18-04-18

Turkije wil tienduizenden historische kunstschatten repatriëren

In musea over de hele wereld worden minstens honderdvijftigduizend historische kunstschatten van Turkse origine bewaard. Turkije zal die voorwerpen terugeisen. Dat benadrukt Serdal Kuyucuoglu, lid van een Turkse parlementscommissie die belast is met de opmaak van een inventaris van Turkse kunstschatten die in het buitenland – onder meer in het Louvre in Parijs en het Victoria and Albert Museum – worden bewaard. De parlementscommissie werd in oktober vorig jaar geïnstalleerd. De Turkse parlementscommissie heeft de opdracht om de terugkeer van al die kunstschatten te realiseren.

Lees Verder

17:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije |  Facebook |

12-04-13

Turkije rekent op recordaantal buitenlandse toeristen

Turkije verwacht dit jaar 33 miljoen buitenlandse toeristen te zullen kunnen ontvangen. Daarmee zou het land een nieuw record laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de Association of Turkish Travel Agencies. Er wordt aan toegevoegd dat buitenlandse toeristen Turkije dit jaar een inkomen van 25 miljard dollar zouden bezorgen, waarmee de sector een belangrijke pijler wordt van de Turkse nationale economie. Volgens het Turkse ministerie van cultuur en toerisme zou het aantal buitenlandse toeristen de volgende decennia tot 50 miljoen bezoekers per jaar kunnen oplopen.

Het toerisme vertegenwoordigde het voorbije jaar in Turkije meer dan twee miljoen banen. De sector leverde volgens de World Travel & Tourism Council een bijdrage van 10,9 procent aan het Turkse bruto binnenlandse product. De helft daarvan was afkomstig van het buitenlands toerisme, dat met 2,5 procent toenam tegenover het jaar voordien. Het binnenlands toerisme kende een groei met 4,9 procent. Indien de groei van het binnenlands toerisme aan het huidige ritme verder groeit, zal de markt over tien jaar 59 procent van het totale Turkse toerisme vertegenwoordigen.

Mehmet Onkal, organisator van de Turkey & Neighbours Hotel Investment Conference in Istanbpel, zegt dat toerisme steeds belangrijker wordt voor de Turkse economie. "Het toerisme biedt in een brede waaier van sectoren extra werkgelegenheid," meerkt hij op. "Het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen leidt op zijn beurt tot een verhoging van de consumentenbestedingen. Omdat hele maatschappij profiteert van de groei in het toerisme, wordt de sector een katalysator voor economische groei.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, toerisme |  Facebook |

20-02-13

Turkije heeft grootste aantal journalisten opgesloten

Turkije heeft het voorbije jaar meer journalisten gearresteerd dan in elk ander land van de wereld. Dat heeft het Committee to Protect Journalists (CPJ) gezegd. Volgens de organisatie waren in Turkije begin augustus vorig jaar zesenzeventig journalisten in de gevangenis opgesloten. Minstens eenenzestig journalisten waren volgens de organisatie opgesloten als een direct gevolg van hun professionele activiteiten. Een groot gedeelte van de arrestanten bleken Koerden of behartigers van de Koerdische of Armeense belangen. Turkije gaat in de rangschikking van het Committee to Protect Journalists Iran en China vooraf.

Lees Verder

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, journalistiek |  Facebook |

30-11-12

Turkije betaalt Iraanse olieleveringen met goud

Iran heeft de voorbije zes maanden sancties van de Verenigde Staten ontweken door Turks goud te importeren in ruil voor de levering van olie aan Turkije. Dat heeft de Turkse vice-premier Ali Babacan bevestigd. Babacan merkte daarbij op dat Turkije zijn olievoorraden aan Iran in Turkse lira betaalt. Aangezien Iran dat geld niet onder de vorm van dollars in eigen land kan invoeren, wordt met die middelen op de Turkse markt goud gekocht. In april hadden Turkse economen al een piek opgemerkt van goudexport naar Iran. Taner Yildiz, minister van energie van Turkije, benadrukte echter dat er tussen zijn land en de Verenigde Staten geen conflicten bestaan over de transacties.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, iran, olie, goud |  Facebook |

30-08-11

Turkije gaat eigendommen minderheden teruggeven

De Turkse regering heeft aangekondigd om geconfisceerde goederen van religieuze minderheden terug te zullen geven aan de eigenaars. Dat heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan aangekondigd tijdens een diner in Istanboel aanwezigheid van vertegenwoordigers van de christelijke en joodse gemeenschappen. Erdogan benadrukte dat de maatregel geen gunst is, maar dat de uitvaardiging van het betrokken decreet een historische onrechtvaardigheid wil rechtzetten.

