21-03-10

Online openheid even cruciaal als vrijheid meningsuiting

Landen moeten beoordeeld worden op hun bereidheid om publieke gegevens beschikbaar te stellen aan de bevolking. Dat zegt Tim Berners-Lee, uitvinder van het internet. Berners-Lee voegt er aan toe dat de openheid van gegevens en de neutraliteit van het internet even belangrijk zijn als de vrijheid van meningsuiting. De openbaarheid van gegevens is volgens Berners-Lee een absoluut basisrecht. Binnen een democratie is een geïnformeerd electoraat volgens Berners-Lee een absolute vereiste. Hij voegt er aan toe dat dit principe vooral van cruciaal belang is in ontwikkelingslanden. De openheid van regeringen speelt volgens Berners-Lee bij het bedrijfsleven immers een belangrijke basis voor het verdelen van investeringen. Tim Berners-Lee is adviseur van het project Data.gov.uk, dat vroeger gesloten gegevens beschikbaar stelt aan het publiek.

"Wereldwijd gebruiken groepen open gegevens om overheidsinstanties ter verantwoording te roepen," aldus BBC News. "Journalist Fernando Rodrigues, oprichter van de website Politicos do Brasil over de financiële bijdragen aan de verkiezingscampagnes van politici, stelt dat zijn initiatief sinds de verkiezingen van twee jaar geleden al honderden Braziliaanse politici aan de kaak heeft gesteld wegens financiële malversaties. Hij stelt dat het door het internet gemakkelijker is geworden om fraude tijdens de electorale periodes te ontdekken. Yamini Aiyar, een verantwoordelijke van het Centre for Policy Research in India, voert aan dat tot nu al twee miljoenen aanvragen zijn ingediend voor informatie over publieke gelden. Die controle door de bevolking is volgens Aiyar de belangrijkste boodschap die India aan de wereld kan geven."

Niet overal zijn financiële details beschikbaar, maar ook dan kan het internet gebruikt worden om politici ter verantwoording te roepen. "In Viëtnam is de Vietnamese Reform Party (Viet Tan) gestart met hun online publiceren van foto's van de woningen van politici," merkt BBC News nog op. "Daarbij gaat men ervan uit dat de omvang van de woning een goed beeld schept van de rijkdom van de bewoner. Duy Hoang, één van de leiders van Viet Tan, stelt dat het initiatief een kanaal is om transparantie te promoten." Critici stellen echter dat het publiceren van gegevens niet voldoende is om corruptie aan de kaak te stellen. Daarvoor zijn volgens de organisatie Global Integrity nog andere hervormingen nodig. Daarbij wordt opgemerkt dat er nog een hele weg moet afgelegd worden vooraleer er daadwerkelijk sprake is van transparantie.

16:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, tim berners-lee |  Facebook |

17-11-09

World Wide Web Foundation gaat definitief van start

In september vorig jaar kondigde Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, de oprichting aan van de World Wide Web Foundation. Iets meer dan één jaar later gaat het project definitief van start. In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam wordt een project opgestart om Afrikaanse boeren te helpen om het internet te gebruiken om landbouwkundige informatie in te winnen. Daarnaast wordt met het Braziliaanse Center for Digital Inclusion een samenwerkingsproject opgezet rond internet-alfabetisering. De World Wide Web Foundation wil het internet naar voor schuiven als een medium om de wereldbevolking de mogelijkheid te bieden om hun leven en gemeenschappen op een positieve manier te veranderen. Door zijn samenwerking met de Web Science Trust en het World Wide Web Consortium wil de World Wide Web Foundation ook een beter inzicht krijgen in de complexe materie van het internet en ervoor zorgen dat het medium ten dienste staan van alle mensen in de wereld.

Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam start de World Wide Web Foundation het programma Web Alliance for Re-greening in Africa (W4RA). Daarbij zullen lokale ontwikkelaars worden ondersteund om mobiele platformen en voice-technologie op te zetten die de communicatie tussen landbouwspecialisten en lokale boeren in Burkina Faso, Mali en een aantal andere Afrikaanse landen vergemakkelijken. "Het project laat toe dat succesvolle landbouwtechnieken kunnen gedeeld worden om de oogst in de zware omstandigheden van de Sahel, waar de klimaatverandering en de droogte de levensvatbaarheid van hele lokale gemeenschappen bedreigen, te optimaliseren," aldus Steve Bratt, chief executive van de World Wide Web Foundation. "Het project komt tegemoet aan één van de basisobjectieven van de World Wide Web Foundation, waarbij de consument de mogelijkheid krijgt om het web te gebruiken als een medium voor levensbelangrijke content en dialoog en waarbij het internet gebruikt wordt als een vehikel voor sociale en economische vooruitgang."

