04-03-18

Wereld vult zich geleidelijk met automatische grenscontroles

Over de hele wereld zijn op dit ogenblik 4.800 elektronische posten voor automatische grenscontroles en paspoortcontroles operationeel, gespreid over drieënzeventig landen, actief. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Acuity Market Intelligence. In totaal zijn op 223 locaties op zes continenten biometrische controles voorzien. In het rapport wordt opgemerkt dat de volgende golf van biometrische grenscontroles, die op dit ogenblik nog in zijn opstartfase zitten, onder meer het inchecken, de inlevering van de bagage en te toegang tot het vliegtuig op een vlotte en automatische manier zullen kunnen laten gebeuren.

“Het tijdperk van het naadloze internationale reizen komt met rasse schreden dichterbij,” zegt Maxine Most, hoofdanalist bij Acuity Market Intelligence. “De wereldwijde voetafdruk van automatische grensformaliteiten op basis van biometrie kent een snelle uitbreiding. Zowel het transport over het land als over zee en door de lucht zal steeds meer op deze bijzonder succesvolle reistechnologieën kunnen terugvallen.” Op dit ogenblik zijn wereldwijd meer dan 2.500 elektronische grensposten actief op 188 locaties in 65 landen. Opgemerkt dat Azië in de introductie van deze toepassingen het verst is gevorderd. De regio heeft een aandeel van meer dan 38 procent in de wereldwijde automatische controles, gevolgd door Europa met 37 procent.

Verwacht wordt dat het netwerk het volgende halve decennium met ongeveer een gemiddelde van 10 procent per jaar zal aangroeien. “Daarnaast moet er echter rekening mee worden gehouden dat een aantal systemen een upgrade zullen krijgen of zullen worden vervangen,” aldus het rapport. “In werkelijkheid zullen de nieuwe installaties dan ook wellicht 20 procent van het wereldwijde netwerk vertegenwoordigen.” Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat vorig jaar 2.300 automatische controlepunten voor paspoorten werden geteld. Dat was bijna een verdubbeling tegenover twee jaar voordien, toen 1.243 eenheden waren geregistreerd. Tegen het einde van dit decennium wordt nog eens een verdubbeling verwacht.”

Onder meer kan een sterke groei worden opgetekend in de Verenigde Staten en de Caraïben, terwijl ook in Canada het programma gevoelig wordt uitgebreid. Verder wordt in het rapport ook gewag gemaakt van een opkomst in Europa en het Midden-Oosten.

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport |  Facebook |

27-09-17

Europese vrachtwagens negeren duurzame oplossingen

Met het gebruik van technologie die vandaag al op de markt is zouden vrachtwagens hun brandstofefficiëntie gevoelig kunnen opdrijven en jaarlijks een gemiddelde besparing van 5.700 euro realiseren. Dat zegt een rapport van Transport & Environment (T&E), promotor van duurzame vervoersoplossingen. Onder meer wordt gewezen op bepaalde turbo-technologieën, die het verbruik met 3 procent zouden kunnen terugschroeven en al vijftien jaar op de markt is, maar toch slechts op 0,24 procent van alle Europese vrachtwagens is terug te vinden. Ook wordt gewag gemaakt van banden met een lage weerstand, die slechts op 1 procent van de trucks wordt gebruikt, hoewel het verbruik met 7 procent wordt verlaagd.

“Trucks besteden jaarlijks gemiddeld 32.000 euro aan brandstof, zodat een besparing van bijna 18 procent zou kunnen worden gerealiseerd,” aldus Transport & Environment. Er wordt opgemerkt dat de Europese Commissie bij zijn nieuwe richtlijnen voor de brandstofefficiëntie dan ook striktere eisen moet stellen, zodat de markt in beweging zou worden gebracht en de bedrijven zouden worden aangezet om brandstofbesparende technologieën op een meer efficiënte manier in te zetten. Daarbij wordt erop gewezen dat duurzame technologieën die gemiddeld al meer dan vijf jaar op de markt zijn, toch op slechts 15 procent van de Europese vrachtwagens kunnen worden teruggevonden.

Er wordt op gewezen dat in Noord-Amerika, China en Japan onder invloed van een striktere regelgeving wel intensiever gebruik wordt gemaakt van brandstofbesparende technologieën. “Rekening houden met de meerwaarde die kan worden geboden, is het betreurenswaardig dat in Europa zoveel innovatie onbenut blijft,” becommentarieert Stef Cornelis, verantwoordelijke duurzaam truckvervoer bij Transport & Environment, het rapport. Vrachtwagens vertegenwoordigen minder dan 5 procent van het totale Europese wegverkeer, maar zijn wel verantwoordelijk voor 25 procent van het totale volume broeikasgassen dat door de totale autovloot worden geproduceerd.

