07-05-18

Oliewinsten van Daech werden sterk overschat

Inkomsten uit de petroleumwinning waren voor de terreurgroep Daech niet cruciaal om zijn activiteiten te financieren. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de World Bank en de Princeton University. Algemeen wordt aangenomen dat Daech een groot deel van zijn inkomsten haalde uit de ontginning en verkoop van olie die in de bezette gebieden werden gewonnen, maar die bijdrage bleef volgens het nieuwe rapport relatief beperkt. Daarbij wordt opgemerkt dat vele oliebronnen in het gebied al inactief waren vooral Daech de regio bezette. Bronnen die daarentegen nog wel operationeel waren, bleken bovendien al vlug een belangrijk capaciteitsverlies te kennen.

Lees Verder

 

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: daesh, terrorisme, olie |  Facebook |

20-06-14

Medische sector te vaak betrokken bij strijd tegen terrorisme

In de strijd tegen het terrorisme wordt steeds vaker ook de medische sector betrokken. Dat fenomeen kan echter een belangrijke terugslag betekenen voor de gezondheid. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de George Mason University en de McGill University. Er wordt aan toegevoegd dat de medische sector, die professioneel gebonden is tot neutraliteit en onafhankelijkheid, door de praktijken eveneens in een ongemakkelijke positie wordt geduwd.

Lees Verder

15:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, gezondheid |  Facebook |

14-06-14

Mobiliteit meer bepaald door economische betrekkingen dan door terrorisme

Ondanks de verhoogde aandacht voor de strijd tegen het wereldwijde terrorisme sinds de aanslagen van Al Qaeda in de Verenigde Staten dertien jaar geleden, zijn de economische betrekkingen tussen twee landen de belangrijkste factor bij het toekennen of weigeren van een inreisvisum. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas, die gegevens over visa-afwijzingen tussen meer dan tweehonderd landen de voorbije vier decennia heeft geanalyseerd. Eerder onderzoek heeft ook al uitgewezen dat onderlinge economische afhankelijkheid het gevaar van een gewapend conflict tussen twee landen kan beletten.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit, terrorisme |  Facebook |

28-05-14

Ook terroristische groepen houden van sociale media

Sociale media vormen ook voor terroristische groeperingen een belangrijk werkinstrument. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan het Woodrow Wilson Center in Washington. De onderzoekers merken op dat terroristische groepen al lange tijd gebruik maken van de mogelijkheden die het internet biedt, maar worden die activiteiten steeds meer gekanaliseerd naar platformen zoals YouTube, Twitter, Facebook en Instagram. Vooral de anonimiteit van de sociale media wordt daarbij volgens de onderzoekers als een belangrijke meerwaarde bestempeld. De sociale platformen worden gebruikt voor onderzoek rekrutering, programma, inzamelingen en zelfs opleidingen.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, terrorisme |  Facebook |

12-05-14

Houding overheid heeft belangrijke impact op succeskansen terrrorisme

Terrorisme kan tijdens burgeroorlogen voor rebellengroepen een succesvolle strategie zijn, maar dat lukt alleen wanneer de overheid niet op een gepaste manier reageert. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University op basis van een analyse van burgeroorlogen de voorbije twee decennia in Afrika. Opgemerkt wordt dat gewelddadige reacties op terrorisme vooral geneigd zijn om het conflict te verlengen. Indien de regeringen echter gebruik maken van onderhandelingen of andere strategieën worden gevolgd, is er volgens de onderzoekers een grotere kans om een vreedzame oplossing te vinden.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme |  Facebook |

18-01-14

Wereldwijd terrorisme concentreert zich in drie landen

Vorig jaar werden wereldwijd meer dan 8.400 terroristische aanvallen geteld. Dat blijkt uit een rapport van het National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (Start) aan de University of Maryland. Er wordt opgemerkt dat in vijfentachtig landen terroristische activiteiten konden worden opgetekend, maar daarbij bleken Pakistan, Irak en Afghanistan samen het decor te zijn van 54 procent van alle aanslagen en ook 58 procent van alle dodelijke slachtoffers te tellen. Na die drie landen bleken India, Nigeria, Somalië, Jemen en Thailand de belangrijkste doelwitten van de terroristen te vormen.

Lees Verder

11:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme |  Facebook |

17-04-13

Terrorisme grootste bezorgdheid voor Amerikaanse bevolking

Terrorisme is voor de Amerikaanse bevolking een grotere bezorgdheid dan geweld of een ziekenhuisopname. Dat is de conclusie van een onderzoek de voorbije herfst bij meer dan vijftienhonderd Amerikanen door medewerkers van het Amerikaanse National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (Start) aan de University of Maryland. De onderzoekers stelden vast dat 15 procent van de ondervraagden de week voordien hadden gedacht aan een terroristische aanslag in de Verenigde Staten, terwijl telkens slechts 10 procent eraan had gedacht het slachtoffer te kunnen worden van crimineel geweld of in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden.

Lees Verder

19:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, verenigde staten |  Facebook |

09-02-13

Binnenlands moslim-terrorisme Verenigde Staten blijft dalen

Het binnenlandse moslim-terrorisme in de Verenigde Staten is voor het derde jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit een rapport van het Triangle Center on Terrorism en het Amerikaanse ministerie van homeland security. De onderzoekers stelden het voorbije jaar nog veertien feiten van binnenlands moslim-terrorisme vast, tegenover eenentwintig incidenten het jaar voordien. Vier jaar geleden werden nog negenenveertig feiten vastgesteld, maar dat was het jaar nadien al gedaald tot zesentwintig incidenten. Sinds de aanslagen van nine-eleven zijn 209 islamistische Amerikanen gearresteerd of veroordeeld wegens gewelddadige terroristische misdrijven.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, terrorisme |  Facebook |

