05-12-11

Onderscheid industrielanden en groeimarkten is achterhaald

De traditionele kloof tussen industrielanden en groeimarkten moet worden afgeschaft. Ook China en andere groeilanden moeten de opgelegde beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen aanvaarden. Dat hebben vertegenwoordigers van westerse regeringen gezegd. De industrielanden voeren daarbij geen verdere verbindingen rond de uitstootbeperkingen te kunnen doen, tenzij ook alle andere naties - vooral de grote groeimarkten - dezelfde bindende regels aanvaarden.

De Europese Unie wil op de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban een tijdstabel laten aanvaarden, waarbij iedereen tegen het midden van het decennium de uitstootbeperkingen zou onderschrijven. Noorwegen en Australië hebben afzonderlijk een voorstel uitgewerkt waarbij iedereen zich akkoord zou verklaren met een gefaseerde afbouw van de emissies. Iedereen aanvaardt dat de rijke landen de belangrijkste inspanningen moeten doen om de emissies te beperken, omdat daar de voorbije tweehonderd jaar de economie volop koolstofdioxide heeft geproduceerd.

"Er moet echter duidelijk worden onderzocht of de wereld nog steeds kan worden benaderd vanuit de traditionele tegenstelling tussen het noorden en het zuiden, waarbij het noorden zich zou moeten verbinden tot emissiebeperkingen, terwijl in het zuiden vrijwillige bijdragen worden gebracht," merkt Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor klimaatbeleid, op. Dat debat is acuter geworden door de snelle economische groei van China, India en een aantal Latijns-Amerikaanse landen.

19:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaat, uitstootbeperking |  Facebook |