17-12-11

Global Fund moet nieuwe projecten twee jaar opschorten

Het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria moet de toewijzing van nieuwe budgetten voor projecten gedurende een periode van minstens twee jaar opschorten. Oorzaak daarvan zijn de wereldwijde economische moeilijkheden door de financiële crisissen in de Verenigde Staten en Europa. Een aantal grote donoren heeft zijn steun aan het Global Fund voorlopig opgeschort. Die beslissing zal volgens de organisatie wellicht wereldwijd de grootste impact hebben op de arme aids-patiënten. Het Global Fund wordt onder meer gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation.

In september stelde een onafhankelijk panel dat het Global Fund een striktere financiële opstelling diende te hanteren, nadat in januari in de media berichten waren verschenen over het verlies van tientallen miljoenen donorgelden door mismanagement en fraude. Die berichten leidden ertoe dat grote donoren zoals Duitsland, de Europese Commissie en Denemarken hun financiële steun opschorten, tot de interne controle van het Gobal Fund zou worden doorgelicht. Duitsland heeft zijn financiering ondertussen wel hernomen.

Door die budgetbekommernissen zegt het Global Fund voorlopig alleen in staat te zijn om de bestaande Aids-programma's operationeel te houden, maar het toevoegen van nieuwe diensten of bijkomende patiënten is naar eigen zeggen op dit ogenblik onmogelijk. Er werd ook beslist om budgetten van 800 miljoen euro tot 900 miljoen euro voor projecten in China, Brazilië, Mexico en Rusland een andere bestemming te geven, omdat in die landen de overheid de mogelijkheid heeft om voor financiële ondersteuning te zorgen.

21-05-11

Beheersen aids en tuberculose belangrijkste medische realisaties voorbije decennium

Het beheersen van infectieziektes zoals aids en tuberculose, de bestrijding van het tabaksgebruik, een grotere verkeersveiligheid en het verlagen van het aantal hartaandoeningen behoren tot de belangrijkste medische realisaties van het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Dat zegt het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Er kunnen volgens de onderzoekers echter nog belangrijke verbeteringen doorgevoerd worden in de bescherming en promotie van de openbare gezondheid.

Andere belangrijke realisaties van het voorbije decennium zijn volgens de onderzoekers verbeteringen in de vaccinaties tegen vermijdbare ziektes, een betere gezondheidszorg voor moeders en kinderen, een betere kankerpreventie, vorderingen op het gebied van arbeidsgezondheid en de afbouw van loodvergiftiging bij kinderen. Ook wordt opgemerkt dat er belangrijke vorderingen zijn gemaakt in de organisatie van de openbare veiligheid sinds de terroristische aanvallen van Nine-Eleven.

"Dankzij uitzonderlijke realisaties op het gebied van openbare gezondheid, leeft de bevolking langer, gezonder en productiever dan ooit voordien," merkt Thomas Frieden, directeur van het Centers for Disease Control, op. "Investeringen in preventie moeten er echter voor zorgen dat de volgende generaties nog langer, gezonder en productiever kunnen leven, terwijl tegelijkertijd de kosten voor de openbare gezondheid zouden kunnen worden teruggebracht."

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aids, gezondheid, tuberculose |  Facebook |

27-01-11

Duitsland stopt financiële hulp vaan fonds besmettingsziektes

Duitsland is gestopt met zijn betalingen aan Global Fund tegen aids, tuberculose en malaria. Het fonds wordt in verband gebracht met corruptie. Duitsland reserveerde een jaarlijks bedrag van meer dan 200 miljoen euro voor het fonds, dat jaarlijks over een budget van meer dan 20 miljard dollar beschikt. Daarmee was Duitsland de derde grootste donor van het Global Fund, dat ondersteuning krijgt van de Verenigde Naties. Er wordt echter beweerd dat de controle op die fondsen in een aantal landen veel te wensen overlaat. Mogelijk zouden miljarden dollars hulpgelden zijn verdwenen.

Het Global Fund erkent dat er gevallen van corruptie zijn ontdekt, maar het zou om kleinschalige fraude gaan. Het Global Fund is de belangrijkste financier van de strijd tegen de drie ziektes. De betichtingen over corruptie waren naar voor gekomen in een rapport van het persbureau Associated Press. Dirk Niebel, Duits minister van ontwikkelingssamenwerking, stelt dat er een doorgedreven onderzoek moet komen naar de corruptie-betichtingen. De aantijgingen moeten volgens hem bijzonder ernstig worden genomen.

"Tot er geen absolute duidelijkheid is gecreëerd, schort Duitsland elke verdere betaling op," benadrukte Niebel. Er zou een bedrag van 34 miljoen dollar spoorloos zijn als gevolg van documentvervalsing, boekhoudkundige manipulaties en fraude. Een woordvoerder van het Global Fund zegt dat Duitsland steeds volledig op de hoogte is gehouden van alle maatregelen die werden genomen om de misbruiken te bestrijden en de fondsen te recupereren. Hij beloofde dat alle vragen van Duitsland tijdens een volgende ontmoeting beantwoord zullen worden.

