06-02-14

Brein van tieners meer gevoelig voor beloningen

Het brein van tieners vertoont een grotere gevoeligheid voor beloningen dan volwassenen. Dat is de slotsom van een studie van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers merkten daarbij op dat bij het uitzicht op winst of verlies in het ventrale stratium in de hersenen van tieners een grotere activiteit kon worden geregistreerd dan bij volwassenen. Bovendien stelden de wetenschappers vast dat tieners met uitzicht op winst ook bereid blijken om grotere risico’s te nemen. De onderzoekers merken op dat de resultaten de intuïtieve percepties over de gevoeligheid van jongeren voor beloningen bevestigen.

“Eerder is al aangetoond dat de hersenen van tieners bij het uitzicht op beloningen anders reageren dan volwassenen,” benadrukken de onderzoekers Emily Barkley-Levensona en Adriana Galvána, psychologen aan de University of California, die zelf tijdens hun research tieners en volwassenen aan gokspelen lieten deelnemen en daarbij hersenscans van de spelers registreerden. “Jongeren zijn geneigd om op die stimulansen veel sterker te reageren dan volwassenen. Uit het onderzoek bleek dat de hersenen van tieners daadwerkelijk anders functioneren dan het brein van de volwassenen en daardoor een grotere gevoeligheid tegenover beloningen tentoon spreiden.”

“De gokspelen waren gebaseerd op financieel gewin,” verduidelijken Barkley-Levensona en Galvana. “Er diende daarbij echter rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat jongeren niet echt gevoeliger zouden zijn voor een beloning, maar wel voor financieel gewin omdat ze meestal over minder geldelijke middelen beschikken dan volwassenen. Ook diende ervoor gezorgd te worden dat er bij de games geen enkele vorm van vaardigheid werd geëist. Naarmate de spanning van de inzet op de games werd opgedreven, bleek inderdaad bij de tieners een grotere activiteit te kunnen worden opgemerkt in onder meer het ventrale striatum, dat in verband wordt gebracht met positieve stimulatie, dan bij volwassenen. Ook bleken tieners geneigd om met hun inzetten grotere risico’s te nemen.”

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tiener, beloning |  Facebook |

02-01-14

Tienerprograma’s op televisie blijven stereotypes bevestigen

Televisieprogramma’s voor tieners blijven oude stereotypes bevestigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri en de University of Delaware. Vele televisieprogramma’s geven volgens de onderzoekers nog altijd de boodschap mee dat meisjes dezelfde activiteiten kunnen doen als jongens, maar daarbij vooral aantrekkelijk moeten blijven. Jongens daarentegen moeten volgens de wetenschappers nog altijd dapperheid tonen in avontuurlijke programma’s. De onderzoekers merken dan ook op dat de televisieprogramma’s de gevestigde stereotypes over meisjes en jongens bevestigen en dan ook tot ongewenste visies op de genderrol zullen leiden.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, tiener |  Facebook |

16-09-13

Tieners richten zich steeds meer op mobiel gamen

Tieners besteden nagenoeg evenveel tijd aan games op mobiele platformen als op consoles. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau NPD Group bij bijna vierduizend jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. Er wordt aan toegevoegd dat 53 procent van de tieners met smartphones of tablets het gebruik van mobile gaming hebben opgedreven tegenover twee jaar geleden. Deze leeftijdsgroep besteedt nu zeven uur per week aan mobiele games. Dat betekent een stijging met twee uur op twee jaar tijd. Consoles en personal computers blijven de belangrijkste platformen voor het gamen, maar op termijn zijn mobiele platformen volgens de onderzoekers duidelijk bevoordeeld.

