22-12-17

Televisie blijft meest invloedrijke reclamemedium

Televisie blijft in de Verenigde Staten het meest invloedrijke reclamemedium. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Clutch bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat 60 procent van de ondervraagden erkent dat televisiereclame hun aankopen beïnvloeden. Op de tweede plaats volgt gedrukte reclame met een score van 45 procent, gevolgd door online media en sociale netwerken met een puntentotaal van respectievelijk 43 procent en 42 procent. Daarna volgt een grote kloof met buitenreclame (31 procent) en radio en podcasts (30 procent).

De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat televisiereclame bij het Amerikaanse publiek ook de grootste geloofwaardigheid uitstraalt. Er kon immers worden geregistreerd dat 61 procent van de respondenten te kennen gaf vertrouwen te hebben in de reclameboodschappen die op televisie worden verspreid. Ook gedrukte reclame haalt hier echter een score van 58 procent. De derde plaats wordt hier echter ingenomen door radio en podcasts met een puntentotaal van 45 procent. Daarna volgt buitenreclame met een niveau 42 procent. De ranglijst wordt afgesloten met online media (41 procent) en sociale platformen (38 procent).

De onderzoekers wijzen erop dat de Amerikaanse consument de traditionele reclamemedia nog steeds het meest vertrouwt. De lage score van sociale platformen als betrouwbaar reclamemedium hoeft volgens hen ook geen verwondering te wekken. Ander onderzoek heeft immers ook al uitgewezen dat de sector wereldwijd in het algemeen relatief weinig vertrouwen uitstraalt. Wel wordt benadrukt dat een hoger vertrouwen niet altijd ook in een grotere invloed op de aankopen uitmondt. Buitenreclame en radio blijken immers relatief weinig invloed uit te oefenen. Dat heeft volgens de onderzoekers echter mogelijk te maken met het feit dat deze media vooral gericht zijn op merkbekendheid en minder op rechtstreekse acties.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, televisie |  Facebook |

31-10-17

Virtual reality opent nieuwe wereld voor televisie

De volgende vijf jaar denkt meer dan driekwart van de consumenten zijn videogedrag te zullen veranderen. Dat blijkt uit een rapport van het Ericsson ConsumerLab bij ongeveer twintigduizend consumenten in dertien landen. Vooral wordt vooral verwacht dat bij televisie vaker gebruik zal worden gemaakt van virtual reality. Er wordt aan toegevoegd dat die evolutie van de televisie opnieuw meer een groepsgebeuren kan maken. Onder meer bleek dat 41 procent van de gebruikers van virtual reality televisieshows en films samen met anderen bekijken. Dat gebeurt volgens 33 procent ook bij sportieve content.

De meeste gebruikers van virtual reality zeggen ook te verwachten de volgende vijf jaar hun videoconsumptie minstens te zullen handhaven op hetzelfde niveau of te zullen opvoeren. Vastgesteld kon worden dat 25 procent verwacht de volgende vijf jaar meer tijd aan video te zullen besteden, terwijl slechts 18 procent een inkrimping verwacht. Bovendien wordt opgemerkt dat 20 procent verwacht over vijf jaar niet meer op de traditionele lineaire televisieprogrammering beroep te zullen doen. Nog eens 27 procent zegt in ieder geval meer van alternatieven op het lineaire aanbod gebruik te zullen maken.

Anderzijds blijkt dat het traditionele televisiescherm bij het publiek een grote populariteit blijft genieten. Slechts 6 procent geeft te kennen niet meer op een groot televisiescherm beroep te zullen doen. “Dat betekent echter niet dat lineaire televisie de sector zal blijven domineren,” waarschuwen de onderzoekers. “Vooral jongeren geven er een voorkeur aan op zoek te gaan naar een alternatieve programmering. Gemiddeld wordt 42 procent van de kijktijd besteed aan een on-demand programmering, maar in de leeftijdsgroep tussen zestien en negentien jaar loopt dat aandeel op tot 54 procent.” Ongeveer 70 procent van de consumenten maakt gebruik van mobiele video. Dat betekent een verdubbeling op vijf jaar tijd.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

19-10-17

Televisiescherm maakt komaf met aantal genderstereotypes

Voor het televisiescherm lijken de traditionele genderstereotypes te verdwijnen. Dat blijkt uit een onderzoek van Adobe Digital Insights bij duizend televisiekijkers in de Verenigde Staten. Er kon immers worden vastgesteld dat vrouwen vaker een voorkeur voor misdaad en actie laten blijken dan voor romantiek. Anderzijds kon worden opgetekend dat veel mannen een voorkeur vertonen voor romantiek en musical. Uit de enquête bleek dat bijna twee op drie Amerikaanse mannen op televisies minstens enkele keren per maand naar een romantische film kijken. Eén kwart kijkt zelfs meermaals per week naar romantische films. Ook kijkt 44 procent minstens enkele keren per maand naar een musical.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 42 procent van de Amerikaanse vrouwen geregeld zonder gezelschap naar televisie kijkt. Bij mannen daalt dat cijfer tot 38 procent. In het algemeen toont de Amerikaanse televisiekijker een voorkeur voor misdaadfilms, die door 40 procent geregeld worden bekeken en door 16 procent dagelijks op de programmering worden gezet. Op de tweede plaats staan actiefilms met een score van 36 procent, gevolgd door avonturenfilms (32 procent) en romantische producties (32 procent). Opgemerkt wordt dat ook op Netflix ongeveer 20 procent van de originele content gaat naar actie, avontuur en misdaad.