Bovendien wordt opgemerkt dat de brandstofconsumptie de voorbije twintig jaar ook niet is verbeterd. Een truck die twee jaar geleden werd gekocht verbruikt dan ook nagenoeg evenveel brandstof als een exemplaar dat in het midden van de jaren negentig op de markt werd gebracht.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport |  Facebook |

01-12-16

Online shopping verkleint ecologische voetafdruk consument

De consument kan door online shopping zijn ecologische voetafdruk gevoelig verkleinen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana. De winst wordt volgens de onderzoekers vooral gerealiseerd door het professionele vervoer dat bij de thuisbestelling van de aankopen wordt ingezet. De baten van dit transport maken het volgens de wetenschappers duidelijk dat verder moet blijven worden geïnvesteerd om naar een verdere efficiëntie-verbetering te streven. Technologische verbeteringen zouden het brandstofverbruik alvast met 20 procent moeten kunnen reduceren.

“Online shopping heeft de voorbije jaren gevoelig aan populariteit gewonnen,” benadrukt onderzoeksleider Gregory Shaver, professor mechanica aan de Purdue University. “De online verkoop vertegenwoordigt inmiddels 9 procent van de totale aankopen die in de Verenigde Staten tijdens rond de feestdagen worden gedaan. Die verschuiving heeft echter ook belangrijke ecologische consequenties. Een groot gedeelte van die online aankopen worden immers aan huis besteld. Daardoor hoeft de consument zich niet langer naar de winkel te verplaatsen om zijn aankopen op te halen. Daardoor verschuift het vrachttransport van de personenwagen van de klant naar de vrachtwagen van een professioneel vervoerder.”

“Aangezien het transport met vrachtwagens efficiënter kan worden georganiseerd, zal de milieukost gevoelig dalen,” benadrukt professor Shaver. “Deze trucks worden gestuurd door vlootoperatoren die over hun winstmarges waken. Deze voertuigen zijn speciaal gebouwd om goederen op de meest efficiënte manier te vervoeren. Dat leidt tot een lager brandstofverbruik, waardoor ook de uitstoot van koolstofdioxide kan worden beperkt en minder broeikasgassen in de atmosfeer terecht komen.” Een verdere brandstofbesparing met 20 procent zou het verbruik in de Verenigde Staten met 8 miljard gallos diesel per jaar moeten reduceren. Dat zou gepaard gaan met een verlaging van de uitstoot van koolstofdioxide met 80 miljoen ton.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport |  Facebook |

15-06-14

Intelligente transportsystemen hebben strenge beveiliging nodig

De uitbouw van een intelligent transportsysteem kan belangrijke voordelen bieden de economie, maar creëert ook grote mogelijkheden voor vijandige aanvallen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Vanderbilt University en de University of California. De onderzoekers merken op dat intelligente transportsystemen onder meer het fileprobleem kunnen verminderen en daardoor de kosten voor de economie kunnen verlagen en het verkeer veiliger kunnen maken, maar waarschuwen dat deze technologieën voldoende moeten worden beveiligd, aangezien hackers door sabotage zware schade kunnen aanrichten.

Lees Verder

13:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, beveiliging |  Facebook |

06-06-14

Transportmiddel heeft impact op tevredenheid van de reiziger

Fietsers zijn gelukkiger dan gebruikers van andere vervoermiddelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Clemson University in de Verenigde Staten. De onderzoekers stellen dat fietsers vaak bewust voor hun vervoermiddel hebben gekozen en zich heel enthousiast opstellen tegenover het gebruik van de tweewieler. Er wordt wel opgemerkt dat fietsers in het algemeen een jongere leeftijd hebben en ook in een goede fysieke conditie verkeren, waardoor ze op zich al geneigd zijn om zich gelukkiger te voelen. In de rangschikking van de Clemson University worden de fietsers gevolgd door autopassagiers en vervolgens autobestuurders.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport |  Facebook |

14-01-14

Bestelwagen veel minder energie-vriendelijk dan vliegtuig

Bestelwagens zouden hun brandstof-efficiënte met 57 procent moeten opdrijven om even energie-vriendelijk te worden als commerciële vliegtuigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. Opgemerkt wordt dat bestelwagens voor het verplaatsen van dezelfde vracht op een gelijke afstand hun efficiëntie zouden moeten opdrijven van de huidige 21,5 mijl per gallon tot minstens 33,8 mijl per gallon om hetzelfde energieverbruik te realiseren als een commercieel vliegtuig. De onderzoekers voegen er aan toe dat het voor bestelwagens niet eenvoudig zal zijn om dat streefdoel te halen.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, transport |  Facebook |

26-11-13

Bhutan wil alleen nog elektrische wagens in het verkeer

Het Aziatische koninkrijk Bhutan wil het gebruik van fossiele brandstoffen uit zijn nationale wagenpark verbannen en vervangen door elektrische krachtbronnen. Tshering Tobgay, premier van Bhutan, heeft aangekondigd dat alle auto’s van de overheidsdiensten tegen maart volgend jaar zullen worden vervangen door exemplaren van de elektrische Nissan Leaf. Daarna zal ook bij taxi’s en gezinswagens gradueel naar elektrische alternatieven worden overgeschakeld. Tobgay heeft ook de oprichting van een onderzoekscentrum voor elektrische wagens aangekondigd, waardoor op termijn voor het hele land goedkope milieuvriendelijke voertuigen zouden moeten kunnen worden geproduceerd.

