24-05-14

Individu moet zich toespitsen op positieve gebeurtenissen

Om zichzelf op een positieve instelling te focussen, moet het individu zich afvragen welke elementen er zouden kunnen voor zorgen dat men in de ochtend met een goed gevoel uit bed zou stappen. Dat zegt de Amerikaanse management-specialist Mike Figliuolo, oprichter van consulent ThoughtLeaders. Die vraag doet het individu volgens Figliuolo vooral denken aan dingen die plezier en tevredenheid brengen en geven een aanzet om zich te concentreren op positieve gebeurtenissen in het leven.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tevredenheid |  Facebook |

30-01-14

Tevredenheid over lichaam leidt tot gelukkige relatie

Mensen die tevreden zijn over hun lichaam, hebben ook gelukkiger relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tallinn University in Estland bij tweehonderdvijftig vrouwen die getuigden een romantische relatie te hebben. Om een goede relatie op te bouwen, is het volgens de onderzoekers dan ook noodzakelijk om een positief beeld over het eigen lichaam op te bouwen. De onderzoekers stelden vast dat vrouwen met een positief beeld over het eigen lichaam zich ook gelukkiger bleken te voelen in hun relaties. Dat verband kon echter ook in omgekeerde richting worden opgetekend.

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lichaam, tevredenheid, relatie |  Facebook |

13-10-09

Jongeren tonen de grootste tevredenheid

Jonge volwassenen vormen de gelukkigste bevolkingsgroep, terwijl vijftigers en tachtigers tot de minst tevreden categorieën behoren. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie van het onderzoeksbureau Gallup. Er wordt wel aan toegevoegd dat in alle Amerikaanse leeftijdsgroepen een meerderheid zich gelukkig voelt. De laagste tevredenheidsgraad wordt opgetekend in de leeftijdscategorie tussen zesentachtig en negentig jaar (69 procent). Gallup stelt dat ook in deze categorie nog altijd meer dan twee op drie Amerikanen zegt zich gelukkig te voelen. Ook wordt opgemerkt dat Amerikaanse vrouwen zich lichtjes gelukkiger blijken te voelen dan mannen. Gallup zegt echter dat het niet zeker is dat deze tevredenheidsscores ook in de toekomst gehandhaafd zullen kunnen blijven als mogelijk de levensomstandigheden veranderen.

Gallup ziet een opmerkelijke evolutie in de tevredenheid van de bevolking. De hoogste tevredenheid wordt opgetekend bij jonge volwassenen (79 procent), maar dat neemt af bij dertigers en veertigers, om bij vijftigers een dieptepunt te bereiken. Maar bij zestigers blijkt de tevredenheid opnieuw te stijgen, om op het einde van de jaren zeventig en in de jaren tachtig opnieuw af te nemen. Negentigers voelen zich echter opnieuw gelukkiger. Dit laatste moet volgens Gallup echter wellicht gerelativeerd worden omdat in deze groep alleen mensen werden bereikt die nog onafhankelijk genoeg of gezond genoeg waren om de vragen te beantwoorden. De onderzoekers stellen verder dat er geen echt grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, maar merken op dat vrouwen zich in het algemeen toch iets gelukkiger voelen dan hun mannelijke landgenoten.

Bij vrouwen werd een gemiddelde tevredenheidscore van 73,4 procent opgetekend. Bij mannen wordt een score van 72,5 procent genoteerd. "Dat verschil is weliswaar statistisch belangrijk, maar geeft geen aanleiding om van een geslachtsgebonden verschil te spreken," stippen de onderzoekers aan. Het verschil varieert wel naargelang de leeftijdscategorieën. Het verschil is het grootste bij de oudste leeftijdscategorie. In de groep tussen zesendertig en vijfenzestig jaar is er wel sprake van een statistisch significant verschil. De onderzoekers stellen dat het niet met zekerheid valt vast te stellen of dezelfde tevredenheidsniveau's ook de volgende jaren zullen kunnen opgetekend worden. Veel zal volgens Gallup afhangen van het feit dat de babyboomers hun huidige levensstandaard ook zullen kunnen handhaven wanneer ze de zestiger jaren binnentreden.

14:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, tevredenheid |  Facebook |