14-08-11

Droogte Texas zal lange tijd gevolgen hebben voor natuur

De heersende droogte in Texas zal gedurende lange tijd een impact hebben op de natuur van de Amerikaanse staat. Dat zegt Jeff Bonner, bioloog bij het Texas Parks and Wildlife Department. Texas beleeft één van de droogste jaren uit zijn geschiedenis, waardoor hele ecosystemen moeten strijden om te kunnen overleven omdat rivieren, bronnen en meren herleid zijn tot droge zandvlaktes of in het beste geval grote modderpoelen.

"Sinds januari heeft Texas slechts ongeveer 6 inches regen gekend, terwijl het gemiddelde op 13 inches ligt," merkt het persbureau Associated Press op. "Uit voorspellingen van het Amerikaanse Climate Prediction Center zou die situatie mogelijk tot in de loop van volgend jaar kunnen blijven duren. De hitte heeft waterreservoirs doen verdampen, heeft planten vernield en een grote sterfte onder het wildbestand veroorzaakt. Het waterpeil in sommige rivieren en meren is gedaald tot het laagste niveau sinds de jaren vijftig, toen Texas door de grootste droogte uit zijn geschiedenis werd getroffen."

"Door het gebrek aan planten groeien er weinig planten, waardoor er ook minder insecten zijn om voor de bestuiving te zorgen," voert Bonner aan. "Dat leidt ertoe dat herbivoren lage reproductiecijfers kennen, waardoor ook predatoren minder prooien vinden en op hun beurt een lagere reproductie kennen." Bonner heeft het over een gigantisch domino-effect. Door de enorme omvang van Texas zullen die effecten volgens hem ook buiten de staatsgrenzen worden gevoeld.

Onder meer trekvogels zullen volgens hem door het gebrek aan bevoorrading in Texas verder moeten vliegen en dus meer energie verbruiken. "Daardoor zullen ook daar de reproductiecijfers dalen," voert Bonner aan. "Een aantal vogelsoorten vliegen door tot Centraal-Amerika, waar er veel regenval is geweest en er meer insecten zijn dan gewoonlijk. Door de droogte in Texas dreigen echter onvoldoende vogels Centraal-Amerika bereiken om op die insecten te jagen. De impact van de droogte in Texas is dan ook verstrekkend."

De volgende jaren zullen er volgens Bonner grote dalingen in de wildpopulaties moeten worden vastgesteld.

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: texas, droogte, klimaat |  Facebook |

20-12-09

British Petroleum veroordeeld wegens lek in Texaanse raffinaderij

Een Amerikaanse rechtbank heeft tien werknemers van een olieraffinaderij van British Petroleum (BP) in Texas een schadevergoeding van 100 miljoen dollar toegewezen. De werknemers hadden geklaagd dat een lek in de raffinaderij hen twee jaar geleden ziek had gemaakt. De oorzaak van het lek in de olieraffinaderij, ten zuiden van Houston, kon nochtans nooit worden achterhaald, terwijl ook milieucontroles geen verband aan het licht hadden kunnen brengen met de raffinaderij. British Petroleum heeft altijd aangevoerd dat de toxische stoffen van buitenaf moesten zijn gekomen. De advocaten van de werknemers betoogden echter dat de walmen afkomstig waren van installaties in de fabriek. Volgens hen is British Petroleum een serie-vervuiler. In totaal werden bij het incident een honderdtal werknemers van de raffinaderij naar het ziekenhuis afgevoerd. Er zullen nog een negentigtal claims aan de rechter worden voorgelegd.

"De betrokken werknemers klaagden over duizeligheid en een pijnlijk gevoel in de keel," aldus het persbureau Associated Press. "Eén werknemer zou bewusteloos geraakt zijn na het inademen van de substantie. Niemand heeft echter lichamelijke schade op lange termijn opgelopen." British Petroleum zegt verontwaardigd te zijn door de uitspraak van de jury en heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen het vonnis. Tony Buzbee, één van de advocaten van de betrokken personeelsleden, zegt British Petroleum vooraf benaderd te worden en een minnelijke schikking voorgesteld te hebben voor 10.000 dollar per werknemer. British Petroleum had het voorstel echter afgewezen. Volgens Buzbee probeerde de petroleummaatschappij het incident te minimaliseren en de geloofwaardigheid van de betrokken werknemers te ondermijnen. British Petroleum wil volgens de advocaat gewoon niet toegeven dat er een lek is geweest.