Volgens de lokale overheid en woordvoerders van Nissan beschikt Thimpu, de hoofdstad van Bhutan, over een ideaal profiel om elektrische wagens te promoten. De stad telt 120.000 inwoners, die voor hun transport intensief gebruik maken van een vloot van vijfendertighonderd kleine taxi’s. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van lage tarieven voor elektriciteit, terwijl de meeste verplaatsingen slechts over korte afstanden gebeuren. “Door de introductie van tweeduizend elektrische voertuigen wordt Thimpu op slag een elektrische stad,” aldus premier Tobgay. “Een gemiddelde taxibestuurder besteedt ongeveer 13 dollar per dag aan benzine, terwijl een elektrische oplaadbeurt maximaal 0,16 dollar kost.”

“Elektriciteit is in Bhutan de meest beschikbare energiebron,” benadrukt Tashi Wangchuk, milieuwetenschapper en oprichter van het bedrijf Thunder Motors, dat aan de productie van een eigen elektrische auto werkt. “Het is voor Bhutan dan ook logisch om op elektrisch vervoer over te schakelen.” Volgens Wangchuk moet het koninkrijk in staat zijn om zijn olie-import tegen het einde van het decennium met 70 procent terug te schroeven. Bhutan hanteert al langer een bruto binnenlands geluksniveau in plaats van een bruto binnenlands product om de welvaart van het land te meten. Ecologische duurzaamheid vormt een belangrijk onderdeel van die strategie.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bhutan, transport |  Facebook |

06-11-13

Rijke landen genieten ook grootste verkeersveiligheid

Rijkere landen kunnen ook terugvallen op de veiligste verkeersnetwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan naar de verkeersveiligheid in honderdzeventig landen. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat in rijke landen gemiddeld 313 doden vallen per miljoen voertuigen. In landen met een gemiddeld inkomen stijgt dat echter tot 2.165 doden, terwijl in arme landen sprake is van 6.040 slachtoffers. Ook blijken voetgangers in rijke landen 21 procent van de slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen uit te maken, tegenover 31 procent in naties met een gemiddeld inkomen en 35 procent in arme landen.

“Het inkomen van een land heeft een impact op vele factoren die met verkeersinfrastructuur, veiligheid, mobiliteit en medische verzorging van slachtoffers in verband gebracht kunnen worden,” benadrukken de onderzoekers Michael Sivak en Brandon Schoettle, verkeersdeskundigen aan de Transport Research Institute van de University of Michigan. “Landen met een laag inkomen hebben meestal slechts een beperkte strategie op het gebied van verkeersveiligheid ontwikkeld en stellen ook minder veiligheidsvereisten aan de voertuigen die in het verkeer worden gebracht. Bovendien worden ook de weggebruikers minder regels opgelegd op het gebied van onder meer veiligheidsgordels of het gebruik van mobiele telefoons.”

“Opmerkelijk is wel dat in landen met een laag inkomen op landelijke wegen en in de omgeving van scholen meestal lagere maximumsnelheden worden opgelegd dan in rijkere naties,” voeren Savik en Schoettle aan. “In de rijke landen worden die snelheidsbeperkingen echter veel efficiënter gecontroleerd.” De onderzoekers merken op dat het verkeer in landen met een laag inkomen met een toenemende veiligheidsprobleem geconfronteerd dreigt te worden. Het autopark kent er immers een snellere uitbreiding dan de implementering van nieuwe verkeersregels. In de rijke landen is volgens de wetenschappers een tegenovergesteld fenomeen merkbaar.

Lees Verder

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport |  Facebook |

26-07-13

Amerikaanse autobestuurder legt 5 procent minder afstand af

Amerikaanse autobestuurders leggen met hun wagen jaarlijks 2,67 biljoen mijl af. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan op basis van cijfers van twee jaar geleden. De afgelegde afstand is met ongeveer 5 procent teruggedrongen sinds de piekperiode zeven jaar geleden, toen een totaal van 2,77 biljoen mijl was afgelegd. Dertig jaar geleden werd nog een niveau van 1,55 biljoen mijl geregistreerd. De afgelegde afstand per individuele bestuurder is sinds negen jaar geleden met 9 procent gedaald. Ook de afstanden die door de Amerikaanse gezinnen met de auto worden afgelegd zijn met 9 procent gedaald.