De onderzoekers stelden nog vast dat 33 procent van de Amerikaanse vrouwen ook enkele keren in de week naar sportprogramma’s kijkt. Dat publiek bestaat vooral uit vrouwen tussen vijfentwintig en vierendertig jaar, maar ook bij vrouwelijke vijfenzestigplussers zegt 27 procent minstens enkele keren per week op televisie naar sportprogramma’s te kijken. Uit het onderzoek bleek verder nog dat 33 procent het televisiescherm combineert met een andere activiteit. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van een smartphone. Er wordt vooral naar een ander scherm gegrepen bij reclamespots gedurende nieuwsuitzendingen (49 procent), talkshows (48 procent) en sportprogramma’s (45 procent). Bij films daalt dat tot 35 procent.

Lees Verder

19:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

19-09-17

Vrouwen op televisiescherm nog altijd minder machtig

Vrouwen halen ook in de televisiesector slechts langzaam hun achterstand op hun mannelijke collega’s op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Diego State University. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen het voorbije seizoen op het Amerikaanse televisiescherm 42 procent van alle sprekende personages vertegenwoordigden. Dat betekende een stijging met 3 procentpunt tegenover het seizoen voordien. Achter de schermen viel die vertegenwoordiging bij onder meer schrijvers, producers en andere leidende functies terug tot 28 procent. Ook dat betekende een stijging met 2 procentpunt.

“Elk jaar opnieuw ben ik verbaasd dat de programma’s bij vrouwelijke personages nog altijd meer de gehuwde status vermelden dan bij hun mannelijke tegenhangers,” betoogt onderzoekster Martha Lauzen, directeur van het Center for the Study of Women in Television and Film aan de San Diego State University. “Omgekeerd wordt bij mannelijke personages vaker het beroep vermeld dan bij vrouwelijke karakters. Ook op het gebied van leeftijd is er nog altijd een duidelijk verschil te melden. De meerderheid van de vrouwelijke karakters zijn twintigers of dertigers. Zolang de programma’s de vrouwelijke karakters jong houden, is het onwaarschijnlijk dat de personages ook machtiger posities verwerven.”

Martha Lauzen wees er ook op dat de sector het voorbije jaar een nieuwe mijlpaal heeft laten optekenen. “Het voorbije jaar hebben streamingdiensten op het gebied van genderdiversiteit de traditionele televisiezenders ingehaald,” benadrukt de onderzoekster. “In de streaming-sector blijken vrouwen immers 32 procent van de leidende functies achter de schermen te vertegenwoordigen, tegenover slechts 27 procent bij de traditionele televisiezenders.” Daarbij wijst Lauzen erop dat de voorbije tien jaar in deze functies in de traditionele televisiesector een status-quo moet worden vastgesteld. De onderzoekster stelde ook vast dat een vrouwelijke aanwezigheid achter de schermen ook een impact heeft op de creatieve content.

“Wanneer achter de schermen minstens één vrouw een belangrijke functie vertolkt, kunnen meer vrouwelijke karakters in sprekende rollen en een groter aantal vrouwelijke hoofdpersonages worden geregistreerd,” aldus Lauzen. “Ook telt de ploeg achter de schermen in dat geval meestal een groter aantal vrouwelijke medewerkers.”

Lees Verder

18:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

18-09-17

Televisie verliest populariteit bij Amerikaanse kinderen

De traditionele televisie verliest bij het publiek aan populariteit, maar in de Verenigde Staten wordt de grootste terugval opgetekend bij kinderen tussen twee en elf jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Bernstein Research, waar van een alarmerende trend wordt gesproken. Opgemerkt wordt dat het televisiegebruik in deze leeftijdsgroep de voorbije zes jaar slechts gedurende twee kwartalen een groei heeft kunnen laten optekenen, terwijl in elf kwartalen een dubbelcijferige achteruitgang diende te worden gemeld. Opgemerkt wordt dat het kijkerspubliek tussen twee en elf jaar over een periode van zes jaar in de Verenigde Staten een daling met 50 procent heeft laten optekenen.

“Uit de cijfers kunnen geen verdere gegevens over de inkrimping van het jonge televisiepubliek worden afgeleid,” erkent Todd Juenger, media-analist bij Bernstein Research. “Mogelijk kijken de Amerikaanse kinderen minder vaak naar televisie, maar ook zou kunnen worden verondersteld dat een gedeelte van deze leeftijdsgroep het medium helemaal de rug heeft toegekeerd en volledig op alternatieve platformen is overgestapt.” Volgens Juenger zou wellicht kunnen worden vastgesteld dat een aantal jongeren inderdaad niet langer naar televisieprogramma’s kijkt, waardoor mogelijk ook de waarde van het kanaal voor de adverteerders zou kunnen afnemen.

Opgemerkt wordt daarbij dat televisie in het verleden een gegarandeerde toegang tot het jongere publiek bood. Het platform bleek immers een belangrijke naschoolse activiteit en behoorde bovendien tot het weekendprogramma van de Amerikaanse jeugd. “Het onderzoek toont echter aan dat de opkomst van digitale video en vooral YouTube een aantrekkelijk alternatief heeft gecreëerd en dat erin geslaagd is de traditionele markt snel uit zijn evenwicht te brengen,” stippen de onderzoekers aan. “Deze vaststellingen zouden marketeers dan ook kunnen aanzetten om hun strategieën te herbekijken en eventueel te herschikken.

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

25-04-17

Televisiepubliek toont verschuiving naar digitale platformen

Het wereldwijde televisiepubliek vertoont een opvallende verschuiving naar digitale platformen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij 26.000 consumenten in zesentwintig landen. Opgemerkt wordt dat laptops en desktops inmiddels de voorkeur krijgen op het televisietoestel. Vastgesteld werd dat inmiddels 42 procent van de televisiekijkers in eerste instantie naar een laptop of desktop verwijst, tegenover 32 procent vorig jaar. Ook de voorkeur voor smartphones steeg van 10 procent naar 13 procent. In India werd de sterkste verschuiving naar digitale platformen gemeld. Voor korte video’s wordt de smartphone steeds populairder.

