19-08-11

Textielsector moet oprechte transparantie nastreven

Een transparant beleid kan consumenten aanzetten om meer te betalen voor duurzame kledingproducten. Dat stellen onderzoekers van de University of Missouri. De Amerikaanse onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de consument 15 procent tot 20 procent meer wil betalen voor duurzame textielproducten. Er wordt echter aan toegevoegd dat de consumenten geneigd lijkt te zijn zich sceptisch op te stellen over de claims van textielbedrijven rond transparantie en duurzaamheid.

"Het publiek is vaak van mening dat de kledingindustrie een gebrek aan transparantie, duurzaamheid en ethische praktijken vertoont," merkt onderzoeksleider Jung Ha-Brookshire, professor management aan het College of Human Environmental Sciences van de University of Missouri, op. "Schandalen zoals kinderarbeid, sweatshops en ecologische schadelijke productieprocessen hebben een kloof gedreven tussen de sector en vele consumenten."

Uit het onderzoek blijkt echter dat de consument bereid is om textielbedrijven te ondersteunen die een duurzaam en ethisch beleid voeren. "Maar deze ondernemingen moeten dat wel bewijzen," waarschuwt Ha-Brookshire. "De consument lijkt aan te sturen op een onafhankelijke autoriteit die de claims van de sector over transparantie kan controleren en garanderen. Vaak wordt gevreesd dat deze claims vervalst of overdreven zijn en uitsluitend als marketing-strategieën worden gebruikt."

De onderzoekers voeren aan dat de textielsector één van de meest geglobaliseerde industrieën van de wereld is. "Bij de productie zijn verschillende landen betrokken," merken ze op. "Dat maakt het voor de consument onmogelijk om alle betrokken partijen te kennen. Bedrijven die een relatie willen opbouwen met de consument, moeten dan ook zelf de nodige informatie over het productieproces ter beschikking te stellen." Er wordt aan toegevoegd dat de klant die informatie beschikbaar wil hebben op het verkooppunt.         

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: textiel, duurzaamheid |  Facebook |

04-02-11

Textielsector verwacht snelle groei op Chinese markt

De verkoop van kledij zal in China de volgende periode een snelle groei kennen. Dat is de conclusie van een rapport van het adviesbureau McKinsey. Daarbij wordt opgemerkt dat fabrikanten zich daarbij vooral moeten focussen op kwaliteit, waarde en ecommerce. Volgens McKinsey had de Chinese textielmarkt twee jaar geleden een waarde van 110 miljard dollar. China was daarmee de tweede grootste textielmarkt van de wereld. Gemiddelde betekende dat per Chinese consument een aankoop ter waarde van ongeveer 100 dollar.

Over drie jaar zal de Chinese textielmarkt volgens McKinsey echter een waarde hebben van 200 miljard dollar. Bij de casual kleding, dat 60 procent van de totale markt vertegenwoordigt, zal daarbij een groei met 19 procent worden opgetekend, gedreven door textiel dat voor een aantal gelegenheden wordt gedragen. Bij kinderkeding wordt een groei met 15 procent in het vooruitzicht gesteld. Schoenen zouden een gelijkaardige groei laten optekenen.

Die groei wordt volgens McKinsey gedeeltelijk gedragen door de meer begoede Chinese consument met een maandinkomen van minstens 8.000 yuan per maand. In die inkomensgroep zouden de bestedingen aan kleding jaarlijks met 30 procent stijgen. Er wordt echter opgemerkt dat ook de jongere demografieën trendsetters zullen zijn. Daarbij wordt erop gewezen dat 60 procent van deze bevolkingsgroep op het internet productonderzoek doet en prijzen vergelijkt.