12-11-09

Veronachtzaamde ziektes bedreigen helft wereldbevolking

Veronachtzaamde ziektes bedreigen wereldwijd ruim 3,3 miljard mensen. Vooral de armste bevolkingsgroepen van ontwikkelingslanden en groei-economieën worden daar het slachtoffer van. Het Duitse chemieconcern Bayer heeft in het kader van zijn duurzaamheidsbeleid daarbij een programma opgezet om specifiek de bestrijding van slaapziekte, chagas en tuberculose te ondersteunen. Daarbij wordt opgemerkt dat die ziektes niet alleen een individueel gezondheidsprobleem betekenen, maar ook maatschappelijk verregaande gevolgen hebben, aangezien de patiënten in de onmogelijkheid verkeren om arbeid te presteren en daardoor ook een hele gemeenschap verzwakken. Bayer wil met die projecten inspelen op de Millennium-doelstellingen van de Verenigde Naties, die de bestrijding van deze ziektes tot één van zijn prioriteiten hebben gemaakt. Geneesmiddelen die door de Verenigde Naties in de lijst van onontbeerlijke therapieën werden opgenomen, worden door Bayer gratis ter beschikking gesteld van de World Health Organization.

In eerste instantie kondigt Bayer aan speciaal te mikken op de bestrijding van de Afrikaanse slaapziekte, die jaarlijks een half miljoen mensen treft en elk jaar 70.000 mensen het leven kost. Het Duitse concern stelt al ruim acht jaar een geneesmiddel met het werkzame bestanddeel suramine ter beschikking van de Wereldgezondheidsorganisatie om de ziekte, die veroorzaakt wordt door een beet van de tsetsevlieg, in een vroeg stadium te bestrijden. Onlangs werd dat samenwerkingsverband nog verder uitgebreid. Over een periode van vijf jaar zullen jaarlijks 400.000 tabletten van het geneesmiddel Lampit met de werkzame stof nifurtimox gratis ter beschikking gesteld worden om in combinatie met een andere werkzame stof in de getroffen Afrikaanse landen toegediend te kunnen worden. Klinische studies rond de therapie, die eerder dit jaar werden afgerond, toonden aan dat het middel de ziekte in een later stadium kan helpen bestrijden.

Een tweede pijler van het duurzame gezondheidsbeleid van Bayer vormt de strijd tegen chagas, een ziekte die door een ééncellige parasiet wordt veroorzaakt en 14 miljoen mensen infecteert en verder 28 miljoen mensen met een infectie bedreigt. Jaarlijks vallen er 14.000 dodelijke slachtoffers. De ziekte maakt vooral slachtoffers in Latijns-Amerika. Daar werkt Bayer al sinds zeven jaar samen met de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarbij worden gratis 2,5 miljoen Lampit-tabletten ter beschikking gesteld. Bovendien financiert Bayer de logistieke ondersteuning met een bedrag van 1,5 miljoen dollar. Het derde onderdeel van het duurzame gezondheidsbeleid van Bayer is gericht op de strijd tegen tuberculose, die jaarlijks 9 miljoen slachtoffers maakt en elk jaar aan 2 miljoen mensen het leven kost. Bayer werkt daarbij samen met de Global Alliance for Tuberculosis Drug Development aan de klinische ontwikkeling van een nieuwe therapie. De inzet van het Bayer-middel Moxifloxacin zou de behandelingstijd met één derde tot vier maanden kunnen worden herleid. Ook dat geneesmiddel wil Bayer aan een lage prijs ter beschikking stellen.

18:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, tuberculose, bayer, slaapziekte, chagas |  Facebook |

21-09-06

Vliegtuigpassagiers financieren ziektebestrijding

De Verenigde Naties willen de inkomsten uit extra heffingen op vliegtickets gebruiken voor de bestrijding van ziekten zoals aids, malaria en tbc. Dat werd gemeld bij de oprichting van Unitaid, een nieuw fonds van de Verenigde Naties en dat op zoek moet gaan naar alternatieve financieringsvormen voor ontwikkelingshulp.

Chili was twee jaar geleden het eerste land dat de solidariteitsbelasting op vliegtickets invoerde. Frankrijk volgde de voorbije zomer als tweede land. President Jacques Chirac verwachtte dat de belasting in het eerste jaar 15 miljoen euro zal opbrengen. Gespreid over de volgende vier jaar zou daar nog eens 200 miljoen euro moeten bijkomen.

Achttien landen hebben aangekondigd dat ze solidariteitsheffingen zullen gaan heffen. Unitaid zal het geld gebruiken voor de strijd tegen de dodelijke ziekten aids, malaria en tuberculose, die de ontwikkeling in veel arme landen in de weg staan. Voormalig Amerikaans president Bill Clinton is met zijn Clinton Foundation één van de pioniers van Unitaid. Clinton wil rechtstreeks met de producenten van medicijnen onderhandelen om grote hoeveelheden geneesmiddelen in te kopen tegen lage prijzen.

Wereldwijd lijden veertig miljoen mensen aan aids. Negen op de tien nieuwe besmettingen gebeuren in ontwikkelingslanden. Bovendien maakt tuberculose twee miljoen doden per jaar. Een kwart daarvan zijn Afrikanen. Daar sterft ook elke dertig seconden een kind aan malaria.

16:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aids, unitaid, tuberculose, tbc |  Facebook |