07-08-17

Groot-Brittannië overkapt verkeersaders tegen uitstoot

In Groot-Brittannië wordt op dit ogenblik onderzoek gedaan naar een Nederlandse technologie om de uitstoot van het autoverkeer te beperken. Daarbij zouden een aantal belangrijke Britse verkeersassen kunnen overkoepeld met materiaal dat de vervuiling van de uitlaatgassen zou absorberen, waardoor de luchtkwaliteit zou kunnen verbeteren. Dat heeft het Britse Highways Agency bekend gemaakt. Door de technologie zouden volgens het agentschap vooral lokale gemeenschappen tegen de impact van drukke verkeersaders kunnen worden beschermd. De slechte luchtkwaliteit zou in Groot-Brittannië jaarlijks verantwoordelijk zijn voor veertigduizend vroegtijdige overlijdens.

De Britse overheid maakte bekend de volgende vijf jaar miljoenen pond te investeren in technologieën om de luchtkwaliteit rond de verkeersaders te verbeteren. Volgens het Britse ministerie van transport moet worden verwacht dat de verkeersvolumes over een periode van drie decennia met 55 procent zouden toenemen. Opgemerkt wordt dat op dit ogenblik al in vele Engelse regio’s de Europese grenzen voor luchtverontreiniging geregeld heeft overtreden. “De beste oplossing om de luchtverontreiniging door het autoverkeer aan te pakken, is de introductie van voertuigen met lagere emissiewaarden,” aldus nog het Highways Agency.

Ondertussen wordt echter naar eigen zeggen al 100 miljoen pond geïnteresseerd in nieuwe technologieën, zoals brandstoffen met lagere uitstootniveaus en barrières die schadelijke emissies zouden kunnen absorberen. Daarbij wordt gewezen op een half open overkapping van drukke verkeersaders met materialen die uitlaatgassen kunnen opvangen, zoals door het Nederlandse ministerie van verkeer al is toegepast. In de omgeving van Manchester wordt gewerkt met houten panelen, terwijl op een aantal andere locaties worden gewerkt met een polymeer dat de mogelijkheid heeft om zwaveldioxide op te vangen. Tests moeten uitwijzen of deze oplossingen ook elders op het verkeersnet zouden kunnen worden toegepast.

Lees Verder

17:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot |  Facebook |

11-06-13

Uitstoot wereldwijde energiesector met 1,4 procent gestegen

De wereldwijde energiesector heeft het voorbije jaar een recordhoeveelheid 31,6 miljard ton koolstofdioxide uitgestoten. Dat betekende een stijging met 1,4 procent tegenover het jaar voordien, ook al registreerden de Verenigde Staten de laagste uitstoot sinds het midden van de jaren negentig. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). De grootste uitstoot kwam op naam van China, waar een stijging met 3,8 procent tot 7,89 miljard ton werd opgetekend. Ook China laat daarmee echter de laagste groei in een decennium optekenen.

De beperkte Chinese groei is te danken aan de verdere investeringen van het land in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. In de Verenigde Staten vielen de emissies met 3,8 procent terug tot 5,26 miljard ton, in belangrijke mate te danken aan het feit dat de Amerikaanse energiesector gedeeltelijk van steenkool op gas is overgeschakeld. In Europa werd een daling met 1,4 procent tot 3,57 miljard ton opgetekend. De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer twee derde van de totale uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen.

Ontwikkelingslanden vertegenwoordigen op dit ogenblik 60 procent van de wereldwijde energie-uitstoot, tegenover 45 procent aan het begin van de eeuw. Maria van der Hoeven, executive directeur van het International Energy Agency, benadrukt dat de wereldwijde klimaatbesprekingen gericht zijn om een maximale temperatuurverhoging van 2 graden Celsius, maar volgens de huidige vooruitzichten moet worden gerekend op een stijging tussen 3,6 graden en 5,3 graden. Het klimaat is volgens haar politiek naar de achtergrond verdrongen, maar dat doet het probleem niet verdwijnen.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, uitstoot |  Facebook |

05-06-13

Automotoren slechts verantwoordelijk voor gedeelte verkeerspollutie

De uitstoot van automotoren is slechts verantwoordelijk voor een derde van de pollutie die door het verkeer wordt veroorzaakt. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Hertfordshire. De onderzoekers wijzen daarbij op vervuiling door de slijtage van remmen, het wegdek en stof dat door passerende wagens wordt opgeworpen. De Britse wetenschappers werpen daarbij op dat de overheid een grotere aandacht moet besteden aan die bijkomende vormen van vervuiling en zich niet alleen mag richten op de uitstoot van de automotoren.

"Naarmate de regelgeving rond de uitstoot van automotoren strenger wordt, zal het aandeel van andere pollutie toenemen," merkt onderzoeksleider Ranjeet Sokhi, professor aan de University of Hertfordshire, op. "Een wetgeving die zich alleen op de uitstoot van automotoren richt, zal wellicht niet volstaan om de normen op het gebied van luchtkwaliteit te halen." Uit het onderzoek van professor Sokhi bleek dat de uitstoot van motoren verantwoordelijk is voor 33 procent van de totale vervuiling. Remmen en het wegdek vertegenwoordigen elk 11 procent en 27 procent wordt veroorzaakt door het opwerpen van stof door passerende wagens.

