27-09-12

Tijger past zich aan voor coëxistentie met de mens

Tijgers proberen zich aan te passen om met de mensheid te kunnen samenleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van biologen in Chitwan National Park in Nepal, waar ongeveer honderdtwintig tijgers leven. Langs de rand van het natuurreservaat zijn verscheidene dorpen gevestigd, maar de bevolking trekt geregeld het gebied binnen om onder meer hout te verzamelen. Uit beeldopnames blijkt dat de tijgers en de dorpelingen exact dezelfde paden volgen, maar die trajecten wel op andere tijdstippen van de dag neemt. Normaal zijn tijgers constant actief, maar in Nepal hebben de dieren zich tot een nachtsoort ontwikkeld. De bevolking heeft immers de gewoonte om tijdens de nacht de bossen te mijden.

Lees Verder

15:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijger, natuur, nepal |  Facebook |

28-05-12

Stropers bedreiging voor reddingsplan Maleisische tijger

Pogingen van Maleisië om de populatie van de bedreigde Maleisische tijgers te verdubbelen door een grotere bescherming, dreigt door stropers gedwarsboomd te worden. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie MyCat Tracks, een alliantie van milieugroeperingen. Op dit ogenblik zou de populatie van de Maleisische tijgers nog uit vijfhonderd dieren bestaan, maar de Maleisische regering hoopt dat er tegen het einde van het decennium opnieuw duizend exemplaren zouden kunnen worden geteld.

De Maleisische tijger wordt in de centrale en zuidoostelijke regio's van het Maleisische schiereiland aangetroffen. De dieren worden echter opgejaagd door stropers, maar vinden volgens milieuverenigingen ook minder prooien zoals herten en wilde beren. Bovendien wordt de biotoop van de tijgers door de landbouwontwikkeling steeds verder ingekrompen. De Maleisische regering had onder meer een jachtverbod op herten ingesteld, zodat de voedingsbron voor de tijgers gegarandeerd kon worden.

Die beschermende maatregelen worden volgens MyCat Track echter ongedaan gemaakt door de illegale jacht. De stropers vinden een grote vraag voor hun vangsten in de Chinese traditionele geneeskunde. Die praktijken vormen volgens het World Wildlife Fund een grote bedreiging voor tijgers en een brede waaier andere diersoorten. In de jaren vijftig van de voorbije eeuw zouden in Maleisië nog ongeveer drieduizend tijgers zijn geteld. Sindsdien is het tijgerbestand echter constant afgenomen.

Lees Verder

10:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maleisië, stroper, tijger |  Facebook |

16-02-12

Internationale politie-samenwerking tegen illegale handel tijgers

Er komt een grotere internationale samenwerking tegen de illegale handel in wilde tijgers. Dat hebben politiediensten uit dertien landen met een tijgerpopulatie afgesproken tijdens een seminarie van Interpol en het International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC) in de Thaise hoofdstad Bangkok. De handel in tijger-producten is één van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de soort. Honderd jaar geleden zouden er nog ongeveer 100.000 tijgers zijn geteld. Op dit ogenblik telt het wildbestand nog ongeveer 4.000 exemplaren.

Opgemerkt wordt dat er wereldwijd nog slechts zes tijgersoorten zijn overgebleven, elk met minder dan duizend exemplaren. Het gaat om de Siberische, Indochinese, Maleisische, Sumatraanse, Bengaalse en Zuid-Chinese tijger. De Balische, Javaanse en Kaspische tijgers worden als uitgestorven bestempeld. "De inspanningen om de illegale handel in tijgers moet leiden tot vervolging, veroordeling en strenge straffen," merkte John Scanion, secretaris-generaal van de Convention on International Trade in Endangered Species (Cites), op.

Scanion voegde er aan toe dat het bestrijden van de illegale tijgerhandel ook talloze andere soorten en hun ecosystemen zou helpen redden. Jean-Michel Louboutin, topman van Interpol, voegde er aan toe dat onmogelijk kan worden toegestaan dat criminelen kunnen profiteren van misdrijven tegen het gemeenschappelijk erfgoed. Interpol zegt zijn moderne technologieën te zullen inzetten om de criminelen op te jagen. Die inspanningen zullen volgens Louboutin ook worden gebruikt om andere katachtigen, zoals de sneeuwluipaard en Aziatische leeuw, te beschermen.