Buzbee stelt dat bij tests van een gasmasker van één van de betrokken werknemers de aanwezigheid van koolstofdisulfide, een toxische kleurloze vloeistof, werd vastgesteld. Op de betrokken site deed zich vier jaar geleden ook een explosie voor. Daarbij werden vijftien mensen gedood, terwijl honderdzeventig anderen werden gewond. Het incident was het grootste industrieel ongeval in de Verenigde Staten sinds het begin van het vorig decennium. De site heeft volgens een aantal insiders een geschiedenis van branden, chemische lekken en dodelijke ongevallen. De Amerikaanse Chemical Safety and Hazard Investigation Board, die de explosie in de raffinaderij onderzocht, had het over een fout management en stelde dat de kostenbesparingen bij British Petroleum mee aan de oorzaak lagen van het ongeval. Eerder dit jaar kreeg British Petroleum een boete opgelegd van 87 miljoen dollar omdat het concern had nagelaten om na het ongeval de beveiligingsmaatregelen te verbeteren.

12:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, british petroleum, texas |  Facebook |

24-09-08

Texas is windkracht-centrum van Verenigde Staten

De Amerikaanse staat Texas zal tegen het einde van dit jaar een capaciteit van meer dan 8.500 megawatt aan windenergie op het elektriciteitsnet kunnen zetten. Texas blijft daarmee de staat met de grootste windkracht-voorraad van de Verenigde Staten. Op dit ogenblik heeft Texas volgens de Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) een windkracht-capaciteit van 5.871 megawatt. De honderden windturbines veranderen niet alleen het Texaanse landschap, maar zorgen ook voor een nieuwe inkomstenbron voor talrijke inwoners.

"De windmolenparken zorgen voor een extra inkomen voor de landelijke Texaanse bevolking," aldus het persbureau Reuters. "In het algemeen krijgen landeigenaars een vergoeding van ongeveer 900 dollar per windmolen die op hun terrein wordt geplaatst. Daarnaast krijgen ze ook een percentage van de inkomsten die de elektriciteitsproductie oplevert." Volgens ERCOT zal het aantal Texaanse windmolenparken in de toekomst nog verder worden uitgebreid. Daarmee kan de staat zijn eigen, milieuvriendelijke energie opwekken.

Het Duitse energiebedrijf E.ON heeft in het Texaanse Roscoe zopas de eerste twee fasen van een nieuw windmolenpark afgerond. In Roscoe kan nu een totaal van 335,5 megawatt aan elektriciteit worden gegenereerd. Dat is voldoende om 100.000 Texaanse gezinnen van elektriciteit te voorzien. Het Roscoe-windturbinepark zal midden volgend jaar volledig zijn afgewerkt. Dan zal het park 627 windturbines omvatten, samen goed voor een totale capaciteit van 781,5 megawatt. Roscoe zal daarmee het grootste windturbinepark van de wereld zijn.

Op dit ogenblik ligt het grootste park van de wereld in Horse Hollow, eveneens in Texas. Het wordt uitgebaat door FPL Energy. E.ON heeft in Texas vijf windmolenparken. Oorspronkelijk leek Roscoe geen geschikte plek voor een windmolenpark, maar een testturbine toonde aan dat het gebied een bijzonder grote windpotentie had. E.ON zegt in Texas nog nieuwe windmolenprojecten te zullen opzetten.

25-07-06

Texas centrum Amerikaanse windenergie

Texas is het windenergie-centrum van de Verenigde Staten geworden. De zuidelijke staat, ooit synoniem voor de olieproductie, heeft volgens de American Wind Energy Association (WEA) een capaciteit van 2.370 megawatt. Dat is goed voor de energievoorziening van ongeveer 600.000 gezinnen. Texas heeft daarmee Californië van de troon gestoten.

De Amerikaanse capaciteit van windenergie haalt nu een niveau van 9.971 megawatt. Daarvan vertegenwoordigt Californië 2.323 megawatt. De staat was sinds 1981 Amerikaans marktleider op het gebied van windenergie, maar heeft nu Texas moeten laten voorgaan. Texas voegde dit jaar al 375 megawatt toe aan zijn capaciteit, 46 procent van de 822 megewatt die sinds het begin van dit jaar aan de Amerikaanse energiemarkt werd toegevoegd.

Het voorbije jaar werd in de Verenigde Staten 2.431 megawatt windenergie gecreëerd. Dat is een groei met 35 procent, maar daarmee blijft het land toch onder de verwachte groei met 2.500 megawatt. Volgens de WEA kan dit jaar in de Verenigde Staten in totaal 3.000 megawatt extra windenergie op het net gezet worden. Experts stellen dat Texas een centrum voor windenergie kan worden, net zoals dat voordien ook het geval was voor olie en gas.

Ondanks al die inspanningen vertegenwoordigt windenergie amper één procent van de Amerikaanse elektriciteitsvoorziening. Initiatieven voor het creëren van windenergie kunnen ook in de Verenigde Staten rekenen op financiële tussenkomst van de overheid. Die maatregel loopt eind volgend jaar af, maar de sector hoopt op een verlenging van vijf tot tien jaar.

17:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: texas, windenergie |  Facebook |