Lees Verder

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, transport |  Facebook |

25-07-13

Transportkeuze heeft impact op cognitieve prestaties schoolkinderen

De keuze voor transport kan een invloed hebben op de cognitieve prestaties van schoolkinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitad de Granada. De Spaanse wetenschappers kwamen tot de vaststelling dat meisjes tussen dertien en achttien jaar betere cognitieve prestaties lieten optekenen wanneer ze te voet naar school kwamen dan wanneer ze met de bus of auto gebracht worden. Ook de lengte van de wandeling naar school blijkt volgens de onderzoekers een impact te hebben op de cognitieve prestaties.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, onderwijs |  Facebook |

27-06-13

Grote personenwagen kan even vervuilend zijn als een vliegtuig

Een grote personenwagen met één inzittende kan voor het klimaat even slecht zijn als een vliegtuig, maar met drie personen kan een kleine auto even milieuvriendelijk zijn als een trein. Dat is de conclusie van een onderzoek van het International Institute for Applied Systems Analysis (Iiasa) in Oostenrijk en het Center for International Climate and Environmental Research (Cicero) naar de klimaatimpact van verschillende transportmiddelen bij afstanden tussen vijfhonderd en duizend kilometer, die het grootste gedeelte van zakelijke en toeristische reizen vormen.

"Luchtvaart heeft zonder twijfel de grootste impact op het klimaat, maar de keuze van de consument over zijn vorm van verplaatsing kan een belangrijke invloed hebben op zijn bijdrage tot de klimaatverandering," merken de onderzoekers op. "Een autoverplaatsing van duizend kilometer met slechts één inzittende produceert ongeveer 250 kilogram koolstofdioxide per individu, maar een verplaatsing met een trein of carpooling met een kleine wagen kan die uitstoot tot 50 kilogram beperken."

"In het Kyoto Protocol is geen rekening gehouden met een bezettingsgraad of efficiëntie, zodat bij het vergelijken van de verschillende reisvormen een aantal risico's over het hoofd gezien dreigen te worden," voert Terje Berntsen, klimaatonderzoeker bij Cicero, aan. "Reizigers die hun bijdrage tot de klimaatverandering willen beperken, zouden ervoor moeten zorgen geen gebruik te maken van het vliegtuig, niet alleen met de auto te rijden en geen grote wagen te kopen. Daarentegen zou men gebruik moeten maken van de trein en bus of carpoolen met twee of drie anderen."

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, milieu |  Facebook |

23-06-13

Intelligente technologie moet basis vormen voor openbaar vervoer

Intelligente technologie moet de basis leggen voor het openbaar vervoer van de toekomst. Dat zegt Joseph Chow, professor aan de Ryerson University in Canada. De technologie moet volgens de wetenschapper ervoor zorgen dat de verkeerscongestie en vervuiling kan worden teruggedrongen en optimaal gebruik gemaakt kan worden van hernieuwbare energie en de bevolking uiteindelijk kan overtuigd worden om de auto in de garage te laten staan. Chow noemt het transportsysteem de levensader van de stad.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, technologie |  Facebook |

27-05-13

Grote vaarroutes snelwegen voor invasieve soorten

Grote Aziatische havens zoals Singapore en Hongkong en ook Amerikaanse havensteden zoals New York en Long Beach zijn kwetsbare punten in de wereldwijde trafieken van invasieve soorten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol in Groot-Brittannië en de University of Oldenburg in Duitsland. Deze havens trekken massaal goederenstromen uit de hele wereld aan, waardoor de waarschijnlijkheid groter wordt dat buitenlandse soorten het land kunnen binnendringen.

De onderzoekers merken echter op dat de omvang van de havens niet de enige factor is in de import van invasieve soorten. "Ook de Noordzee is een bijzonder drukke vaarroute," merkt onderzoeker Bernd Blasius, professor aan de University of Oldenburg, op. "Toch is de impact van invasieve soorten in die regio veel beperkter. Dat heeft te maken met de koudere weersomstandigheden, waardoor tropische soorten het veel moeilijker hebben om te overleven. Het Noordzee-gebied wordt echter wel bedreigd door de transatlantische routes."

De wetenschappers stellen dat deze invasie een belangrijk risico kan inhouden voor de lokale biodiversiteit, maar stellen dat het gevaar ook relatief efficiënt kan worden bestreden. "Indien de scheepvaartindustrie zou kunnen beletten dat een aantal van de potentiële indringers aan boord raken, zou het risico gevoelig kunnen worden beperkt," voeren de onderzoekers aan. Daarbij wordt onder meer verwezen naar een mogelijk gebruik van chemische middelen of filters om het ballastwater, één van de grote schuilplaatsen van invasieve soorten, te behandelen.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: invasieve soorten, transport |  Facebook |

10-05-13

Dagelijkse verplaatsingen worden efficiënt georganiseerd

De consument toont zich bijzonder efficiënt in het organiseren van zijn dagelijkse verplaatsingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar de verplaatsingspatronen in de steden Chicago en Parijs. Daarbij wordt opgemerkt dat de consument bij zijn dagelijkse verplaatsingen efficiënt omspringt met tijd en afstanden. Bovendien werd het volgens de onderzoekers duidelijk dat er bij die verplaatsingen van een voorafgaande planning gebruik wordt gemaakt.

