30-09-17

Google meldt recordaantal informatievragen overheden

Het internetbedrijf Google heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar van overheden over de hele wereld 48.941 aanvragen voor informatie over 83.348 accounts ontvangen. Dat blijkt uit een rapport dat Google heeft gepubliceerd. Daarbij wordt opgemerkt dat het aantal aanvragen om informatie een recordniveau heeft bereikt. Het vorige record dateert van anderhalf jaar geleden. Er wordt echter opgemerkt dat niet op alle vragen werd ingegaan. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zouden ongeveer 65 procent van de aanvragen zijn ingewilligd, tegenover 60 procent dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse autoriteiten verstuurden 16.823 aanvragen voor informatie.

Het aantal vragen om informatie door overheden heeft een constante groei gekend sinds Google acht jaar geleden met de publicatie van zijn transparantierapport van start ging. Het grootste aantal vragen was ook onafgebroken afkomstig van de Verenigde Staten. Een groot deel van de vragen tijdens de eerste helft van dit jaar kaderden in de Amerikaanse Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa). Duitsland liet tussen begin januari en eind juni 7.780 vragen om informatie registreren, gevolgd door Frankrijk (5.661), India (3.840) en Groot-Brittannië (3.500). Vanuit België werden in totaal 291 aanvragen ontvangen.

Er kan wel een sterk verschil worden opgetekend in de reactie van Google op de vragen. Een groot deel van de vragen van de Amerikaanse autoriteiten worden ingewilligd, maar onder meer voor Duitsland en India valt dat cijfer terug tot respectievelijk 56 procent en 54 procent. Richard Selgado, directeur informatie-beveiliging bij Google, zegt te begrijpen dat de overheden de informatie nodig hebben om de nationale veiligheid en de ordehandhaving te kunnen garanderen, maar wijst er daarbij ook op dat de privacy van de consumenten niet mag worden gecompromitteerd. Google heeft aan het Amerikaanse Congres gevraagd hierover duidelijke regels uit te vaardigen.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transparantie |  Facebook |

11-07-14

Openheid is beste oplossing voor privacy-bekommernissen

Consumenten verzetten zich tegen het gebruik van hun gegevens door bedrijven, maar anderzijds zou een grotere transparantie van aard kunnen zijn om een aantal bezwaren weg te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Software Advice bij bijna vierhonderd Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 74 procent van de respondenten hun persoonlijke gegevens niet verzameld of gebruikt willen zien.

Lees Verder

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transparantie, privacy |  Facebook |

02-02-14

Transparante boekhouding belangrijke troef voor noodsituaties

Een transparante boekhouding blijkt in geval van nood een belangrijke troef te zijn. Dat geldt vooral wanneer het bedrijf in moeilijkheden komt en naar mogelijke reddingsstrategieën moet worden gezocht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers voeren daarbij aan dat Amerikaanse probleembanken met een grotere boekhoudkundige transparantie tijdens de financiële crisis op het einde van het voorbije decennium het gemakkelijkst een oplossing konden uitwerken of onder betere voorwaarden een overname-proces konden afronden.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boekhouding, transparantie |  Facebook |

02-12-13

Vele hulporganisaties investeren onvoldoende in transparantie

Vele hulporganisaties, zowel publiek als privaat gestructureerd, vertonen nog altijd een gebrek aan transparantie. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Publish What You Fund over de informatieverstrekking van zeventig grote donororganisaties. Opgemerkt wordt dat vele organisaties nog altijd de informatie over de toewijzing van hun hulpgelden beperken, ondanks de ondertekening van het International Aid Transparency Initiative (IATI), waarin een aantal richtlijnen op het gebied van transparantie worden meegegeven. Onder meer openbare organisaties uit Duitsland, Frankrijk en Japan haalden in het rapport slechte scores. Dat was echter ook het geval voor de Bill & Melinda Gates Foundation.

