24-02-17

Toekomst blijft voor meeste mensen best geheim

Ook wanneer technologisch de mogelijkheid zou worden geboden, zouden de meeste mensen liever hun toekomst niet kennen, zelfs wanneer ze van mening zijn dat deze evenementen hen gelukkig zouden maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn bij meer dan tweeduizend respondenten in Duitsland en Spanje. Vastgesteld werd dat tussen 85 procent en 90 procent vooraf geen kennis zou willen hebben van negatieve gebeurtenissen die hen te wachten staan, maar ook moest worden genoteerd dat 40 procent tot 70 procent ook geen voorkennis wenst over positieve evenementen.

“De grote meerderheid van de mensen heeft geen enkele ambitie om in zijn toekomst te kunnen kijken,” benadrukt onderzoeksleider Gerd Gigerenzer, professor psychologie aan het Max Planck Institute for Human Development. “Men probeert immers de ontsnappen aan de pijn die het besef van toekomstige negatieve gebeurtenissen zou kunnen veroorzaken, maar anderzijds streeft men naar de handhaving van het genot dat de spanning rond aangename evenementen in de toekomst kan opwekken.” Amper 1 procent van de ondervraagden gaf te kennen in alle omstandigheden de kennis over de toekomst te willen hebben.

Personen die liever geen inzicht in de toekomst hebben, toonden ook een grotere risico-aversie en waren tevens meer geneigd verzekeringen af te sluiten dan collega’s die wel graag nu al op de hoogte zouden zijn van het lot dat hen wacht. “Hieruit kan worden afgeleid dat een keuze voor onwetendheid een anticipatie op spijt vormt,” betoogt professor Gigerenzer. “Ook de tijdsafstand tegenover het toekomstig gebeuren, bleek echter een rol te spelen. Naarmate het evenement verder in de toekomst verwijderd ligt, neemt de neiging tot een bewuste onwetendheid af. Daarbij kan onder meer worden vastgesteld dat ouderen minder op de hoogte wilden zijn van het tijdstip van hun overlijden dan jongeren.”

Slechts bij één onderwerp kon worden vastgesteld dat een meerderheid van de ondervraagden toch liever in de toekomst kon kijken. Slechts 37 procent van de ondervraagden gaf immers aan liever niet vooraf het geslacht van zijn ongeboren kind te kennen.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toekomst |  Facebook |

24-04-14

Meerderheid is pessimistisch over vooruitzichten volgende generaties

In het westen zijn vele burgers pessimistisch over de vooruitzichten voor de volgende generaties. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Ipsos Mori over twintig landen. Uit het onderzoek bleek dat 42 procent van de respondenten vreest voor de slechtere toekomst, terwijl 34 procent een verbetering verwacht. De resultaten verbergen volgens Ipsos Mori echter een grote variatie en een duidelijke kloof tussen de westerse en ontwikkelde landen enerzijds en de opkomende markten en Oost-Europese naties anderzijds. China, India, Brazilië, Turkije en Rusland zijn meer optimistisch dan pessimistisch voor hun jongere generaties, maar in alle andere landen overheerst een negatieve toekomstvisie.

“Onder meer in West-Europa dient een groot pessimisme over de toekomst te worden opgetekend,” zeggen de onderzoekers. “Helemaal onderaan in de rangschikking staat Frankrijk, waar 70 procent van de ondervraagden vreest dat de jongere generatie een slechtere toekomst tegemoet gaat. Maar ook in België, Spanje, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië moet een bijzonder pessimistische sfeer worden opgetekend. Zelfs in landen met relatief succesvolle economieën, zoals Zweden en Duitsland, ligt het pessimisme nagenoeg dubbel zo hoog dan het optimisme. In Groot-Brittannië denkt 54 procent dat de volgende generaties slechtere vooruitzichten hebben, terwijl slechts 10 procent gewag maakt van een verbetering.”

