23-05-11

Medische kennis patiënt cruciaal bij telemonitoring

Medische kennis speelt een bijzondere rol bij het succes van telemonitoring. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Heart Association. Daarbij wordt opgemerkt dat oudere hartpatiënten met een uitgebreide medische kennis gemakkelijker geneigd zullen zijn om telemonitoring te blijven verder verder zetten dan collega's die weinig kennis over gezondheid beschikken. De onderzoekers merken op dat deze vaststelling de sector zou moeten kunnen aanzetten om het design van deze systemen aan te passen, zodat de participatie van patiënten opgedreven kan worden.

"Telemonitoring laat patiënten toe om hun gezondheid zelf te controleren," aldus het webmagazine Medicinenet.com. "Daarvoor moet men echter de gezondheidsinformatie kunnen lezen, begrijpen en gebruiken. Telemonitoring laat artsen toe om de patiënten ook buiten de consultaties te volgen en worden bestempeld als een belangrijke verbetering voor de behandeling, maar tot nu toe blijven de resultaten relatief gemengd."

"Uit het onderzoek van de American Heart Association is gebleken dat individuele aspecten van de persoonlijkheid een belangrijke rol spelen in de interesse van de patiënten en het succes van het systeem," merkt Medicinenet.com nog op. "De onderzoekers stelden vast dat na één week 90 procent van de respondenten het systeem daadwerkelijk toepasten. Na zes maanden was dat cijfer echter gedaald tot 55 procent. Vooral mensen met een lagere medische kennis bleken sneller geneigd te zijn om af te haken." Ook patiënten onder de vijfenzestig jaar stopten sneller met de telemonitoring.

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, telemonitoring |  Facebook |