“Het percentage consumenten dat televisieprogramma’s ook daadwerkelijk op een televisietoestel wil bekijken, is wereldwijd op amper één jaar tijd gehalveerd,” benadrukt Gavin Mann, managing director omroepen bij Accenture. “Het tijdperk van de televisie als dominant entertainment-apparaat is voorbij. “Uiteraard maken nog altijd veel gezinnen van het televisietoestel gebruik, maar tegelijkertijd moet een snelle verschuiving van de voorkeuren naar andere digitale apparaten - vooral laptops, desktops en smartphones - worden opgetekend. Mediabedrijven bieden inmiddels content voor een bredere waaier apparaten aan, zodat de consument meerdere keuzes voor kwalitatief entertainment heeft.”

In de Verenigde Staten blijkt tot 25 procent van het publiek een voorkeur te tonen voor een televisietoestel, tegenover 59 procent vorig jaar. In Groot-Brittannië kon een gelijkaardige achteruitgang van 55 procent naar 25 procent worden gemeld. De sterkste evolutie werd echter opgetekend in India, waar de voorkeur voor het televisietoestel op één jaar tijd van 47 procent naar amper 10 procent werd uitgehold. Er wordt ook gewezen op de toenemende populariteit van smartphones voor de consumptie van korte video’s. Voor dergelijke content noemt inmiddels 41 procent van de ondervraagden een smartphone het ideale toestel, tegenover 28 procent vorig jaar.

Laptops en desktops halen bij korte video’s nog altijd een voorkeur van 44 procent, maar dat betekent een daling met 3 procentpunt tegenover vorig jaar. Bij het televisietoestel is er sprake van een terugval van 16 procent naar amper 5 procent.

Lees Verder

18:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

16-11-16

Televisie wordt steeds meer omgeving voor multitasking

De televisie wordt steeds meer een omgeving voor multitasking. Dat blijkt uit een onderzoek van de Zweedse telecomoperator Ericsson bij meer dan dertigduizend internet-gebruikers over de hele wereld. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 31 procent van de ondervraagden toegeeft met zijn smartphone of tablet het internet te raadplegen om online meer informatie te kunnen vinden over content die op datzelfde ogenblik op televisie wordt getoond. Twee jaar geleden maakte slechts 23 procent van de ondervraagden gewag van een simultaan gebruik van televisie en internet. Bovendien geeft 19 procent aan online converaties te voeren over de content op televisie, tegenover 17 procent twee jaar geleden.

Tegelijkertijd kon worden vastgesteld dat 20 procent van de ondervraagden toegeeft van de technologische mogelijkheden gebruik te maken om twee programma’s tegelijkertijd te bekijken, tegenover 15 procent twee jaar geleden. “Voor vele consumenten is het mobiele platfom een cruciaal onderdeel van de kijkervaring geworden,” benadrukt Zeynep Ahmet, consulent bij het Ericsson ConsumerLab. “Dat geldt vooral voor millennials. De consument verwacht niet alleen een gedeelde en sociale televisie-beleving, maar verwacht ook de flexibiliteit van een on-demand media-aanbod, waarbij keuzes à la carte mogelijk worden gemaakt.”

De onderzoekers stelden dat de consument gemiddeld 45 procent meer tijd investeert in de selectie van een video uit een streaming-aanbod dan in de keuze van een traditioneel televisieprogramma. “Uiteindelijk toont de consument zich ook meer tevreden met de streaming-service,” wordt er opgemerkt. “Er kan immers vastgesteld worden dat 63 procent van de ondervraagden een positieve evaluatie geeft van de videostream, maar bij het traditionele televisieprogramma daalt dat cijfer tot 51 procent.” Dat gegeven verklaart volgens de onderzoekers waarom meer content online wordt bekeken en minder tijd wordt besteed aan televisie.

Op vier jaar tijd zou de video-consumptie op mobiele platformen met vier uur per week zijn toegenomen. Bij televisie wordt daarentegen een daling met tweeënhalf uur per week gemeld.

Lees Verder

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, multitasking |  Facebook |

15-03-16

Millennials willen op online video vooral televisie

Televisie-programma’s vormen de belangrijkste content die millennials op online videokanalen verwachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het videoplatform Tivo eind vorig jaar bij meer dan drieduizend consumenten in de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat de millennials meer actieve gebruikers van digitale video zijn dan alle andere Amerikaanse generatie. Vastgesteld werd daarbij dat meer dan 33 procent van de millennials op online video vooral geïnteresseerd is in televisie-shows. Daarnaast bleek 18 procent vooral belangstelling te tonen voor bioscoopfilms. Muziekvideo’s volgen met een score van 12 procent op een derde plaats.

Verder in de rangschikking volgen sport met een aandeel van 12 procent, games met 8 procent, clips van televisieshows met 5 procent, homevideos met 3 procent en live evenementen - sport uitgezonderd - met 3 procent. “Millennials consumeren op video nog altijd meer televisieprogramma’s dan andere content,” merken de onderzoekers op. “Dat wil echter niet zeggen dat de millennials gebruik maken van de traditionele televisiekanalen. Vastgesteld werd dat 73 procent van de millennials geregeld naar traditonelet televisie kijkt. Dat is niet veel minder dan de andere leeftijdsgroepen, die een score van 75 procent laten optekenen.”

“Bovendien geeft 40 procent van de millennials toe geregeld gebruik te maken van een betalend televisiekanaal,” aldus nog de onderzoekers. “Dat is slechts een daling met 3 procentpunt tegenover het jaar voordien. Wel moet worden vastgesteld dat millennials frequenter gebruik maken van streaming-diensten dan andere leeftijsgroepen. Terwijl 61 procent van de millennials geregeld beroep doen op streaming-content, valt dat bij Generation X terug tot 51 procent, tot 39 procent van de babyboomers en 26 procent van de senioren. Ondanks dat brede aanbod zegt 79 procent van de millennials er niet aan te denken zijn betalende televisiedienst op te geven. Bij de oudere generaties loopt dat op tot meer dan 80 procent.”

