01-05-09

Bankencrisis zal zich nog generaties laten voelen

De bankencrisis zal zich nog verschillende generaties laten voelen. Dat zegt John McFall, voorzitter van het Treasury Committee van het Britse parlement. In zijn nieuwe rapport zegt het Treasury Committee dat de financiële crisis grotendeels te wijten is aan het roekeloze gedrag van de banken. McFall stelt daarbij dat de banken van het financieel systeem een enorme knoeiboel hebben gemaakt. Volgens McFall heerste er binnen de banksector een cultuur een steeds toenemende risico's, tot het systeem in elkaar is geklapt. Er moet volgens het Treasury Committee dan ook een striktere regelgeving komen om de bankdeposito's beter te kunnen beschermen. Ook in Groot-Brittannië gaan er steeds meer stemmen op om een duidelijk onderscheid te maken tussen de gewone banken en de investeringsbanken.

"De gewone man zal de financiële crisis volgens John McFall nog verscheidene generaties blijven voelen," aldus BBC News. "Hij is dan ook van mening dat het publiek inzage zou moeten krijgen van de bankinvesteringen die door de Britse overheid zijn gegarandeerd. McFall is van oordeel dat het publiek moet weten om welke investeringen het gaat, hoeveel die waard zijn en hoeveel verliezen daarop nog eventueel zouden kunnen geleden worden. Het vertrouwen van de consument moet opnieuw worden opgebouwd om de toekomst veilig te kunnen stellen." In het rapport wordt het huidige beleid van de Britse banken echter zwaar op de korrel genomen. Vele kleine bedrijven krijgen, ondanks de beloftes van de banken, volgens het rapport nog altijd bijzonder moeilijk kredieten.

"De banken hebben veel belastingsgelden ontvangen, maar gedragen zich op een compleet ongevoelige manier," stipte McFall nog altijd aan. "De banken zeggen wel dat ze de kredietfaciliteiten uitbreiden, maar toch blijven er uit de bevolking klachten komen dat het moeilijk is om kredieten te krijgen te krijgen en dat daarvoor ook steeds meer moet betaald worden." De British Bankers Association zegt dat teleurgestelde bankklanten, die door de recessie zwaar zijn getroffen, aan het Treasury Committee echter een verkeerd beeld hebben opgehangen. De voorbije maand zou 271 miljoen Britse pond extra kredieten ter beschikking gesteld zijn van kleinere bedrijven. Dat is 5 procent meer dan één jaar geleden. Het leningbedrag zou sinds nieuwjaar elke maand zijn gestegen.