29-01-14

Roddel en uitsluiting hebben positieve werking voor de groep

Roddel en uitsluiting kunnen aan de groep een aantal verborgen voordelen bieden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University en de University of California. De onderzoekers merken op dat roddel en sociale uitsluiting in het algemeen worden beschouwd als kwaadaardigde factoren die het vertrouwen en het moreel in de groep uithollen, maar toch een aantal voordelen voor de maatschappijen zouden kunnen inhouden. De wetenschappers stellen daarbij dat deze zogenaamde reputatie-informatie een instrumenten kan vormen om ongewenst gedrag bij te sturen, de exploitatie van rechtgeaarde groepsleden te vermijden en samenwerking aan te moedigen.

“Groepen die een tolerantie vertonen tegenover roddel, stimuleren samenwerking en kunnen zich beter tegen zelfzucht beschermen dan entiteiten die de achterklap proberen te weren,” merkt onderzoeksleider Robb Willer, professor sociologie aan de Stanford University, op. “Bovendien wordt het prestatieniveau van de groep nog verder versterkt wanneer men erin slaagt om onbetrouwbare leden aan roddel en isolatie bloot te stellen. Dit gedrag kan weliswaar tot misbruiken leiden, maar de resultaten van de studie geven aan dat deze fenomen voor de groep en de maatschappij bijzonder belangrijke functies kunnen hebben. Onder meer werd vastgesteld dat de informatie uit roddel en isolatie wordt gebruikt om een band te smeden tussen coöperatieve leden.”

“De isolatie van zelfzuchtige leden steunt de hogere doelstellingen van de groep,” zegt professor Willer nog. “Het is immers bekend dat zelfzuchtige types de coöperatieve collega’s ten dienste van het eigenbelang zullen proberen te exploiteren. Door het uitsluiten van zelfzuchtige karakters kunnen coöperatieve collega’s meer ongedwongen investeren in de hogere doelstelling van de groep zonder bevreesd te moeten zijn geëxploiteerd te worden. Het fenomeen heeft bovendien ook een corrigerende werking. De mikpunten van roddel en isolatie trekken immers hun lessen uit de problemen en zullen vaak proberen om hun gedrag bij te stellen door een grotere bereidheid tot coöperatie tentoon te spreiden.”

“In anonieme groepen, zoals een aantal online message boards, ontbreekt echter elke verantwoordelijkheid tegenover het geheel,” merkt Robb Willer nog op. “Daardoor dreigt een omgeving gecreëerd te worden die antisociaal gedrag mogelijk maakt.”

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roddel, uitsluiting |  Facebook |

12-10-13

Slachtoffers kunnen impact van uitsluiting afzwakken

Personen die voor een korte tijd worden uitgesloten, zullen zich gedurende enkele tijd ongemakkelijk voelen, maar zullen sneller een herstel vertonen indien ze mentaal op het probleem zijn voorbereid door zich op andere onderwerpen te focussen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Purdue University en de Université de Lille. Slachtoffers van uitsluiting moeten er volgens de onderzoekers over waken dat het probleem niet eindeloos wordt herkauwd en zich vooral focussen op het heden in plaats van het verleden opnieuw te beleven. Verder onderzoek moet volgens de wetenschappers echter wel duidelijk maken of deze strategie niet louter leidt tot het uitstellen van effecten.

Lees Verder

11:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitsluiting |  Facebook |