“Ook de jongeren zelf weerspiegelen die pessimistische visie,” voeren de onderzoekers aan. “Er kan in de verschillende landen een duidelijke eensgezindheid tussen jongeren en de volwassen bevolking worden opgemerkt. In Australië en Zuid-Korea zijn de jongeren zelfs pessimistischer ingesteld dan de volwassen generatie. In Frankrijk en Turkije toont de jongere generatie zich iets positiever dan de gemiddelde bevolking. Ook bij de jongeren kan tussen de landen een brede waaier aan visies over de toekomst worden opgetekend. In China denkt 78 procent van de jongeren een beter leven te zullen hebben dan zijn ouders. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich België, waar slechts 12 procent een betere toekomst gelooft.”

“Volwassenen blijken echter ook niet bereid om opofferingen te doen om de jongeren een betere toekomst te garanderen,” wordt er nog opgemerkt. “Een meerderheid van de respondenten verzet zich tegen dergelijke maatregelen. Alleen in Turkije zou voor dergelijke initiatieven een belangrijke meerderheid kunnen worden gevonden. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich Duitsland, waar een groot verzet dient te worden opgetekend tegenover mogelijke opofferingen voor de volgende generaties.” Bobby Duffy, marketing director bij Ipsos, merkt op dat dit verzet wellicht niet moet wordt vertaald als egoïsme, maar wel is ingegeven door een bekommernis om geen last te worden voor de rest van de familie. (mah)

Lees Verder

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toekomst |  Facebook |

01-02-14

Meerderheid Amerikaanse bevolking pessimistisch over toekomst

Een meerderheid van de Amerikanen vrezen dat hun land tegen het midden van de eeuw verder zal afglijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse Center for Public Affairs Research. Vastgesteld werd dat 54 procent van de Amerikanen van mening is dat hun levensstijl de volgende vier decennia verder zal achteruitgaan. Slechts 23 procent verwacht een verbetering, terwijl 21 procent een status-quo in het vooruitzicht stelt. Er wordt opgemerkt dat vooral blanken zich pessimistisch tonen over de toekomst, maar ook bij Amerikanen van middelbare leeftijd en senioren wordt de volgende decennia weinig verbetering verwacht.

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, toekomst |  Facebook |

03-11-08

Voeding van de toekomst zal er heel anders uitzien

mcdonalds-deluxe-breakfastEén op drie consumenten denkt dat tegen het einde van het volgende decennium nagenoeg al zijn voedingsproducten uit het buitenland zal worden ingevoerd. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Ketchum. Nochtans zegt 78 procent van de ondervraagden dat ze liefst zouden hebben dat hun voeding in de toekomst door lokale boerderijen en bedrijven zou worden geproduceerd. Op dit ogenblik is 21 procent van de Amerikaanse consumenten ervan overtuigd dat het merendeel van zijn voedingsproducten wordt ingevoerd.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 43 procent van de Amerikaanse consumenten van mening is dat de voeding op het einde van het volgende decennium totaal anders zal zijn dan wat er vandaag gegeten wordt. Ook zegt 39 procent van de consumenten dat het shoppen voor voeding op dat ogenblik grondig zal gewijzigd zijn. Verder stelt 56 procent dat de voedingsindustrie eenvoudige maatregelen zou moeten ontwikkelen om op restaurantmenu's gezonde voeding te kunnen identificeren, terwijl 53 procent zegt dat restaurants gezondere voeding zouden moet serveren.

"Consumenten willen meer informatie over de ingrediënten en de gezondheidsclaims in supermarkten en restaurants," aldus de Amerikaanse supermarkt-expert Phil Lempert. "Voedingsbedrijven zouden zich bewust moeten zijn van deze verwachtingen en daarmee rekening houden bij de toekomstige productontwikkeling." Ketchum stelt dat voedingsbedrijven aan consumenten vaak feedback vragen over bereidingen en gebruiksvriendelijkheid, maar dat niet doen met elementen waar het publiek in realiteit meer controle over wenst te hebben. De onderzoekers stellen dat voedingsbedrijven dan ook de verkeerde vragen stellen.

13:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, toekomst, voeding |  Facebook |