“De wereld van het mobiele gamen wordt een interessante sector,” voert Liam Callahan, analist bij NPD Group, aan. “Jongeren houden van verandering en van nieuwe platformen en technologieën. Het wordt onder meer de vraag of ook kinderen onder de leeftijdsgrens van twaalf jaar massaal op mobiele games zullen overschakelen. Er kan nu al vastgesteld worden dat op steeds jongere leeftijd met het mobiel gamen wordt begonnen en verwacht mag worden dat die trend zich nog verder zal doorzetten naarmate de sector zich verder op de mobiele technologieën zal toespitsen.” Op dit ogenblik beginnen jongeren volgens NPD Group al op achtjarige leeftijd met mobiele games, tegenover op negenjarige leeftijd twee jaar geleden.

Onder meer de dalende prijzen van smartphones en tablets zullen volgens de onderzoekers een bijdrage leveren tot het toenemende succes van het mobiele gamen bij jongeren. “Ook zal nog moeten worden bekeken of het mobiele platform een echte dominantie in het gamen zal ontwikkelen en consoles en personal computers volledig naar de achtergrond zal dringen,” zegt Callahan nog. “Maar ook moet achterhaald worden op welke verschillende manieren deze platformen op de gaming-behoeftes van de jongeren kunnen inspelen. De sector moet zich een inzicht verwerven in de mentaliteit van de technisch onderlegde jonge gamers.” (MH)

Lees Verder

15:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gamen, tiener |  Facebook |

03-01-11

Holebi-personages maken opgang in Amerikaanse tiener-televisie

In Amerikaanse televisiereeksen voor tieners duiken steeds meer holebi-personages op. Waarnemers wijzen erop dat deze trend al tijdens de jaren zeventig en tachtig kon worden opgemerkt in de televisie-programmering, maar het voorbije decennium zijn volgens hen de holebi-karakters wel gevoelig jonger geworden. Dat is volgens Larry Gross, professor aan de Annenberg School for Communication & Journalism, mogelijk te wijten aan het feit dat jongeren ook in de reële wereld al in het middelbare onderwijs met die problematiek worden geconfronteerd en zich ook sneller bewust worden van hun eigen identiteit.

"Deze trend blijkt bijzonder relevant, rekening houdend met de berichten over fysieke en online pesterijen die het voorbije jaar geleid hebben tot een aantal zelfmoorden bij Amerikaanse holebi-tieners," merkt de Amerikaanse krant The Los Angeles Times op. "De televisieshows brengen allemaal een duidelijke boodschap dat jongeren worden aanvaardt voor wie ze daadwerkelijk zijn. Jarrett Barrios, voorzitter van de Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, stelt dat deze benadering bijzonder belangrijk is. Op die manier komen volgens Barrios ook de andere personages naar buiten als vriend van iemand met een andere seksuele geaardheid."

Televisiemakers zeggen soms positief verbaasd te zijn over de reacties van het publiek. "De meeste jongeren lijken daar geen enkel probleem rond te maken," merkt televisie-producer Oliver Goldstick op. "Het helpt wel dat deze personages vaak niet beantwoorden aan de stereotypes die over de holebi-bevolking de ronde doen. Op die manier wordt duidelijk gemaakt dat er in wezen geen enkel verschil is met anderen." Er wordt aan toegevoegd dat het in tiener-televisie ook veel gemakkelijker is om kusscènes tussen holebi's te laten aanvaarden dan in producties die gericht zijn op een volwassen publiek.

19:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: holebi, televisie, tiener |  Facebook |

21-04-10

Tekstbericht meest populaire communicatie bij tieners

Texting is de meest populaire communicatievorm bij Amerikaanse jongeren geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Pew Internet and American Life Project. Er wordt aan toegevoegd dat het verzenden van tekstberichten bij Amerikaanse tieners voor de eerste keer in de geschiedenis populairder is geworden dan mobiele telefoongesprekken. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 30 procent van de Amerikaanse tieners meer dan honderd mobiele berichten per dag verstuurt. Die evolutie is volgens de onderzoekers onder meer te danken aan het feit dat de providers meer betalingsplannen ter beschikking stellen met onbekende tesktlimieten. Dat zou geleid hebben tot een belangrijke groei van het aantal verstuurde tekstberichten in de Verenigde Staten, die op dat vlak tot nu toe een achterstand zouden hebben tegenover andere regio's in de wereld.