Het wegverkeer is in Groot-Brittannië de belangrijkste bron van luchtvervuiling. Naast een negatieve impact op de gezondheid, zou de slechte luchtkwaliteit de Britse economie elk jaar 16 miljard pond per jaar kosten. Delen van Londen worden geregeld geconfronteerd met problemen om de Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit te halen. Drie jaar geleden probeerde Transport for London het probleem aan te pakken met een lijm-oplossing, waardoor het stof aan het wegdek zou moeten blijven plakken.

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto, verkeer, uitstoot |  Facebook |

14-02-13

Steden kunnen uitstoot broeikasgassen met 70 procent terugschroeven

Steden kunnen wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugschroeven door een aantal agressieve, maar praktische beleidsverschuivingen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Toronto. Uit het onderzoek blijkt dat het voor steden technisch mogelijk zou zijn om de uitstoot van broeikasgassen op langere termijn met minstens 70 procent terug te schroeven. Om die doelstelling te halen moeten er volgens de onderzoekers wel drastische maatregelen genomen worden op het gebied van verkeer, architectuur en energiebeheer. Het grootste obstakel in dat streven wordt volgens de onderzoekers gevormd door het gebouwenpark van de steden.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot |  Facebook |

13-02-13

Europa kan uitstoot broeikasgassen halveren

Tegen het einde van het volgende decennium kan Europa meer dan 40 procent van zijn energie met duurzame bronnen genereren. Bovendien zou het energieverbruik met 38 procent kunnen worden teruggeschroefd tegenover het midden van het voorbije decennium. Bovendien zou de uitstoot met 50 procent kunnen worden teruggedrongen tegenover het begin van de jaren negentig. Dat is de conclusie van een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Met die cijfers zou de Europese Unie volgens het rapport op koers zitten om tegen het midden van de eeuw een energiesysteem uit te bouwen dat excluisef op duurzame bronnen is gesteund. Er wordt echter opgemerkt dart een legaal kader noodzakelijk is voor duurzame energie.

Lees Verder

16:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitstoot, milieu |  Facebook |

28-01-13

Japanse grootindustrie schroeft uitstoot met bijna 15 procent terug

De Japanse grootindustrie heeft het voorbije halve decennium de uitstoot van broeikasgassen gemiddeld met 14,9 procent teruggeschroefd tegenover het begin van de jaren negentig. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Japanse zakenkrant Nikkei. Opgemerkt wordt dat de industrie met die prestaties in belangrijke mate het land heeft geholpen om de doelstellingen van het Kyoto Protocol tegen klimaatverandering te halen. Japan had daarbij aangegeven de uitstoot van broeikasgassen tegen eind vorig jaar met 6 procent terug te schroeven tegenover het begin van de jaren negentig.

Hoewel geen officiële mededelingen zijn gedaan, wordt verondersteld dat Japan ruimschoots zijn doelstellingen op het gebied van klimaatverandering heeft gehaald. Tijdens de twee laatste jaren van het voorbije decennium liet Japan bij de totale uitstoot een daling met 10,9 procent optekenen, indien de emissiehandel met ontwikkelingslanden en bosaanplantingen in rekening worden gebracht. Omdat bossen meer broeikasgassen opvangen dan produceren, kunnen bijkomende emissierechten worden verkregen door bosbescherming en boomaanplantingen.

Wel wordt opgemerkt dat de studie van de zakenkrant werd afgerond vooraleer huidig premier Shinzo Abe, die een grotere prioriteit wil verlenen aan de industrie, aan de macht kwam en een aantal hervormingen heeft aangekondigd. Onder meer wil Abe de belofte van gewezen premier Yukio Hatoyama over de uitstoot van broeikasgassen opnieuw evalueren. Hatoyama had drie jaar geleden beloofd dat Japan de uitstoot tegen het einde van het decennium met 25 procent zou terugschroeven, op voorwaarde dat ook China en de Verenigde Staten gelijkaardige inspanningen zouden doen.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, industrie, uitstoot |  Facebook |

26-10-12

Groot-Brittannië boekt grootste reductie in emissies

Groot-Brittannië heeft het voorbije jaar de uitstoot van broeikasgassen het voorbije jaar meer kunnen terugschroeven dan de andere Europese landen. Dat is de conclusie van een rapport van het European Environment Agency. Groot-Brittannië heeft vorig jaar 36 miljoen ton koolstofdioxide geproduceerd. Dat betekent een daling met 6 procent tegenover het jaar voordien. In Frankrijk en Duitsland werd een daling met respectievelijk 5 procent en 2 procent opgetekend. Landen zoals Italië en Spanje riskeren volgens waarnemers daarentegen zware uitgaven omdat ze door een beperkte reductie van de uitstoot mogelijk verplicht zullen zijn om extra emissierechten aan te kopen.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, uitstoot |  Facebook |