20-08-17

Winnaarseffect wordt bepaald door omgang met testosteron

Het lichaam maakt op een sluwe manier van het hormoon testosteron om tijdens sportwedstrijden en andere confrontaties een grotere kans op winst te maken. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Wake Forest University, de University of California en de University of Wisconsin op basis van een onderzoek bij een populatie mannelijke Californische muizen (Peromyscus californicus). Opgemerkt wordt dat voor en na een agressieve strijd een opstoot van testosteron de dieren aanzet om in een volgende confrontatie aan het langste eind te trekken. De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers atleten en coaches helpen winnende trainingsschema’s op te zetten.

“Elke keer een competitieve situatie wordt ervaren, worden hormonen zoals testosteron vrijgegeven, zodat de kans op winst wordt verhoogd,” betoogt onderzoeksleider Matthew Fuxjager, professor biologie aan de Wake Forest University. “Deze hormonen zorgen er bovendien voor dat het brein voorbereid is voor een volgende strijd. Het onderzoek toont aan dat hormonen zoals testosteron de agressie versterken en daarmee ook de kans op winst verhogen. Een opstoot van testosteron na een overwinning verhoogt de agressie en de kans om bij een volgend treffen opnieuw de bovenhand te halen. Dat fenomeen vormt de basis voor het zogenaamde winnaarseffect.”

“Winst levert gemakkelijker nieuwe winst op,” benadrukt professor Fuxjager. “De opbouw van succesvolle ervaringen verhoogt de kans op een volgende winst. Ook tijdens de training moet dan ook een gevoel van winst worden gestimuleerd, zoals onder meer in het boksen gebeurt met de inschakeling van zwakkere sparring-partners. Vele trainers erkennen getuige te zijn geweest van het winnaarseffect, maar in veel gevallen kunnen de preciese werking van het fenomeen niet worden verklaard en kan de ervaring ook niet worden gedupliceerd. Het nieuwe onderzoek toont dat een overwinning een impact heeft op de manier waarop het brein stoffen zoals testosteron in toekomstige confrontaties kan herkennen.”

“Testosteron verhoogt de competitiviteit en kan het vertrouwen opdrijven,” verduidelijkt Fuxjager. “Het onderzoek toont dat agressie niet louter te maken heeft met testosteron, maar met de manier waarop het hormoon in het lichaam en de hersenen werkt. Het basisniveau testosteron zal niet altijd exact voorspellen welk gedrag zal worden vertoond. Bepalend is de manier waarop het brein met de hormonen omspringt.”

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: testosteron, competitiviteit |  Facebook |

06-03-14

Zelfstandig beroep gaat gepaard met hoger testosteron-gehalte

Mannen in een zelfstandig beroep vertonen een hoger testosteron-gehalte dan werknemers of werklozen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Birmingham, de University of Surrey en de University of Adelaide bij nagenoeg twaalfhonderd Australische mannen tussen vijfendertig en tachtig jaar. De onderzoekers zeggen dat voor het verband een verklaring kan worden gezocht in het feit dat testosteron in het verleden al werd gelinkt aan risico-gedrag en een concurrentiële ingesteldheid, twee elementen die ook in een zelfstandig statuut kunnen worden teruggevonden. Er moet volgens de wetenschappers echter nog verder onderzoek worden verricht naar de concrete invulling van de link.

“Er kon een duidelijke relatie worden vastgesteld tussen testosteron en zelfstandig ondernemen,” voeren de onderzoekers Francis Greene, Gery Wittert en Liang Han aan. “Het is echter niet duidelijk of een hoger niveau aan testosteron de basis vorm voor de uitbouw van een carrière als zelfstandige, want het zou omgekeerd ook kunnen dat een aantal aspecten van het ondernemerschap, zoals een gevoel van bevestiging door het boeken van zakelijke successen, het niveau van het hormoon zouden verhogen. De resultaten van de studie zouden echter in ieder geval een aanzet moeten zijn om het verband tussen hormonen en economische activiteiten verder te onderzoeken.”

“Ook in sportcompetities is gebleken dat winnaars na de wedstrijd een hoger testosteron-niveau hebben dan de verliezers,” voeren de onderzoekers aan. “Bovendien kon ook in de dierenwereld een verband worden opgetekend tussen het testosteron-gehalte en de status. Mannen die aanvoelen weinig controle te hebben over hun arbeidssituatie en daardoor stress ontwikkelen, blijken eveneens lagere testosteron-scores te laten optekenen. Anderzijds zouden hogere testosteron-niveaus kunnen leiden tot een grotere veerkracht en een lagere stressgevoeligheid, terwijl ook een invloed zou kunnen worden verondersteld op gedrevenheid en motivatie.”