De onderzoekers voegen er aan toe dat twee op drie Amerikaanse tieners op dit ogenblik sneller geneigd zijn om hun vrienden een tekstbericht te sturen in plaats van hen te telefoneren. Meisjes verzenden en ontvangen gemiddeld meer berichten dan jongens. Bij meisjes ligt het gemiddelde op tachtig berichten per dag, tegenover dertig berichten bij jongens. "Tekstberichten vormen op dit ogenblik het zenuwcentrum van de communicatie bij tieners," aldus onderzoeksleider Amanda Lenhart tegenover het tijdschrift PC Magazine. "Die trend heeft zich vooral de voorbije achttien maanden opvallend sterk doorgezet. "De grote beschikbaarheid van betalingsplannen met een onbeperkt berichten-aanbod heeft het communicatiepatroon bij de Amerikaanse tieners helemaal omgegooid. Het is een transformatie in locatie en stijl, meer dan een radicale verandering of uitbreiding."

De onderzoekers stellen dat tieners tekstberichten verkiezen boven telefoongesprekken omdat de communicatie gevoerd kan worden onder de neus van ouders, leerkrachten en andere autoriteiten. "Er is een keerpunt bereikt waarbij tieners van hun vrienden verwacht wordt dat ze op berichten antwoorden en beschikbaar zijn," merkt Amanda Lenhart nog op. "Er zit in het systeem van de tekstberichten duidelijk een element dat naadloos aansluit op het leven van de hedendaagse tieners." Anderzijds stellen de onderzoekers dat de telefoon voor tieners nog altijd het favoriete kanaal is om met hun ouders te communiceren. Uit het onderzoek blijkt verder dat 21 procent van de Amerikaanse tieners alleen met hun mobiele telefoon toegang zoeken tot het internet. Daarnaast zegt 58 procent tekstberichten te versturen vanuit het klaslokaal.

17:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tiener, communicatie, texting |  Facebook |

11-10-09

Wekelijks quotum houdt alcoholgebruik tieners binnen perken

Ouders zouden hun tienerkinderen een wekelijks quotum bier moeten toestaan. Dat stellen onderzoekers van de Liverpool John Moores University. Uit het onderzoek is gebleken dat ongeren vooral in problemen komen wanneer ze hun eigen goedkope alcohol kopen in plaats van er via hun ouders in contact mee te komen. De onderzoekers stellen dat ouders op die manier hun kinderen voorbereiden op het leven in een volwassen omgeving, die door de alcohol in grote mate mee wordt bepaald. Maar daar moeten volgens de onderzoekers wel wettelijke maatregelen aan gekoppeld worden om te beletten dat jongeren onafhankelijk nog in contact zouden kunnen komen met alcohol. Bovendien moet er ook voor gezorgd worden dat de prijzen van goedkope alcohol worden opgetrokken.

"Alcohol heeft een bijzonder zware negatieve invloed op de gezondheid van jongeren," stelt onderzoeksleider Mark Bellis tegenover BBC News. "Maar jongeren komen vooral in de problemen wanneer ze ongecontroleerd alcohol verbruiken. Eén op drie maakt gewag van geweld wanneer ze hadden gedronken en 12,5 procent had het over seksuele ontmoetingen waarover ze nadien spijt hadden. Ouders die hun kinderen van vijftien of zestien jaar toelaten om te drinken, zouden die schade echter kunnen beperken door de frequenties af te spreken en bijvoorbeeld te beperken tot één keer per week en in geen geval comazuipen toe te laten. Maar aan dergelijke benadering moeten wel overheidsmaatregelen gekoppeld worden, zoals de toegang tot alcohol voor jongeren uit te sluiten en de prijs van alcoholproducten op te drijven."