26-10-12

Metro en trein lopen groter risico op terrorisme dan vliegtuig

De gebruikers van metro en trein lopen een groter risico om het slachtoffer te worden van een terroristische aanval en massageweld dan frequent flyers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Sloan School of Management van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers merken daarbij op dat het aantal succesvolle criminele acties tegen de luchtvaart gevoelig is teruggevallen, terwijl de aanvallen tegen metro en trein zijn toegenomen. De grotere beveiliging van de luchtvaart heeft volgens de onderzoekers terroristen doen uitkijken naar gemakkelijker doelwitten.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, terrorisme |  Facebook |

12-09-12

Meer verkeersdoden na terroristische aanslagen in New York

Na de terroristische aanslagen van nine-eleven is het autoverkeer in de Verenigde Staten gevoelig gestegen. Dat heeft ook het aantal verkeersdoden doen toenemen, maar niet overal werd hetzelfde effect opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Max Planck Institute in Duitsland. De onderzoekers stellen dat de terroristische aanslagen ook indirect belangrijke schade hebben aangericht, te wijten aan het gewijzigde gedrag in een reactie op het tragische gebeuren. De onderzoekers stellen dat veel Amerikanen na de aanslagen de voorkeur gaven aan verplaatsingen met de auto, wat niet alleen leidde tot een grotere verkeersdrukte, maar ook tot een groter ongevallenrisico. In de twaalf maanden na de aanslagen zouden op de Amerikaanse wegen 1.600 verkeersdoden meer zijn geteld dan statistisch kon worden verwacht. Na de aanslagen in Madrid werd echter niet hetzelfde fenomeen opgemerkt. Naast de angst moet er volgens de onderzoekers dan ook een andere verklaring worden gegeven voor het toenemend gebruik van de auto. Daarbij wordt vooral gewezen naar de Amerikaanse autocultuur en de beschikbare infrastructuur.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, terrorisme |  Facebook |

14-08-12

Verzoenende initiatieven efficiëntste maatregel tegen terrorisme?

Hoewel op politiek beleidsniveau een consensus wordt gehanteerd dat terrorisme moet worden bestreden, zouden verzoeningsgezinde initiatieven efficiënter zijn dan bestraffing. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland over maatregelen die Israël tussen de tweede helft van de jaren tachtig en de eerste helft van het voorbije decennium tegen Palestijnse opposanten heeft genomen. Daarbij wordt opgemerkt dat het aanbieden van sociale diensten aan potentieel terroristische populaties, het aanmoedigen van vredesgesprekken, het terugtrekken van militaire troepen, het vrijlaten van gevangenen en het promoten van culturele vrijheid betere resultaten hebben laten optekenen dan repressieve maatregelen zoals anti-terroristische wetten, de verzwaring van gevangenisstraffen, aanslagen, deportaties of militaire vergeldingen. De onderzoekers stelden vast dat het verbeteren van de levensomstandigheden van de Palestijnse bevolking de steun voor terroristische acties gevoelig deed afnemen.

Lees Verder

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, israël, palestina |  Facebook |

11-08-12

Islamitische extremisten voeren vooral zelfverdediging aan

Islamistische extremisten voeren vooral zelfverdediging in plaats van het streven naar een werelddominantie aan als belangrijkste motivatie voor hun daden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University naar meer dan tweeduizend propaganda-documenten die door Al Qaeda en aanverwante islamistische groepen gedurende de voorbije dertien jaar werden gepubliceerd. De onderzoekers merken op dat in het westen vaak verondersteld wordt dat groepen zoals Al Qaeda over de hele wereld de islam willen invoeren, maar volgens de onderzoekers blijkt uit een studie van het gebruik van religieuze teksten door deze extremisten op een veel bescheidener doelstelling, al is de islam als absolute wereldgodsdienst wel een ultieme droom. De onderzoekers merken op dat de gebruikte teksten vooral handelen over het lijden en het onderhouden van het geloof en de hoop bij aanvallen van vijanden van de islam. Over het neerslaan van de ongelovigen werden volgens de onderzoekers slechts een beperkt aantal verwijzingen gevonden.

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, terrorisme, extrémisme |  Facebook |

02-06-12

Weinig verschil tussen mannelijke en vrouwelijke terroristen

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, vallen er tussen mannelijke en vrouwelijke terroristen relatief weinig verschillen te bestaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Lancaster University in Groot-Brittannië naar de biografische gegevens van bijna vijfhonderd mannelijke en vrouwelijke terroristen die bij dertien conflicten rond separatisme, sociale oproep of religieus fundamentalisme waren betrokken, met inbegrip van al Qaeda, het Irish Republican Army en het Popular Liberation Army uit Colombia.

De onderzoekers stelden vast dat vrouwelijke terroristen op het gebied van opleiding, tewerkstelling en herkomst weinig verschillen vertonen met hun mannelijke collega's. "Er wordt vaak aangenomen dat vrouwelijke terroristen vaak sociaal geïsoleerd zijn en gevoelig zijn voor rekrutering omdat ze geen opleiding of baan hebben en uit het buitenland geïmmigreerd zijn," merkt onderzoeksleider Karen Jacques op. "Dat blijkt echter niet met de realiteit overeen te komen."

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de meeste terroristen - zowel mannen als vrouwen - tussen zestien en vijfendertig jaar oud zijn, in het land van de terreurdaad wonen, minstens middelbaar onderwijs genoten hebben en een baan hebben. Evenmin zijn ze bekeerd vanuit een ander geloof of hebben ze zich in het verleden aan criminele feiten schuldig gemaakt. Vrouwen blijken wel meer geneigd te zijn hoger onderwijs gevolgd te hebben en zijn ook vaker gescheiden of weduwe. Ook zijn ze minder vaak tewerkgesteld en minder vaak geïmmigreerd uit een ander land.

"Vrouwelijke terroristen blijken ook vaker gedreven te worden door individuele motivaties, zoals een persoonlijke wraak voor de dood van een geliefde, dan door een collectief engagement in het terrorisme," voert Karen Jacques nog aan.