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, illegale handel, tijger |  Facebook |

28-04-11

Indonenisch tijgergebied bedreigd door aanleg autostrades

De Indonesische regering verleent binnenkort mogelijk zijn goedkeuring voor de aanleg van verschillende autostrades door een natuurpark dat één van de weinige leefbare populaties van wilde tijgers herbergt. Dat zegt de organisatie Save the Tigers. De organisatie wijst erop dat de Indonesische regering enkele maanden geleden nochtans een internationale overeenkomst heeft ondertekend met de belofte alles in het werk te zullen zetten om de tijgerpopulatie tegen uitroeiing te beschermen.

"Wereldwijd worden er nog ongeveer 3.500 wilde tijgers geteld," merkt het persbureau Associated Press op. "Het natuurpark Kerinci Seblat op het eiland Sumatra telt 190 tijgers. Dat is meer dan China, Vietnam, Nepal, Laos en Cambodja samen." Volgens Mahendra Shrestha, zegsman van Save the Tigers moet al het mogelijke gedaan worden om de aanleg van de autostrades tegen te houden. De aanleg zou volgens hem desastreus zijn voor één van de belangrijkste tijger-biotopen in Azië.

De organisatie zegt dat de aanleg van de autostrades het gebied toegankelijk zou maken voor de bevolking en voor illegale houtkap, maar bovendien broedgebieden en tijgercorridors afsnijden en kwetsbare ecosystemen vernielen. Een woordvoerder van het Indonesische ministerie van bosbouw stelt dat er alleen nog maar een voorstel is ingediend, maar natuurorganisaties zeggen te vrezen dat lokale autoriteiten de plannen proberen door te drukken.

Lokale autoriteiten voeren echter aan dat de aanleg van de wegen nodig is als evacuatie-routes in geval van grote incidenten, zoals een vulkaanuitbarsting, aardbeving, overstroming of andere natuurrampen.

29-01-10

Chinese tijgerboerderijen moeten worden gesloten

Aziatische landen moeten private tijgerboerderijen sluiten. Dat heeft de World Bank gezegd tijdens de Ministerial Conference on Tiger Conservation in Thailand. Volgens de Wereldbank zijn deze tijgerboerderijen onmenselijk en zorgen ze ervoor dat de vraag naar tijgerproducten, zoals beenderen en huiden, in stand gehouden blijven. Tijgerboerderijen worden vooral teruggevonden in China, maar ook in Laos, Vietnam en Thailand. De eigenaars zeggen dat hun boerderijen helpen om de illegale handel in tijgerproducten te bestrijden. Tijgerproducten zijn vooral populair in de traditionele Chinese geneeskunde. Milieuverenigingen stellen echter dat de boerderijen de smokkel in wilde dieren alleen maar stimuleren. Op dit ogenblik zouden er nog minder dan 3.600 wilde tijgers overblijven. In het begin van de twintigste eeuw zou de tijgerpopulatie nog 100.000 dieren hebben geteld.

"Tijgerboerderijen zijn een vorm van dierenmishandeling," merkte Keshav Varma, programmadirecteur voor het Global Tiger Initiative van de World Bank. "Deze boerderijen ondersteunen het gebruik van tijgerproducten voor allerlei doelstellingen. Dat is bijzonder riskant, want dat kan ervoor zorgen dat er een vraag blijft naar dergelijke producten. Daarom moeten er maatregelen worden genomen om deze tijgerboerderijen te sluiten. " Het Global Tiger Initiative werd twee jaar opgericht in samenwerking met het Amerikaanse Smithsonian Institute en bijna veertig milieugroeperingen. Bedoeling is om de tijgerpopulatie de volgende twaalf jaar te verdubbelen. De tijgerpopulatie is zwaar aangetast door uitroeiing, stroperijen en het verlies van 90 procent van zijn biotoop.

Vermoed wordt dat er in China ongeveer 5.000 tijgers in gevangenschap leven. De boerderijen kennen er bijzonder veel succes, hoewel de Chinese regering al zeventien jaar geleden de handel in tijgerproducten heeft verboden. Daarbij werden strenge straffen in het vooruitzicht gesteld, terwijl apothekers werden verplicht om hun voorraden te vernietigen. Tijgerproducten worden in de Chinese traditionele geneeskunde onder meer gebruikt om huidziektes te bestrijden en de seksuele potentie te verhogen. De Chinese overheid zegt dat de tijgerboerderijen werden opgezet om toeristen aan te trekken, maar volgens critici is dat slechts een dekmantel om de handel in tijgerproducten verder te kunnen zetten. De Chinese regering heeft nu echter wel beloofd om strenger te zullen optreden, ondanks het lobbywerk van invloedrijke zakenlui die het verbod zouden willen afschaffen.

13:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, natuur, tijger, handel |  Facebook |

26-10-09

Illegale tijgerhandel in China nagenoeg ongemoeid

In China bestaat nog altijd een bloeiende handel in tijgerhuiden. Dat zegt het Environmental Investigation Agency. Een undercover-reportage bracht aan het licht dat handelaars nog altijd huiden van tijgers en andere zeldzame dieren, zoals sneeuwluipaarden, te koop aanbieden. De huiden worden verkocht als luxeproducten en worden gebruik voor kleding en interieurdecoratie. De verkoop van huiden en andere producten van katachtige roofdieren is in China officieel verboden, maar de praktijken blijven volgens het Environmental Investigation Agency in grote gedeelten van China, waaronder Tibet, gewoon verder bestaan. De organisatie stelt dat de Chinese overheid onvoldoende inspanningen doet om de illegale handel tegen te gaan.

De onderzoekers van het Environmental Investigation Agency kregen tijdens de voorbije zomer op amper twintig dagen tijd in vijf steden in West-China dertig huiden van tijgers, luipaarden en sneeuwluipaarden aangeboden, naast beenderen en tanden. De onderzoekers stellen dat de markt voor dierenproducten in China duidelijk is veranderd. Vroeger was die markt hoofdzakelijk beperkt tot de Tibetaanse gemeenschap, maar steeds meer zouden onder meer de huiden door Chinese zakenlui worden gekocht om hun woningen te decoreren. Het zijn volgens de onderzoekers zuivere luxeproducten geworden. Een exemplaar zou ongeveer 20.000 dollar kosten. Er wordt aan toegevoegd dat de huiden ook worden aangewend voor niet-financiële omkoping.

Het Environmental Investigation Agency zegt dat de dierenproducten in China binnengesmokkeld worden vanuit onder meer Tibet, India, Nepal, Pakistan en Afghanistan. Er wordt aan toegevoegd dat het verbazend gemakkelijk is om in China producten van bedreigde diersoorten te vinden en te verkopen. "In sommige gebieden wordt er tegen deze praktijken opgetreden, maar in grote delen van China wordt de handel gedoogd zonder dat de verkopers enig risico op vervolging lopen," merkt een woordvoerder op. "In sommige steden liggen de dierenhuiden gewoon in het uitstalraam. Bovendien komt in China het Jaar van de Tijger naderbij. Handelaars zeggen te verwachten daardoor goede zaken te kunnen doen, aangezien iedereen een tijgerproduct in huis zal willen halen."

14:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, tijger, illegale handel |  Facebook |

19-06-07

China wil tijgerhandel herinvoeren

China zal het verbod op de handel in tijgerbeenderen niet eeuwig handhaven. Dat heeft een woordvoerder van de Chinese dienst voor natuurbehoud gezegd tegenover Chinese media. De Chinese overheid werd onlangs door de Convention on the International Trade in Endangered Species (Cites) van de Verenigde Naties op de korrel genomen voor de grootschalige kweekprogramma’s in Chinese tijgerboerderijen.

In 1993 vaardigde China een verbod uit in de handel van tijgervellen en andere attributen. Maar volgens Wang Wei, assistent-directeur van de Chinese dienst voor natuurbehoud, moet dat verbod herzien worden en moet daarbij ook rekening gehouden worden met de lobby die streeft naar een herinvoeren van de handel in dieren. Volgens Cites zou een dergelijke beslissing echter kunnen leiden tot een complete uitroeiing van de Chinese wilde tijger.

“Volgens Wang Wei zou een blijvend verbod echter een verspilling betekenen, want dan zouden dode tijgers ook niet gebruikt kunnen worden voor de Chinese traditionele geneeskunde,” aldus het persbureau Associated Press. “China zou nu van plan zijn om uit te zoeken of een opheffing van het verbod zou leiden tot een vermindering van de stroperij en zou kunnen bijdragen tot de conservatie van de wereldwijde tijgerpopulatie.”

Cites stelt echter dat tijgers niet mogen gekweekt worden voor commerciële doelstellingen. “Indien China het verbod opheft, is het lot van de tijgers bezegeld,” vertelde Sue Lieberman, woordvoerster van het World Wildlife Fund. In China zouden nog slechts enkele tientallen wilde tijgers leven. Wereldwijd zou het gaan om slechts enkele duizenden exemplaren. China is het enige land waar tijgers massaal gekweekt worden. Er wordt daarbij gewag gemaakt van 5.000 exemplaren.

De tijger neemt in de traditionele Chinese geneeskunde een belangrijke plaats in. Tijgerderivaten worden gebruikt als behandeling van allerlei ziektes, gaande van verkoudheden tot reuma.

11:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, tijger, milieu, cites |  Facebook |