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennial, televisie, tivo |  Facebook |

14-03-16

Forenzen worden vooral televisiekijkers

Forenzen maken tijdens hun verplaatsing tussen hun woning en de werkvloer steeds meer gebruik van mobiele platformen. Daarbij wordt echter ook steeds vaker gekozen voor televisie-programma’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van de mobiele provider O2 Priority bij tweeduizend Britse pendelaars. Naarmate televisie in de woonkamer aan populariteit inboet en terrein verliest tegenover digitale media, blijkt de televisie-content volgens de onderzoekers aan bijval te winnen in mobiele omstandigheden. Vastgesteld werd dat 47 procent van de forenzen mobiele televisie-content consumeert.

“Decennia lang waren romans, kranten en magazines een veelgebruikt middel om de tijd van de reisweg tussen de woonplaats en de werkplek te overbruggen, terwijl anderen zich in conversaties engageerden,” zeggen de onderzoekers. “Die dagen behoren echter blijkbaar definitief tot het verleden. Een groot gedeelte van de reizigers is immers overgeschakeld op digitale activiteiten en consumeert, uitgerust met koptelefoons, allerlei media-content. Daarbij moet echter opgemerkt worden dat ook muziek steeds meer terrein verliest. Vastgesteld kon worden dat steeds meer reizigers een voorkeur vertonen voor televisie-programma’s.”

In Groot-Brittannië duurt de verplaatsing naar het werk gemiddeld tweeënzeventig minuten. Die tijd is voldoende om televisieprogramma’s te bekijken die de werknemer eerder heeft gemist. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan één op drie pendelaars tijdens zijn verplaatsing in de ochtend en de avond naar televisie-programma’s kijkt. Het meest populaire televisieprogramma bij de Britse pendelaars is Doctor Who, gevolgd door The Office, Planet Earth, Only Fools and Horses en Little Britain. Tevens kon worden vastgesteld dat comedy de meest populaire categorie televisieprogramma’s is bij de forenzen.

Uit het onderzoek bleek ook nog dat 78 procent van de respondenten er geen probleem zou mee hebben erotisch getinte content te bekijken in het gezelschap van andere passagiers.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pendelaar, televisie, mobiel |  Facebook |

03-09-14

Spannende televisie gaat gepaard met ongezond voedingsgedrag

Spannende televisieprogramma’s gaan vaak gepaard met een slechter voedingsgedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De onderzoekers stellen vast dat deze spannende programma’s, zoals een actiefilms, de aandacht van de televisiekijker volledig opslorpen, zodat hij zich nog nauwelijks bewust is over zijn consumptie van voeding. Door dat nagenoeg onbewuste gedrag kan volgens de wetenschappers echter ook een gemakkelijke oplossing worden aangeboden voor het ongezonde gedrag. Het vervangen van de traditionele voorraad snacks door gezonde producten zal volgens hen immers automatisch tot een positievere voedingsconsumptie leiden.

“Eerder onderzoek heeft al gewaarschuwd voor een ongezonde relatie tussen televisie en voedingsgedrag,” merkt onderzoeksleider Aner Tal, docent consumentengedrag aan de Cornell University, op. “In werkelijkheid blijkt daarbij echter wel een onderscheid gemaakt te moeten worden tussen de verschillende soorten televisieprogramma’s. Experimenten met nagenoeg honderd studenten wezen uit dat sommige programma’s de consumptie van voeding kunnen doen verdubbelen. Daarbij werd onder meer vastgesteld dat vooral actiefilms de kijker tot een grotere consumptie van voeding aanzetten. Programma’s die de kijker het meest in de ban houden, blijken dan ook tot de grootste consumptie van voeding te leiden.”

“Zelfs wanneer het geluid van de actiefilm werd uitgezet, bleek het verbruik nog altijd 36 procent hoger te liggen in vergelijking met collega’s die een aflevering van een talkshow hadden bekeken,” geeft Aner Tal nog aan. “Spannende programma’s kennen meestal een snel tempo, met veel camera-wisselingen, waardoor de kijker echt wordt aangezogen en men vergeet hoeveel voeding er wordt geconsumeerd.” Tijdens de actiefilm werden door de kijkers gemiddeld 354 calorieën geconsumeerd. Wanneer het geluid werd uitgeschakeld, daalde het verbruik tot 314 calorieën. De talkshow stond echter gelijk met een consumptie van slechts 215 calorieën.

“Het is echter ook relatief eenvoudig om het probleem op te lossen,” zegt Aner Tal. “Men zou er een gewoonte moeten van maken om vooraf een voorraad snacks klaar te leggen, zodat men zichzelf een maximumgrens oplegt. Beter is echter nog om de snacks te vervangen door gezonde voedingsproducten, zoals fruit of groenten. Omdat men zich tijdens spannende televisieprogramma’s nagenoeg niet bewust is van de voedingsconsumptie, zou die gelegenheid te baat kunnen worden genomen om het verbruik van gezonde voeding te garanderen.”

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, voeding |  Facebook |

15-07-14

Beschikbaarheid bepalend voor consumptie illegale televisie-content

Consumenten in Australië en Azië zijn veel sneller geneigd om illegale televisie-content te bekijken dan hun collega’s in Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten YouGov en Populus in opdracht van mediabeveiliger Irdeto bij bijna vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, India, Indonesië en Singapore. Er werd ook opgemerkt dat jongeren sneller overgaan tot de consumptie van illegale content.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, namaak, content |  Facebook |

13-07-14

Mannelijke televisiepersonages zitten in identiteitscrisis

Het karakter van mannelijke televisie-personages is de voorbije decennia gevoelig veranderd. De personnages worden geconfronteerd met de verschillende verwachtingen die aan de mannelijke houding in de maatschappij worden gesteld. Dat wordt naar voor gebracht in het boek ‘Cable Guys: Television and Masculinities in the 21st Century’ van auteur Amanda Lotz, professor communicatie aan de University of Michigan.