“Meer dan veertig grote donororganisaties laten op het gebied van transparantie slechte scores optekenen,” merkt David Hall-Matthews, directeur van Publish What You Fund, op. “Beschikbaarheid van informatie en transparantie zijn moderne slogans, maar in praktijk blijkt nog een lange weg te moeten worden afgelegd.” De organisatie voegt er aan toe dat niet alleen naar de kwantiteit, maar ook naar de kwaliteit van de gepubliceerde informatie moet worden gekeken. Bovendien dient er volgens Hall-Matthews voor gezorgd te worden dat de informatie ook op een gemakkelijk toegankelijk manier ter beschikking wordt gesteld.

De beste score in de rangschikking van Publish What You Fund wordt gereserveerd voor de Amerikaanse Millennium Challenge Corporation (MCC), die budgetten ter beschikking stelt van ontwikkelingslanden. Op de tweede plaats staat de Gavi Alliance, gevolgd door het Britse Department for International Development, het United Nations Development Programme (UNDP) en de World Bank International Development Association. Slechts negen organisaties haalden een goede tot uitstekende score. Het grootste gebrek aan transparantie werd opgetekend bij het China Ministry of Commerce, vooraf gegaan door Greece Hellenic Aid en de ministeries van buitenlandse zaken van Malta, Hongarije en Bulgarije.

“Door een gebrek aan transparantie wordt het moeilijker om te achterhalen welke bestemmingen aan hulpinitiatieven worden gegeven,” zegt David Hall-Matthews nog. “Toch zijn er ook positieve signalen. Onder meer Frankrijk en Japan, die beide een onvoldoende lieten optekenen, hebben tegen het midden van het decennium verbetering beloofd. Bovendien hebben een aantal organisaties al maatregelen doorgevoerd, zodat er een grotere transparantie kon worden opgetekend.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hulporganisaties, transparantie |  Facebook |

13-11-13

Banken voor financiële transparantie groter probleem dan belastingparadijzen

Banken vormen op het gebied van financiële transparantie een groter probleem dan belastingparadijzen. Dat zegt John Christensen, directeur van het Tax Justice Network. Christensen wijst erop dat deze belastingparadijzen samenwerken met de grootste banken, accountants en juristenkantoren van de wereld, die volgens hem een sturende functie hebben in de constructies die worden opgezet. Hij voegt er aan toe dat het wereldwijde kapitaal de weg van de kleinste weerstand volgt en dus altijd op zoek zal zijn naar de meest efficiënte oplossingen om fiscale heffingen te ontlopen. Het streven naar fiscale transparantie zou volgens Christensen dan ook in eerste instantie de financiële sector en pas dan belastingparadijzen moeten viseren.

“Een gebrek aan transparantie stimuleert niet alleen belastingontduiking, wat op zich al illegaal is, maar zet ook aan tot fraude, verduistering en een brede waaier van andere bedrieglijke praktijken,” zegt John Christensen. “Het systeem van belastingparadijzen is een gigantische industrie geworden. Er moet dan ook dringend opgetreden worden tegen een gebrek aan transparantie in de financiële sector. De Verenigde Staten hebben met hun acties tegen de Zwitserse banken bewezen dat ook de wanpraktijken binnen de financiële sector met succes kunnen worden bestreden, al moet gezegd worden dat Zwitserland desondanks één van de meest ondoorzichtige financiële jurisdicties van de wereld blijft.”

“Belastingparadijzen brengen weinig bij tot de economie,” voert John Christensen nog aan. “Men kan onder meer vaststellen dat rijken vanuit de hele wereld met hun opgespaarde kapitaal in Londen massaal immobiliën opkopen. In praktijk heeft dat alleen maar geleid tot een inflatie van de vastgoedprijzen in de Britse hoofdstad. Die financiële middelen zouden beter zijn geïnvesteerd in het stimuleren van de productiviteit in hun landen van herkomst, zoals Rusland en Afrika.” Het Tax Justice Network is bijzonder vernietigend voor de banden tussen Groot-Brittannië met belastingparadijzen zoals de Kaaiman Eilanden, Bermuda of de Kanaaleilanden.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tax justice network, transparantie |  Facebook |

28-10-13

Indiase bedrijven meest transparant van alle grote groeimarkten

Van de grote opkomende economieën voeren Indiase bedrijven het meest open beleid. Dat is de conclusie van een rapport van de organisatie Transparency International, die het communicatiebeleid van honderd multinationals uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika en twaalf andere opkomende markten analiseerde. Daarbij wordt opgemerkt dat het Indiase concern Tata Communications met een rating van 71 procent op het gebied van openheid de beste score haalde, gevolgd door Tata Global Beverages. Bij de tien bedrijven met de slechtste resultaten dienden volgens Transparency International daarentegen acht Chines ondernemingen, waaronder het staatsbedrijf Chery Automobiles, gerangschikt te worden.