Lees Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme |  Facebook |

26-05-12

Veiligheidscontroles luchthavens moeten selectiever worden aangepakt

Een consequente veiligheidscontrole van alle bagage en reizigers op luchthavens en andere transport-centra levert geen efficiënte resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. Het systeem leidt er volgens de onderzoekers immers toe dat reizigers met een hoog risico onvoldoende worden gecontroleerd, terwijl de populatie met een laag risico overmatig wordt gescreend. De onderzoekers stellen dan ook dat screenings zouden moeten gebeuren op basis van een risico-berekening.

"Een intensieve screening van alle passagiers maakt het systeem minder veilig door de beschikbare middelen te overbelasten," merkt onderzoeksleider Sheldon Jacobsen, professor computerwetenschappen aan de University of Illinois, op. "Aangezien men echter beperkte informatie heeft over mogelijk dreigingsgevaar, is men geneigd het totale risico te overschatten. Daardoor worden teveel middelen besteed aan passagiers met een laag risico-gehalte, waardoor het systeem uiteindelijk minder veilig wordt."

"Door de middelen te verdelen over een grote populatie met een laag risico-profiel, is het systeem minder in staat om de passagiers met een hoog risico-profiel te identificeren en adequaat te controleren," voert Jacobsen nog aan. "Toch blijft het beleid voorstander van een brede screening." De onderzoeker merkt op dat de middelen efficiënter zouden kunnen worden ingezet indien de passagiers-segmenten met een lager risico, zoals frequent travelers, aan een oppervlakkiger controle zouden kunnen worden onderworpen.

Cruciaal is volgens de onderzoekers om geschikte risico-profielen op te stellen.

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchthaven, veiligheid, terrorisme |  Facebook |

Manhattan en Los Angeles Amerikaanse hotspots van terrorisme

Nagenoeg één derde van alle terroristische aanvallen op het grondgebied van de Verenigde Staten sinds het begin van de jaren zeventig was geconcentreerd in vijf metropolen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland en het Amerikaanse ministerie van homeland security. In die periode werden in totaal 2.600 terroristische incidenten geteld. Op de eerste plaats staat Manhattan met 343 aanvallen, gevolgd door Los Angeles (156), Miami-Dade (103), San Francisco (99) en Washington (79).

"Grote stedelijke gebieden zoals Manhattan en Los Angeles zijn decennia hotspots van politiek, etnisch of religieus terrorisme gebleven," merken de onderzoekers op. "Maar recent werden ook kleinere en landelijker gebieden - zoals Maricopa County met Phoenix of Harris County met Houston - vaker met terrorisme geconfronteerd. Grote metropolen vormen een traditionele scène van terrorisme, maar ook landelijke gebieden blijken niet gespaard te blijven."

Gary LaFree, directeur van het National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism van de University of Maryland, merkt op dat elke Amerikaanse staat met terroristische incidenten is geconfronteerd. Hij merkt op dat het archief inmiddels een aantal tendenzen en patronen in terrorisme heeft kunnen ontdekken die de overheid in de toekomst zouden kunnen helpen om aanvallen te voorkomen. LaFree stelt onder meer dat milieu-terrorisme slechts een korte tijd laat tussen planning en uitvoering, terwijl internationale groepen soms jaren een aanslag voorbereiden.

Lees Verder

11:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme |  Facebook |

10-01-12

Ook online activiteit terroristen verschoven naar sociale media

Internationale terroristische organisaties hebben hun online activiteiten in belangrijke mate verschoven naar sociale netwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Haifa. De Israëlische wetenschappers merken op dat 90 procent van het georganiseerde terrorisme op het internet wordt uitgevoerd door sociale media. Die instrumenten laten terroristische organisaties volgens de onderzoekers toe om zonder geografische beperkingen nieuwe leden te rekruteren.

"De algemene verschuiving van online activiteiten naar social media, vooral naar Facebook en Twitter, is ook niet aan de aandacht van de terroristische organisaties ontsnapt," merkt Gabriel Weimann, professor aan de University of Haifa, op. "Sociale netwerken kunnen door terroristische organisaties worden gebruikt om volgelingen aan te trekken, videoclips te plaatsen en alle mogelijke informatie over het wereldwijde terrorisme over het netwerk te verspreiden. De beperking van de passieve instrumenten van de klassieke websites is totaal weggevallen."

Ook worden de sociale platformen volgens Weimann gebruikt om informatie te verzamelen. "De Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië hebben hun soldaten al bevolen om persoonlijke informatie van de netwerken te verwijderen om te vermijden dat Al Qeda daarvan gebruik zou kunnen maken," merkt hij op. "Ook is gebleken dat de Hezbollah op zoek is naar informatie op Facebook-accounts van het Israëlische leger. Facebook is een gigantisch platform geworden om informatie te verzamelen. Vele gebruikers aanvaarden elk vriendschapsverzoek en bieden daardoor toegang tot een grote hoeveelheid informatie."

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, sociale netwerken |  Facebook |

13-12-11

Binnenlands terrorisme in Verenigde Staten gevoelig gestegen

Het voorbije decennium is het aantal aanslagen en samenzweringen van terroristen in de Verenigde Staten gevoelig gestegen. Dat is de conclusie van een analyse van het National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) aan de University of Maryland. Er wordt opgemerkt dat de daders afkomstig zijn uit alle geledingen van het politieke sector. In ongeveer 40 procent ging het om daden van eenlingen met extreme visies op het gebied van onder meer abortus, milieu, racisme en religie.

Uit het onderzoek blijkt dat sinds het begin van de eeuw in de Verenigde Staten 213 terroristische aanslagen zijn gepleegd. Daarvan kenden zeventien feiten, met inbegrip van de vier aanslagen van nine-eleven, een dodelijke afloop. Na de aanslagen van nine-eleven hebben 32 mensen het leven verloren bij terroristische aanslagen in de Verenigde Staten. De zwaarste aanslag werd twee jaar geleden opgetekend in Fort Hood in Texas, waar dertien slachtoffers vielen.

