21-03-10

Alaska verdeeld over plannen eskimo-bedrijf Sealaska

De inwoners van de staat Alaska zijn verdeeld geraakt over de plannen van het bedrijf Sealaska om ongeveer 34.000 hectaren van het reservaat Tongass National Forestland te ontginnen voor bosbouw. Ook zou het bedrijf de toelating krijgen om 1.800 hectaren gewijde grond te ontginnen, terwijl nog eens 2.500 hectaren voor toekomstig gebruik geselecteerd zouden worden. Sealaska is eigendom van de lokale eskimo-bevolking, dat ruim veertig jaar officieel te toelating kreeg om de bodemrijkdommen van Alaska te exploiteren. Tegenstanders voeren echter aan dat het bedrijf een zware impact zal hebben op de natuur van de regio. Sealaska heeft wel beloofd om andere gebieden in ruil af te staan. Sealaska kreeg bijna veertig jaar geleden het recht op 190.000 hectaren grond in het Tongass-gebied, in ruil voor een concessie voor de Trans-Alaska Pijpleiding.

Volgens een aantal betrokkenen vormt de houtkap van Sealaska onder meer een grote bedreiging voor de zalmen, beren en herten. Een aantal inwoners voegt er aan toe dat het bedrijf bovendien politieke druk uitoefent om zijn activiteiten ongestoord verder te kunnen zetten. Economische ontwikkeling mag volgens hen niet tot extra conflicten met andere activiteiten leiden. Er wordt aan toegevoegd dat Sealaska een bedreiging vormt voor de gemeenschappen die voor hun overleving afhankelijk zijn van intacte wouden en maritieme ecosystemen. Ook het toerisme zal volgens hen te lijden hebben onder de activiteiten van Sealaska. Gevreesd wordt bovendien dat ook andere eskimo-bedrijven nieuwe grondlicenties zullen aanvragen. Anderen stellen echter dat de bosontginning van Sealaska een voorbeeld van duurzaam beleid is geworden en dat de activiteiten van Sealaska cruciaal zijn voor de economische groei van de regio.

"De grondenruil biedt volgens Rick Harris, vice-president van Sealaska, de gemeenschap mogelijkheid om oude bosgebieden zonder wegeninstructuur verder te vrijwaren als waterreserves en jachtgronden," aldus de Amerikaanse krant USA Today. "Bovendien biedt het volgens Harris de kans om een nieuwe economie te bouwen, gebaseerd op toerisme en duurzame energie in plaats van eenzijdig op bosontginning." De grondenruil bezorgt Sealaska niet alleen een gigantische voorraad kaprijpe bosgebieden, maar ook een belangrijke wegeninfrastructuur die het transport van het hout moet vergemakkelijken en dus rendabeler maken. De gebieden met gewijde gronden zouden voor educatieve doeleinden worden gebruikt, terwijl elders toeristische centra en getijdenenergie-projecten zouden worden opgezet. Door de grondenruil zouden volgens Sealaska tweehonderd houthakkers hun baan kunnen behouden.

16:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, sealaska, tongass |  Facebook |