“Bij de elf bedrijven die op het gebied van transparantie een nulscore kregen, bevinden zich negen Chinese ondernemingen,” merkt Transparency International op. “Terwijl de Indiase bedrijven een gemiddelde score van 54 procent halen, wordt bij Chinese concerns slechts een gemiddelde van 20 procent opgetekend. Rekening houdend met de toenemende impact van de Chinese bedrijven op de wereldwijde economie, dreigt het gebrek aan transparantie een belangrijk probleem te worden.” De goede score van de Indiase ondernemingen kan volgens de organisatie onder meer worden geweten aan overheidsmaatregelen die bedrijven verplichten om gedetailleerde financiële informatie te publiceren.

Transparency International wijst er echter op dat 60 procent van de ondernemingen in de opkomende markten geen enkele informatie verstrekken over politieke contributies en banden. “Er moeten dan ook dringend stappen worden genomen om het brede publiek te informeren over de relaties met de overheid en de inspanningen die worden gedaan om corruptie te bestrijden,” voert Huguette Labelle, voorzitter van Transparency International, aan. De organisatie stelde verder vast dat beursgenoteerde entiteiten op het gebied van transparantie betere scores halen dan overheidsbedrijven of private ondernemingen. De organisatie vraagt dat bedrijven uit de opkomende markten door hun toenemende invloed ook een grotere rol zouden opnemen in de internationale strijd tegen corruptie.

Lees Verder

14:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transparantie |  Facebook |

27-07-12

Amerikaans bedrijfsleven hinkt achterop in transparantie

Het Amerikaanse bedrijfsleven slaagt erin om de rest van de wereld te evenaren op het gebied van transparantie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent The Conference Board. Aangevoerd wordt dat Amerikaanse bedrijven tegenover Japan en de Europes Unie een belangrijke achterstand hebben opgelopen in de rapportering over ecologische en sociale activiteiten. De onderzoekers merken op dat slechts 10 procent van de grootste Amerikaanse bedrijven informatie over ecologische en sociale onderwerpen publiceren, tegenover een wereldwijd gemiddelde van 19 procent. Verder bleek dat wereldwijd 45 procent van de grote bedrijven informatie verstrekt over zijn energieverbruik, tegenover slechts 13 procent in de Verenigde Staten. Ook op het gebied van waterverbruik ligt het wereldwijde gemiddelde van 37 procent ver boven het niveau van 12 procent dat in de Verenigde Staten worden gehaald. Bovendien bleek wereldwijd 45 procent van de ondernemingen een duurzaamheidsrapport te publiceren, tegenover slechts 24 procent bij de Amerikaanse bedrijven.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, transparantie |  Facebook |

26-10-11

Amerikaanse politie wil YouTube-video's laten verwijderen

Het internetbedrijf Google heeft tijdens de eerste helft van dit jaar van overheden over de hele wereld vragen naar persoonlijke informatie van ongeveer 25.440 mensen ontvangen. Dat blijkt uit het transparantie-rapport van het internetbedrijf. De Verenigde Staten staan op de eerste plaats met 11.057 informatie-verzoeken. Google merkt op een Amerikaanse politiedienst ook vragen gekregen te hebben om video's over brutaliteiten van politiemannen van de website Youtube te verwijderen. Die vragen werden afgewezen.