"Naast de geijkte verplaatsingen, zoals de weg tussen de woning en het werk, legt het individu nog een aantal andere dagelijkse trajecten af," merkt onderzoeker Marta Gonzalez, professor aan het Department of Civil and Environmental Engineering van het Massachusetts Institute of Technology, op. "Ook achter deze secundaire trajecten gaat echter een duidelijke wetmatigheid schuil. Wanneer een individu een secundair traject aflegt, zal hij tien keer meer geneigd zijn om nog een bijkomend traject af te leggen in plaats van rechtstreeks naar huis te gaan."

"Drie bestemmingen leveren vijf mogelijke trajecten op, maar daarvan werden door de groep respondenten slechts drie alternatieven gebruikt," zeggen de onderzoekers. "Met zes locaties zijn er meer dan één miljoen mogelijke trajecten, maar daarvan worden slechts vier alternatieven daadwerkelijk gebruikt. Dat geldt zowel in Chicago als in Parijs, waar meer dan 90 procent van de respondenten dezelfde alternatieven kiest. Deze patronen geven aan dat de bevolking zijn verplaatsingen bijzonder efficiënt organiseert."

Lees Verder

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport |  Facebook |

06-05-13

Groot deel forenzen zou piekuren kunnen vermijden

Minstens één op drie werknemers die tijdens de piekuren met zijn auto in de verkeersdrukte terecht komt, zou zich perfect op een ander ogenblik kunnen verplaatsen of van een ander vervoermiddel gebruik kunnen maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sydney. De onderzoekers merken op dat in Sydney, de stad met de grootste verkeerscongestie van heel Australië, één op vier in principe de fileproblematiek zou kunnen vermijden door op een ander tijdstip te vertrekken.

De onderzoekers berekenden dat een verkeersheffing van 5 dollarcent per kilometer op drukke verkeerswegen 35 procent van de autobestuurders zou kunnen aanzetten om op een ander tijdstip te reizen of een alternatief vervoermiddel te gebruiken. "Er wordt vaak verteld dat forenzen niet de nodige flexibiliteit hebben om hun verplaatsingen aan te passen, maar dat blijkt niet met de realiteit te stroken," merkt onderzoeker David Hensher, professor aan het Institute of Transport and Logistic Studies (ITLS) van de University of Sydney, op.

"Het terugschroeven van de verkeersdrukte tijdens de piekuren met ongeveer 6 procent zou een belangrijke impact hebben op de congestie," zegt professor Hensher nog. Uit het rapport bleek dat een verkeersheffing 13 procent van de forenzen zou kunnen aanzetten om over te stappen op het openbaar vervoer, terwijl 22 procent op een ander tijdstip zou reizen. Een verkeersheffing blijkt volgens de onderzoeker dan ook een zinvol middel om de verkeerscongestie te bestrijden. De onderzoekers stelden ook vast dat een verbetering van het openbaar vervoer volgens 53 procent van de Australiërs absolute prioriteit zou moeten genieten.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: forenzen, transport |  Facebook |

05-05-13

Transport in de stad heeft andere structuur gekregen

In de stedelijke omgeving is er duidelijk een verschuiving merkbaar in het gebruik van transport. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en de Université de Genève (Unige) naar het stadstransport in de Zwitserse steden Lausanne, Genève, Bern en Yverdon-les-Bains. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de bewoners de voorbije twee decennia een duidelijke verandering hebben laten optekenen in het gebruik van het vervoer.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport |  Facebook |

16-03-13

Transport kan impact hebben op gevolgen voedselwoestijnen

Het transport kan een belangrijke impact hebben op de consumptie van gezonde voeding. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cincinnati. De onderzoekers merken op dat de maatschappij geconfronteerd wordt met buurten of regio's waar er geen toegang is tot een aanbod gezonde voeding. Er wordt echter aan toegevoegd dat het transport aan sommige inwoners van deze voedselwoestijnen toch de mogelijkheid kan bieden om gezonde voeding aan te werken. Daarbij wordt het voorbeeld gegeven van forenzen die op de terugweg van het werk fruit en groenten kopen in een supermarkt in de buurt van een spoorwegstation.

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, voeding |  Facebook |

24-02-13

Woonplaats en transportkeuze zijn nauw verbonden

Beslissingen over een woonplaats en het woonwerkverkeer worden simultaan genomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Concordia University naar de transportgewoontes in Montreal. De Canadese onderzoekers stelden daarbij vast dat de transportbeslissingen niet alleen bepaald worden door onkosten en reistijd, maar ook door de persoonlijkheid en de woonplaats. De onderzoekers stelden daarbij vast dat een woonplaats dichter bij het centrum van een stad de kans met ongeveer 14 procent doet toenemen dat gebruik gemaakt zal worden van het openbaar vervoer. Ook wordt opgemerkt dat jonge volwassenen vooral kiezen voor een woonplaats met de grootste toegang tot openbaar vervoer.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: woonplaats, transport |  Facebook |

08-01-13

Berlijn lanceert pilootproject met elektrisch stadsvervoer

De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn gaat voor zijn transportnetwerk in de hoofdstad Berlijn gebruik maken van elektrische wagens. Daarbij werd een overeenkomst gesloten met het Spaanse bedrijf Hiriko, producent van opvouwbare elektrische wagens. De Hiriko Fold zal worden gebruikt als verlengstuk van het bestaande vervoersnetwerk. Deutsche Bahn wil de elektrische wagens aanbieden om treinreizigers de mogelijkheid te bieden om vanuit het treinstation tot op hun eindbestemming te geraken.

