19-09-17

Digitale wereld biedt reisbureau nieuwe kansen

Het fysieke reisbureau heeft een groot deel van zijn populariteit ingeboet. Dat is de conclusie van een onderzoek van het technologiebedrijf Apadmi, gespecialiseerd in mobiele toepassingen, bij duizend Britse consumenten die de voorbije twaalf maanden op vakantie zijn geweest. Vastgesteld moest worden dat nog slechts 9 procent van de respondenten aangaf een fysiek reisbureau te bezoeken bij de voorbereiding van een vakantie. In de leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar valt dat cijfer zelfs terug tot amper 4 procent, tegenover een score van 18 procent bij vijfenzestigplussers. Toch lijken de fysieke reisbureaus nog altijd een toekomst te hebben.

Opgemerkt wordt dat het reisbureau nog altijd een impact heeft op de vakantiekeuzes van de bevolking. Er kon immers ook worden vastgesteld dat 39 procent van de respondenten bij zijn online onderzoek in eerste instantie beroep doet op de website van een reisbureau. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierentwintig jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 53 procent. De onderzoekers wijzen er onder meer op dat de consument bij de voorbereiding van zijn reis ook de assistentie van technologie verwacht om zijn reis sneller en gemakkelijker te organiseren. Onder meer bleek dat 21 procent gebruik wil maken van artificiële intelligentie en digitale chatbots.

“De nieuwe interactieve technologie kan voor het reisbureau een strategie worden om de reiziger terug naar de winkel te lokken,” merkt Nick Black, chief executive van Apadmi, op. “Er kon immers worden vastgesteld dat 48 procent van de respondenten wenst dat de reisbureaus in virtual reality en augmented reality zouden investeren, zodat ze een duidelijk beeld kunnen krijgen van hun bestemmingen, hotels en transport vooraleer tot een boeking over te gaan. Deze technologieën kunnen een meerwaarde opleveren waarmee de winkels van de reisbureaus opnieuw geïnteresseerden kunnen aantrekken en zich kunnen onderscheiden van andere platformen die allerhande reisinformatie bieden.

Lees Verder

https://www.traveldailynews.com/post/only-9-of-people-now-visit-high-street-travel-agents

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

14-09-17

Amerikaanse toerist kiest voor Hawaii en Italië

Indien er geen enkele rekening gehouden zou moeten worden met financiële belemmeringen zijn Hawaii en Italië voor de Amerikaanse bevolking de meest populaire toeristische bestemming. Dat blijkt uit een onderzoek van de financiële blog Cashlorette.com bij ruim duizend residenten van de Verenigde Staten. Bij de favoriete binnenlandse bestemmingen wordt Hawaii gevolgd door Florida, Californië, Alaska en Colorado. In het buitenland wordt na Italië vooral een voorkeur opgemerkt voor Australië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland. Uit het onderzoek bleek nog dat 47 procent van de ondervraagden alleen op reis zou willen gaan. Bij de millennials loopt dat cijfer zelfs op tot 58 procent.

Uit het onderzoek bleek dat Hawaii vooral bij Amerikaanse vrouwen een grote populariteit geniet. Bij mannelijke toeristen komt Hawaii pas op een derde plaats, na Florida en Californië. Ook kon worden worden vastgesteld dat millennials een voorkeur vertonen voor Californië, gevolgd door Florida en Hawaii. Alle andere leeftijdsgroepen plaatsten Hawaii op de eerste plaats. Wanneer naar politieke gezindheid wordt gekeken, verkiezen conservatieven een reis naar Florida, terwijl democraten een voorkeur tonen voor Californië. Onafhankelijken zouden daarentegen liefst op vakantie naar Hawaii gaan. Na de top vijf bestemmigen volgen New York, Texas, Arizona en Washington