"De vragen van Amerikaanse overheden en politiediensten om content te verwijderen is met 70 procent gestegen," aldus het halfjaarlijkse rapport van het internetbedrijf. "De Amerikaanse overheid heeft tussen januari en juni van dit jaar ook informatie over meer dan 11.000 gebruikers gevraagd. Dat is bijna evenveel als het gezamenlijke aantal aanvragen van vijfentwintig andere ontwikkelde landen, met inbegrip van Rusland en Groot-Brittannië."

"De informatie uit het rapport kan hopelijk bijdragen tot wetsveranderingen op de toegang tot private gegevens van de bevolking," voert Dorothy Chou, beleidsanalist bij Google, aan. "De huidige wetgeving is vaak decennia oud en werd opgesteld in een tijdperk waarbij men nooit van email had gehoord." In het rapport wordt opgemerkt dat Brazilië de meeste aanvragen heeft ingediend om content te verwijderen, gevolgd door Duitsland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

17:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: censuur, google, internet, transparantie, youtube |  Facebook |

12-03-11

Russische regering beloont overheidsvriendelijke organisaties

De Russische regering heeft beslist om dit jaar een bedrag van 1 miljard roebel toe te kennen aan niet-gouvernementele organisaties. Dat komt overeen met een bedrag van 350 miljoen dollar. Critici stellen echter dat de steun uitsluitend is gegaan naar verenigingen die met de overheid sympathiseren. Yelena Panfilova, hoofd van de Russische divisie van Transparency International, hekelt het feit dat er nooit een motivatie is gegeven waarom deze organisaties werden uitgekozen.

"Het grootste gedeelte van het voorziene budget gaat naar de State Club, die een bedrag van 280 miljoen roebel krijgt toegewezen," aldus de Russische krant The Moscow Times. "De State Club richt zich naar eigen zeggen op de vorming van een patriottische politieke klasse. Daarnaast gaat er een bedrag van 240 miljoen roebel naar het National Welfare Fund, dat de hulp aan legerpersoneel coördineert. Daarnaast vermeldt de lijst ook nog de National Health League, die 100 miljoen roebel krijgt en geleid wordt door hartchirurg Leo Bokeria, die nauwe banden heeft met de regering."

"Er is een duidelijk gebrek aan transparantie bij de toewijzing van de subsidies," merkt Yelena Panfilova op. "Er wordt ook helemaal geen oproep gelanceerd naar organisatie die in aanmerking zouden willen komen voor de subsidies." Ook wordt geklaagd dat het overgrote deel van de subsidies wordt toegekend aan organisaties uit Moskou. Vorig jaar ging 60 procent van de fondsen naar organisaties in Moskou en slechts 33 procent ging naar verenigingen buiten de hoofdstedelijke regio.

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, transparantie |  Facebook |

28-04-08

Exxon-Mobil kampioen van ondoorzichtigheid

Exxon-Mobil, de grootste energiegroep van de wereld, is even geheimzinnig als zijn Russische en Chinese rivalen. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Transparency International over transparantie in de olie- en gassector. In het rapport wordt Exxon-Mobil samen met het Chinese CCOOC en het Russische Lukoil als de minst transparante bedrijven uit de sector bestempeld.

Goede cijfers waren er onder meer voor BG Group, BHP Billiton, Petro-Canada, Shell, StatoilHydro, Nexen, Petrobras en Talisman Energy. Een gemiddelde score was weggelegd voor British Petroleum, Chevron, Conoco-Philips, Eni, Hess, Marathon Oil, Repsol, Total en Woodside. Naast Lukoil, CCOOC en Exxon-Mobil hebben ook CNPC, Devon Energy, Kuwait Petroleum Corp, ONGC en Petronas te weinig oog voor transparantie.

“Transparency International wijst erop dat een gebrek aan transparantie oorzaak kan zijn van corruptie en een bedreiging kan vormen voor de armere bevolkingsgroepen,” aldus BBC News. In een reactie zegt Exxon-Mobil altijd de streven naar een eerlijk en ethisch gedrag en een tegenstander te zijn van corruptie. Het Amerikaanse energieconcern voegde daar aan toe niet akkoord te kunnen gaan met de methodologie van het onderzoek.

16:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: exxon-mobil, transparantie |  Facebook |