De Hiriko Fold is speciaal ontwikkeld voor het stedelijk vervoer, dat geconfronteerd wordt met een druk verkeer en grote parkeerproblemen. De Hiriko Fold heeft een lengte van acht voet, maar bij het parkeren kan dat worden teruggebracht tot vijf voet. De wagen heeft een kostprijs van 16.000 dollar. De ontwikkelaars willen de wagen aanbieden aan stadsbesturen, die ze op hun beurt in een systeem van autodelen aan de bewoners of bezoekers ter beschikking zouden kunnen stellen. Er zouden onder meer ook al gesprekken gevoerd zijn met San Francisco en Barcelona.

Berlijn heeft zich akkoord verklaard om dit jaar met een pilootproject te starten. Daarbij zou worden bekeken of er nog aanpassingen dienen te gebeuren voor een optimaal gebruik in de stadsomgeving. Volgend jaar zou het programma officieel van start gaan. De Hiriko Fold heeft een actieradius van vijfenzeventig kilometer en kan op vijftien minuten tijd opnieuw worden opgeladen. De constructeur werkt ook aan een Ialai-model, dat onder meer in parken en op toeristische bestemmingen zou kunnen worden ingezet. Daarnaast is er ook het Laga-vrachtwagenconcept.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berlijn, transport, hiriko, stadsvervoer |  Facebook |

31-12-12

Poetin en Medvedev komen met helicopter naar kantoor

De Russische president Vladimir Poetin en zijn eerste minister Dmitry Medvedev ruilen volgend jaar hun limousines in voor helicopters. In het centrum van de Russische hoofdstad Moskou zullen onder meer in de omgeving van het Kremlin immers een aantal locaties worden geselecteerd als landingsplaats voor helicopters. Dat heeft Vladimir Kozhin, hoofd van de dienst presidentiële zaken, bekend gemaakt. De plannen vormen een onderdeel van een project om boven Moskou een aantal transportroutes uit te tekenen.

“Niet alleen de president en de eerste minister zullen van het vervoer van helicopters gebruik kunnen maken,” benadrukt Vladimir Kozhin. “Ook anderen zullen in de toekomst van de nieuwe transportroutes gebruik kunnen maken om de zware verkeersproblemen in Moskou te kunnen ontwijken.” Kozhin voegde er niet aan toe wie in aanmerking zou kunnen komen voor het alternatieve vervoer. Op dit ogenblik zijn vluchten boven de Russische hoofdstad verboden. Dertien landingsplaatsen zijn gereserveerd voor politie, ziekenhuizen en het ministerie voor noodsituaties.

In Moskou moeten geregeld straten worden afgesloten om de autokaravanen van Poetin en Medvedev toe te laten om de verplaatsingen te maken tussen het stadscentrum en hun residenties op Rublyovo-Uspenskoye Shosse. De legt een extra last op de zware verkeersproblemen in de Russische hoofdstad. “De luchtcorridors zullen ook een voordeel opleveren voor de bevolking, aangezien hulpdiensten gemakkelijker gebruik zullen kunnen maken van helicopters,” merkt Oleg Panteleyev, hoofdredacteur van de portal Aviaport.ru, op. “Bovendien wordt ook commercieel gebruik mogelijk.”

Lees Verder

08-12-12

Rusland plant brug over de Lena-rivier naar Yakutsk

In Rusland is gestart met het ontwerp van een brug op de Lena-rivier. Dat heeft Yegor Borisov, leider van de Russische republiek Sakha, gezegd na een ontmoeting met Russisch minister van transport Maxim Sokolov. Met de realisatie van het project is een investering gemoeid van 1,8 miljard dollar. De brug is cruciaal voor de ontsluiting van de regio, die bijzonder rijk is aan grondstoffen. De brug krijgt een lengte van meer dan drie kilometer en moet Yakutsk, hoofdstad van Sakha, verbinden met de linkeroever van de Lena-rivier. Daarnaast moeten ook vijftien kilometer wegen worden aangelegd om de brug te verbinden met het bestaande federale en lokale snelwegennet. De brug zou over zes jaar in gebruik moeten genomen kunnen worden. Yakutsk ligt aan het einde van de Lena Highway, die echter op de tegenovergesteld oever eindigt. De stad diende met een ferry te worden bereikt. In de winter kan het verkeer over de bevroren rivier.