De samenwerking met het Center for Digital Inclusion, waarbij aan achtergestelde jongeren zal geleerd worden hoe informatie-technologieën zullen kunnen gebruikt worden. "Op dit ogenblik maakt ongeveer 25 procent van de wereldbevolking daadwerkelijk gebruik van het internet, maar meer dan 70 procent van de wereldbevoling heeft toegang tot vaste of mobiele communicatie-apparaten die een toegang tot het internet mogelijk maken," wordt er opgemerkt. "Die kloof in het internetgebruik is gedeeltelijk te wijten aan toegankelijke content, maar ook aan een gebrek aan training om de volle capaciteit van het internet te gebruiken." De World Wide Web Foundation en het Center for Digital Inclusion zullen trainingprogramma's ontwikkelen die jongeren de mogelijkheid kunnen bieden om websites en aanverwante toepassingen te creëren. Om zijn maximaal potentieel te bereiken, zal het systeem mobiele worden opgevat en het gebruik van de stem als interface mogelijk maken.

16-07-09

Internetcensuur gedoemd om te mislukken

Overheden en bedrijven zouden het bespieden van internetgebruikers moeten inperken. Dat zegt Tim Berners-Lee, uitvinder van het world wide web. Volgens hem kan een groeiende controle over het internetgebruik nefaste gevolgen hebben. Een belangrijk voordeel van het internet is volgens Berners-Lee immers een gebrek aan belemmeringen voor wat mensen online kunnen doen. Berners-Lee benadrukt daarbij dat het internet een leeg blad moet blijven, waarbij gebruikers zich niet beperkt mogen voelen om te doen wat ze willen. Wel moeten er volgens Berners-Lee middelen zijn om misbruik te bestraffen, maar hij waarschuwt ervoor dat censuur op het internet gedoemd is om de mislukken.

14:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, censuur, tim berners-lee |  Facebook |

15-03-09

Tim Berners-Lee rekent vooral op mobiele telefonie

timbernersleeInternetgebruikers lopen een steeds groter risico dat overheden en bedrijven hun bezoek aan websites opvolgen om een beeld te krijgen over hun activiteiten. Dat heeft Tim Berners-Lee, die twintig jaar geleden bij de European Organization for Nuclear Research (CERN) een systeem voor informatie-management voorstelde dat uiteindelijk zou leiden tot de oprichting van het World Wide Web. Volgens Tim Berners-Lee kan het opvolgen van website-bezoek een ongelooflijk gedetailleerd profiel opbouwen over de identiteit en de gewoonten van de individuele gebruiker. Berners-Lee noemt het bijzonder belangrijk dat die vorm van bemoeienis ten allen prijze wordt vermeden.

"Er wordt dit ogenblik gewerkt aan technologie waarmee het gemakkelijker wordt om te bepalen wie en in welke omstandigheden toegang kan krijgen tot materiaal dat men op het internet plaatst," aldus Tim Berners-Lee tegenover het persbureau Reuters. "Men kan zich perfect inbeelden dat werknemers er niet happig op zijn dat werkgevers op het internet hun vakantiefoto's kunnen bekijken." Anderzijds stelde Berners-Lee, op dit ogenblik professor aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), dat de innovatie op het World Wide Web steeds sneller gaat. Het World Wide Web is volgens hem helemaal niet afgerond, maar kent men op dit ogenblik slechts de tip van de ijsberg. Berners-Lee zegt overtuigd te zijn dat nieuwe veranderingen de wereld nog meer op zijn kop zullen zetten.

De zogenaamde linked data zullen volgens Tim-Berners Lee ongetwijfeld één van de grote ontwikkelingen worden. "Daarbij zullen individuele gegevens machinaal kunnen gelezen worden in plaats van alleen de webpagina's waarop ze verschijnen," zegt hij. "Dat zou gebruikers toelaten een brede waaier data te gebruiken en te manipuleren, zoals ze in spreadsheets of grafieken te plaatsen. De som van de menselijke kennis zou dan exponentieel kunnen groeien." Dat wordt volgens Tim Berners-Lee het Semantisch Web. Daarnaast stelt hij dat de toekomst van het internet ongetwijfeld in de mobiele telefonie zal liggen, wat vooral in de ontwikkelingslanden volgens hem voor grote verandering zal zorgen.

12:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, tim berners-lee |  Facebook |

15-09-08

Internet moet roddel van wetenschap onderscheiden

Het internet moet de gebruiker toelaten om roddel van echte wetenschappen te onderscheiden. Dat zegt Tim Berners-Lee, de uitvinder van het world wide web. Berners-Lee voegt eraan toe verontrust te zijn hoeveel het internet wordt misbruikt om desinformatie te verspreiden. Hij kondigt daarvoor de oprichting aan van de World Wide Web Foundation, die onder meer geloofwaardige websites een label te geven. Verder moet de World Wide Web Foundation volgens Berners-Lee ook werken aan een grotere toegankelijkheid van het internet en andere discussiepunten aanpakken.

"Het gedachtengoed van cults kan zich op het internet bijzonder snel verspreiden," voerde Tim Berners-Lee aan tegenover BBC News. "Zelfs de kleinste cult kan op die manier een formule vinden om geloofwaardig over te komen en met zijn gedachtengoed duizenden mensen bereiken, waardoor veel schade kan worden aangericht." De World Wide Web Foundation streeft volgens Berners-Lee niet naar een uniform geloofwaardigheidslabel, maar wel naar diverse organisaties die websites op een specifieke manier benaderen. Het internet is volgens hem veel te divers voor een uniform label.

Daarnaast wil de World Wide Web Foundation de toegang tot het internet vergemakkelijken. "Op dit ogenblik heeft slechts 20 procent van de wereldbevolking toegang tot het internet," aldus BBC News. "Tim Berners-Lee zegt dat het internet niet alleen ontwikkeld is voor het westen en zakenlui of tieners in een moderne stat met een smartphone in hun binnenzak. In een landelijke omgeving is er volgens hem een heel ander internet nodig met geheel andere soorten toepassingen." Berners-Lee wil zich ook buigen over opmerkingen dat het internet minder democratisch is geworden en door grote bedrijven wordt gecontroleerd.

Daarnaast wil Berners-Lee ook onderzoeken hoe het internet meer gebruiksvriendelijk kan worden voor mobiele telefonie, wat volgens hem bijzonder belangrijk kan zijn voor armere regio's van de wereld. Bovendien wil hij uitzoeken hoe het web ook mensen kan bereiken die niet kunnen lezen of schrijven. "Met een creatief medium zoals het internet, liggen de limieten bij de mogelijkheden van onze fantasie," voerde hij aan.

15:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, tim berners-lee |  Facebook |

30-04-08

Internet kan ooit de aarde beheren

Er komt misschien een dag dat het internet de aarde zal beheren. Dat zegt Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van het vrijgeven van het internetdomein door de European Organisation for Nuclear Research (CERN), waar het web werd ontwikkeld. Tim Berners-Lee stipt daarbij aan dat het internet eigenlijk nog altijd in zijn kinderschoenen staat.

"Het internet van de toekomst zal alle data in de wereld toegankelijk maken voor elke gebruiker," vertelde Tim Berners-Lee aan BBC News. "Het internet is een schitterend instrument dat heel wat mensen in kans heeft gesteld veel goeds te doen, hoewel men er ook slechte dingen kan vinden. Het vrijgeven van het internet heeft een vitale rol gespeeld in zijn wereldwijde verspreiding."

Berners-Lee voegde er aan toe bijzonder optimistisch te zijn over de toekomst van het internet. "Het feit dat er zoveel mensen wereldwijd samenwerken aan de verdere ontwikkeling van het internet, is een fantastische ervaring," stipte hij aan. "Die internationale samenwerking gaat verder. Bovendien beseffen we dat we nog maar pas zijn begonnen met de mogelijkheden van het web te exploreren."

De grote samenwerking zou het internet volgens hem ooit kunnen toelaten om de aarde te helpen beheren. "Het is opwindend te zien hoe mensen nieuwe sociale systemen en nieuwe beheerssystemen ontwikkelen," benadrukte hij. "Ik hoop dat we met die nieuwe samenwerkingsvormen er ooit zullen in kunnen slagen om de aarde op een efficiënte en faire te beheren."

15:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tim berners-lee, cern, internet |  Facebook |

05-03-07

Ook Tim Berners-Lee wil neutraal internet

Het internet moet neutraal blijven. Dat zegt internetpionier Tim Berners-Lee. Het is volgens hem ontzettend belangrijk dat iedereen gelijkwaardig toegang krijgt tot het internet. Daarmee gaat Berners-Lee in tegen de plannen van een aantal grote Amerikaanse telecombedrijven die erop aansturen dat er betaald zou worden voor een goede online bereikbaarheid. Ook is de internetpionier van oordeel dat digital rights management (drm) de groei van het internet afremt.

In een toespraak voor het Amerikaans Congres riep Tim Berners-Lee de Amerikaanse politici op om het internet vooral neutraal te houden. Volgens hem moet iedereen gelijkwaardig toegang krijgen tot het internet. Hij voegde er aan toe dat het web een speciale behandeling moet krijgen om die neutraliteit te garanderen. Een bedrijf of een land mogen volgens Berners-Lee het beheer over internet nooit in handen krijgen."

Een aantal grote telecombedrijven, zoals Verizon en Comcast, proberen die netneutraliteit op te laten heffen. Bedrijven die goed bereikbaar willen zijn, zouden volgens hen meer moeten betalen. Zonder betaling zou men van de internetaanbieders geen bereikbaarheidsgarantie krijgen. Maar critici stellen dat daarmee het gelijkheidsbeginsel van het internet fundamenteel bedreigd wordt.

Tim Berners-Lee verduidelijkte tegenover de Amerikaanse politici ook een tegenstander te zijn van digital rights management, een technologie om digitale auteursrechten te beschermen. Een dergelijk beleid remt volgens hem de groei van het internet af. De internetpionier – die daarmee op eenzelfde lijn zit met Apple-topman Steve Jobs – merkte op dat het beter is om het publiek voor te lichten dan het te beperken in zijn mogelijkheden.

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tim berners-lee, internet |  Facebook |

02-11-06

Tim Berners-Lee wil webwetenschap

Indien het internet ongecontroleerd blijft groeien, dreigen er grote gevaren. Dat zegt Tim Berners-Lee, de Britse vader van het internet. Hij zegt tegenover BBC News bezorgd te zijn dat het medium gebruikt dreigt te worden om desinformatie en ondemocratische krachten te verspreiden. Daarom moet er volgens hem een echte webwetenschap opgezet worden, waarbij het internet in al zijn aspecten bestudeerd wordt.

Tim Berners-Lee wil een onderzoeksproject rond internetwetenschap opzetten om de sociale gevolgen van de verdere ontwikkeling van het internet te bestuderen. "De veranderingen in de manier waarop mensen werken, zich ontspannen en zaken doen door het internet, vormen pas het begin van een meer radicale transformatie van de samenleving," benadrukt hij.

Maar hij stelt dat men meer doorzicht moet krijgen in de ontwikkeling van het internet. "Anders dreigen er gevaarlijke dingen te gebeuren," meent hij. "Bepaalde ondemocratische elementen zouden kunnen opduiken en desinformatie zou zich over het internet kunnen verspreiden. Daarom moeten we de krachten achter het internet bestuderen en bekijken hoe zij bepaald worden door de onderliggende technologie."

Deze nieuwe wetenschap moet volgens Tim Berners-Lee meer zijn dan louter computerwetenschappen. "Ik wil onderzoekers aantrekken vanuit verschillende disciplines, zodat we het internet zowel als een sociaal en een technologisch fenomeen kunnen bestuderen," benadrukt hij. "Dat zal bovendien wellicht ooit leiden tot nieuwe en nog meer opwindende systemen."

Tim Berners-Lee wijst erop dat werkgevers beginnen te klagen dat er niet voldoende mensen zijn die het internet echt begrijpen. "Er zijn op dit ogenblik dan ook nergens cursussen en ook de verschillende materies zijn nog niet samengebracht," voert hij aan. "Er zijn mensen nodig die het internet zowel sociaal als technologisch kunnen doorgronden."

De internetgoeroe benadrukt dat op de agenda's van de universiteiten nergens webwetenschap terug te vinden is. "Het glipt door de mazen van het net," voert hij aan. "Wij willen de wetenschap wel op de rooster plaatsen, zodat er meer mensen kunnen komen met een fundamentele kennis van het internet."

Het Web Science Research Initiative van Tim Berners-Lee wordt ondersteund door het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology en de Britse University of Southampton, die besloten hebben daarvoor een samenwerkingsverband op lange termijn aan te gaan. Eén van de centrale studieobjecten zal het groeiende volume informatie zijn dat op het internet terug te vinden is.

15:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tim berners-lee, internet |  Facebook |