Bij de internationale bestemmingen kan volgens de onderzoekers bij alle bevolkingscategorieën een voorkeur voor Italië worden opgemerkt. Alleen blijkt dat onafhankelijke kiezers liever naar Australië zouden reizen, terwijl bij de landelijke bevolking een voorkeur voor Ierland zou kunnen worden opgemerkt. Na de top vijf volgen Canada, Japan, Spanje, Duitsland en Israël. De onderzoekers stelden echter ook vast dat 7 procent van de Amerikanen nooit het grondgebied van de Verenigde Staten, zelfs niet wanneer alle kosten zouden worden vergoed, willen verlaten. Democraten bleken tenslotte veel sneller geneigd alleen op reis te gaan dan republikeinen.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

23-08-17

Ook toerisme profiteert van menselijk karakter

Toeristische bestemmingen met een menselijk karakter genieten bij bepaalde groepen toeristen een grotere populariteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT) in Australië naar de aantrekkingskracht van grote toeristische bestemmingen zoals Parijs en Rome. Wanneer deze bestemmingen in promoties aan menselijke karaktereigenschappen werden gelinkt, kon volgens de onderzoekers een verhoogde aantrekkingskracht worden opgetekend. Vooral toeristen met een hogere gevoeligheid voor antropomorfe eigenschappen, bleken een toegenomen belangstelling te laten registreren.

“Wanneer in campagnes Parijs of Rome met menselijke karakters werden vereenzelvigd, kon bij sommige toeristen een grotere belangstelling voor de bestemming worden opgemerkt dan wanneer louter melding werd gemaakt van attracties en andere concrete feiten,” aldus onderzoeksleider Kate Letheren, professor psychologie en communicatie aan de Queensland University of Technology. “Personen met een grotere antropomorfe aanleg - die de sterkste neiging hebben om ook aan hun auto of huisdier menselijke eigenschappen te koppelen, bleken het meest geneigd om na de lectuur van een promotie met verpersoonlijkte content een positief gevoel tegenover de bestemming te tonen.”

“Het is voor marketeers van toeristische bestemmingen en evenementen normaal om een connectie met de consument te kunnen leggen,” benadrukken de onderzoekers. “De verpersoonlijking van een locatie of een evenement kan een positief klimaat creëren en kan aan het publiek een warm en welkom gevoel bezorgen. Datzelfde fenomeen zorgt ervoor dat onder meer de Olympische Spelen vaak een lieftallige dierenfiguur als mascotte kiezen.” De onderzoekers merken nog op dat het toerisme zich vaak op specifieke doelgroepen - zoals Chinese bezoekers of luxereizigers - toespitsen, maar op een gelijkaardige manier ook met verpersoonlijking kunnen werken om een publiek aan te spreken.

“Wanneer men weet welke karaktereigenschappen een persoon heeft, kan men hem gepaste boodschappen bezorgen,” aldus nog de onderzoekers. “Tien tot twintig jaar geleden was dat totaal onmogelijk, maar met de huidige technologie kan een perfecte selectie van een potentieel geïnteresseerd publiek maken.”

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Europese riviercruises blijven grote populariteit genieten

De Europese riviercruises kunnen op een groeiend succes rekenen en die trend lijkt zich ook in de toekomst verder door te zetten. Dat zegt Frederik Erdmann, specialist Europese riviercruises bij Seatrade. Het voorbije jaar vervoerden de Europese riviercruises in totaal 1,36 miljoen passagiers. Dat betekende een toename met 2,7 procent tegenover het jaar voordien. Verder wordt opgemerkt dat het voorbije jaar tweeëntwintig nieuwe schepen aan de vloot van de Europese riviercruises werden toegevoegd. Dit jaar zouden nog eens zeventien nieuwe schepen in de vaart worden genomen. Maar er moet volgens experts ook rekening worden gehouden met een aantal belangrijke uitdagingen.

Frederik Erdmann wijst onder meer op de toenemende interesse in Noord-Amerika en Groot-Brittannië voor de Europese riviercruises. “Inmiddels komen bijna 39 procent van de passagiers uit de Verenigde Staten en Canada,” benadrukt hij. “Ook bij de passagiers uit Groot-Brittannië kon een groei met 11 procent worden gemeld.” Erdmann voegt eraan toe dat de sector ook nieuwe concepten ontwikkelt om op de groeiende belangstelling optimaal te kunnen inspelen. Onder meer kan volgens hem worden gewezen naar de succesvolle terugkeer van de raderschepen, waardoor nieuwe bestemmingen bereikbaar zijn geworden, onder meer langs rivieren met weinig diepgang of een seizoensgebonden variërend waterpeil.”

