04-11-16

Afstand tussen woning en werkplek heeft invloed op gezondheid

Een werkplek dicht bij de woning heeft een positieve impact op de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Regus, aanbieder van kantoorvastgoed, bij Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 70 procent van de werknemers van mening is dat een werkplek in de buurt van de woning een positieve werking heeft op de gezondheid. Voor 69 procent van de respondenten heeft dat gedeeltelijk te maken met het feit dat het werksysteem gemakkelijker een bezoek aan een fitness-centrum toelaat, terwijl 81 procent gewag maakt van extra ruimte voor hobby’s en interesses.

“Wanneer de werknemer de opportuniteit tot telewerk krijgt, is de verleiding vaak bijzonder groot om thuis een ruimte voor de professionele activiteiten te zoeken,” zegt Richard Morris, chief executive van Regus. “Uit de bevraging bij Britse professionals blijkt echter dat dit scenario weinig bijdraagt aan het persoonlijke welzijn van de werknemer. Er kon immers worden vastgesteld dat 87 procent van de respondenten te kennen geeft dat co-working een betere opportuniteit biedt om het gevoel van eenzaamheid bij de thuiswerkers tegen te gaan. Deze ruimtes zijn professioneel bovendien ingericht om optimaal aan de vereisten van het telewerk tegemoet te komen.

“Flexibele werkvoorwaarden worden door velen vereenzelvigd met thuiswerk,” zegt Richard Morris. “In werkelijkheid kan de thuisomgeving echter belangrijke onvoorziene problemen opleveren. De routine van het gezinsleven kan de professionele opdracht verstoren. Een gebrek aan ruimte zal bovendien vaak tot compromissen leiden die tot ergonomische problemen kunnen leiden. Ook is er het probleem van isolatie en eenzaamheid. Daarom lijken flexibele werkruimtes in de omgeving van de woning een meerwaarde op te leveren voor de gezondheid en het geluk van de werknemer. In deze omgeving kan een hoog niveau van productiviteit worden gegarandeerd, terwijl de last van files kunnen worden vermeden.”

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telewerk |  Facebook |

28-08-16

Telewerk voor leidende kaders kan problematisch worden

Telewerk binnen de leidende kaders kan bedrijven problemen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia Southern University en de Brigham Young University op basis van simulaties met een tachtigtal teams. Wanneer de leider vanop afstand zijn team moet beheren, kunnen volgens de Amerikaanse wetenschappers immers allerlei hinderpalen optekenen. Vastgesteld werd dat het verschil in locatie zou kunnen leiden tot onder meer een machtsstrijd, misverstanden en communicatieproblemen, waardoor een efficiënte werking van het team en de productiviteit in het gedrang kunnen komen.

“Er kunnen een aantal opmerkelijke verbanden worden geregistreerd tussen leiderschap en telewerk, waarmee ondernemingen bij hun organisatie rekening zouden moeten houden,” benadrukt onderzoeksleider Steven Charlier, professor management aan de Georgia Southern University. “Er werd immers vastgesteld dat er op de werkvloer een duidelijke voorkeur blijkt voor collega’s waarmee dezelfde fysieke ruimte wordt gedeeld. Werknemers die vanuit een andere locatie werken, worden door het team daarentegen moeilijker als een leidersfiguur aanvaard. Daardoor kan de taak van de manager veel complexer worden.”

“Voor een efficiënt leider lijkt telewerk alleen aangewezen indien het hele team op afstand werkt,” zegt professor Charlier. “Er moet gekozen worden om alle teamleden op afstand te laten werken of de hele ploeg op één locatie samen te brengen. De problemen beginnen wanneer men verschillende systemen door elkaar probeert te mengen. Op dat ogenblik dreigt een grote verwarring.” Bedrijven moeten volgens de onderzoekers dan ook weloverwogen tewerk gaan wanneer er aan de organisatie van telewerk wordt gedacht. Daarbij wordt onder meer gewezen naar een aantal praktische voorbeelden die in het verleden op een mislukking zijn uitgedraaid, waardoor de bedrijven het telewerk opnieuw dienden af te schaffen.

Lees Verder

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telewerk, management |  Facebook |

05-11-13

Telewerk levert productievere medewerkers op

Werknemers die één tot drie dagen per week thuis kunnen werken, zijn productiever dan collega’s die deze mogelijkheden tot telewerk niet kunnen gebruiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Melbourne en de University of Auckland. De Nieuw-Zeelandse onderzoekers merken op dat er een duidelijke positieve relatie kan worden geregistreerd tussen de kansen op telewerk en het welzijn van de werknemer, wat op zijn beurt zou leiden tot productievere medewerkers. De onderzoekers voegen er echter aan toe dat die evolutie leidt tot een grotere verwevenheid van arbeid en persoonlijk leven, wat tot een aantal nieuwe uitdagingen aanleiding geeft.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telewerk |  Facebook |

11-03-13

Telewerk levert gigantische besparing kantoorkosten op

Een werkgever kan duizenden dollars kantoorkosten besparen door thuiswerk mogelijk te maken, maar toch blijkt vele managers niet van plan te zijn om hun personeel toe te laten om elders te werken dan op kantoor. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov en telecombedrijf Vodafone bij vijfhonderd Britse managers. Berekend werd dat een gemiddeld bedrijf door telewerk zesenveertig kantooreenheden zou kunnen schrappen. Dat zou Britse werkgevers volgens het rapport in totaal 34 miljard pond besparingen per jaar kunnen opleveren.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: telewerk, kantoorkosten |  Facebook |

14-06-12

Telewerk heeft doelstellingen koffieketens gedwarsboomd

De vestigingen van koffieketens zijn erin geslaagd om mensen samen te brengen, maar een gemeenschapsgevoel heeft men niet kunnen creëren. Dat zegt Mary Gilly, professor marketing aan de University of California. De wetenschapster benadrukt dat koffieketens zoals Starbucks bedoeling hadden om van hun vestigingen een derde leefruimte, naast de woning en het kantoor, te maken, maar een groot gedeelte van de gebruikers niet geïnteresseerd is in een gemeenschapsgevoel. Reden is het telewerk, dat de gebruiker vaak aanzet om territoriumgedrag te vertonen en zich van anderen af te sluiten.

Lees Verder

17:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: starbucks, telewerk, koffieketen |  Facebook |

03-08-09

Extroverte types beste medewerkers in virtuele omgeving

Extroverte types voelen zich perfect in een wereld met telewerk en technologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse adviesbureau Pearn Kandola voor het technologiebedrijf Cisco. Wanneer dit type medewerkers op zichzelf gelaten wordt, blijkt net deze groep nauw samen te werken met klanten, contact zoeken met collega's en overleg te plegen met hun meerderen. Deze extroverte medewerkers blijven volgens de onderzoekers contact onderhouden, waar ze zich ook bevinden. Introverte types kunnen volgens de onderzoekers daarentegen beter op kantoor worden gehouden, zodat er meer persoonlijk contact mee gehouden kan worden en ze met hun meerderen in eenzelfde geografische omgeving kunnen worden geplaatst.

"Niet iedereen is even geschikt voor het mobiele werk," aldus het magazine Business Week. "Sommige medewerkers voelen zich geïsoleerd wanneer ze meer dan enkele dagen van thuis uit moeten werken. Om daarover een beter begrip te krijgen, liet Cisco onderzoeken welk type medewerkers het best geschikt was om in een systeem van mobiele werk mee te draaien. Dat leverde echter compleet andere resultaten op dan men vooraf had verwacht. Men ging er immers vanuit dat de introverte en teruggetrokken karakters zich het best zouden voelen in een virtuele werksituatie. Dat zijn immers de medewerkers die zich meestal het beste voelen in hun eigen wereld."

In praktijk bleken echter de extroverte types te zijn die zich het beste aanpassen aan de virtuele werksituatie. Verlegen types bleken het best op kantoor te functioneren. "De kantooromgeving is meer vergevensgezind," aldus Business Week. "De kantoorstructuur zorgt immers voor een externe ondersteuning, waarbij beroep kan gedaan worden op collega's en hiërarchische meerderen. Bovendien vergt het ook geen zware inspanning om basisrelaties te onderhouden wanneer men fysiek op de werkvloer aanwezig is." Daarnaast bleken deze mobiele werkers ook onverwacht meer georganiseerd te zijn dan hun collega's op kantoor. Dat komt volgens Pearn Kandola wellicht omdat ze steeds bij de zaak moeten blijven.

17:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, telewerk |  Facebook |

30-07-09

Telewerker wil vlotter en sneller kunnen presteren

Een meerderheid van de werknemers zeggen dat ze zich op verplaatsing beter kunnen concentreren dan binnen hun bedrijf, maar anderzijds zeggen vele ondervraagden dat het opladen van bestanden en software vanop afstand hen afremt en een negatieve impact heeft op hun productiviteit. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse technologiebedrijf Riverbed Technology. Het bedrijf merkt daarbij op dat bedrijven er dan ook goed aan doen om te investeren in technologie die de productiviteit en de arbeidstevredenheid van de medewerkers op verplaatsing verbetert. Riverbed Technology is zelf producent van software die de snelheid van toepassingen kan opdrijven.

"Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde werknemers zegt nu meer op verplaatsing te werken dan twee jaar geleden," aldus PC Magazine. "Bovendien zegt 40 procent nog meer op verplaatsing te werken indien bestanden of software sneller geladen konden worden. De onderzoekers stelden vast dat twee op drie werknemers vaker buitenshuis zouden willen werken dan ze op dit ogenblik doen. Volgens 54 procent kunnen ze zich op verplaatsing beter concentreren dan op kantoor. Maar 33 procent zegt dat het laden van bestanden en software hun productiviteit buitenshuis gevoelig afremt. Het werken buitenshuis kan thuiswerk omvatten, maar ook op hotel, een andere bedrijfslocatie, een café of een andere locatie.

Volgens een woordvoerder van Riverbed worden ook medewerkers binnen kleine en middelgrote bedrijven steeds meer mobiel, maar vragen ze daarbij dezelfde votte toegang tot toepassingen als op kantoor. Uit statistieken van Yankee Group blijkt dat 50 procent van de medewerkers zegt zakelijke kansen gemist te hebben omwille van trage communicaties. Er bestaan toepassingen om het probleem van deze trage communicaties op te lossen. Het probleem is echter vaak dat de kostprijs van deze technologie quasi onbetaalbaar is voor kleine of middelgrote ondernemingen. Riverbed zegt echter een technologie te hebben waardoor die kostprijs gevoelig kan teruggeschroefd worden.

16:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, technologie, telewerk |  Facebook |