02-01-14

Internationale tijdsverschillen hebben negatieve impact op handel

Internationale tijdsverschillen hebben een negatieve en economisch significante impact op de handel tussen landen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia. De onderzoekers stelden daarbij vast dat elk uur tijdsverschil de internationale goederenhandel met 2 procent tot 7 procent doet inkrimpen. Er wordt wel opgemerkt dat de negatieve impact van de tijdsverschillen de voorbije decennia is afgenomen, wat volgens de onderzoekers in belangrijke mate kan worden toegewezen aan de introductie van nieuwe communicatietechnologieën, waardoor de noodzaak aan verplaatsingen en communicatie minder belangrijk is geworden voor de handel.

“Een tijdsverschil van vijf uur, zoals tussen Londen en New York, komt overeen met een extra geografische afstand tussen duizend en drieduizend kilometer,” zegt onderzoeksleider Edward Anderson, professor internationale ontwikkeling aan de University of East Anglia, op basis van exportcijfers tussen bijna honderdvijftig landen gedurende vijfenvijftig jaar. “Ook een gemeenschappelijke taal of een etnisch gedeelde achtergrond van medewerkers die op verschillende locaties aan eenzelfde project werken, kan een verzachtende invloed hebben op de impact van het tijdsverschil. Daarnaast blijkt ook een beperkende impact geregistreerd te kunnen worden van gemeenschappelijke grenzen of een gezamenlijk koloniaal verleden.”

“Geplande veranderingen in tijdzones moeten dan ook heel overwogen worden aangepakt en moeten rekening houden met de potentiële impact op de internationale handel,” zegt professor Anderson nog. “Een groot gedeelte van het debat rond de tijdzones heeft zich tot nu toe echter vooral toegespitst op sociale aspecten, zoals arbeidstradities, veiligheid, een maximaal gebruik van het daglicht en energiegebruik. Ondanks de toenemende impact van de communicatie-technologie is het fysieke reizen in de geglobaliseerde economie alleen nog maar toegenomen. Deze nieuwe technologieën vormen immers geen alternatief voor de fysieke reizen, aangezien persoonlijke contacten zijn nog steeds bijzonder belangrijk.”

“De tijdsverschillen maken de zakenreizen echter moeilijker en duurder,” benadrukt professor Anderson. “Onder meer worden kosten voor verplaatsingen en communicatie opgedreven, maar bovendien wordt de efficiëntie aangetast, onder meer door een jetlag en de gereduceerde tijd die overblijft voor simultane communicatie, zoals telefoon of videoconfercing, tijdens de normale werkdag. Aangezien reizen en simultane communicatie een positieve bijdrage kunnen leveren tot het verspreiden van productie-knowhow en het uitbouwen van vertrouwen, zoals het verspreiden van informatie over potentiële opportuniteiten, hebben grotere tijdsverschillen een negatieve impact op handel.”

Eerder onderzoek heeft aangevoerd dat tijdsverschillen in bepaalde economische sectoren, zoals callcenters en de ontwikkeling van software, extra opportuniteiten creëren. “In bepaalde industrieën kan inderdaad van een positieve impact worden gesproken,” geeft Anderson toe. “Globaal moet echter vastgesteld worden dat tijdsverschillen een negatieve invloed hebben op de handel.” De wetenschapper voegt er aan toe dat tevens moet onderzocht worden of ook het verschil tussen zonnetijd en de officiële tijd een impact heeft op de handel. Daarbij moet volgens hem verwacht worden dat de officiële tijd, die bepalend is voor de werkuren, een grotere impact heeft dan de reële zonnetijd.

Er zijn volgens professor Anderson echter aanwijzingen dat werknemers in China, waar dezelfde officiële tijd over het hele grondgebied wordt gehanteerd, toch geneigd zijn om de zonnetijd te volgen. “Daardoor zou de economische efficiëntie van officiële tijdsbepalingen gevoelig lager kunnen liggen dan algemeen naar voor wordt geschoven,” voert hij aan.

http://phys.org/news/2013-12-difference-significant-negative-impact-international.html

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijdsverschil, handel |  Facebook |