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, textiel |  Facebook |

22-08-09

Modecentrum New York vecht om te overleven

Garment_DistrictHet modecentrum van New York wordt met uitsterven bedreigd. Gevreesd wordt dat met het verdwijnen van de resterende ateliers ook de beroemde ontwerpers, die van New York een modehoofdstad hebben gemaakt, zullen vertrekken. Het stadsbestuur van New York overweegt nu om één of twee grote complexen in het modecentrum exclusief te bestemmen voor de textielproductie en aanverwante activiteiten. De rest van de voorbehouden zone zou voor andere activiteiten kunnen worden gebruikt. Het modecentrum wordt al meer dan twee decennia beschermd door eigenaars te verbieden om de atelierruimtes te verbouwen tot kantoren, waarvoor ze hogere huurpijzen zouden kunnen aanrekenen.

"De textielproductie in New York heeft al decennia af te rekenen met goedkope buitenlandse concurrenten en stijgende huurprijzen, waardoor vele ateliers en accessoirewinkels zich verplicht zagen de deuren te sluiten en te verhuizen," aldus de krant The New York Times. "De massaproductie verhuisde naar China, India en Latijns-Amerika. Maar nu worden ook de overblijvende ateliers, die gespecialiseerd zijn in opdrachten voor ontwerpers zoals Nicole Miller, Yeohlee Teng, Anna Sui en Nanette Lepore bedreigd. De eigenaars zeggen dat ze gewurgd worden door de dalende verkoop en druk van de vastgoedeigenaars, die op zoek zijn naar kapitaalkrachtiger huurders."

De verhuurders voeren al langer actie om de geldende beperkingen op te heffen en het huidige stadsbestuur blijkt daar wel voor open te staan. Daarbij wordt opgemerkt dat de sector inmiddels zo klein is geworden dat de voorbehouden zone beperkt kan blijven tot één of twee gebouwen. Een groep textielproducenten heeft echter de belangengroep Save the Garment Center opgericht om zich te verzetten tegen de plannen van het stadsbestuur, dat de activiteiten zou willen overhevelen naar Queens of Brooklyn. Dat zou volgens de belangengroep het einde betekenen van het modecentrum, waar een brede waaier aan activiteiten gecentraliseerd en dus overzichtelijk is. De belangengroep krijgt daarbij de steun van de vakbonden en een aantal ontwerpers.

Vertegenwoordigers van het modecentrum in New York zeggen dat slechts 5 procent van de kleding die in de Verenigde Staten wordt verkocht, van Amerikaanse herkomst is. Maar omdat het meestal om luxekleding gaat, vertegenwoordigt de sector 24 procent van de nationale omzet.

10:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, mode, textiel |  Facebook |

22-06-09

Economische crisis en milieu bedreigen kasjmier-productie

CashmereWrap_366Door de economische crisis is de interesse van de westerse consument voor de luxueuse kasjmier-producten, die de voorbije twintig jaar een steeds grotere afzet kenden, gevoelig teruggevallen. Chinese producenten maken gewag van een terugval tot 30 procent. Dat heeft zware gevolgen voor de geitenherders in Binnen-Mongolië en lokale verwerkers. Door de economische crisis zijn inmiddels al een aantal producenten van kasjmier failliet gegaan. Er wordt geprobeerd om op de Chinese thuismarkt een afzet te creëren, maar dat blijkt weinig succes op te leveren. Maar ook een aantal milieumaatregelen van de Chinese overheid zouden de kasjmier-productie bedreigen.

"Vorig jaar haalde kasjmier nog een prijs van 55 dollar per kilogram," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Dat liet de geitenherders toe een relatief comfortabel leven te leiden. Sindsdien is de prijs echter met ruim de helft teruggevallen. Vele herders werden daardoor gedwongen om hun geiten te verkopen. Volgens sommigen dreigt er zelfs een einde te komen aan de Mongoolse geitenteelt. De kasjmier-verwerkende bedrijven werken op minder dan de helft van hun capaciteit. Een bedrijf Inner Mongoly Harmony, producent van kasjmier-truien en aanverwante producten, heeft dit jaar orders voor 20.000 exemplaren, tegenover 28.000 eenheden vorig jaar. Er wordt vanuit de Verenigde Staten ook weinig herstel verwacht."