De Turkse overheid begon in het midden van de jaren dertig van de voorbije eeuw met het confisceren van goederen van religieuze minderheden. De Europese Unie heeft altijd zware kritiek gehad op de houding van de Turkse regering tegenover minderheden. Daarbij werd de teruggave van de geconfisceerde goederen als een absolute voorwaarde voor de toelating van Turkije tot de Europese Unie genoemd. Bij de maatregel zijn honderden ziekenhuizen, scholen, begraafplaatsen en weeshuizen gemoeid.

Het Europese Hof voor de Mensenrechten had het in beslag nemen van de goederen illegaal genoemd. Eerdere pogingen van Erdogan negen en drie jaar geleden om de teruggave te garanderen stuitten op zware binnenlands verzet. "Het kan echter niet langer dat een Turks burger door zijn religieuze opvatting, etnische afkomst of afwijkende levensstijl zou worden onderdrukt," merkte de Turkse premier op. Volgens Griekse media moeten 1.500 eigendommen worden terugbezorgd aan christelijke organisaties. Volgens Turkse kranten gaat het om 350 eigendommen.

Ook de Armeense, joodse en Assyrische gemeenschappen zouden eigendommen moeten terugkrijgen. Turkije zou in het bezit zijn van 14 ton goud dat door Nazi-Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog in heel Europa bij joden in beslag was genomen. De waarde van de voorraad zou meer dan 1 miljard dollar bedragen.

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, minderheid, onderdrukking |  Facebook |

28-04-11

Nieuw kanaal moet druk op Bosporus doen afnemen

Turkije gaat een nieuwe waterweg bouwen om de flessenhals van de Bosporus te omzeilen. Dat heeft de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan aangekondigd. Het Canal Istanbul zou de Zwarte Zee verbinden met de Zee van Marmara, die via de Dardanellen toegang biedt tot de Ageïsche Zee. Het kanaal krijgt een breedte van honderdvijftig meter en wordt vijfenveertig kilometer lang. De aanleg van het kanaal wordt volgens Erdogan het grootste infrastructuurproject van de eeuw.

Een exact traject van het kanaal werd niet bekend gemaakt. Het Canal Istanbul wordt volgens Erdogan een groter infrastructuurproject dan het Suez-Kanaal of het Panama-kanaal. Het kanaal zou een diepgang krijgen van ongeveer vijfentwintig meter en dagelijks ongeveer honderdzestig schepen kunnen opvangen. Het Canal Istanbul zou over twaalf jaar operationeel moeten zijn. De kosten van het project werden niet bekend gemaakt.

Erdogan voegde er aan toe dat het kanaal ervoor zal zorgen dat een bevolking van ruim twee miljoen mensen aan de oevers van de Bosporus beschermd zullen worden voor miljoenen tonnen gevaarlijke producten die jaarlijks door de dertig kilometer lange zeestraat worden vervoerd. "De grootste prioriteiten van het project zijn het beperken van de trafiek door de Bosporus en de bedreiging die daarmee voor de omgeving gepaard gaat," stipte Erdogan nog aan. De Bosporus is de nauwste zeestraat die door het internationale scheepvaartverkeer wordt gebruikt.

13-05-10

Rusland gaat eerste Turkse kerncentrale bouwen

De Russische president Dmitry Medvedev heeft een overeenkomst ondertekend voor de bouw van een eerste kerncentrale in Rusland. Met het project zou een bedrag van ongeveer 20 miljard dollar gemoeid zijn. De kerncentrale, waarin Rusland een controlerend belang zou hebben, zou in de buurt van de stad Akkuyu aan de kust van de Middellandse Zee worden gebouwd. De Turkse eerste minister Recep Tayyip Erdogan stelde dat bouw van de kerncentrale zou beginnen nadat het akkoord door de parlementen van beide landen is goedgekeurd. De bouw van de kerncentrale zou ongeveer zeven jaar in beslag nemen. Rusland is al langer geïnteresseerd om in Turkije een kerncentrale te bouwen, maar vorig jaar blokkeerde een Turkse rechter een project van een consortium onder Russische leiding om in Akkuyu vier reactoren te bouwen met een totale capaciteit van 4.800 megawatt.