Lees Verder

10:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, identiteit, personage |  Facebook |

05-07-14

Vooral jongeren en vrouwen combineren televisie en online media

Vooral jongeren en vrouwen combineren televisie met online activiteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau (IBA) en consulent Prosper Insights bij meer dan vijftienduizend Amerikaanse televisiekijkers. Vastgesteld werd dat 43 procent van de betrokkenen televisie met online activiteiten combineren.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, online media |  Facebook |

25-06-14

Film en televisie hebben grote invloed op visies over romantiek

Bioscoopfilms en televisieshows kunnen een belangrijke impact hebben op de overtuiging van het publiek over relaties en romantiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Michigan met 625 studenten. De studie gaf aan dat een hogere blootstelling aan romantische films werd geassocieerd met een sterkere overtuiging dat liefde uiteindelijk een positieve uitkomst zal kennen.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, televisie, romantiek |  Facebook |

22-06-14

Sportuitzendingen op televisie efficiënt wapen tegen criminaliteit

Sportuitzendingen op televisie zijn een belangrijk instrument om criminaliteit tegen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, die het verband onderzochten tussen de uitzending van grote sportevenementen op televisie en de criminaliteit in Chicago. Opgemerkt wordt dat rechtstreekse sportuitzendingen in elke vorm van criminaliteit tot een daling leiden. De grootste terugval kon echter worden geregistreerd bij drugsmisdrijven. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht vooral worden verklaard door het feit dat televisiesport meer daders en potentiële daders van de straat houdt.

"Het feit dat er een significante reductie van de criminaliteit kan worden opgetekend tijdens de sportuitzendingen op televisie, geeft aan dat een aantal individuen bereid zijn om hun participatie aan criminele activiteiten op te schorten om de evenementen te kunnen volgen,” zeggen de onderzoekers Hannah Laqueur en Ryan Copus, specialisten recht aan de University of Californië. “De resultaten van de studie bevestigen dan ook een aantal eerdere theorieën, waarin aangegeven wordt dat een gedeelte van het criminele gedrag een recreatief en opportunistisch karakter vertoont. Het onderzoek kan bovendien ook implicaties hebben voor het debat over de relatie tussen entertainment en criminaliteit.”

“Bij de potentiële relatie tussen media en crimineel gedrag wordt nagenoeg uitsluitend gekeken naar psychologische aspecten, zoals de invloed van gewelddadig entertainment in videogames en agressie,” benadrukken Laqueur en Copus. “Mogelijk wordt de agressieve impact van deze vormen van entertainment echter helemaal uitgehold door de kracht van het medium om voor de nodige afleiding te zorgen die gewelddadig of illegaal gedrag kan helpen tegengaan.” De onderzoekers stelden vast dat de criminaliteit tijdens de uitzendingen van de Super Bowl een terugval met ongeveer 25 procent kende, al werd dat gedeeltelijk gecompenseerd door een lichte toename voor en na de wedstrijd.

In de aanloop naar de Super Bowl diende volgens de onderzoekers vooral een toename te worden opgetekend bij drugsdelicten en prostitutie. Dat was ook het geval na het einde van de wedstrijd, maar op dat ogenblik werd tevens een stijging in geweldsdelicten geregistreerd. Maar ook tijdens andere wedstrijden uit het American Football viel de criminaliteit volgens Laqueur en Copus met ongeveer 15 procent terug. Het fenomeen kon in mindere mate ook worden vastgesteld bij wedstrijden uit de National Basketball Association en de Major League Baseball. Hier werden bovendien ook geen toenames geregistreerd voor en na de uitzendingen van de wedstrijden.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, televisie, criminaliteit |  Facebook |

11-06-14

World Cup Brazilië zal nieuwe televisierecords laten optekenen

Nieuwe technologieën en een gepast uurschema zal ervoor zorgen dat het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië op het gebied van televisie wereldwijd een nieuw publieksrecord zal vestigen. Dat zegt Niclas Ericson, directeur televisie bij de Fédération Internationale of Football Associations (Fifa). De vorige editie van evenement vier jaar geleden in Zuid-Afrika had een gemiddeld publiek van 3,2 miljard mensen die minstens één minuut rechtstreeks het gebeuren op televisie hebben gevolgd. Ericson zegt er door onder meer nieuwe technologieën van overtuigd te zijn dat de nieuwe editie ook voor een nieuw record zal zorgen.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: world cup, televisie |  Facebook |

07-06-14

Meer dan een kwart van opgenomen televisie-content wordt nooit bekeken

Wereldwijd wordt ongeveer 28 procent van opgenomen televisie-programma’s nooit bekeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Arris bij meer dan tienduizend televisiekijkers in negentien landen. Opgemerkt wordt dat vooral jongere televisiekijkers de neiging hebben om opgenomen content te negeren. In de leeftijdscategorie tussen zestien en vierendertig jaar wordt ongeveer 33 procent van alle opgenomen content weer gewist. De onderzoekers stellen dat de snelle groei van de mobiele platformen en de verdere uitbreiding van breedband-netwerken, samen met een grotere toegankelijkheid tot content, een grote impact hebben gehad op de consumptie van entertainment.