De onderzoekers geven toe dat er altijd een risico is verbonden aan alcoholgebruik door jongeren, maar ze stellen dat de manier waarop toegang verkregen wordt tot alcoholische dranken, een belangrijke impact kan hebben. "Slechts 20 procent van de tieners die onder ouderlijke controle één keer in de week alcohol drinkt, is bij dronkenschap in een gewelddadige situatie betrokken geraakt," stippen de onderzoekers aan. "Dat cijfer stijgt echter tot 36 procent die evenveel drinkt, maar de alcohol zelf koopt. De onderzoekers stellen dat ouders die een verbod op alcoholgebruik eisen, het probleem dreigen te verschuiven en het gevaar lopen dat hun kinderen elders aan alcohol proberen te komen. Britse tieners drinken volgens de onderzoekers 44 flessen wijn en 177 pints bier per jaar.

17:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, tiener |  Facebook |

10-10-09

Tieners bereid om opnieuw te besteden

Tieners zijn bereid om opnieuw te spenderen. Dat is de conclusie van de recente editie van een halfjaarlijks Amerikaans onderzoek van het bureau Piper Jaffray. Daarbij wordt gesteld dat het bestedingsniveau op dit ogenblik 2 procent hoger ligt dan één jaar geleden, maar ook 6 procent tegenover de eerste helft van dit jaar. Dat is volgens de onderzoekers een complete omslag tegenover de lente van dit jaar, toen nog een terugval met 14 procent werd opgetekend. De onderzoekers stellen er dan ook van overtuigd te zijn dat de mode-sector zich in het vroege stadium van een nieuwe groeicyclus bevindt, na een periode van drie jaar onderinvesteringen. Ook bij de ouders wordt volgens Piper Jaffray opnieuw een hoger bestedingsniveau opgetekend, misschien uit groter financieel vertrouwen, maar mogelijk ook om hun kinderen bij te springen.

"Tieners zijn het doemdenken beu," merken de onderzoekers op. "Voor de eerste keer in drie jaar tijd zijn de Amerikaanse tieners opnieuw bereid om geld te besteden." Er wordt aan toegevoegd dat hiermee een einde komt aan een lange neerwaartse trend en dat tieners het nodig vinden om opnieuw aan onder meer kleding te besteden. Dat kon ook gedeeltelijk worden verwacht. Tieners ontgroeien immers hun oude spullen en hebben nieuwe kleding nodig. Maar Piper Jaffray ontwaart ook een aantal nieuwe modetrends, waarbij onder meer geruite hemden de t-shirts met opschriften vervangen. De verkoop van tienerkledij is volgens Piper Jaffray sinds begin september dan ook met 1,6 procent gestegen. Dat is meer dan de groei bij algemene kledingwinkels (1,1 procent), textielketens (0,6 procent) en discounters (0,3 procent).

Amerikaanse tieners besteden volgens Piper Jaffray ongeveer 42 procent van hun budget aan kleding en toebehoren. Daarnaast gaat ook 7 procent van het budget naar videogames. Beide categorieën hebben daarmee marktaandeel gewonnen. "Dat is ongetwijfeld het gevolg van het feit dat tieners minder uitgeven aan mobiele telefoons en muziekinspelers, waar het tempo van de innovatie is vertraagd," wordt er opgemerkt. "Maar deze trend om te kopen is nog relatief jong. In september waren de tieners nog van plan om 14 procent minder uit te geven." De onderzoekers voegen er aan toe dat de ouders tijdens de eindejaarsperiode ook van plan zijn om meer te kopen voor zichzelf en hun kinderen. Dat kan volgens Piper Jaffray mogelijk een signaal zijn van herwonnen financieel vertrouwen, maar zou ook een teken kunnen zijn dat ouders hun kinderen bijspringen omdat die het moeilijker hebben om werk te vinden.

18:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tiener, retail, kleding |  Facebook |