Een aantal kasjmier-bedrijven is inmiddels failliet gegaan nadat Amerikaanse kopers kortingen hadden geëist. Ook zouden leveringen sneller worden geweigerd wegens kleine onvolkomendheden. Een aantal producenten proberen op de binnenlandse markt compensatie te vinden, maar het design voor de westerse markten valt niet dikwijls in de smaak van de Chinese consumenten. "Bovendien is de vraag naar luxeproducten zoals kasjmier nog altijd relatief zwak," merkt The New York Times op. "Chinese producenten zouden daardoor met grote voorraden onverkochte producten zitten. Toch blijkt de vraag stilaan weer op te trekken, wat al tot een lichte prijsverhoging heeft geleid."

The New York Times voegt er echter aan toe dat niet alleen de instorting van de kasjmier-markt de oorzaak is van de crisis in de sector, maar dat de situatie in de hand wordt gewerkt door het optreden van de overheid, die de geitenteelt in grote gedeelten van Midden-Mongolië heeft verboden, meestal als gevolg van milieumaatregelen. "De geiten eroderen met hun hoeven en het grazen de plateaus van Midden-Mongolië, waardoor stofwolken kunnen ontstaan die door de wind meegevoerd worden naar Peking en andere steden uit Noord-Oost China," aldus de krant.

18:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, textiel, mongolie, kasjmier |  Facebook |

08-01-09

Economische crisis doet Brits textielicoon sneuvelen

viyellaHet Britse bedrijf Viyella, bekend voor zijn vrouwenkleding, heeft bekend gemaakt de boeken te zullen neerleggen. Het management van het bedrijf, dat opgericht werd in 1784, hoopt dat er snel een koper zal gevonden worden voor het merk, zodat de tewerkstelling van het personeel veilig gesteld kan worden. Er wordt daarbij op gewezen dat Viyella zowel in Groot-Brittannië als in het buitenland een vertrouwd en gewaardeerd merk is. Volgens de curatoren zouden al een aantal kandidaat-overnemers hebben gemeld. Viyella heeft 40 winkels, 64 concessies en vier outlet-centers. De kledingproducent heeft ongeveer 450 mensen in dienst en realiseert een jaaromzet van ongeveer 30 miljoen Britse pond. De afdelingen van de mannenkleding en huishoudmateriaal wordt door het neerleggen van de boeken niet getroffen.

De naam Viyella verwijst naar de valleiweg Via Gellia in de omgeving van de Engelse stad Matlock, waar het bedrijf van wever William Hollins, die in 1784 in Pleasley met textielproductie was gestart, in 1890 een weverij overnam. In 1894 liet Hollins de naam Viyella registreren voor een stof dat bestond uit 55 procent wol en 45 procent katoen. Dat was meteen de eerste textiel-merknaam van de wereld. In 1961 veranderde het textielbedrijf Hollins na een fusie zijn naam in Viyella International. Het bedrijf nam de jaren daarop diverse bedrijven over, waardoor Viyella één van de grootste textielgroepen van Groot-Brittannië werd. Op een bepaald ogenblik had Viyella veertig fabrieken, verspreid over heel Groot-Brittannië. In de jaren tachtig werd nog een nieuwe fabriek gebouwd in Barrowford (Lancashire), maar die is inmiddels weer verdwenen.

Na diverse naamwijzigingen werd Viyella International uiteindelijk Coats Viyella. Na de recente eeuwwisseling is het grootste gedeelte van de textielproductie naar het buitenland verdwenen. Het is trouwens niet meer mogelijk om de Viyella-stof te kopen. Coats onderging in 2002 een grondige herstructurering en verkocht zijn Viyella-kledingretailtak aan ondernemer Richard Thompson voor één symbolische pond. Enkele weken later werd het merk verkocht aan durfkapitalist Harris Watson, die er ook een huishoudtak aan toevoegde. Het bedrijf stelt dat de huidige economische situatie en de toekomstmogelijkheden geen andere mogelijkheid meer overlaat dan de boeken neer te leggen. De vakbonden wijzen met een beschuldigende vinger naar de banksector, die volgens hen aan de oorzaak ligt van de kredietcrisis die uiteindelijk ook een icoon zoals Viyella heeft doen sneuvelen.

12:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: textiel, viyella |  Facebook |

24-11-08

Impact nieuwe media op consument groeit

42133080111Nieuwe media, zoals videogames, blogs en text messages, slagen er steeds meer in de aankoopbeslissingen van de consumenten te beïnvloeden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse National Retail Federation (NRF). Daarbij wordt opgemerkt dat de invloed op de totale consumentengroep voorlopig weliswaar nog vrij beperkt blijft, maar wel snel een grotere impact krijgt op de leeftijdscategorie van achttien tot vierendertig jaar. De onderzoekers stellen dat de traditionele reclame in tijdschriften en magazines in deze leeftijdscategorie duidelijk aan belang verliezen.

Uit het onderzoek blijkt dat reclame in online videogames 7 procent van alle elektronica-aankopen beïnvloedt, maar in de leeftijdsgroep van achttien tot vierendertig stijgt dat tot 14 procent. Blogs beïnvloeden in deze leeftijdsgroep 11 procent van de aankopen. "Dat is meer dan buitenreclame en radioreclame," voert het magazine Advertising Age aan. "Text messages beïnvloeden inmiddels 9 procent van de elektronica-aankopen in deze groep." In de textielcategorie beïnvloeden text messages de helft van alle aankopen, maar dat percentage ligt in de categorie van achttien tot vierendertig jaar dubbel zo hoog.

De onderzoekers stellen dat ook product placement in deze leeftijdscategorie een grote impact heeft. "Bij 18 procent van de elektronica-aankopen heeft product placement volgens de respondenten een rol gespeeld," aldus de onderzoekers. "In de textielcategorie is dat 16 procent." Voor de totale consumentenbevolking blijven inlassingen in gedrukte media een belangrijke rol spelen. Die beïnvloeden 29 procent van de consumenten van elektronica-producten en 33 procent van de kapers in de textielcategorie.

Televisie heeft bij elektronica-verkopen een impact van 26 procent, maar in de textielsector valt dat terug tot 21 procent. Magazines beïnvloeden 27 procent van de consumenten in de kledingsector, maar slechts 23 procent in de elektronicasector. Kranten halen in beide categorieën een score van 23 procent. De onderzoekers wijzen er echter op dat de winkelervaring nog altijd een bijzonder grote impact blijft hebben. "Mond-aan-mond reclame heeft een impact van 44 procent in de elektronica-sector en 34 procent in de textielsector," wordt er aangevoerd.

Productbesprekingen beïnvloeden 37 procent van de elektronica-aankopen en 12 procent van de textielaankopen. "Tevreden klanten vertellen hun positieve ervaringen aan anderen," voeren de onderzoekers aan. "Retailers moeten dan ook meer oog hebben voor mond-aan-mond reclame."

15:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, reclame, elektronica, textiel |  Facebook |

11-10-08

Hardy Amies vraagt concordaat aan

hardy_abcHet notoire Britse kledingbedrijf Hardy Amies, de gewezen kleermaker van de Britse koningin, heeft een concordaat aangevraagd. Het bedrijf is er niet in geslaagd om nieuw kapitaal te vinden. Het kledingbedrijf verkeert al verscheidene jaren in financiële moeilijkheden. Onlangs gaf hoofdaandeelhouder Arev Brands, die een belang van 49,3 procent heeft in het Britse kledingbedrijf, te kennen geen nieuwe financiering te kunnen vinden voor Hardy Amies. In april dit jaar kende Arev het kledingbedrijf nog een lening toe van 1,5 miljoen Britse pond.

