25-05-14

Tijd heeft niet meer dezelfde financiële waarde

Tijd heeft niet meer dezelfde financiële waarde als tijdens de industriële revolutie. Dat zegt de Amerikaanse technologie-specialist Kyle Chayka. Hij merkt op dat men vaak de indruk heeft dat de relatie tussen tijd en geld altijd hetzelfde karakter heeft gehad, maar hebben de percepties in de loop van de geschiedenis een hele evolutie gekend. Ook nu is er volgens Chayka een duidelijke verschuiving merkbaar.

Lees Verder

09:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijd |  Facebook |

08-02-14

Onaantrekkelijke visuele stimulansen maken de tijd korter

Visuele stimulansen, zoals een aangenaam of onaantrekkelijk gelaat van een gespreksgenoot, hebben een belangrijke impact op de tijdsperceptie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Liverpool John Moores University. Daarbij wordt opgemerkt dat een onaangename stimulans, zoals een onaantrekkelijk voedsel of een lelijk gelaat, de tijd lijkt te vertragen. De onderzoekers merken op dat deze onaangename ervaringen niet levensbedreigend zijn, waardoor het verwerken van de stimulans voor het individu belangrijker wordt dan het tijdsbesef, waardoor de duur van het gebeuren wordt onderschat.

Lees Verder

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijd |  Facebook |

12-12-13

Tijd stuurt het morele compas opnieuw in de goede richting

Wanneer mensen worden gestimuleerd om aan geld te denken, wordt het risico op corruptie groter. Wanneer men daarentegen een stimulans wordt gegeven om aan het concept tijd te denken, wordt de ethiek versterkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard Business School en de University of Pennsylvania. De onderzoekers merken op dat het concept tijd het individu tot zelfreflectie aanzet, waardoor frauduleus gedrag zou kunnen worden vermeden. Uit een experiment met een woordpuzzel bleken verwijzingen naar geld bij 87,5 procent van de respondenten tot bedrieglijk gedrag te leiden, maar bij het gebruik van het concept tijd daalde dat cijfer tot 42,4 procent.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijd, ethiek |  Facebook |

23-10-13

Tijd als menselijk concept leidt tot afbouw geduld

Wanneer consumenten aan tijd menselijke karaktereigenschappen toewijzen, wordt het moeilijker om geduld te oefenen. Dat geldt vooral voor consumenten die aanvoelen weinig macht te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of South-Carolina. De onderzoekers stelden vast dat consumenten die aan tijd concepten verbinden zoals wil of intentie, minder bereid zullen zijn om een aankoop uit te stellen. Er wordt opgemerkt dat historische personificaties zoals vadertje tijd of verwijzingen zoals het doden van de tijd de neiging hebben om de consument aan te zetten het tijdsbegrip te benaderen als een menselijk concept waarmee moet worden afgerekend.

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijd, marketing |  Facebook |

04-09-11

Londen heeft meest accurate tijd van de wereld

Het National Physical Laboratory (NPL) in Teddington, in de buurt van Londen, bezit de meest accurate atoomklok van de wereld. Dat is de conclusie van metingen van Britse en Amerikaanse natuurkundigen. Het National Physical Laboratory merkt op bij het op punt stellen van zijn cesium-fonteinatoomklok een aantal onzekerheden konden worden weggewerkt. Een groep van cesium-fonteinatoomklokken bepalen samen de internationale atoomtijd, die noodzakelijk is voor onder meer de wereldwijde communicatie, satellietnavigatie en computergestuurde beurstransacties.

Opgemerkt wordt dat de aanpassingen in Groot-Brittannië ook kunnen worden gebruikt om de cesium-fonteinatoomklokken in andere landen te evalueren, waardoor wereldwijd de meest accurate tijdsmetingen nog gevoelig zouden kunnen worden verfijnd. De afwijking van de Britse klok is nu beperkt tot minder dan één seconde in 138 miljoen jaar. Het vorige record stond op naam van het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology, waarbij de afwijking beperkt bleef tot één seconde in ruim 100 miljoen jaar.

Onder meer botsingen tussen atomen en de interactie met externe velden vormen de belangrijkste hinderpalen voor de accuraatheid van de klokken. De wetenschappers zeggen die incidenten niet te kunnen beletten, maar door calculaties de impact ervan wel te kunnen implementeren in de tijdsberekening van de klok. Woordvoerders van het National Physical Laboratory merken op dat een grotere accuraatheid geen recordjacht is, maar vooral een belangrijke economische impact heeft, aangezien de hedendaagse elektronica gebaseerd is op accurate frequentie-metingen.