Lees Verder

07:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

29-04-14

Toenemende interesse in YouTube als televisieplatform

Op één jaar tijd is de interactie met televisie-gerelateerde content op het online videoplatform met 65 procent toegenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse internetbedrijf Google, eigenaar van YouTube. Tijdens dezelfde periode is het aantal zoekopdrachten rond televisie op YouTube volgens het rapport met 54 procent gestegen. De belangrijkste drijfveer achter deze trends moet volgens Google wellicht worden gevonden in de groeiende populariteit van het meerschermen-gebruik. Televisiekijkers gaan op mobiele apparaten immers vaak op zoek naar extra informatie over de getoonde programma’s.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: youtube, televisie |  Facebook |

23-04-14

Televisiekijker heeft gevoel steeds naar hetzelfde kanaal te kijken

Bijna 90 procent van de televisie-consumenten geeft toe het gevoel te hebben steeds weer naar dezelfde kanalen te kijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Digitalsmiths bij televisie-gebruikers in de Verenigde Staten en Canada. De onderzoekers stelden ook vast dat ongeveer 80 procent van de respondenten toegeeft maximaal van tien kanalen gebruik te maken. Ook werd vastgesteld dat slechts 20 procent van de respondenten uitermate tevreden zijn met het waardeniveau van de dienstverleners. Tevens bleek dat ongeveer 16 procent van plan is om diensten rond betaal-televisie af te bouwen of te elimineren.

Lees Verder

13:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

25-03-14

Televisieconsumptie Europese kinderen kent nog lichte toename

Europese kinderen keken het voorbije jaar gemiddeld twee uur en elf minuten per dag televisie. Dat betekent een stijging met twee minuten tegenover vijf jaar voordien. Dat blijkt uit een een studie van consulent Eurodata TV Worldwide bij kinderen in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië. Die groei werd volgens het rapport in belangrijke mate gedreven door een bredere keuze aan kanalen, dankzij de overstap naar digitale technologieën. Er wordt aan toegevoegd dat de kinderen in het algemeen een voorkeur vertonen voor lokale kanalen en lokale content, hoewel ook internationele programma’s, waarbij vooral wordt gewezen op cartoons, populair blijven.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, kinderen |  Facebook |

Televisiekijker slechts matig geïnteresseerd in gesynchroniseerde content

Het aanbieden van gesynchroniseerde content op verschillende apparaten geniet bij de televisiekijker slechts een matige bijval. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Consumer Electronics Association (CEA) en de National Association of Television Program Executives (NATPE) bij ruim vijfentwintighonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 40 procent van de respondenten tijdens het kijken naar televisie gebruik gemaakt te hebben van gesynchroniseerde content. Bovendien blijkt slechts 12,5 procent van mening dat de gesynchroniseerde content een positieve bijdrage aan de beleving heeft geleverd.

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, content |  Facebook |

23-03-14

Televisie-reclame levert een sterke emotionele band op

Televisie-reclame levert een sterke emotionele band op. Dat is de conclusie van een studie van onderzoekers van Fox Broadcasting en de University of Michigan. Opgemerkt wordt dat de resultaten van het onderzoek duidelijk maken dat televisiereclame nog altijd een cruciale bijdrage levert tot het overbrengen van een commerciële boodschap naar de consument. Daarnaast werd vastgesteld dat bij het combineren van televisie en internet, een sterkste emotionele band kan worden gecreëerd wanneer in beide media een gerelateerde content naar voor wordt gebracht. Online reclame zou de grootste impact hebben wanneer al een band met een merk tis gecreëerd en een specifieke behoefte al is vastgelegd.

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, reclame |  Facebook |

05-03-14

Internet is voor consument essentiëler dan televisie

Voor de consument is het moeilijker om het internet op te geven dan het televisietoestel te moeten missen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 53 procent van de ondervraagden toegeeft dat ze het internet nagenoeg onmogelijk zouden kunnen missen. Daarnaast is er nog een groep van 20 procent die opmerkt dat het relatief lastig zou zijn om geen beroep te kunnen doen op het online medium. Daarentegen zegt 22 procent televisie onmogelijk te kunnen missen, terwijl nog eens 35 procent gewag maakt van mogelijke problemen.

In de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar zou het missen van televisie slechts bij 12 procent van de respondenten tot frustraties leiden. De onderzoekers merken op dat houding tegenover de technologieën de voorbije jaren een belangrijke verschuiving heeft laten optekenen. In het midden van het voorbije decennium bleek nog 44 procent van de ondervraagden de toegang tot televisie cruciaal te vinden, terwijl internet slechts een score van 38 procent liet optekenen. Daarnaast blijkt dat 49 procent toegeeft dat het ook bijzonder moeilijk zou zijn om geen gebruik te kunnen maken van een mobiele telefoon. Sociale media daarentegen worden slechts door 11 procent van de bevolking onmisbaar geacht.

Bij de respondenten die toegeven het internet onmogelijk te kunnen missen, voert 61 procent aan dat het online medium cruciaal is voor zijn professionele carrière of andere praktische doelstellingen. Daarentegen merkte 30 procent op dat ze vooral het plezier in het online zijn zouden missen. “De resultaten maken duidelijk dat het internet voor velen een essentieel deel van het dagelijkse leven is geworden en niet louter als een medium voor entertainment wordt gebruikt,” zeggen de onderzoekers. Er wordt wel opgemerkt dat 90 procent thuis op het internet beroep doet, terwijl 44 procent op kantoor van het online medium gebruik maakt.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, televisie |  Facebook |

28-02-14

Televisie zal uiteindelijk niet aan digitale druk ontsnappen

Televisie heeft tot nu toe bij de verschuivingen in het medialandschap nog relatief goed stand gehouden, maar op langere termijn is die situatie niet houdbaar. Dat is de conclusie van een rapport van het digitale marketingbureau Distilled. Opgemerkt wordt daarbij dat steeds grotere delen van het publiek nu ook van traditionele televisie naar digitale platformen overstappen, zoals dat eerder onder meer met de kranten het geval was. Daardoor zal volgens Distilled ook reclame in de toekomst nog sterker naar online bestemmingen worden gekanaliseerd. Alleen al in de Verenigde Staten zou daardoor de volgende vijf jaar 25 miljard dollar naar online projecten vloeien.

