16-11-10

Computergames uitstekende therapie posttraumatische stress

 

Sommige computergames vormen uitstekende therapieën voor posttraumatische stress. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University in Engeland. Er wordt echter aan toegevoegd dat niet alle games een even heilzame werking hebben. De onderzoekers stelden naar eigen zeggen vast dat het beroemde Tetris-game het aantal traumatische flashbacks gevoelig kon beperken. Het woordenspel PubQuiz zou het aantal flashbacks daarentegen doen toenemen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de resultaten van de studie belangrijke implicaties zouden kunnen hebben voor de behandeling van posttraumatische stress.

Onderzoeksleider Emily Holmes merkte op dat Tetris erin kon slagen om de flashbacks van stresserende te reduceren, zonder dat er een negatieve impact was op het vermogen om het gebeuren zinvol te plaatsen. "Maar niet alle computergames hebben dit positieve effect," waarschuwt de onderzoekster. "Een aantal games zouden zelfs de flashbacks kunnen intensifiëren." De onderzoekers zoeken een verklaring van het fenomeen in de twee verschillende gedachtenkanalen in de hersenen. Eén kanaal is vooral sensor-gericht en bouwt percepties op over een ervaring. Het andere kanaal is echter conceptueel, wat het individu toelaat om die informatie in een context te plaatsen.

"De twee kanalen werken meestal in tandem," voert Holmes aan. "Wanneer men echter getuige of betrokkene is van een traumatische gebeurtenissen, kan er een onevenwicht ontstaan tussen de twee kanalen. Daarbij blijkt de sensor-gerichte informatie de contextuele processen te domineren. Onder meer bij een verkeersongeval zullen vele betrokkenen zich nog een flits van koplampen of het geluid van een crash blijven herinneren." Holmes veronderstelt dat het verschuiven van de gekleurde blokken in Tetris concurreert met de perceptuele informatie-kanaal in het brein, waardoor de beelden van het trauma worden gereduceerd. Bij PubQuiz zou er echter een conflict optreden met het conceptueel kanaal, waardoor de visuele herinneringen meer kans zouden krijgen naar boven te komen.