Lees Verder

15:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, transport, yakutsk |  Facebook |

28-11-12

Canadase wagens moeten emissies broeikasgassen halveren

Canada verplicht de autoconstructeurs om de emissies van hun wagens met de helft terug te schroeven. Dat heeft Peter Kent, Canadees minister van milieu, bekend gemaakt. De nieuwe regelgeving moet de brandstof-efficiëntie in het Canadese autoverkeer verhogen en de uitstoot van personenwagens en lichte vrachtwagens beperken. De nieuwe normen, die door het Canadese parlement nog moeten worden goedgekeurd, gelden voor de modellen die over vijf jaar op de markt komen. Tegen het midden van het volgende decennium zullen nieuwe wagens in het Canadese verkeer volgens Peter Kent 50 procent minder brandstof gebruiken en 50 procent minder broeikasgassen produceren dan een gelijkaardig model dat vier jaar geleden op de markt kwam.

Lees Verder

17:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: canada, transport, milieu |  Facebook |

11-11-12

Vergrijzing babyboomers uitdaging voor het transport

De vergrijzing van de babyboomers kan een belangrijke impact hebben op het transport. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Association of Retired Persons (AARP). Er wordt op gewezen dat de babyboomers de eerste generatie vormden die al op jonge leeftijd een auto bestuurde en sindsdien steeds meer mobiel is geworden. Naarmate deze generatie echter met pensioen gaat, zal volgens het rapport ook hun mobiel gedrag verschuiven. De keuzes die daarbij gemaakt worden, kunnen volgens de organisatie een grote invloed hebben op het transport.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomers, vergrijzing, transport |  Facebook |

26-10-12

Metro en trein lopen groter risico op terrorisme dan vliegtuig

De gebruikers van metro en trein lopen een groter risico om het slachtoffer te worden van een terroristische aanval en massageweld dan frequent flyers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Sloan School of Management van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers merken daarbij op dat het aantal succesvolle criminele acties tegen de luchtvaart gevoelig is teruggevallen, terwijl de aanvallen tegen metro en trein zijn toegenomen. De grotere beveiliging van de luchtvaart heeft volgens de onderzoekers terroristen doen uitkijken naar gemakkelijker doelwitten.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, terrorisme |  Facebook |

13-10-12

Zambia investeert in wegennet van achtduizend kilometer

Zambia gaat de volgende vijf jaar 5,6 miljard dollar investeren in wegenbouw. Dat heeft Michael Sata, president van Zambia, bekend gemaakt. In totaal zouden door het initiatief meer dan achtduizend kilometer wegen worden aangelegd of verbeterd. Het wegennet moet een bijdrage leveren tot een verbetering van de sociale en economische infrastructuur van Zambia, de belangrijkste koperproducent van Afrika. Volgens een woordvoerder van de president vormt het project het begin van een revolutie om Zambia te moderniseren.

In eerste instantie zouden 2.300 kilometer wegen worden aangelegd. Daarmee zou een investering van 1,6 miljard dollar gemoeid zijn. In volgende fases zouden projecten worden doorgevoerd voor de aanleg van 3.049 kilometer en 2.862 kilometer voor een kost van respectievelijk 2,27 miljard dollar en 1,82 miljard dollar. Volgens de woordvoerder van de president moet het project Zambia toelaten de verbindingen met het hinterland te optimaliseren. Volgens het Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) heeft Zambia op dit ogenblik ongeveer 20.000 kilometer verharde wegen, naast 71.000 kilometer onverharde trajecten.

Zambia heeft het voorbije decennium een gemiddelde economische groei van 5,8 procent per jaar laten optekenen. Volgens een aantal economen vormt de afhankelijkheid van de koperexport echter een risico voor de Zambiaanse economie. Koper vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de Zambiaanse uitvoer. Bovendien wordt gewaarschuwd dat het onvoorspelbare en controversiële beleid van president Michael Sata mogelijke investeerders en donoren zou kunnen afschrikken. Het land slaagde er onlangs wel in met staatsobligaties een lening van 12 miljard dollar op te halen, tegen een rente van 5,8 procent. Daarmee geniet Zambia een lagere rentevoet dan onder meer Spanje.

Lees Verder

16:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zambia, transport |  Facebook |

06-09-12

Spoorwegprojecten moeten Chinese economische groei bestendigen

De Chinese National Development and Reform Commission (NDRC), verantwoordelijk voor de economische planning van China, heeft de bouw van vijfentwintig nieuwe spoorwegprojecten goedgekeurd. Met de projecten is in totaal een bedrag van meer dan 126 miljard dollar, gespreid over de volgende acht jaar, gemoeid. Belangrijk is volgens de krant China Daily echter ook dat de initiatieven de investeringen in infrastructuur stimuleren om de economische groei te stabiliseren. Er wordt opgemerkt dat de projecten een nieuwe vitaliteit zullen injecteren in de vertragende economie van het land en het investeringsklimaat zullen verbeteren. Ongeveer 110 miljard dollar zal worden besteed aan drieëntwintig stadsspoornetten in onder meer Shijiazhuang, Taiyuan, Lanzhou, Guangzhou en Xiamen. Het saldo zou worden geïnvesteerd in twee intercity-projecten. De investeringen zouden vooral door lokale overheden worden gedragen, maar een aantal staatsbanken zouden daarbij ook gedeeltelijk voor de nodige leningen zorgen.