Lees Verder

21:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

14-02-14

Twitter toont belangrijke overlap tussen merken en televisie

Er kan op het sociale netwerk Twitter een grote overlap worden opgemerkt tussen boodschappen over merken en televisie-content. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Nielsen. Er wordt opgemerkt dat adverteerders deze band kunnen gebruiken om aan hun boodschappen een grotere bekendheid te geven. Uit het onderzoek van 17,2 miljoen verzenders van boodschappen over televisie en 7,6 miljoen verzenders van berichten over merken, bleek een overlap van 5,5 miljoen gebruikers opgetekend te kunnen worden die aan beide onderwerpen aandacht hadden besteed, met de grootste interesse in consumentenelektronica (74 procent), restaurants (48 procent), voeding (29 procent) en drank (27 procent).

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, merk, televisie |  Facebook |

12-02-14

Televisie wordt bekeken volgens agenda consument

Televisie wordt steeds meer een medium dat door de consument volgens zijn eigen agenda wordt gebruikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen bij Amerikaanse televisiekijkers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de respondenten vorig jaar ongeveer dertien uur televisie per maand op een uitgesteld tijdstip bekeken. Dat betekent een stijging met twee uur tegenover het jaar voordien. De Amerikaanse consument kijkt nog 134 uur per maand live naar televisie-programma’s. Dat betekende een daling met bijna drie uur tegenover het jaar voordien. Ook bleek dat de Amerikaanse consument gemiddeld over vier media-apparaten kan beschikken.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

25-01-14

Bij televisie is content belangrijker dan het gebruikte platform

Bij televisie is content belangrijker dan het gebruikte platform. Dat is de conclusie van een onderzoek van de streaming-dienst Netflix bij een groep Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat gebruikers van streaming een sterke affiniteit vertonen met televisie-content. Ook wanneer ze geen toegang hebben tot een digitaal platform, zijn ze volgens Netflix nog altijd geïnteresseerd om televisie te bekijken. Het onderzoek toont volgens Netflix ook aan dat gebruiksgemak één van de belangrijkste factoren is bij online video. Daarbij wordt opgemerkt dat driekwart van de respondenten aangeeft ervan te houden televisieprogramma’s te kunnen bekijken op een ogenblik dat ze zelf hebben uitgekozen.

“Liefhebbers van streaming hebben een sterke band met televisie-content,” merken de onderzoekers op. “Twee op drie streamers zegt ook tijdens een digitale time-out nog altijd geïnteresseerd zijn in televisie-content. Dat geeft aan dat het publiek een grotere band heeft met de content dan met het platform dat voor de verdeling van de programma’s wordt gebruikt. Een verschuiving in het kijkgedrag heeft dan ook meer te maken met de gehanteerde platformen dan met een content-keuze.” De onderzoekers stelden daarbij vast dat nagenoeg driekwart van de ondervraagden aangeeft een voorkeur te hebben voor streaming om de televisie-content in de persoonlijke agenda te kunnen inpassen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voor ook dat driekwart van de ondervraagden zich positief opstelt tegenover het zogenaamde binge-streaming, waarbij verschillende episodes van een televisiereeks onmiddelijk na elkaar kunnen worden bekeken. Volgens 79 procent is deze kijkmethode aangenamer dan de traditionele wekelijkse episodes. Daarbij werd vastgesteld dat volgens 73 procent van de respondenten een sessie van twee tot zes episodes in één streaming-beurt als binge-kijkgedrag kan worden bestempeld. Volgens 76 procent van de ondervraagden kan binge-streaming een aangenaam rustmoment betekenen in hun drukke dagelijkse bezigheden. Ook werd vastgesteld dat 80 procent een grotere interesse toont in een interessante televisiestream dan in de sociale mediaberichten van een goede vriend.

Lees Verder

11:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content, televisie |  Facebook |

23-01-14

Televisienieuws leidt niet tot betrokkenheid bij problemen in andere landen

Het televisiepubliek voelt zich minder betrokken bij het lijden in andere landen wanneer nieuwsuitzendingen worden bekeken dan wanneer voor andere programma’s wordt gekozen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia naar de reactie Britse televisiekijkers op televisiebeelden over rampen en conflicten. Documentaires en actuatiteitsmagazines blijken volgens de onderzoekers tot een grotere emotionele betrokkenheid te leiden dan nieuwsprogramma’s. Het fenomeen moet volgens de wetenschappers wellicht worden toegeschreven aan de korte reportages die in de nieuwsuitzendingen aan de programma’s worden gewijd.

“Het publiek van nieuwsuitzendingen toonde zich vaak onverschillig tegenover de beelden die hen werden gepresenteerd en toonden vooral opluchting dat zij niet persoonlijk geraakt werden door de problemen,” benadrukt onderzoeksleider Martin Scott, docent media en ontwikkeling aan de School of International Development van de University of East Anglia. “Die onverschilligheid kon vooral bij het mannelijke publiek en jonge kijkers worden opgemerkt. Bij oudere en vrouwelijke respondenten konden in een aantal gevallen echter wel sterke emotionele reacties op het getoonde lijden worden vastgesteld. Anderzijds konden bij het bredere publiek wel emotionele reacties worden opgetekend bij beelden over lijden in documentaires en actualiteitsprogramma’s.”

“Documentaires en actualiteitsprogramma’s bieden de televisiekijker een dieper en complexer beeld over het lijden en brengen vaak ook getuigenissen van de slachtoffers, waardoor een groter inzicht in de problematiek kan worden verworven,” meent Martin Scott. “De nieuwsverslaggeving is belangrijk, maar men moet beseffen dat een onderwerp van twee minuten weinig kans heeft om het publiek te raken. Indien men bij het publiek daadwerkelijk betrokkenheid en solidariteit wenst te bereiken, moet er ook in andere programma’s aandacht worden besteed aan het buitenland en zijn bevolking. Er moet verder gekeken worden dan de piekogenblikken van de nieuwsverslaggeving.”