"In 73 procent van de aanslagen heeft de Amerikaanse overheid informatie over de daders kunnen verzamelen," aldus het rapport. "Het meest actief waren het Earth Liberation Front (ELF) en het Animal Liberation. Aanvallen door individuen die banden hadden met de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) en al-Qaida op het Arabische schiereiland konden met succes worden afgeweerd." Er wordt nog opgemerkt dat de grote meerderheid van de islamitische extremisten hun radicalisatie begonnen na de aanslagen van nine-eleven en de daaropvolgende oorlog tegen het terrorisme.
           
De onderzoekers stellen dat 45 procent van de islamitische extremisten een middenklasse-achtergrond hebben en 59 procent genoten een groot aanzien in hun omgeving.

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme |  Facebook |

29-10-11

Terrorisme in media heeft negatievere impact op vrouwen

Televisieverslaggeving over terrorisme heeft een negatiever effect op vrouwen dan op mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Haifa. Onder meer zouden vrouwen door terrorisme vaker het eigen waardegevoel verliezen. De Israëlische onderzoekers stellen dat het fenomeen mogelijk te maken heeft met een verschil in opvoeding. Vrouwen zouden volgens hen hebben geleerd om met angst te reageren op terrorisme.

"Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de televisieverslaggeving over terrorisme een negatieve psychologische impact kan hebben op het publiek," merkt onderzoeksleider Moshe Zeidner op. "Sommigen verliezen een gevoel van belangrijkheid, succes en voelen zich bedreigd. Het nieuwe onderzoek toont echter aan dat vrouwen voor die impact gevoeliger zijn dan mannen en gemakkelijker ten prooi vallen aan negatieve gevoelens en stemmingen."

Moshe Zeidner heeft het daarbij over een mogelijk effect van gender-socialisatie. Vrouwen zouden daarbij volgens de onderzoeker worden opgevoed om een grotere angst voor terrorisme te hebben dan mannen. Hij voert aan dat het verschil kon worden opgetekend bij een publiek dat televisie-verslaggeving voorgeschoteld kreeg over terroristische aanslagen van de voorbije jaren waarbij vele slachtoffers vielen. In de controlegroep, die dagelijkse verslaggeving kreeg aangeboden, werd een dergelijk verschil niet opgemerkt.

19:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, terrorisme |  Facebook |

05-10-11

Oorlog tegen terreur past in Amerikaanse tradities

Gewezen Amerikaans president George W. Bush is op algemene kritiek onthaald voor zijn oorlog tegen het terrorisme als reactie op de aanslagen van nine-eleven. Vaak werd opgemerkt dat zijn beleid niet in overeenstemming was met de Amerikaanse tradities. Een onderzoek van Frida Stranne, politicologe aan de Universiteit van Göteborg in Zweden, voert echter aan dat de beslissingen van George W. Bush in wezen niet veel afweken van de eerdere Amerikaanse buitenlandse politiek.

"Ook eerdere Amerikaanse regeringen hebben dit soort situaties aangewend om de invloed van de Verenigde Staten in de wereld uit te breiden," merkt Stranne op. "De ideeën van George W. Bush over een preventieve oorlog waren weliswaar een nieuw gegeven, maar zijn gebruik van de aanslagen van nine-eleven om de dominantie van de Verenigde Staten in de wereld te versterken, stoelt op oude Amerikaanse tradities. Financiële belangen, ideologieën, leugens en overdreven bedreigingen werden eerder ook al in de buitenlandse Amerikaanse politiek gehanteerd."

"Bij de verkiezing van Barack Obama tot president hadden vele mensen verwacht dat het Amerikaanse beleid zou veranderen," voert de Zweedse onderzoekster, die het Amerikaanse buitenlandse beleid sinds de oprichting van de Verenigde Staten heeft onderzocht, aan. "Die verwachtingen waren echter onrealistisch. Die tradities beperken de mogelijkheden van de Amerikaanse president om te handelen en blijven het land in nieuwe conflicten leiden."

10-09-11

Aanslagen maakten Amerikaanse bevolking meer bezorgd

Nagenoeg de helft van de Amerikaanse volwassenen die in de maanden na de terroristische aanslagen van nine-eleven met fysische of psychologische problemen werden geconfronteerd, worstelen tien jaar later nog altijd met gevoelens van vrees en angsten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive. Daarbij wordt in de eerste plaats gewag gemaakt van bezorgdheid om familie en vrienden (24 procent), gevolgd door angstaanvallen (13 procent). Ook zegt 12 procent door de aanslagen de hoop voor de toekomst verloren te hebben.

De onderzoekers stelden ook vast van 19 procent van de ondervraagden aangeeft door de aanslagen vliegangst gekregen te hebben. Bij de groep die op het ogenblik van de aanslagen in New York of Washington was, of vrienden en familie in de omgeving had, ligt dat cijfer nog 4 procentpunten hoger. "Nog vele mensen worstelen met de gevolgen van de aanslagen," merkt Alan Hilfer, directeur psychologie aan het Maimonides Medical Center in New York City, op. "Vooral gevoelige mensen of personen die meer direct bij de aanvallen zijn betrokken, blijken met de gevolgen te worstelen."

Uit het onderzoek blijkt dat 9 procent van de ondervraagden toegeeft zich angstig te voelen in grote steden of drukke omgevingen. Ook zegt 18 procent wraak te willen tegen de terroristen, terwijl 14 procent toegeeft zich nerveus te voelen wanneer ze mensen in traditionele moslim-kledij opmerken. Anderzijds zegt 47 procent aan sinds de aanslagen te proberen om het leven meer te appreciëren, terwijl 34 procent zegt meer tijd door te brengen met familie en vrienden. Daarnaast zegt 21 procent vaker of meer intens te bidden. Slechts 10 procent gaat vaker naar de kerk.