De overeenkomst heeft volgens Sergei Kiriyenko, hoofd van het Russische nucleaire concern Rosatom, een aanzienlijke omvang. Bovendien zou het de eerste keer zijn dat Rusland een meerderheidsbelang krijgt in een buitenlands kernenergie-project. Het kernenergiecontract vormt een onderdeel van een hele reeks overeenkomsten die Medvedev en Erdokan hebben ondertekend. De twee landen benadrukten daarbij hun handelsrelaties te willen verbeteren, hun visabeleid te willen versoepelen en energieprojecten te willen stimuleren. De Turkse president Abdullah Gul wees er op dat de beide landen hun wederzijds handelsvolume over vijf jaar tot 100 miljard dollar willen uitbreiden. Op dit ogenblik is dat 38 miljard dollar. Turkije wil zijn afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen verminderen en tegelijkertijd een draaischijf worden voor het transport van olie en gas naar Europa.

Tijdens de onderhandelingen werd daarbij ook gesproken over het transport van Russisch gas en olie via Turkije naar West-Europa. Daarbij maakte Erdogan gewag van de Russische SouthStream-project om gas naar Europa te transporteren zonder het grondgebied van Oekraïne te moeten passeren. Daarnaast wil Turkije een oliepijpleiding aanleggen van de haven Samsun aan de Zwarte Zee naar de haven van Ceyhan aan de Middellandse Zee, die al dient als terminal voor transporten uit Azerbeidzjan en Irak. Erdogan zei dat de verbinding Samsun-Ceyhan zal gerealiseerd worden, met een extra raffinaderij in Ceyhan. De constructie van de pijpleiding, die het drukke scheepvaartverkeer in de Bosporus zou kunnen verlichten, zou ongeveer 3 miljard dollar kosten. Rusland gaf vorig jaar Turkije de garantie op oliebevoorrading in ruil voor steun voor het SouthStream-project. Turkije steunt immers ook het concurrerende Nabucco-project van de Europese Unie.

11:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, kernenergie, rusland |  Facebook |

21-11-09

Turkije blijft blij plannen voor nucleaire energie

Turkije blijft bij zijn plannen om kerncentrales te bouwen. De Turkse regering zal dan ook een nieuw project lanceren om een mislukte aanbesteding te vervangen. Dat heeft Taner Yildiz, Turks minister van energie, bekend gemaakt. Het feit dat die eerdere aanbesteding werd ingetrokken, betekent volgens Yildiz niet dat het kernproject wordt opgegeven. De Turkse energie-autoriteiten trokken zopas een aanbesteding van vorig jaar, gewonnen door een Russisch consortium, in om de eerste Turkse kerncentrale te bouwen. Een Turkse administratieve rechtbank had een aantal elementen van de toekenningsprocedure ongeldig verklaard. Turkije wil in totaal drie kerncentrales bouwen om te vermijden dat het land met een mogelijk energietekort zou worden geconfronteerd en te beletten dat men te afhankelijk zou worden van energie-invoer uit het buitenland. Milieuvereniging hebben echter grote bezwaren tegen de kernenergieplannen van de Turkse regering.

17:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, kernenergie |  Facebook |

07-07-09

Turkije wil controversieel dammenprogramma verder zetten

De Turkse regering gaat de werken aan een controversieel damproject in Zuid-Oost Anatolië heropstarten. Dat heeft de Turkse minister van milieu Veysel Eroglu bekend gemaakt. Het werk aan het Ilisu-hydroelektrische damproject op de Tigris-rivier heeft zes maanden stilgelegen. Met het project is een investering gemoeid van 1 miljard Britse pond. De plannen van de regering botsten op heel wat weerstand, waarbij werd aangevoerd dat het project duizenden mensen uit hun woongebieden zou verdrijven, waardevolle biotopen zou vernielen en historische schatten van onschatbare waarde zou overstromen, zoals de archeologische stad Hasankeyf in de provincie Batman. Het project zou over vier jaar operationeel moeten kunnen zijn. Het project dateert uit de jaren tachtig, maar is steeds bekritiseerd geweest.

"De aankondiging van de heropstart van de werken betekent een grote ontgoocheling voor tegenstanders van het project," meldt de Britse krant The Guardian. "Zij hadden gehoopt dat het damproject in december vorig jaar een genadeslag had gekregen, nadat Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse instellingen hun financiële steun hadden opgeschort omdat ze vreesden dat er onvoldoende rekening was gehouden met de milieugevolgen en de sociale impact van de waterkrachtcentrale. De Turkse regering voert echter aan dat het damproject, dat 1.200 megawatt elektriciteit moet opwekken, een essentieel onderdeel vormt van een plan van 19,3 miljard Britse pond om de regio welvarender te maken. De regio werd lange tijd het slachtoffer van de strijd tussen het Turkse leger en Koerdische rebellen."

Milieuminister Eroglu benadrukte dat de financiële fondsen voor het project ter beschikking zouden worden gesteld, nadat er garanties werden gegeven dat de nodige maatregelen zouden genomen worden om het damproject te laten beantwoorden aan de internationale normen. "Dat wordt echter niet bevestigd door de ondersteunende organisaties," stipt The Guardian aan. "Een woordvoerder van het Zwitserse ministerie van economie benadrukte dat het project nog altijd wordt onderzocht en dat er later samen met Duitsland en Oostenrijk zal worden beslist welke standpunten er zullen worden ingenomen." Critici waarschuwen dat het damproject tachtig steden en dorpen zal vernielen, waardoor bijna 80.000 mensen zouden moeten verhuizen.

Daarbij wordt opgemerkt dat de plaatselijke bevolking geen afdoende compensatie heeft gekregen en dat Turkije over het project ook niet overlegd met buurland Irak, waar de Tigris zich verder stroomafwaarts uitstrekt. Ook met het ander buurland Syrië zou geen overleg zijn gepleegd. Eén van de slachtoffers van het project wordt de archeologische stad Hasankeyf, die door de Romeinen als een versterkte vestiging werd gebruikt tegen de Perzen. De stad werd in de elfde eeuw door de Seljukken heropgebouwd, maar later door de Mongolen vernield. Turkije, dat zich minder afhankelijk wil opstellen van de import van buitenlands gas, zegt echter dat het waardevolle erfgoed zou worden beschermd of verplaatst. Het Ilisu-project vormt een onderdeel van een breder netwerk aan dammen, die voor een economische heropleving van de regio zouden moeten bijdragen en op die manier moeten bijdragen tot het oplossen van het Koerdische separatisme.

19:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, energie, milieu, dam, ilusu |  Facebook |

04-06-09

Turken meest intensieve internetgebruikers van Europa

Duitsland heeft de grootste online gemeenschap van Europa. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau ComScore. Duitsland heeft volgens de onderzoekers op dit ogenblik 40 miljoen unieke internetgebruikers per maand. Daarna volgen Groot-Brittannië met 36,8 miljoen internetgebruikers en Frankrijk met 36,3 miljoen. De topvijf wordt rondgemaakt door Rusland (31,3 miljoen) en Italië (21,2 miljoen). De meest geëngageerde internetbevolking moet volgens ComScore echter worden gezocht in Turkije. De Turkse internetgebruiker besteedt immers gemiddeld 32 uur per maand aan internet en bekijkt daarbij gemiddeld 3.044 online pagina's. Turkije heeft de zevende grootste internetbevolking van Europa.

België komt in de ranglijst van Ipsos op een tiende plaats. België zou op dit ogenblik volgens het rapport ongeveer 5,5 miljoen unieke internetgebruikers tellen. Gemiddeld besteedt de Belg 19 uur per maand aan internet. Hij bekijkt daarbij 2.032 internetpagina's. België wordt nog voorafgegaan door Spanje (18,6 miljoen gebruikers), Turkije (17,7 miljoen), Nederland (12 miljoen) en Zweden (5,6 miljoen). Op de elfde plaats staat Zwitserland met 4,4 miljoen unieke internetgebruikers. Daarna volgen nog Oostenrijk (4,4 miljoen gebruikers), Portugal (3,7 miljoen), Denemarken (3,4 miljoen), Finland (3,1 miljoen), Noorwegen (3 miljoen) en Ierland (1,7 miljoen).

Ipsos merkt op dat Turkije op het gebied van online tijdgebruik en contentconsumptie ver vooruit loopt op de andere Europese landen. "Dat heeft vooral te maken met de populariteit van sociale netwerken en entertainmentsites, die de aandacht van de consument voor langere tijd vasthouden," aldus de onderzoekers. Google is bij de Turken de meest populaire internetbestemming. De websites van het Amerikaanse zoekmachinebedrijf trokken in april van dit jaar meer dan 16 miljoen bezoekers. Dat is 90 procent van de totale online populatie. Op de tweede plaats staat Microsoft met 15,5 miljoen gebruikers, gevolgd door Facebook met 12,8 miljoen bezoekers en DOL, eigenaar van de Turkse entertainment- en sportsites Ekolay en Fanatik, met 10,1 miljoen bezoekers.

20:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turkije, internet |  Facebook |

03-04-09

Irak wil meer water krijgen van zijn buurlanden

Samen met een droge winter zijn Iran en Turkije in grote mate verantwoordelijk voor het groeiende gebrek aan water in buurland Irak. Dat heeft Abdul-Latif Jamal Rasheed, minister van watervoorziening van Irak, gezegd. Volgens hem hebben Iran en Turkije een groot aantal waterdammen gebouwd op de zijrivieren van de Euphraat en de Tigris, de twee grootste stromen van Irak. Rasheed riep de twee landen op om meer water te delen met zijn land. Volgens de Iraakse minister wil zijn land een voldoende en eerlijk deel van het water van de rivieren. Hij wil daarvoor waterakkoorden afsluiten met Turkije en Iran, maar die hebben tot nu toe volgens hem niet gereageerd.

"We hebben aan de Turkse en Iraanse regering voorgesteld om waterakkoorden af te sluiten, maar dat heeft tot nu toe geen resultaten opgeleverd," voert Rasheed aan tegenover het persbureau AFP. "Hij weigerde echter een vermoeden te uiten dat deze weigering politiek gekleurd is." Rasheed merkt op dat er met Turkije een coördinatie werd uitgewerkt, waarbij het buurland sinds kort een hoeveelheid water doorlaat. Maar Iran heeft volgens tot nu toe op herhaalde schriftelijke uitnodigingen om gesprekken op te starten, genegeerd. Volgens Aoun Thiab Abdullah, directeur-generaal van de Iraakse watervoorziening, heeft Irak aan zijn buurlanden gevraagd het debiet in de twee rivieren te verdubbelen.

De Tigris en de Euphraat zijn de belangrijkste bronnen van watervoorziening in Irak. De Turkse president Abdullah Gul had tijdens een bezoek aan Bagdad eerder al beloofd het debiet van de Tigris te zullen verhogen. Watertekorten zouden de elektriciteitsvoorziening van Irak kunnen verstoren, aangezien de lage waterstand ervoor zorgt dat de hydroelektrische centrales niet op volle kracht kunnen werpen. De droogte zou ook de landbouw treffen, waardoor Irak meer voedingsproducten zou moeten invoeren. Volgens Rasheed is het waterpeil in de Tigris en de Euphraat met veertig tot vijftig procent gedaald sinds de val van de Iraakse leider Saddam Hussein een vijftal jaar geleden.

13:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, irak, turkije, iran, tigris, euphraat |  Facebook |

29-08-06

Turkije weigert asbestschip

Turkije weigert het asbestschip Otapan te slopen. De Turkse overheid vindt dat er veel meer asbest aan boord is dan op de exportvergunning van de Nederlandse regering is vermeld. De Otapan lag sinds 1999 wegens asbestproblemen aan de ketting. Het schip moet nu terugkeren naar Nederland, in afwachting van een nieuwe oplossing.

Volgens Turkije staat er op de exportvergunning een asbestaanwezigheid van duizend kilogram. In realiteit zou de Otapan echter 54 ton asbest aan boord hebben. Greenpeace beschuldigde de Nederlandse staatssecretaris voor milieu Pieter van Geel ervan bewust foute informatie te hebben ingevuld. Dat wordt door de Nederlandse overheid ontkent, hoewel toegegeven wordt dat er dingen fout zijn gegaan.

Nederland probeerde nog wel aan te bieden om het schip op een milieu- en mensvriendelijke manier te slopen en te saneren, maar dat werd door Turkije geweigerd. De Otapan zal nu terug moeten keren naar Nederland. Volgens de PvdA-oppositie zal het schip in Nederland of elders moeten gesloopt worden op een verantwoorde manier. Er werd aan toegevoegd dat dit de kostprijs wellicht zal opdrijven. Doorvaren naar India is voor de PvdA onbespreekbaar.

De milieuvereniging Greenpeace stelde dat de Turkse werf in Aliaga ook helemaal niet geschikt was om een schip met stoffen als asbest, pcb's en zware metalen op een veilige manier te slopen. De milieuvereniging voegt er aan toe dat sloopschepen zoals de Otapan een groeiend probleem vormen voor de westerse wereld, maar dat de verantwoordelijkheid niet mag afgeschoven worden op minder welvarende landen.

17:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, asbest, turkije, otapan |  Facebook |