04-07-14

Expertise vereist meer dan doorgedreven training

Doorgedreven training heeft minder invloed in de opbouw van deskundigheid dan algemeen werd veronderteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University, de Michigan State University en de Rice University. Opgemerkt wordt dat training slechts voor 12 procent van de individuele verschillen in expertise verantwoordelijk genoemd kan worden.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expertise, training |  Facebook |

23-05-14

Geschikt trainingsprogramma belangrijk voor aanwerving

Het selecteren van een gepast trainingsprogramma kan bepalend zijn om een nieuwe baan te vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida bij bijna tienduizend Amerikaanse werkzoekenden. De onderzoekers stellen dat vooral opleidingen rond doelstellingen, proactief optreden en het aankweken van zelfvertrouwen vaak de kans op een aanwerving lijken te verhogen. Er wordt aan toegevoegd dat ook vooral groepen met belangrijke uitdagingen - zoals werknemers met een lichamelijke handicap, chronische gezondheidsproblemen of mentale aandoeningen - voordeel kunnen halen uit de trainingen.

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: training, rekrutering |  Facebook |

07-05-14

Werkzoekenden noemen opleiding cruciaal voor carrière

In het huidige moeilijke economische klimaat, hopen werkzoekenden hun kansen op werk door middel van bijscholing te kunnen verbeteren. Dat is de conclusie van een studie van het platform Totaljobs.com bij meer dan achtduizend Britse werkzoekenden. De studie vond dat 79 procent van de respondenten van mening is dat opleidingen belangrijk zijn voor het vinden van een baan en zou overwegen een cursus te volgen om de kansen op een nieuwe functie te verbeteren. Ook werd vastgesteld dat 67 procent van de ondervraagden van oordeel is dat opleidingen voor de ontwikkeling van de professionele carrière belangrijker zijn geworden dan vijf jaar geleden.

Het onderzoek toont ook aan dat 71 procent van de werkzoekenden ervan overtuigd is dat bedrijven van hun medewerkers hogere kwalificaties eisen dan in het verleden. Ook blijkt dat 68 procent van mening is dat de concurrentie op de arbeidsmarkt gevoelig is toegenomen. Opgemerkt wordt dat werknemers bij trainingen vooral uitkijken naar zakelijke vaardigheden. Daarbij bleek dat 49 procent van de respondenten aangeeft eventueel interesse te hebben in het volgen van cursussen om hun expertise op het gebied van informatica, financiën, human resources of project-management te verbeteren. Daarna volgen persoonlijke vaardigheden zoals communicatie of collaboratie (34 procent).

“Werkzoekenden zijn ook realistisch over de noodzaak aan een flexibele opstelling,” zeggen de onderzoekers nog. “Daarbij bleek dat 86 procent bereid zou zijn om van economische sector te veranderen om hun kansen op tewerkstelling te kunnen verbeteren. Bovendien zou 96 procent ook instemmen met extra trainingen om de overstap naar een andere sector met succes te kunnen afwerken.” Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat 49 procent van de ondervraagde werkzoekenden de voorkeur zou geven aan een online training boven traditionele cursussen op een campus of in een andere fysieke omgeving.

"Er is bij de huidige generatie werkzoekenden een enorme honger naar verdere opleidingen," zegt Mike Fetters, directeur hogere opleidingen bij TotalJobs. “Het onderzoek toont aan dat vele werkzoekenden een grote interesse hebben om zich door trainingen of opleidingen te kunnen laten opmerken en een baan te vinden. Uiteraard zijn zakelijke en beroepsmatige opleidingen een goede keuze, maar men zou ook naar een bredere waaier van trainingen moeten kijken. Zelfs cursussen voor vrije tijd en ontspanning, zoals creatieve kunsten of vreemde talen, kunnen leiden tot nieuwe vaardigheden, nieuwe netwerken en een groter zelfvertrouwen."

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, training |  Facebook |

29-03-14

Training moet nadruk leggen op vaardigheden

Bij het aanleren van vaardigheden mag geen onmiddellijk doel naar voor worden geschoven. De nadruk dient volledig op de vaardigheid zelf worden gelegd. Dat zegt Tim Buszard, specialist sportwetenschappen aan de Victoria University in Australië, op basis van de eerste opleidingen die tennisser Rafael Nadal en golfer Tiger Woods hebben genoten. Deze strategie biedt volgens de onderzoeker de mogelijkheid om een vaardigheid te beheersen zonder zich bewust hoeven te zijn van de bijhorende mechanismen. De concentratie op de technische vaardigheid biedt volgens Buszard ook de mogelijkheid om in bedreigende omstandigheden terug te vallen op een doorgedreven routine om de situatie alsnog ten goede te kunnen keren.

Lees Verder

10:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden, training |  Facebook |

08-02-14

Impact breintraining op vaardigheden blijft beperkt

Breintraining kan weliswaar resultaten opleveren, maar dat geldt alleen voor gerelateerde taken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon naar het nut van online oefeningen, games, software en applicaties die het individu moeten toelaten om taken efficiënter uit te voeren. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat training voor een bepaalde taak inderdaad tot een verbeterde prestatie leidt, maar niet noodzakelijk een positieve impact heeft op andere activiteiten. Volgens de wetenschappers moet verder worden onderzocht op welke manier het effect van trainingen kan worden opgedreven.

Lees Verder

09:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: training, vaardigheden |  Facebook |

15-08-13

Sociale media belangrijke platformen voor training en ontwikkeling

Sociale media krijgen steeds meer een cruciale rol in de training en ontwikkeling van medewerkers. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatoren van de Venture Marketing Group, de organisator van World of Learning Conference and Exhibition in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 41 procent van de ondervraagde personeelsverantwoordelijken aangeeft dat sociale media zoals LinkedIn, Facebook of Twitter tegen het midden van het decennium een cruciale rol zullen hebben in training en ontwikkeling. Twee jaar geleden was slechts 29 procent diezelfde mening toegedaan. Sociale media vormen volgens de onderzoekers een bijzonder krachtig instrument in training en ontwikkeling.

Lees Verder

10:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, training |  Facebook |

12-07-13

Gebrek aan management-training belangrijke rem op groei

Een gebrek aan management-training vormt een belangrijke bedreiging voor de groei van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Cranfield School of Management en Learndirect bij meer dan vijfhonderd Britse bedrijfsleiders. De onderzoekers stelden vast dat slechts vier op de tien bedrijven aan hun medewerkers management-training aanbieden. Nochtans geeft 68 procent toe dat een gebrek aan vaardigheden rond leiderschap en management werknemers verhindert om hun volledig potentieel te realiseren.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, training |  Facebook |