Het bedrijf werd in 1946 opgericht. Oorspronkelijk was Hardy Amies een winkel van mannenkledij in het Londense kleermaker-centrum Saville Row. Daar is nog altijd het hoofdkwartier van Hardy Amies gevestigd. Hardy Amies, tijdens de tweede wereldoorlog een agent van de Britse spionagediensten, begon in 1952 met het aankleden van de toenmalige Prinses Elizabeth. Drie jaar later kreeg hij een officiële erkenning als hofleverancier van de Britse koninklijke familie. Sir Hardy Amies overleed in 2003, twee jaar nadat het bedrijf was overgenomen door het conglomeraat Luxury Brands.

Hardy Amies heeft in Groot-Brittannië zes eigen vestigingen en verdeelt zijn producten ook via andere kledingketens. Vorig jaar nog werden twee nieuwe winkels geopend in Edingburgh en Chester. Het bedrijf startte dit jaar ook met een online winkel. In de jaren zestig en zeventig werd Hardy Amies de kledingleverancier van een aantal belangrijke klanten, zoals het Engelse voetbalteam dat in 1966 het wereldkampioenschap won. Ook de kledij voor het Britse team voor de Olympische Spelen van 1972 werd door Hardy Amies ontworpen.

Maar Hardy Amies ontwierp ook de futuristische kostuums voor 'A Space Odyssey', de science fictionfilm van Stanley Kubrick. Bij het bedrijf werken op dit ogenblik ongeveer vijftig mensen. In juni kondigde Hardy Amies aan dat de povere verkoop van vrouwenkledij de verliezen zouden verzwaren en dat ook een impact zou hebben op de resultaten van volgend jaar. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 1,1 miljoen pond. Het jaar voordien was dat zelfs 1,8 miljoen pond. De omzet was vorig jaar wel gestegen met 35 procent.

04-08-08

Vietnam wordt belangrijke textielmarkt

Vietnam wordt een belangrijke textielmarkt. Dat zegt de Confederation of Indian Textile Industry. Jarenlang was India één van de belangrijkste textielproducenten van de wereld, maar heeft sindsdien steeds meer concurrentie gekregen van landen zoals Vietnam en Bangladesh. Vooral Vietnam zou volgens de Confederation of Indian Textile Industry een bedreiging kunnen beginnen te vormen voor de dominante Indiase textielmarkt. Er wordt op gewezen dat verscheidene internationale merken, zoals Benetton, hun activiteiten in Vietnam beginnen uit te breiden.

"Vietnam begon een vijftal jaar geleden zijn opmars in de textielmarkt," wordt er opgemerkt. "Dat had het land te danken aan zijn goedkope lonen en een sterke interesse van de consument voor internationale merken." Op het vlak van export heeft Vietnam inmiddels een belangrijk concurrentievoordeel verworven op India. Dankzij de lagere productiekosten, hebben heel wat textielproducenten hun fabrieken overgeheveld van India naar Vietnam. De Confederation of Indian Textile Industry stelt dat India zich altijd gericht heeft op de Chinese concurrentie, waardoor landen zoals Vietnam en Bangladesh aan de aandacht van de Indiase textielsector zijn ontsnapt.

Inmiddels zou Bangladesh al meer textiel uitvoeren dan India. De textielsector van Bangladesh realiseert op de Amerikaanse markt bovendien een grotere groei dan zijn Indiase concurrent. Maar Vietnam heeft ook een belangrijke consumentenmarkt. Het land heeft India inmiddels voorbijgestoken als de meest attractieve bestemming voor retailinvestering. Dat blijkt uit de Global Retail Development Index van het bureau AT Kearney. De consumptiebestedingen van de jonge Vietnamese bevolking zijn tussen 2000 en 2007 met meer dan 75 procent gestegen. Steeds meer internationale retailketens vestigen zich dan ook op de Vietnamese markt.

12:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vietnam, india, textiel |  Facebook |