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nine-eleven, terrorisme |  Facebook |

28-08-11

Tolerantere Amerikaanse maatschappijvisie geldt niet voor moslimextremisme

Hoewel de Amerikaanse bevolking zich steeds meer toleranter opstelt tegenover afwijkende gezichtspunten, wordt die verdraagzaamheid niet uitgebreid ten opzichte van het moslim-extremisme. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Chicago. Oorzaak van die uitzondering zijn volgens de onderzoekers de terroristische aanslagen van nine-eleven tien jaar geleden. Dat geeft volgens de onderzoekers aan in welke mate de aanslagen een impact hebben gehad op de Amerikaanse publieke opinie.

Het onderzoek toont aan dat 41 procent van de Amerikaanse bevolking drie jaar geleden van mening was dat een moslim-geestelijke openlijk haat tegenover de Verenigde Staten kon propageren. Dat was twee jaar nadien niet veranderd. Bovendien was 29 procent drie jaar geleden van mening dat moslim-extremisten onderwijs mochten geven. Dat was vorig jaar gestegen tot 32 procent. Ook bleek 49 procent van de Amerikanen drie jaar een boek van een moslim-extremist in de lokale bibliotheek te tolereren. Vorig jaar bedroeg dat cijfer 48 procent.

"Tegenover andere minderheids-standpunten is de tolerantie van de Amerikaanse bevolking wel toegenomen," merken de onderzoekers op. "Op dit ogenblik is 64 procent van mening dat communisten hun leer mogen propageren. Veertig jaar geleden was dat slechts 53 procent. Ook bleek dat inmiddels 61 procent van oordeel is dat een communist onderwijs mag verstrekken, tegenover 33 procent veertig jaar geleden. Ook verdraagt 69 procent een communistisch boek in de plaatselijke bibliotheek, tegenover 53 procent veertig jaar geleden."

Een gelijkaardige toenemende tolerantie wordt volgens de onderzoekers ook opgemerkt tegenover homoseksuelen, tegenstanders van kerk en religie en zelfs tegenover voorstanders van een afschaffen van verkiezingen het installeren van een militaire regering. Die groeiende tolerantie heeft volgens de onderzoekers te maken met het hogere opleidingsniveau van de Amerikaanse bevolking en een wijziging van de houding door nieuwe generaties. Jongeren voelen bepaalde groepen veel minder bedreigend dan hun ouders.

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, nine-eleven, terrorisme |  Facebook |

30-07-11

Collectief trauma heeft grote impact op gezondheid

De terroristische aanslagen van nine-eleven nagenoeg tien jaar geleden hebben een belangrijke impact gehad op de Amerikaanse gezondheidssector. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of California. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers aan dat collectieve stress een grote impact kan hebben op de gezondheid. De onderzoekers merken daarbij op dat dergelijke dramatische gebeurtenissen een hele reeks stresserende gevolgen kunnen hebben die uiteindelijk ten koste gaan van de gezondheid.

"In de eerste drie jaar na de aanvallen, werden door geneesheren 18 procent meer ziekte-diagnoses gesteld," merkt Alison Holman, professor gezondheidspsychologie aan de University of California, op. "De toename was het grootste bij patiënten die al een medisch verleden hadden, maar ook bij populatie die tot dan toe geen enkel ziektebeeld vertoonde, werd een stijging opgetekend. Ook het gebruik van gezondheidsdiensten bleek een gevoelige stijging te kennen."

"Het onderzoek maakt duidelijk welke gevolgen collectieve trauma's - zoals natuurrampen, de moord op een president of een terroristische aanslag - kunnen hebben," stipt Holman aan. "In geval van nine-eleven bleken burgers die de tragedie thuis op televisie gevolgd hadden, een groter risico te lopen op een stress-gerelateerde ziekte dan personen die pas achteraf van de aanslagen op de hoogte waren gebracht. Bij de televisie-getuigen bleek het aantal aandoeningen tijdens de volgende drie jaar met 28 procent toe te nemen."

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, terrorisme |  Facebook |

04-05-11

Dood Osama bin Laden neemt pijn slachtoffers niet weg

De dood van terroristenleider Osama bin Laden heeft in de Verenigde Staten bij het grootste gedeelte van de bevolking wel voor opluchting gezorgd, maar heeft de pijn, het gevoel van verlies, rouw en knagende vrees niet kunnen wegnemen. Dat zegt Alan Hilfer, directeur psychologie van het Maimonides Medical Center in New York. Ook Gordon Felt, directeur van een organisatie van slachtoffers van de terroristische aanvallen op de Verenigde Staten, tien jaar geleden, stelt dat het bericht over de dood van Osama bin Laden een mate van troost biedt, maar de pijn niet kan verlichten.

"De Amerikaanse bevolking heeft een gedeeltelijk gevoel dat een periode is afgesloten, waarbij men erkent dat Osama bin Laden de Verenigde Staten in een oorlog hebben gestort," merkt Alan Hilfer op tegenover het webmagazine HealthDay News. "Maar men beseft ook dat terroristenleiders kunnen worden vervangen en dat Al Qaeda nog altijd een concrete bedreiging vormt. De Amerikanen beseffen dat ze niet kunnen achteruit leunen en ontspannen. Er wordt gewacht en geanticipeerd, net zoals de voorbije tien jaar."

Alan Manevitz, gezinspsychiater aan het Lenox Hill Hospital in New York, voegt er aan toe dat bij de families van de slachtoffers van de terreuraanval tien jaar geleden niets het gevoel van verlies helemaal kan uitwissen. "De dood van Osama bin Laden zal er niet automatisch toe leiden dat die families minder zullen lijden," voert hij aan. "Het vatten van de terroristenleider kan de tiende verjaardag van de aanval op de Twin Towers wel een extra dimensie bezorgen."

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: osama bin laden, terrorisme |  Facebook |

05-02-11

Planten mogelijk nieuw wapen in strijd tegen terrorisme

Onderzoekers aan de Colorado State University hebben aangetoond dat planten kunnen worden gebruikt als bijzonder verfijnde detectoren voor milieuvervuilende middelen en explosieven. De wetenschappers slaagden erin om een technologisch ontwikkelde eigenschap op de planten over te zetten. Daardoor veranderen de planten van een groene in een witte kleur wanneer in de grond of de atmosfeer chemische producten worden ontdekt.