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: testosteron, zelfstandigen |  Facebook |

03-01-14

Extra testosteron doet kanarie niet altijd beter zingen

Testosteron heeft een impact op de zangintentie, maar niet op de zangkwaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johns Hopkins University bij mannelijke kanaries. De onderzoekers stellen dat de resultaten van hun studie een belangrijke impact hebben op de inzichten in de invloed van het gebruik van steroïden op het menselijke seksuele gedrag en de impact van hormonen op de verschillende componenten van de menselijke spraak. De onderzoekers stellen dat testosteron bij de mannelijke kanaries de motivatie tot zingen stimuleert, maar is er meer nodig om indruk te maken op potentiële vrouwelijke partners.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: testosteron |  Facebook |

21-04-12

Schakelt sportwereld massaal over op groene thee?

De consumptie van groene thee kan het gebruik van testosteron in een dopingtest camoufleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kingston University. De onderzoekers merken wel op dat het resultaat alleen in laboratorium-omstandigheden werd vastgesteld en er dus geen enkele garantie is dat hetzelfde fenomeen ook bij de mens kan worden vastgesteld. Waarnemers stellen echter dat frauderende atleten echter wellicht niet op de klinische tests zullen wachten en het gebruik van groene thee in de sportwereld wellicht gevoelig zal stijgen.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groene thee, testosteron, doping |  Facebook |

16-02-11

Testosteron nefast voor het inlevingsvermogen

Vrouwen die testosteron krijgen toegediend, blijken minder goed in staat om zich in een andere persoon in te leven. Dat zegt de psycholoog Jack van Honk van de Universiteit Utrecht. Onderzoek heeft volgens de Nederlandse psycholoog aangetoond dat extra testosteron het empatisch vermogen van de vrouw achteruit doet gaan. Deze uitkomst is volgens hem van groot belang om de psychobiologie van de menselijke sociale intelligentie te begrijpen.

Jack van Honk koos voor zijn onderzoek naar het effect van testosteron op het inlevingsvermogen bewust voor vrouwelijke proefpersonen. Vrouwen beschikken immers van nature over minder testosteron en laten in het algemeen meer tekenen van inleving blijken. Nadat vrouwen testosteron toegediend hadden gekregen, bleken ze echter meer moeite te hebben met het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen op foto's.

De proefpersonen bleken minder goed te presteren in het gedachtenlezen van de personages op de foto's. Die resultaten tonen volgens de Nederlandse psycholoog aan dat testosteron, het belangrijkste mannelijke geslachtshormoon, direct van invloed is op de mate van sociale intelligentie. Omdat autisme mede gerelateerd is aan empatisch vermogen, stelt Van Honk dat er mogelijkerwijs een relatie is tussen autisme en testosteron in de baarmoeder. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychologie, testosteron |  Facebook |

15-04-08

Testosteron belangrijk gegeven op beursvloer

CrashEr is een rechtstreeks verband tussen het mannelijk geslachtshormoon testosteron en succes op de financiële markt. Dat zeggen onderzoekers van de University of Cambridge. Zij stellen dat testosteron het vertrouwen en risico-gezindheid doet toenemen. Die kwaliteiten kunnen volgens de onderzoekers de prestaties verbeteren van beursmakelaars en anderen die op de financiële markten aanwezig zijn. Bij hun onderzoek stelden de onderzoekers vast dat mannelijke traders uit de City of London op succesrijke dagen een opmerkelijk hoger testosteron-gehalte vertoonden.

"Beursmakelaars en aanverwanten werken onder extreme druk en de consequenties van de snelle beslissingen die ze moeten nemen, kunnen grote gevolgen hebben voor henzelf en voor de hele markt," aldus de onderzoekers. "Uit ons onderzoek blijkt dat deze beslissingen kunnen worden beïnvloed door emotionele en hormonale factoren. Daar werd tot nu toe geen rekening mee gehouden. Maar dat zal in de toekomst anders worden. Een ongepast risicogedrag op de beursvloer kan immers desastreuze gevolgen hebben."

Volgens de onderzoekers zouden hormonen ook belangrijk kunnen zijn om te bepalen hoe een individuele makelaar presteert in de stresserende en concurrentiële wereld van de beurshandel. Een teveel aan testosteron zou echter kunnen leiden tot een hoger risicogedrag, met zware verliescijfers als gevolg. De onderzoekers ontdekten dat ook het stresshormoon cortisol in een rechtstreekse relatie staat met de volatiliteit op de markt. "Een verhoogd niveau aan cortisol leidt tot risico-vermijding en een overdrijving van de neerwaartse marktbeweging," voeren ze aan.

Hogere niveaus aan testosteron en cortisol bereiden traders volgens de onderzoekers voor tot het nemen van risico. "Maar wanneer het testosteron de fysiologische limieten bereikt, zoals tijdens een markthype zou kunnen gebeuren, zou het nemen van risico's de vorm van een verslaving kunnen aannemen, terwijl een extreem hoog gehalte aan cortisol tijdens een crash zou kunnen leiden tot het mijden van risico's."

13:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, testosteron, handel, makelaar |  Facebook |