bedrijven in Europa vorig jaar een telefooncentrale geïmplementeerd die gebaseerd was op internet-protocol (VoIP). Inmiddels zou dat percentage al gestegen zijn tot 24 procent. In totaal zou 76 procent van de Europese bedrijven een internettelefonie-implementatie aan het voorbereiden, aan het uitvoeren of heeft die al afgerond.

Slechts 22 procent van de Europese bedrijven heeft volgens Forrester geen plannen om op internettelefonie over te stappen. Ook de verkoop van ip-gebaseerde centrexdiensten neemt toe in Europa. Afnemers van een centrexdienst maken gebruik van de telefooncentrale bij een VoIP-leverancier en kopen alleen VoIP-telefoons. Vorig jaar maakte 5 procent van de bedrijven gebruik van een centrexdienst. Dit jaar is dat percentage gestegen tot 11 procent.

13:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, telefonie, management |  Facebook |

10-08-07

Rookverbod goed voor mobiele telefonie

Een rookverbod stimuleert het sms-verkeer. Dat blijkt uit Engelse cijfers van de mobiele operator Orange. In Groot-Brittannië is sinds 1 juli het verboden om in openbaar toegankelijke gebouwen, waaronder ook de pubs vallen, te roken. Tijdens de twee eerste weken na de ingang van het rookverbod steeg het aantal sms-berichten tot 519,5 miljoen. Dat is 7,5 miljoen meer dan de operator er voordien noteerde.

“Die stijging is onder meer te wijten aan mensen die voor een rookpauze naar buiten stappen,” aldus de Britse krant The Evening Standard. “Van die tijd maken ze gebruik om berichtjes te versturen naar vrienden en kennissen.” Maar ook stoppende rokers zouden berichtjes beginnen te versturen om hun aandacht af te leiden. Het fenomeen werd inmiddels al bekend als smexting, een combinatie van smoking en texting.

Het rookverbod blijkt nog een tweede neveneffect te hebben. Volgens een studie van het onderzoeksbureau Ipsos Mori wordt er in de Britse pubs meer gegeten dan voordien. Ruim 70 procent van de niet-rokers zouden volgens de onderzoekers geneigd zijn om in de pubs een maaltijd te nemen. Zelfs 18 procent van de rokers gaf aan door het rookverbod geneigd te zijn sneller in de pub een maaltijd te nemen.

15:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: telefonie, roken, rookverbod, voeding |  Facebook |

22-05-07

Telefonie op Mount Everest is een feit

De Britse alpinist Rod Babar is er op 21 mei in geslaagd vanop de top van de Mount Everest, de hoogste berg van de wereld, twee telefoongesprekken te voeren. Daarmee heeft Babar een wereldprimeur en een wereldrecord gevestigd. De gesprekken werden doorgestuurd naar een voicemail die was opgezet door sponsor Motorola. Babar slaagde er ook nog in om het hoogste sms-bericht uit de geschiedenis te versturen.

In een eerste telefoongesprek beschreef Rod Babar het uitzicht vanop de Mount Everest, vertelde hij hoe koud het was en wat hij van plan was wanneer hij terug in het basiskamp zou zijn teruggekeerd. Daarop belde hij zijn echtgenote en kinderen. De mobiele telefoongesprekken werden mogelijk gemaakt door een mobiel basisstation dat door China in het zicht van de top heeft opgericht.

De Britse alpinist vertrok op 30 maart naar de Himalaya, waar hij half april begon te oefenen om zich aan de hoogte aan te passen. Op het ogenblik van zijn telefoongesprek lag de temperatuur dertig graden onder nul. Bovendien stond er een sterke wind. Babar had ook niet veel tijd om zijn telefoongesprekken te voeren. De alpinisten blijven slechts een kwartier op te top van de Mount Everest.

Het voeren van een telefoongesprek op een hoogte van 8.848 meter is ook gevaarlijk, want om te kunnen praten moest Babar zijn zuurstofmasker afnemen. De batterijen voor het gsm-toestel waren vastgemaakt op het lichaam van de alpinist, zodat ze voldoende temperatuur hadden om de telefoon te kunnen voeden. Babar stuurde ook nog eens het hoogste sms-bericht uit de geschiedenis.

14:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mount everest, telefonie |  Facebook |