De onderzoekers stellen dat de oplossing uiteindelijk in een brede waaier van toepassingen zou kunnen worden gebruikt. Daarbij wordt onder meer gedacht aan veiligheidstoepassingen in luchthavens of winkelcentra, maar ook aan het detecteren van contaminerende stoffen, zoals radon, in een woning. De onderzoekers voeren aan dat de detectie-capaciteiten van de planten hoger liggen dan bij de honden die tot nu toe vaak bij dergelijke missies worden ingezet.

"Het idee komt rechtstreeks uit de natuur zelf," merkt onderzoeksleider June Medford op tegenover het webmagazine Physorg.com. "Planten hebben bij gevaar geen mogelijkheid om te vluchten of om zich te verbergen. Daarom hebben ze een gesofisticeerd systeem ontwikkeld waarmee ze mogelijke bedreigingen kunnen detecteren en beantwoorden. We hebben die planten geleerd om fenomenen te detecteren waarin wij zijn geïnteresseerd en daarop te reageren op een manier die voor iedereen duidelijk is, zodat gevaar duidelijk gesignaleerd kan worden."

28-12-10

Ondergronds reservoir moet waterreserve Abu Dhabi beschermen

De Golfstaten vrezen steeds meer dat Al Qaeda of andere terroristische groeperingen aanslagen zouden willen plegen op hun waterreserves. Daarom worden steeds verder gaande beschermingsmaatregelen genomen. In Abu Dhabi werd daarom gestart met de aanleg van een ondergronds waterreservoir met een inhoud van 26 miljoen kubieke meter ontzilt water. Dat wordt het grootste ondergronds waterreservoir van de hele wereld. Officiële woordvoerders hebben het over een bescherming tegen onder meer olievervuiling, maar andere bronnen maken gewag van een verdediging tegen mogelijke terroristische aanslagen.

"In de Golfregio kan alleen water meer waardevol zijn dan olie en de Arabische leiders nemen initiatieven om hun voorraden tegen mogelijke terroristische aanvallen te beschermen," merkt het magazine Arabian Times op. "De afnemende grondwatervoorraden vormen een fundamentele bedreiging voor de Golfstaten. Op dit ogenblik hebben de emiraten slechts voor vier dagen reserves indien de ontziltings-installaties worden beschadigd." Een woordvoerder van het Brookings Doha Centre merkt op dat de onziltings-installaties, die aan de kust zijn gelegen, heel gemakkelijk met een bom of een raket kunnen worden vernietigd. Een dergelijke aanslag zou het land volgens het Brookings Doha Centre op de knieën kunnen brengen.

Het nieuwe reservoir van Abu Dhabi bevindt zich onder het Empty Quarter, een woestijn tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Het reservoir heeft een capaciteit om de bevolking voor een periode van negentig dagen van waterrantsoenen te voorzien. Ook Qatar, Koeweit, Saudi-Arabië en Oman hebben nu ook interesse getoond om zelf grote ondergrondse reservoirs aan te leggen. Aan het huidige verbruikstempo dreigen de Verenigde Arabische Emiraten binnen vijftig jaar zijn grondwater volledig uitgeput te hebben. Abu Dhabi heeft zijn ontziltings-capaciteit de voorbije tien jaar verviervoudigd, maar die installaties kunnen worden bedreigd door natuurrampen en olievervuiling in de Straat van Hormuz.

19:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: abu dhabi, al qaeda, terrorisme, water |  Facebook |

17-11-10

Technologie kan oorlog tegen terrorisme niet winnen

Voortdurende investeringen in nieuwe technologieën om de veiligheid in de luchtvaart te verhogen, is zinloos. Dat zegt Marijn Ornstein, veiligheidshoofd van de Nederlandse luchthaven Schiphol. Ornstein wijst er daarbij op dat de recente terroristische incidenten konden worden vermeden door het efficiënte optreden van de inlichtingendiensten en niet door scanning met hoogtechnologische apparatuur. Indien nog maar slechts een fractie van de financiële middelen die in technologische maatregelen worden geïnvesteerd worden, zouden besteed worden aan de inlichtingendiensten, zou er volgens Ornstein een belangrijke stap kunnen worden gezet om de luchtvaart veiliger en aangenamer te maken.

"De autoriteiten zijn volgens Ornstein verwikkeld geraakt in een wapenwedloop met terroristische organisaties, maar lopen altijd een stap achter," aldus het magazine The Register. "Daarbij merkt ze op dat de regulatoren bij elk incident meer maatregelen blijven vragen. Na de recente incidenten met explosieven in inktreservoirs voor printers, kreeg Schiphol volgens Ornstein vanuit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië om voortaan alle inktreservoirs te verwijderen. Daarmee wordt volgens haar echter de strijd van gisteren gevoerd, want Orstein voert aan dat geen enkele terrorist er nog zal aan denken om op die manier explosieven te verbergen."

Ornstein merkte ook op dat de luchthaven van Schiphol niet voldoende ruimte meer heeft om extra beveiligingsuitrusting te plaatsen. Bovendien zou ook de beschikbaarheid van veiligheidspersoneel uitgeput raken. Ze voegt er aan toe dat de beveiligingskosten op Schiphol de voorbije vijf jaar met 15 procent zijn gestegen. Bovendien is 10 procent van alle beveiligingsagenten in Amsterdam actief op de luchthaven. Volgens Ornstein kunnen er daarentegen met het traditionele inlichtingen-werk en een intelligente screening van de passagiers belangrijke vorderingen worden gerealiseerd. Ornstein betreurt wel de beslissing van Europa om de beperkingen op het transport van vloeistoffen op te lossen. Dat heeft volgens haar zware operationele implicaties en zou de passagiers in verwarring brengen.

21:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, terrorisme |  Facebook |

03-02-10

Amerikaans leger herziet strategische visie

Het Amerikaanse leger moet zich voorbereiden om tegelijkertijd een brede waaier van bedreigingen te bestrijden, gaande van cyberaanvallen tot terrorisme. Dat blijkt uit een strategische doorlichting door de Amerikaanse legertop. Tot nu toe ging de legerleiding er steeds vanuit dat er met twee grote conflicten tegelijkertijd moest rekening gehouden worden. In de nieuwe strategie van de Amerikaanse legertop wordt ook gewag gemaakt van de klimaatverandering en hybride guerrilla-opstanden. De Amerikaanse minister van landsverdediging Robert Gates heeft voor volgend jaar een budget van meer dan 700 miljard dollar vooropgesteld voor het Amerikaanse leger. Dat is een stijging met 2 procent tegenover het bestaande budget. Het Pentagon moet de Amerikaanse defensie-prioriteiten elke vier jaar herzien.

"Die strategische doorlichting weerspiegelt de voortdurende evolutie van het militaire denken," aldus BBC News. "Men gaat steeds verder weg van de conventionele oorlogsvoering tussen individuele landen en naar de bedreiging van andere actoren, zoals Al-Qaeda. China wordt nog altijd als een probleem bestempeld, maar de oorlogen in Afghanistan en Irak hebben het Amerikaanse leger verplicht zich meer te focussen op concrete vijanden in plaats van op mogelijke bedreigingen. Die verschuiving weerspiegelt zich ook in de verdeling van de budgetten van het ministerie van landsverdediging. Onder meer worden meer middelen geïnvesteerd in helikopters voor de special forces en onbemande vliegtuigen. Dat is de uitrusting die men op dit ogenblik nodig heeft in plaats van wat mogelijk over twintig jaar zal moeten ingezet worden."

In de strategische doorlichting wordt verder onder meer gesproken over de nucleaire capaciteiten van steeds meer landen en satelliet-aanvallen. Er wordt aan toegevoegd dat grote regionale conflicten niet langer de enige basis mogen zijn waarop het Amerikaanse leger moet worden gericht. De absolute prioriteit wordt echter gegeven aan de ontmanteling van de terroristische netwerken in Afghanistan en Irak. Er wordt dan ook vooral gevraagd naar helikopters, onbemande vliegtuigen en speciale eenheden, die een belangrijke rol hebben gespeeld in beide conflicten. De Amerikaanse president Barack Obama heeft de uitgaven van de federale overheid gevoelig teruggeschroefd, maar landsverdediging is één van de gebieden die extra budgetten toegewezen heeft gekregen.

10:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, verenigde staten, militair |  Facebook |

15-10-09

Al Qaeda zit in moeilijke financiële papieren

De terroristische organisatie Al-Qaeda wordt geconfronteerd met grote financiële problemen. Sectorgenoot Taliban zou echter over belangrijke reserves beschikking. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van financiën gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat Al-Qaeda dit jaar al verscheidene oproepen heeft gelanceerd om financiële middelen te kunnen verzamelen. Volgens het Amerikaanse ministerie van financiën wordt het terroristisch netwerk geconfronteerd met de Amerikaanse inspanningen om de financiering van Al Qaeda af te snijden. De Taliban hebben volgens de Amerikaanse overheid daarentegen door de bloeiende drugshandel grote financiële reserves kunnen opbouwen. Volgens David Cohen, een topman van het Amerikaanse ministerie van financiën heeft de top van Al Qaeda al gezegd dat het gebrek aan financiering zich laat voelen op het vlak van recrutering en training.

"Na de terroristische aanslagen acht jaar geleden is er een gericht beleid gevoerd om de financiering van deze organisaties af te snijden," merkt de Britse omroep BBC op. "Die aanpak kon immers sneller resultaten opleveren dan zich te richten op de ideologie die het terrorisme aandrijft." De Britse omroep voegt er aan toe dat terroristische aanslagen op zich niet bijzonder duur zijn. De aanslagen van Al Qaeda op de WTC-torens in New York en het Pentagon zouden ongeveer 0,5 miljoen dollar hebben gekost. De bomaanslagen in Madrid vijf jaar geleden zouden slechts 10.000 dollar hebben gevergd. Bij de aanslagen in Londen zou het zelfs om amper enkele duizenden dollar zijn gegaan. Maar de Britse omroep voegt er aan toe dat Al Qaeda financiële middelen nodig heeft om efficiënt te kunnen werken.

Onder meer moeten plaatselijke dorpelingen en stammen worden betaald om de locatie van terroristische groepen verborgen te houden. Het afsnijden van deze financiële kanalen kan de werking van Al Qaeda dan ook grondig verstoren. "We gaan ervan uit dat Al Qaeda zich in de slechtste financiële situatie in vele jaren bevindt," merkt David Cohen op. "Als gevolg daarvan is ook de invloed van de beweging aan het afkalven. Maar de organisatie heeft verscheidene donoren die bereid zijn om bijdragen te leveren en daar ook financieel de mogelijkheden hebben. De situatie zou dan ook bijzonder snel kunnen omkeren." De Taliban zouden op dit ogenblik financieel veel meer mogelijkheden hebben. Onder meer zouden er een aantal privé-investeerders zijn in de regio van de Perzische Golf.

De Taliban halen echter ook een belangrijk gedeelte van hun inkomsten uit de drugshandel. Omdat die groep meer diverse vormen van financiering heeft, is ze volgens Cohen ook moeilijker te bestrijden. "Veel militante organisaties maken trouwens gebruik van criminaliteiten om zichzelf te financieren," stipt Cohen aan. "Van de Hezbollah is geweten dat die betrokken is bij de productie en verkoop van illegale muziek en software. Hezbollah is ook actief op het gebied van sigarettensmokkel."

12:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, taliban, al qaeda |  Facebook |

16-05-09

Sociale netwerken ideaal voor verspreiden extremistische gedachten

Sociale netwerken zoals Facebook, MySpace en YouTube worden door malafide organisaties steeds meer gebruikt als propaganda-instrument om nieuwe leden te werven. Dat is de conclusie van een rapport van het Simon Wiesenthal Center. Daarbij wordt opgemerkt dat vorig jaar het aantal verdachte sociale netwerkgroepen op het internet met 25 procent is gestegen. In het rapport wordt gewag gemaakt van meer dan tienduizend verdachte websites, sociale netwerkgroepen, portals, blogs, chatrooms, videos en hate-games, waar rassengeweld, anti-semitisme, homofobie en terrorisme worden gepromoot. Bovendien blijken extremistische groepen ook steeds meer eigen sociale netwerken op te zetten.

"Elk aspect van het internet wordt volgens het Simon Wiesenthal Center gebruikt om traditionele haatcampagnes in een nieuwe vorm te gieten, de zogenaamde vijand te demoniseren, fondsen te werven en terroristen te recruteren en op te leiden," aldus het persbureau Reuters. "Als voorbeelden daarbij wordt verwezen naar een Kroatische Facebook-groep die homoseksualiteit aanvalt, een YouTube-video waar een koran wordt verbrand en diverse websites die militante groepen zoals de Hezbollah, Taliban, Al Qaeda of de Farc te promoten." Het Simon Wiesenthal Center, genoemd naar de beruchte nazi-jager, speurt op het internet al meer dan tien jaar naar extremisten en zegt dat sociale netwerking de verspreiding van racistische ideeën de voorbije jaren heeft versneld.

Het Simon Wiesenthal Center zegt met vertegenwoordigers van YouTube het probleem bekeken te hebben. "Facebook heeft beloofd om dergelijke sites te verwijderen, maar met meer dan 200 miljoen gebruikers zijn die malafide groepen er altijd in geslaagd om die inspanningen voor te blijven," aldus het Simon Wiesenthal Center. Rabbi Abraham Cooper, decaan van het Simon Wiesenthal Center, zegt dat de sociale netwerken het probleem onderkennen, maar dat het bijzonder moeilijk is om dat kwaad uit te roeien. Daarbij wordt verwezen naar een gebruiker van YouTube, wiens racistische content van het internet werd gehaald, maar die kort daarop met een nieuw gebruikersprofiel en dezelfde boodschappen opnieuw online was. Hij pochte zelfts dat hij daarmee aan zin vierenzestigste online kanaal was.

In het rapport wordt gesteld dat extremische groepen ook steeds meer eigen sociale netwerken opzetten. Daarbij wordt onder meer gewezen op New Saxon, een sociale netwerksite die pretendeert een verzamelplaats te zijn voor mensen met een Europese achtergrond en gecreëerd werd door de Amerikaanse neonazi-groep National Socialist Movement. Andere groepen hebben online games gecreëerd, zoals Border Patrol, waarbij de speler Mexicanen - waaronder vrouwen en kinderen - die de Amerikaanse grens willen oversteken, moet neerschieten.

11:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, sociale netwerken |  Facebook |

07-04-09

Internationale controle nodig op biotechnologie

De snelle vooruitgang in biotechnologie vergt een verstrengde controle. Dat zegt de International Council for the Life Sciences (ICLS). Daarbij wordt opgemerkt dat de vooruitgang in de biotechnologie het gemakkelijker maakt om dodelijke organismen te ontwikkelen en produceren. Een strenge controle is volgens de organisatie dan ook nodig om te vermijden dat criminelen en terroristen daaruit voordeel zouden kunnen putten. Dat is gezegd tijdens een conferentie over biotechnologie in Casablanca. Er werd daarbij aangedrongen op een strenge regelgeving rond biotechnologie en een grensoverschrijdende samenwerking om biotechnologische bedreigingen op te sporen en af te wentelen.

"Door de dalende ontwikkelingskosten experimenteren honderden onderzoeksinstellingen over de hele wereld met biotechnologie," aldus ICLS-president Terence Taylor tegenover het persbureau Reuters. "Het biedt wetenschappers de kans om producten te ontwikkelen met commerciële mogelijkheden in de geneeskunde en de voedselproductie. In 2002 duurde het vijf jaar om een variant op het polio-virus te ontwikkelen. Amper drie jaar later deed een even groot team daar nog amper één week over. Die snelle vorderingen maken het voor beleidsmakers bijzonder moeilijk om de evoluties te blijven opvolgen. Het is nu al theoretisch mogelijk om een gemeenschap met een biotechnologisch wapen uit te schakelen. Het zou naief zijn om te denken dat sommige criminelen er niet aan denken om de beschikbare technologie te misbruiken."

Mogelijk gevaarlijke organismen zijn in hun ontwikkelingsfase volgens de International Council for the Life Sciences moeilijker te ontdekken dan nucleaire materialen. "Het gaat hier om mensen en hun kennis," aldus Terence Taylor, president van de organisatie. "Het volstaat niet langer meer om een inval te doen in een laboratorium om er bezwarend materiaal te vinden." Taylor verwijst daarbij naar documenten van de terroristische organisatie Al Qeda, waaruit bleek dat die groep de ontwikkeling van biologische wapens overwoog. Een ernstig catastrofeel incident met het gebruik van biotechnologie zou volgens Taylor hetzelfde effect hebben dan de kernramp in de centrale van Chernobyl in de voormalige Sovjet-Unie. Maar in tegenstelling tot nucleaire technologie, blijft biotechnologie niet in handen van regeringen en staatsinstellingen.

In 1995 doodde de Japanse terrorist Aum Shinrikyo twaalf mensen bij een aanval met het zenuwgas sarin in de metro van Tokyo. In 2001 werden in de Verenigde Staten vijf mensen gedood bij aanvallen met anthrax. Dertien andere mensen werden ziek.

13:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: terrorisme, criminaliteit, biotechnologie |  Facebook |