03-12-09

Uitstootrechten zijn een uitlaat om verder te pollueren

Het is te hopen dat de klimaatbesprekingen in Kopenhagen op een mislukking uitdraaien. Dat zegt James Hansen, directeur van het Goddard Institute for Space Studies van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA). De klimaatbesprekingen steunen volgens hem immers op een fundamenteel verkeerde benadering. Volgens hem vormt de handel in uitstootrechten, waarbij het recht om te vervuilen geleidelijk aan strikter zou worden, een compleet verkeerd vertrekpunt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Alleen een rechtstreekse belasting op fossiele brandstoffen is volgens Hansen een realistische strategie om de uitstoot te kunnen beperken. Uitstootrechten kunnen volgens Hansen het best vergeleken worden met de uitlaten die de katholieke kerk in de middeleeuwen verkocht. James Hansen maakte wereldwijd geschiedenis door meer dan twintig jaar geleden in het Amerikaanse Congres te verkondigen dat de opwarming van de aarde al aan de gang was.