16-11-10

Tropische regenwouden kunnen klimaatverandering opvangen

Watertekorten door de klimaatverandering zullen minder schadelijk zijn dan steeds wordt vooropgesteld. Dat zegt Carlos Jaramillo, wetenschapper aan het Amerikaanse Smithsonian Tropical Research Institute (STRI). Uit de studie van vroegere warmteperiodes is volgens Jaramillo immers verrassend genoeg gebleken dat de neerslag door de hogere temperaturen geen afname bleek te kennen. Klaus Winter, collega van Jaramillo aan het Smithsonian Institute, merkt echter op dat het doemscenario voor de tropische regenwouden zich wel zou kunnen voltrekken indien de hogere temperaturen zouden leiden tot frequentere of zwaardere droogteperiodes dan op dit ogenblik wordt ingeschat.

"Algemeen wordt aangenomen dat de opwarming van de aarde schade zal toebrengen aan de woudgebieden," aldus de Britse krant The Guardian. "Door de hogere temperaturen zou water immers schaarser worden, wat volgens vele wetenschappers fataal zal zijn voor de flora. Maar uit een onderzoek van oude tropische regenwouden blijkt volgens Carlos Jaramillo dat bomen een grotere weerstand hebben dan algemeen werd verondersteld. Eigen onderzoek van Jaramillo zou uitgewezen hebben dat ook vroegere warmteperiodes niet hebben geleid tot het uitsterven van planten of het afnemen van de neerslag." Jaramillo kwam tot de vaststelling dat de planten blijkbaar efficiƫnter begonnen om te gaan met de schaarsere watervoorraden.

Jaramillo onderzocht biologische indicatoren van plantenleven in rotsformaties van ongeveer 56 miljoen jaren geleden, toen een abrupte periode van klimaatopwarming werd opgetekend. Op tienduizend jaar tijd was de uitstoot van koolstofdioxide toen verdubbeld, terwijl de temperaturen over een periode van tweehonderdduizend jaar met drie tot vijf graden celcius waren gestegen. "Jaramillo merkt op dat in tegenstelling tot de algemene veronderstellingen, tijdens die periode een grote biodiversiteit werd opgemerkt," voert The Guardian nog aan. "Er ontstonden talrijke nieuwe plantensoorten, zoals de passiebloem en de chocolade-families, terwijl andere flora afstierf." Jaramillo stelt wel dat wel de menselijke activiteit door ontbossing fataal zou kunnen zijn voor de tropische regenwouden.