Lees Verder

20:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, transport |  Facebook |

02-09-12

Universiteit Birmingham stelt waterstoftrein voor

Studenten en medewerkers van de University of Birmingham hebben een prototype ontworpen en gebouwd van een treinlocomotief die voortgestuwd wordt door waterstof. De locomotief werd gedemonstreerd op de Stapleford Miniature Railway in Leicestershire als onderdeel van een competitie van het Britse Institute of Mechanical Engineering. De experimentele trein slaagde erin een gewicht van vier ton te trekken, wat volgens de ontwerpers gevoelig meer was dan oorspronkelijk werd gehoopt. Het initiatief betekende de eerste waterstoftrein in Groot-Brittannië. Er lopen echter ook al projecten in onder meer Canada, Japan, China en Denemarken. De Britse trein maakte ook gebruik van regeneratieve remmen, waarbij de remenergie wordt opgevangen, opgeslagen en hergebruikt. Volgens de ontwerpers zal waterstof wellicht in eerste instantie worden toegepast bij trams en kortere stadslijnen in plaats van op lange afstanden en hogesnelheidslijnen.

Lees Verder

13:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: transport, waterstof |  Facebook |

28-08-12

Menselijk brein is in wezen een uitstekende verkeersleider

In principe zijn mensen uitermate geschikt om het verkeer te sturen en kan het menselijk brein significant betere resultaten bereiken dan de bestaande computer-gestuurde verkeerscontroles. Dat is de conclusie van een experiment van wetenschappers aan de University of Southampton. Onderzoeksleider Simon Box, transportspecialist aan de Britse universiteit, merkt op dat het menselijk brein, indien het optimaal wordt gebruikt, een extreem efficiëntie verkeersbegeleider kan zijn. De Britse onderzoekers willen aan de hand van de resultaten een technologie met artificiële intelligentie ontwikkelen die de efficiënte van de verkeersstromen gevoelig zou kunnen verbeteren. Simon Box wijst erop dat in de toekomst alle verkeersdeelnemers zullen zijn uitgerust met satellietnavigatie en draadloze communicatie, zodat hun positie naar controleposten zal kunnen worden doorgestuurd en een begeleiding met artificiële intelligentie haalbaar moet worden.

Lees Verder

17-08-12

Brazilië privatiseert autostrades en spoorwegennet

De Braziliaanse regering gaat bijna 7.500 kilometer autowegen en 10.000 kilometer spoorwegverbindingen verkopen aan private operatoren. Dat heeft de Braziliaanse president Dilma Rousseff bekend gemaakt. Gehoopt wordt dat de privatisering de overheid 66 miljard dollar zal kunnen opleveren om de openbare infrastructuur van het land te verbeteren. Bij die privatisering zouden concessies voor negen autostrades en twaalf spoorverbindingen worden verkocht, vooraleer er overgegaan zou worden tot de verkoop van andere transportinfrastructuur, zoals luchthavens, waterlopen en havens. Verwacht wordt dat de privépartners 45 miljard dollar zouden investeren in de verbetering van het Braziliaanse spoorwegennet. Voor het wegennet zou een bedrag van 21 miljard dollar moeten worden voorzien. Volgens miljardair Eike Batista, die met zijn industrieel conglomeraat belangen heeft in de Braziliaanse infrastructuur, moet het transportsysteem van het land een achterstand van twintig jaar ophalen.

Lees Verder

15:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, transport, privatisering |  Facebook |

16-08-12

India bouwt internationale autoweg met Thailand en Myanmar

India, Thailand en Myanmar hebben een akkoord gesloten om een autostrade met een lengte van 3.200 kilometer aan te leggen tussen de noordoostelijke provincies van India en de grens tussen Thailand en Myanmar. De nieuwe route, die over vier jaar helemaal klaar zou moeten zijn, vormt een onderdeel van de Indiase plannen om de Mekong-India Corridor te openen. Bedoeling is om India, de tweede snelst groeiende economie van de wereld, te verbinden met de nieuwe Aziatische groeimarkten van Indochina. Volgens Anil Wadhwa, ambassadeur van India in Thailand, moet de nieuwe route een stimulans betekenen voor handel en investeringen in de drie landen en economische opportuniteiten creëren voor de steden langs het traject. De aanleg van de route werd mogelijk door de beweging naar een grotere openheid in Myanmar. De nieuwe route moet een concurrent worden van de bestaande noordwest-corridor tussen China en Singapore.

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, myanmar, thailand, transport |  Facebook |