23-02-14

Werkende tieners denken weinig aan sparen

Werkende tieners zijn vooral gericht op besteden en geven weinig prioriteit aan sparen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij bijna vijftigduizend Amerikaanse studenten, die tegen het einde van het middelbaar onderwijs veelal een parttime baan hebben opgenomen. De onderzoekers stelden echter vast dat het inkomen uit die activiteiten vooral wordt besteed aan kleding, muziek, filmbezoek, restaurantbezoek en andere persoonlijke uitgaven. De aankoop en onderhoud van een auto komt, vooral bij mannelijke tieners, op een tweede plaats. Sparen voor de universiteit of andere doelstellingen op lange termijn komt pas helemaal onderaan de lijst.

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tieners, werk, sparen |  Facebook |

14-07-13

Jonge tieners tonen zich bereid hard te werken

Tieners hanteren duidelijk andere standpunten dan de oudere millennials. Dat is de conclusie van een onderzoek van het adviesbureau Britain Thinks bij meer dan zeshonderd jongeren tussen veertien en achttien jaar in de steden Londen, Coventry en Leeds. De onderzoekers stelden vast dat deze jonge tieners minder materialistisch blijken te zijn ingesteld en grotere bereidheid lijken te tonen om hard te werken en een baan te vinden waarvan ze houden.

“In tegenstelling tot wat velen denken, blijkt de huidige generatie tieners absoluut geen exclusieve ambitie te tonen om popsterren of voetballers te worden,” merkt Deborah Mattinson, oprichter van Britain Thinks op. “Beroemdheid, televisiebekendheid en het bezit van designmerken werden door de ondervraagde tieners nagenoeg unaniem verworpen. Bovendien gaven twee op drie tieners aan liever te willen werken dan financiële steun te moeten ontvangen, ook al zouden ze daardoor minder verdienen.”

De onderzoekers stelden verder vast dat 78 procent van de tieners aangaf ook te willen blijven doorwerken indien ze voldoende geld zouden hebben om te rentenieren. Een interessante baan was door 70 procent van de ondervraagden het belangrijkste streefdoel voor het volgende decennium. Een universiteit komt pas op de tweede plaats met een score van 35 procent, gevolgd door het bezit van een eigen huis (35 procent). Geen enkele respondent verwachtte in de werkloosheid terecht zullen komen.

Lees Verder

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tewerkstelling, tieners |  Facebook |

27-02-11

Hond zet tiener aan tot meer fysieke activiteit

Tieners die in gezinnen met honden wonen, zijn vaker geneigd om dagelijks lichaamsbeweging te hebben dan hun generatiegenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Virginia. Onderzoeker John Ronald Sirard, assistent-professor bewegingsleer aan de University of Virginia, merkt op dat de studie niet bewijst dat het bezit van een hond rechtstreeks leidt tot actievere kinderen, maar er lijkt volgens hem wel duidelijk een correlatie te bestaan.

"Op dit ogenblik hebben we nog geen idee over de oorzaak van dit verband," geeft Sirard toe tegenover het webmagazine Healthdaynews. "De studie kadert in een breder onderzoek naar omstandigheden in de woning die aanzetten tot een grotere fysieke activiteit. Het bezit van een hond kan daarbij beschouwd worden als één van de beschikbare instrumenten om de fysieke activiteit op te drijven." Ook Australisch onderzoek heeft al uitgewezen dat hondenbezitters fysiek actiever zijn dan de rest van de bevolking.

Uit het onderzoek van de University of Virginia blijkt dat tieners in gezinnen zonder hond gemiddeld 29,5 minuten per dag fysiek actief zijn. Bij gezinnen met honden stijgt dat echter tot 32,1 minuten. "Het verschil is niet groot, maar vormt een onderdeel van een grotere puzzel," merkt Sirard op. "Alles wat er kan gedaan worden om de fysieke activiteit te stimuleren, is welkom, zelfs al is ook dit geen wondermiddel." Maar ook tieners uit gezinnen met honden komen niet aan het dagelijks minimum voor fysieke activiteit, dat op één uur per dag ligt.

Sirard merkt op dat honden de tieners aanzetten tot meer fysieke beweging, zoals wandelen of spelen, maar het zou ook kunnen zijn dat gezinnen met honden van nature actiever zijn ingesteld.

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, hond, tieners |  Facebook |