26-05-14

Thuiswerker ervaart grotere controle over evenwicht carrière en gezin

Het toenemende aandeel van thuiswerk op de arbeidsmarkt moet in belangrijke mate worden toegeschreven aan een streven naar een grotere controle over het evenwicht tussen de professionele loopbaan en het persoonlijke leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten YouGov en Virgin Media Business bij meer dan twaalfhonderd Britse thuiswerkers.

Lees Verder

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: thuiswerk |  Facebook |

04-02-12

Hoogopgeleiden bijzonder enthousiast over mogelijkheden thuiswerk

Hoogopgeleide werknemers die een deel van hun werk thuis verrichten, zijn in grote meerderheid bijzonder positief over hun werksysteem. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Intermediair bij hoogopgeleide medewerkers van Nederlandse bedrijven. Meer dan 40 procent van de betrokken medewerkers blijkt gedeeltelijk thuis te werken. Daarbij geeft 77 procent aan zich thuis beter te kunnen concentreren, terwijl 78 procent aangeeft thuis efficiënter te kunnen werken.

Ook blijkt 78 procent door die oplossing een betere balans tussen werk en privé gevonden te hebben. Slechts 16 procent laat zich thuis wel eens afleiden door privézaken. Hoogopgeleide werknemers uit de sectoren informatica en consultancy blijken het meest positief te reageren op thuiswerken en de bereidheid van het management om een dergelijke oplossing mogelijk te maken. Opvallend is dat werknemers van bedrijven met een positieve thuiswerkcultuur, doorgaans ook erg tevreden zijn met de werksfeer in het algemeen.

Medewerkers van commerciële bedrijven zijn doorgaans positiever over de thuiswerkmogelijkheden dan hoogopgeleiden bij de overheid en aanverwante sectoren. Vooral de Nederlandse gemeentebesturen krijgen een slechte score op het gebied van thuiswerk. Uit het onderzoek blijkt verder dat 52 procent van de respondenten door het thuiswerk meer overuren presteert. De onderzoekers merken ook op dat slechts een kleine minderheid vreest door thuiswerk minder zichtbaar te zijn op het werk en daarmee het gevaar te lopen minder waardering te krijgen.

08:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, thuiswerk |  Facebook |

07-05-07

Kantoren zijn ten dode opgeschreven

Veel Europese werknemers denken dat tegen 2016 de traditionele kantoren verleden tijd zijn. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van kopieerapparatenproducent Lexmark. Volgens het onderzoek vermijden steeds meer werknemers de files door thuis te werken. Op dit ogenblik werkt een Europese kantoorbediende gemiddeld 1 uur en 14 minuten van thuis uit. Maar dat zal volgens de respondenten in de toekomst veel meer worden.

De ondervraagden ontkenden ook dat thuiswerk tijdsverspilling in de hand werkt. Op kantoor wordt volgens hen veel meer tijd verspild. Dat zou oplopen tot vijftien procent van de werktijd, met koffiepauzes, het roddelen met collega’s, het maken van vakantieplannen, het zoeken naar ander werk, het lezen van de krant, het verzenden van privé e-mails en rookpauzes.

De respondenten beweerden even productief of zelfs productiever te zijn als ze van thuis uit werken. Er zouden thuis minder verstrooiingen zijn dan op het kantoor, waardoor de aandacht minder afgeleid wordt. Bovendien wordt er volgens hen ook tijdwinst geboekt door het vermijden van verplaatsingen. Sommigen geven aan ’s avonds het meest productief te zijn. Daarnaast zou thuiswerk ook de creativiteit bevorderen.

13:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, thuiswerk |  Facebook |

08-11-06

Nieuwe werknemer is geen carrièremaker

De nieuwe werknemer maakt van zijn carrière niet het hoogste doel, maar wil wel plezier hebben in zijn werk. Dat is de conclusie van een Nederland onderzoek van het wervingsbureau Manpower bij twintigers. Er wordt aan toegevoegd dat deze groep niet materialistisch is ingesteld, maar wel minstens met een Audi A4 wil rijden. Een vaste baan is evenmin het streefdoel, want de nieuwe werknemer zoekt liever nieuwe uitdagingen in tijdelijke projecten.

Voor deze groep moet een baan volgens Manpower goed aansluiten bij de manier waarop zij willen leven. "Zij willen dan ook hun vrijheid kunnen nemen door deeltijds te werken," aldus Manpower. "Slechts een kwart van de ondervraagden denkt dat het absoluut noodzakelijk is elke week veertig uur te werken om carrière te kunnen maken."

De ondervraagden gaan er ook van hun uit dat hun salaris goed is. De professionele status is voor hen minder belangrijk. Werken bij een grote multinational is dan ook niet het absolute streefdoel. "Zeker in het begin van hun carrière vinden zij leuke collega's belangrijker," stippen de onderzoekers aan.

Manpower stelt dat bij hoogopgeleiden deze wensen uitstekend passen bij de eisen van de werkgevers, die vooral mikken op flexibel inzetbaar personeel dat bereid is voortdurend bijscholing te volgen. Maar ook werknemers met een lagere opleiding willen leuk werk dat aansluit bij hun levensstijl. Voor hen is dat echter moeilijker te realiseren en zij zijn volgens Manpower dan ook vrij cynisch over hun kansen en voelen zich nog steeds vooral een productiemiddelen.

14:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, outsourcing, thuiswerk |  Facebook |

26-09-06

De secretaresse zit thuis

Er komt een steeds grotere vraag naar hoogopgeleide thuiswerkers. Dat stelt het Nederlandse bureau, gespecialiseerd in het uitbesteden van administratieve werkzaamheden. Het aanbod op de arbeidsmarkt wordt volgens het bureau immers steeds krapper, zodat de bedrijven zich steeds meer verplicht voelen om over te stappen op dergelijke oplossingen.

Moneypenny voert aan dat er altijd al een aanbod is geweest van vrouwen die voorstander waren van thuiswerk. "Dikwijls ging het om hoogopgeleide, ervaren office-managers en pr-medewerkers die na een bevalling graag wilden blijven werken, maar met hun werkgever geen akkoord konden sluiten over werktijden die het hen mogelijk maakten inderdaad professioneel actief te blijven," aldus het bureau.

Met de toename van het fileprobleem sturen volgens Moneypenny nu ook steeds meer andere werknemers aan op flexibiliteit. Omdat de situatie op de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, gaan steeds meer werkgevers op die vragen ook in. "Dat is niet meer dan terecht," benadrukt het bureau. Er zitten volgens Moneypenny immers heel wat goede, hoogopgeleide en werkwillige kandidaten thuis.

De werkgever moet er volgens het bureau alleen van overtuigd worden dat een secretaresse niet altijd op kantoor aanwezig is, maar perfect ook van thuis uit grote gedeelten van haar werk kunnen doen. Thuiswerk is volgens Moneypenny tevens een alternatief voor het outsourcen naar het buitenland.

Tenslotte stelt het bureau dat het bedrijf vooral kosten kan besparen wanneer de thuiswerkers projectmatig worden ingeschakeld. Dan worden die immers enkel betaald per geleverde dienst.

09:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, outsourcing, thuiswerk |  Facebook |