“Nieuwsuitzendingen, onder meer over de conflicten in Afghanistan en Madagascar, leidden in het onderzoek vaker tot objectieve en beschrijvende antwoorden dan tot emotionele reacties,” voeren de onderzoekers aan. “Bovendien werd ook een weerstand vastgesteld tegenover signalen van emotioneel engagement in het nieuws, wat vaak als een poging werd ervaren om het publiek een mening op te dringen. Daarentegen bleken documentaires over de Gaza-regio en Congo in documentaires vaker tot emotionele reacties aanleiding te geven.” Uit het onderzoek bleek nog dat documentaires de belangrijkste bron vormden van het contact met sociale probleemonderwerpen, gevolgd door nieuwsuitzendingen, reality-televisie en reclame van steunorganisaties. Andere bronnen zijn kranten, radio, internet, film, boeken en magazines. Slechts een klein gedeelte maakte gewag van conversaties met familie of collega’s.

Lees Verder

13:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, nieuws |  Facebook |

15-01-14

Televisiepersonages zetten kijker aan tot zelfreflectie

Televisiepersonages zetten de kijker aan tot een reflectie over de eigen persoonlijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Arizona. De onderzoekers zeggen dat de confrontatie met de verschillende personages in de televisieshows de kijker aanzetten om ook zijn persoonlijke situatie in de wereld te bestuderen. Er wordt aan toegevoegd dat deze vergelijking verder gaat dan een loutere inspiratie en blijken de kijkers het gedrag van de personages - zij het onder de vorm van bevestiging dan wel contrast - te gebruiken om zichzelf te definiëren. Er wordt echter wel opgemerkt dat media altijd al een invloed hebben gehad op de maatschappij.

“De confrontatie met een populair televisiepersonage stimuleert in het menselijk brein activiteiten waarvan de kijker zich zelfs niet bewust is,” merkt onderzoeksleider Hope Jensen Schau, professor marketing aan de University, op. “Men streeft er niet alleen naar om op de personages te lijken, zoals vaak algemeen wordt aangenomen, maar ook om het eigen gedrag of waarden af te tasten. Eén van de respondenten in de studie merkte op dat de modestijl in Sex and the City weliswaar overdreven is, maar tegelijkertijd de eigen kleding-verslaving meer aanvaardbaar maakte. Afro-Amerikaanse kijkers geven vaak toe dat The Cosby Show hen vertrouwen gaven dat ook minderheden een carrière als arts of jurist kunnen nastreven.”

In de fan-communities van Twilight is feminisme volgens de onderzoekers zelfs één van de meest besproken onderwerpen geworden. Professor Schau merkt wel op dat media altijd al een invloed hebben gehad op identiteiten en sociale normen. "In het verleden, nog voor de opkomst van de gedrukte media en radio, zorgden verhalen en songs niet alleen voor een reflectie over het leven, maar brachten ook instructies aan voor het dagelijkse gedrag," zegt ze. "Met de moderne technologieën worden deze ideeën wel vlugger en verder verspreid dan ooit voordien. Die technologieën laten echter aan het publiek ook toe om de waarden die door televisiepersonages worden weerspiegeld, niet alleen te consumeren, maar ook mee vorm te geven.”

Daarbij verwijst Schau onder meer naar de ontwikkeling van het personage Xena uit Warrior Princess, die samenviel met de opkomst van het internet. “Bij de start van de reeks was Xena louter een heldhaftige vrouwelijke krijger, maar tegen het einde van de uitzendingen was het personage geëvolueerd naar tot een heldhaftige lesbische krijgster, dankzij het militantisme van een geëngeerde groep fans,” voert de onderzoekster aan. “In tegenstelling tot wat velen vinden is de populaire cultuur helemaal niet triviaal. Elke keer wanneer het publiek of een bevolkingsgroep nieuwe trajecten ontdekt of volgt, wordt de maatschappij veranderd.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

14-01-14

Consument sceptisch over de toekomst van televisie

Een belangrijk gedeelte van de consumenten is ervan overtuigd dat het televisietoestel over tien jaar grotendeels overtollig zal zijn geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van software-ontwikkelaar Irdeto bij duizend Amerikaanse consumenten. Daarbij werd vastgesteld dat 53 procent van de respondenten van mening is dat smartphones en tablets over tien jaar het televisietoestel grotendeels uit de markt zullen hebben verdrongen. Volgens 31 procent zal die verschuiving zich zelfs binnen de volgende vijf jaar manifesteren. De onderzoekers voegen er aan toe dat met deze verschuiving ook een ander kijkgedrag bij het publiek kan worden vastgesteld.

“Er is duidelijk een punt bereikt waarbij alternatieve platformen voor de consument nagenoeg even belangrijk zijn geworden als het televisietoestel, maar ook kan een opmerkelijk verschil worden opgetekend in het gebruik van media door de verschillende generaties,” merkt Richard Frankland, vice-president sales bij Irdeto, op. “In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar zijn online televisie-diensten zoals Netflix bijzonder belangrijk geworden. Vele consumenten geven daarbij duidelijk blijk van een voorkeur om televisie-series in een kort tijdsbestek te kunnen bekijken in plaats van te moeten wachten op wekelijkse episodes.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat 65 procent van de ondervraagden er de voorkeur aan geeft om televisie-content te kunnen bekijken op het ogenblik van de uitzending, ongeacht het gebruik van een mobiel platform of een traditioneel televisiestoestel. Daarnaast wordt door een meerderheid van de consumenten aangegeven dat intelligente televisie in de toekomst het belangrijkste platform voor het bekijken van content zal worden. Kleine minderheden verwijzen naar game-consoles (6 procent), hybride streaming-diensten (6 procent), mobiele apparaten (5 procent) en toepassingen zoals Google Chromecast (2 procent).

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende