25-05-14

Onbetrouwbaar en dominant uiterlijk kan worden gecamoufleerd

De impact van een onbetrouwbaar, dominant of onaantrekkelijk uiterlijk kan door specifieke gelaatsuitdrukkingen worden weggewerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Glasgow, die computer-software gebruikten om een veertigtal spieren of spiergroepen in het gelaat te laten bewegen en de beelden aan twaalf proefpersonen voorlegden. Er kunnen volgens de onderzoekers specifieke spiergroepen worden geïdentificeerd die een onbetrouwbaar of dominant karakter van een gelaat kunnen uitwissen. Er wordt wel aangegeven dat het camoufleren van een onaantrekkelijk uiterlijk veel minder gemakkelijk is.

“Een gelaat dat door zijn vorm een schijn van onbetrouwbaarheid, dominantie of onaantrekkelijkheid uitstraalt, kan met gerichte uitdrukkingen een tegenovergesteld effect bereiken,” zegt onderzoeksleider Daniel Gill, professor psychologie aan de University of Glasgow. “Er kan dan ook van sociale camouflage gebruik gemaakt worden om een ongunstige indruk van het gelaat uit te wissen. Dat is niet zonder belang. Een groot gedeelte van de menselijke communicatie wordt in diverse sociale situaties immers ook door gelaatsuitdrukkingen gestuurd. Helaas wordt daarbij vaak waarde gehecht aan een gelaatsuitdrukking waaraan - veelal onterecht - bepaalde persoonlijkheidseigenschappen worden gekoppeld."

“Op die manier kunnen sommige mensen door hun omgeving - onder meer door de vorm van de kaak of de wenkbrauwen - als een onbetrouwbare of dominante persoonlijkheid worden bestempeld,” zegt professor Gill. “Dat kan ongewenste gevolgen hebben bij onder meer een partnerkeuze of een sollicitatie. Er kunnen echter ook een aantal belangrijke gelaatsbewegingen met specifieke sociale invloeden worden geïdentificeerd om de ongunstige impressie te kunnen uitwissen. Door het activeren van een aantal van de spieren of spiergroepen kon de indruk van onbetrouwbaarheid of dominantie geheel worden weggewerkt. Op onaantrekkelijkheid kon echter veel minder gemakkelijk een antwoord worden gevonden.”

“De studie wijst uit dat het ook mogelijk is om zich te trainen, zodat een grotere dominantie of betrouwbaarheid zou kunnen worden uitgestraald,” voert Daniel Gill nog aan. “Aantrekkelijkheid blijkt echter op meer parameters gebaseerd te zijn dan uitsluitend gelaatsuitdrukkingen. Een goed acteur kan perfect oefenen om een meer dominant of betrouwbaar personage te vertolken, maar voor een aantrekkelijk personage heeft men echt een aantrekkelijke acteur nodig.”

Lees Verder

09:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uiterlijk |  Facebook |

05-12-13

Uiterlijk blijft voor vrouw nog altijd veel te belangrijk

Tienermeisjes zijn ervan overtuigd dat vrouwen op hun uiterlijk in plaats van op hun capaciteiten worden beoordeeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Girlguiding bij een groep Britse meisjes tussen elf en eenentwintig jaar. De onderzoekers voegen er aan toe dat jonge vrouwen het gevoel hebben met andere normen beoordeeld te worden dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Er wordt aan toegevoegd dat deze jonge vrouwen ook vrezen dat discriminatie een impact zal hebben op hun professionele toekomst. Nochtans wordt een goede baan cruciaal geacht voor de toekomst. Girlguiding merkt op dat jonge vrouwen het gevoel hebben dat sexisme nagenoeg alle aspecten van hun leven raakt.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, uiterlijk |  Facebook |

04-09-11

Individu beschouwt zichzelf als referentie voor de groep

De consument bestempelt zichzelf als de referentie van de groep waartoe hij behoort. Dat is de conclusie van een onderzoek van de universiteiten van Bonn, Nijmegen en Lissabon. De onderzoekers stellen daarbij dat Duitsers van mening zijn dat de typische Europeaan op een Duitser lijkt, terwijl Portugezen ervan uitgaan dat diezelfde typische Europeaan op een Portugees lijkt. De onderzoekers voegen er aan toe dat eerder ook al met verbale uitdrukkingen werd vastgesteld dat men zichzelf als de referentie beschouwt van de groep waartoe men behoort, maar dat ook geldt voor beelden.

"Wanneer men personen naar typische karakteristieken vraagt van de groep waartoe ze behoren, zullen karakteristieken worden uitgepikt die op henzelf van toepassing zijn," voeren de onderzoekers aan. "Uit het onderzoek bleek dat Portugese respondenten voor een typische Europeaan portretten uitkozen met een relatief donker uiterlijk en grote ogen. Duitsers kozen daarentegen voor een portret met een lichtere haarkleur."

"Mogelijk maakt het individu een mentale shortcut om een astract onderwerp, zoals Europees of Amerika, te benaderen," voeren de onderzoekers aan. "Het zou echter ook kunnen zijn dat mensen daarmee een subtiele overtuiging naar voor brengen dat hun groep beter is dan andere. De resultaten kunnen onder meer implicaties hebben voor een raciale profilering, waardoor men argwaan zou kunnen hebben voor mensen die afwijken van dat concept."

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ras, uiterlijk, groep |  Facebook |