Anderzijds moet volgens de experts wel gewezen worden op een aantal problemen waarmee de sector heeft af te rekenen. Onder meer wordt erop gewezen dat de wetgeving en regels tussen de verschillende Europese landen nog altijd belangrijke verschillen vertonen, terwijl op een aantal toeristische hotspots er duidelijk gewag moet worden gemaakt van congestie. Daarbij zou ook vaak met een overboeking van terminals rekening moeten worden gehouden. Tevens wordt betoogd dat de aanwerving van een geschikte bemanning steeds moeilijker wordt. Bovendien wordt benadrukt dat veiligheid bij cruises op rivieren even belangrijk is als op de oceanen.

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: riviercruises, toerisme |  Facebook |

03-08-17

Frankrijk blijft wereldwijd grootste toeristische markt

Frankrijk blijft - ondanks de bekommernissen over terreurdreiging - de belangrijkste toeristische bestemming ter wereld. Dat blijkt uit een rapport van de World Tourism Organisation (WTO). Vastgesteld werd dat Frankrijk vorig jaar in totaal 82,6 miljoen bezoekers heeft ontvangen. Dat betekende weliswaar een daling met 2 procent tegenover het jaar voordien, maar toch kon het land de kloof met zijn grootste rivaal nog verder uitdiepen. De Verenigde Staten eindigden met ruim 75,6 miljoen bezoekers op de tweede plaats, maar dat aantal weerspiegelde een daling met 3 procent tegenover het jaar voordien. Spanje nam met een stijging van 10 procent tot ruim 75,5 miljoen bezoekers de derde plaats in.

“Er was gevreesd dat de terroristische dreiging een belangrijke impact zou kunnen hebben op het Franse toerisme, maar uiteindelijk kon de schade grotendeels worden beperkt,” wordt in het rapport opgemerkt. Anderzijds wordt aangevoerd dat Spanje kon profiteren van de terughoudendheid van grote groepen toeristen om naar locaties in Turkije, Egypte en Noord-Afrika - waar voor onrust zou kunnen worden gevreesd - te reizen. Spanje werpt zich op als een bestemming met een gelijkaardig zonnig klimaat, maar met een sterker veiligheidsgevoel. Op de vierde plaats eindigde China, waar bijna 60 miljoen bezoekers werden geteld. De top vijf wordt afgesloten door Italië.

Wanneer echter niet met een aantal toeristen, maar met de inkomsten wordt rekening gehouden, eindigen de Verenigde Staten op de eerste plaats. Opgemerkt wordt dat het Amerikaans toerisme het voorbije jaar een omzet van 173 miljard euro heeft gerealiseerd. Spanje bekleedt in deze rangschikking de tweede plaats met ongeveer 60 miljard dollar, gevolgd door Thailand en China. De onderzoekers wijzen hier op een opvallende achteruitgang van Groot-Brittannië, dat met 34 miljard dollar inkomsten van een derde naar een zevende plaats is teruggevallen. Dat verlies moet worden toegeschreven aan de waardedaling van het Britse pond tegenover de Amerikaanse dollar na de Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

India belangrijke groeimarkt voor medisch toerisme

India is voor het medisch toerisme een bijzonder sterke groeimarkt. Het voorbije jaar werden in het land immers 361.060 buitenlandse patiënten voor de medische behandeling geregistreerd. Dat betekende een stijging met 54,3 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Mahesh Sharma, de Indiase minister van toerisme en cultuur, bekend gemaakt. Tegenover drie jaar geleden kan er zelfs gewag worden gemaakt van een toename met 95,9 procent. De meerderheid van de patiënten zijn afkomstig uit het Midden-Oosten, Afrika, Bangladesh, Afghanistan, Malediven, Pakistan, Bhutan en Sri Lanka.

