05-02-13

TripAdvisor neemt maatregelen tegen afpersing

De toeristische besprekingssite heeft een nieuwe toepassing gelanceerd die aan de sector toelaat om maatregelen tegen afpersing door klanten te nemen. Steeds meer uitbaters van hotels blijken immers geconfronteerd te worden met klanten die onder dreiging van een negatieve bespreking financiële of materiële tegemoetkomingen eisen. Door de nieuwe toepassing kunnen de hoteluitbaters of andere toeristische ondernemers officieel protesteren tegen een negatieve bespreking, waarna een onderzoek kan worden opgestart tegen de mogelijke afperser.

Lees Verder