Geraamd wordt dat het medisch toerisme in India eind dit decennium een jaaromzet van 8 miljard dollar zal halen. Wellness en medische behandelingen zijn door het Indiase ministerie van toerisme als een belangrijke nichemarkt aangestipt. In een rapport van van de Confederation of Indian Industry wordt benadrukt dat de aanwezigheid van ziekenhuizen van wereldklasse en hoogopgeleide medici de positie van het land als een geprefereerde bestemming voor medisch toerisme heeft versterkt. “Een behandeling voor grote medische ingrepen kost in India slechts een fractie van de bedragen die in de ontwikkelde landen moeten worden betaald,” wordt in het rapport benadrukt. In sommige gevallen zouden de kosten in India tien keer lager liggen dan in de geïndustrialiseerde wereld.

Dit concurrerende kostenvoordeel zal er volgens het rapport tevens toe leiden dat India binnenkort ook een groter aantal medische toeristen uit de Verenigde Staten en Europa zal kunnen ontvangen. Het land, dat nu voor medische doeleinden een visum voor drie bezoeken per jaar aanbiedt, wil de toegang tot zijn medische diensten voor buitenlandse patiënten nog verder versoepelen. De onderzoekers wijzen er ook op dat de Indiase medische knowhow steeds meer een waardevol exportproduct worden. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de toenemende vraag vanuit een aantal Afrikaanse landen, die op assistentie van Indiase partijen rekenen om onder meer ziekenhuizen te bouwen en te leiden.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

Tuinen blijven grote troef Engels toerisme

Het Engelse toerisme profiteert vooral van een toename van de interesse in tuinen en dierenparken. Dat blijkt uit een onderzoek het voorbije jaar door het toeristische bureau VisitEngland bij meer dan vijftienhonderd Engelse attracties. Daarbij werd vastgesteld dat tuinen en dierenparken tegenover het jaar voordien 8 procent meer bezoekers konden ontvangen. Ook bij de historische huizen en kastelen kon een toename met 7 procent worden opgetekend. Kustattracties registreerden een groei met 4 procent, terwijl bij de parken en landelijke attracties telkens 4 procent meer bezoekers konden worden ontvangen. In totaal liet het bezoek aan de Engelse attracties een stijging met 2 procent optekenen.

De sterke interesse voor de tuinen kon volgens Sally Balcombe, chief executive van VisitEngland, ongetwijfeld mee worden toegeschreven aan de organisatie van het Year of the English Garden. Daarbij werd opgemerkt dat de Royal Botanic Gardens Kew het voorbije jaar de derde meest populaire betaalde toeristische attractie van het land was. De locatie trok 1,8 miljoen bezoekers. Dat betekende een stijging met ongeveer 10 procent tegenover het jaar voordien. Alleen de Tower of London (2,7 miljoen) en de Chester Zoo (1,9 miljoen) konden nog op meer bezoekers rekenen. De RHS Garden Wisley eindigde met 1,1 miljoen bezoekers bovendien op een elfde plaats.

Andere topattracties bij de Britse tuinen zijn het Eden Project en Hampton Court Palace. De absolute toeristische topbestemming in Engeland blijft het British Museum, dat gratis kan worden bezocht en vorig jaar bijna 6,5 miljoen bezoekers ontving. Het British Museum is al negen jaar op rij de meest populaire toeristische bestemming van Groot-Brittannië. Op de tweede plaats staat de National Gallery met meer dan 6,2 miljoen bezoekers. “Engeland heeft een bijzonder groot aanbod van toeristische attracties van wereldniveau, waardoor elk jaar opnieuw miljoenen bezoekers kunnen worden aangetrokken,” becommentarieerde John Glen, Brits minister van toerisme, de cijfers van VisitEngland.

Geraamd wordt dat het toerisme jaarlijks 106 miljard pond bijdraagt aan de Britse economie.

Lees Verder

10:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende