30-08-11

Roemenië uitgesloten van handel in uitstootrechten

Het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) heeft Roemenië uitgesloten van de handel in emissierechten. Opgemerkt wordt dat er onregelmatigheden werden vastgesteld in de rapportage over de uitstoot van Roemeense broeikasgassen. Er wordt aan toegevoegd dat de registratie van de Roemeense uitstoot-projecten teveel onnauwkeurigheden vertoont. Analisten bij de organisatie Point Carbon stellen dat het onmogelijk is uit te maken of de Roemeense projecten wel iets hebben opgeleverd.

"Misschien zullen de sancties leiden tot een grotere transparantie in de informatie," aldus een woordvoerder van Point Carbon tegenover het webmagazine Euractiv. In december vorig jaar had de Roemeense regering voor de verkoop van 300 miljoen uitstootrechten een bedrag van 1,5 miljard euro te kunnen ontvangen. Door de sanctie wordt het land echter met onmiddellijke ingang geschrapt uit de handel van uitstootrechten onder het Kyoto-protocol, tot er een aanvaardbaar systeem voor de meting van emissies wordt geïmplementeerd.

"De Roemeense premier Emil Boc kondigde aan dat het hoofd van het nationale milieubeschermingsagentschap zou worden ontslagen," merkt Euractiv op. "Broc vroeg verder dat de maatregelen het land zouden toelaten om de handel in de uitstootrechten over zes maanden opnieuw op te starten. Het Roemeense ministerie van milieu beloofde dat een herwerkte versie van zijn emissie-rapport zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties." Eerder werd ook Oekraïne uitgesloten van de handel in emissierechten.

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roemenië, uitstootrechten, milieu |  Facebook |

13-06-11

Australië wil oorlog verklaren aan wilde kamelen

Australië overweegt uitstootrechten toe te kennen voor het doden van wilde kamelen. Dat zou moeten kunnen bijdragen tot het bestrijden van de klimaatverandering. Het voorstel staat in een adviesrapport van het Australische ministerie van klimaatverandering en energie-efficiëntie. Het bedrijf Northwest Carbon heeft voorgesteld om ongeveer 1,2 miljoen wilde kamelen te doden. De dieren werden in Australië ingevoerd voor de vroege kolonisten in de negentiende eeuw.

"De wilde kamelen brengen zware schade toe aan de Australische vegetatie," merkt het persbureau AFP op. "Bovendien produceert een kameel een hoeveelheid methaan die vergeleken kan worden met één ton koolstofdioxide per jaar. Daardoor zijn de wilde kamelen collectief één van de grootste producenten van broeikasgassen in Australië." Northwest Carbon stelt voor de kamelen vanuit een helikopter neer te schieten of hen op te jagen en naar slachthuizen over te brengen voor consumptie.

Het idee van Northwest Carbon werd door de Australische regering weerhouden voor een verdere discussie over het ontwikkelen van nieuwe economische mogelijkheden voor landbouwers, bosontwikkeling en landeigenaars die met creatieve manieren komen om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Australië is bijzonder afhankelijk van steenkoolcentrales en mijnbouw en is daarmee per hoofd van de bevolking één van de grootste vervuilers van de wereld.

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, kameel, methaan, uitstootrechten |  Facebook |

19-08-10

Schapentelers Nieuw-Zeeland tekenen in op uitstootrechten

De schapentelers in Nieuw-Zeeland reageren massaal op het aanbod van de regering om hun graaslanden met bomen te beplanten in ruil voor de toekenning van uitstootrechten. Dit jaar zouden al 30.000 hectaren graaslanden worden beplant. Dat is een bijzonder grote toename tegenover vorig jaar, toen 3.500 hectaren was beplant. De Nieuw-Zeelandse regering startte het initiatief twee jaar geleden. Daarbij worden aan de schapentelers jaarlijks 600 Nieuw-Zeelandse dollars uitstootrechten betaald per hectare die niet langer voor de schapenteelt wordt gebruikt. Dat komt overeen met een bedrag van 172 Amerikaanse dollar.

"Het systeem is een aantrekkelijk alternatief voor de schapentelers, die decennia werden geconfronteerd met dalende wolprijzen, droogtes en landconcurrentie van de veeteelt en de houtindustrie," merkt Neil Walker, een bosbeheerder uit de Taranaki-regio in Nieuw Zeeland, op tegenover het persbureau Bloomberg. "Wanneer een economische sector in verval raakt, moet er bekeken worden welke opties er nog beschikbaar zijn. Het omvormen van schapenboerderijen tot bosgebieden heeft een zinvolle economische basis." De schapenteelt is in Nieuw-Zeeland al langere tijd op de terugweg. Dertig jaar geleden waren er in Nieuw-Zeeland nog ongeveer 70 miljoen schapen. Dat is nu echter terugvallen tot een populatie van 40 miljoen dieren.

Volgens een aantal critici is de omschakeling naar uitstootrechten voor Nieuw-Zeeland, de grootste exporteur van schapenvlees ter wereld, echter te bruusk. Nieuw-Zeeland wil het systeem van uitstootrechten tegen het midden van het decennium nog verder uitbreiden. Dan zullen ook landbouwers moeten betalen voor de emissies van broeikasgassen door koeien en schapen. De Federated Farmers of New Zealand zijn grote tegenstanders van het systeem, zeker nadat bleek dat Australië gelijkaardige maatregelen heeft opgeschort. De organisatie stelt dat buiten Europa alleen Nieuw-Zeeland een nationaal systeem van emissierechten hanteert.

06-08-10

Onzekerheid over markt uitstootrechten blijft

Het Londense fonds Climate Change Capital, dat tot nu toe meer dan 1 miljard dollar geïnvesteerd heeft in uitstootkredieten, wil bijkomende financiële middelen aantrekken. Het fonds wil zijn toekomstige investeringen toespitsten op projecten die gericht zijn op het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Een woordvoerder van Climate Change Capital voert daarbij aan dat er in de toekomst wellicht minder zal worden belegd in de uitstootrechten die worden uitgegeven onder het Clean Development Mechanism van de Verenigde Naties, de tweede grootste klimaatbeurs van de wereld. Er werden geen uitspraken gedaan over concrete investeringsplannen.

"Er is twijfel ontstaan over de wereldwijde klimaatbeurzen, nadat de Verenigde Staten eind juli zijn klimaatwetgeving heeft opgeschort," merkt het persbureau Bloomberg op. "De Verenigde Staten zijn de grootste producent van broeikasgassen ter wereld en een klimaatwetgeving had een belangrijke markt voor uitstootrechten kunnen creëren." Climate Change Capital stelt dat het uitblijven van een Amerikaanse klimaatwetgeving heel wat onzekerheid heeft doen ontstaan dat investeringen in de reductie van emissies op lange termijn de moeite waard zullen blijken te zijn. Het Londense fonds zegt er daarentegen van overtuigd te zijn dat het moment geschikt is om te investeren.

Uitstootmarkten moeten ertoe leiden dat de uitstoot van broeikasgassen worden teruggeschroefd. Bedrijven die meer broeikasgassen produceren dan de toegelaten grens kunnen daarbij vergunningen kopen bij activiteiten die onder die limieten blijven en daardoor een overschot aan uitstootrechten hebben. Maar door de mislukking van een globaal klimaatverdrag en problemen met de controle van het systeem van de Verenigde Naties, hebben de positieve vooruitzichten voor die markten een gevoelige klap gekregen. Er zijn volgens Climate Change Capital echter mogelijkheden in onder meer projecten rond energie-efficiëntie en zonnekracht in India, na China de tweede grootste klimaat-investeringsmarkt van de wereld. Ook zou een waterkrachtcentrale in Kasjmir worden bekeken.

03-12-09

Uitstootrechten zijn een uitlaat om verder te pollueren

Het is te hopen dat de klimaatbesprekingen in Kopenhagen op een mislukking uitdraaien. Dat zegt James Hansen, directeur van het Goddard Institute for Space Studies van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA). De klimaatbesprekingen steunen volgens hem immers op een fundamenteel verkeerde benadering. Volgens hem vormt de handel in uitstootrechten, waarbij het recht om te vervuilen geleidelijk aan strikter zou worden, een compleet verkeerd vertrekpunt om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Alleen een rechtstreekse belasting op fossiele brandstoffen is volgens Hansen een realistische strategie om de uitstoot te kunnen beperken. Uitstootrechten kunnen volgens Hansen het best vergeleken worden met de uitlaten die de katholieke kerk in de middeleeuwen verkocht. James Hansen maakte wereldwijd geschiedenis door meer dan twintig jaar geleden in het Amerikaanse Congres te verkondigen dat de opwarming van de aarde al aan de gang was.

27-08-09

Voedingsector heel gevoelig aan uitstootrechten voorraadketen

De emissiehandel kan een zware impact hebben op de voedingsindustrie, tenzij de producenten snel efficiëntere voorraadketens opzetten. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse gezondheidsorganisatie NSF International. Daarbij wordt opgemerkt dat 90 procent van de uitstoot die door de voedingsindustrie wordt veroorzaakt, afkomstig is uit de voorraadketen en slechts 10 procent als een rechtstreeks gevolg van de productie. Bij geen enkele andere economische sector heeft de voorraadketen volgens het rapport een dergelijk grote impact. In de Verenigde Staten wordt een uitstootprijs van 15 procent per ton koolstofdioxide in het vooruitzicht gesteld. Dat zou binnen de voedingsector 1,6 procent van de gemiddelde winst uitmaken.

"In vele stadia van de voedselproductie worden broeikasgassen geproduceerd," aldus het magazine Food & Drink Europe. "Dat gebeurt onder meer door de uitstoot bij de producenten van pesticides voor de landbouw, of door het energieverbruik voor de irrigatie van velden. De voedingsindustrie dreigt dan ook met een stijgende kostprijs geconfronteerd te worden omdat toeleveranciers moeten betalen voor uitstootrechten. Het rapport benadrukt dat de sector zich dan ook moet voorbereiden op de koolstofluwe economie en daarbij de afvalproductie en efficiëntie in zijn voorraadketen moet onderzoeken, zodat de financiële impact van de uitstootrechten kan worden beperkt."

"Met de beschikking over uitstootgegevens van hun voorraadketens en de eigen activiteiten, kunnen bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden om hun emissies te verlagen, bronnen efficiënter te gebruiken en de kosten te verlagen," aldus NSF International. "Emissies van uitstoot-intensieve toeleveranciers kunnen leiden tot gevoelige prijsverhogingen van goederen en diensten, aangezien ze die emissiekosten zullen proberen door te rekenen. Een beperking van de afvalproductie in de voorraadketen biedt de mogelijkheid om gevoelige kostenbesparingen door te voeren. Bovendien zullen milieu-efficiënte bedrijven ook gemakkelijker investeringen kunnen aantrekken.

13:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, emissie, uitstootrechten |  Facebook |

15-04-09

Europa speelt spelletje met klimaatverandering

De Europese Unie speelt een spelletje met de klimaatverandering. Dat zegt het World Wildlife Fund (WWF). Daarbij wordt gesteld dat de Europese Unie zich officieel tot doel heeft gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van het volgende decennium met 20 procent terug te schroeven, maar dat die daling in werkelijkheid amper 5 procent zal bedragen. Vooral dankzij de desindustrialisatie van de voormalige Sovjet-gebieden zal de Europese Unie volgens de organisatie al een daling met 8 procent kunnen realiseren. Maar van de resterende 12 procent zou weinig binnen de Europese grenzen verwezenlijkt worden. Het grootste gedeelte zal immers afkomstig zijn van de aankoop van uitstootrechten in de ontwikkelingslanden.

"De aankoop van uitstootrechten zou volgens het World Wildlife Fund geen probleem zijn indien ook op de thuismarkt sterke doelstellingen worden vastgelegd, maar er wordt opgemerkt dat dit in Europa niet het geval is," aldus de website EurActiv.com. "Bovendien levert een aantal Europese projecten in ontwikkelingslanden geen echte baten op, omdat de reducties van de emissies er ook zonder Europese tussenkomst toch zouden zijn gekomen, onder meer door nieuwe beleidsmaatregelen in landen zoals China. In werkelijkheid blijven de Europese inspanningen zeer beperkt, terwijl tegelijkertijd van ontwikkelingslanden wordt geëist dat ze hun emissies met 15 procent tot 30 procent zouden verlagen. Dat is bedriegerij." De Verenigde Staten doen het volgens het World Wildlife Fund onder hun nieuwe president Barack Obama veel beter.

"Daar zal het huidige emissieniveau tegen het einde van het volgende decennium daadwerkelijk met 19 procent zijn gedaald," wordt er opgemerkt. Ook China doet volgens de organisatie zware inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Het World Wildlife Fund zegt veel vertrouwen te hebben dat China op de volgende klimaatconferentie in Denemarken eind dit jaar een constructieve bijdrage zal leveren. Er zijn echter vragen over de houding van Rusland, dat volgens de organisatie op het laatste ogenblik altijd met onmogelijke eisen komt. Zolang er geen nieuwe internationale overeenkomst over de uitstoot van broeikasgassen is bereikt, zullen volgens milieu-expert Ben Block van het World Watch Institute trouwens de wereldwijde investeringen in uitstootverlagende projecten dalen. Handelaars in uitstootrechten zouden volgens Block al hebben ervaren dat de onzekerheid over de nieuwe akkoorden vele investeringen heeft doen opschorten.

17:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, uitstootrechten |  Facebook |

05-08-08

Chinese stad begint met handel in uitstootrechten

De Chinese stad Changsha begint met een interne regeling voor uitstootrechten. Changsha, de hoofdstad van de provincie Hunan, gaat zijn locale districten quota toewijzen voor de vervuiling door stof, koolstofdioxide en chemische producten. Bij een overtreding van die quota zal een boete worden opgelegd. Districten die binnen de toegewezen quota blijven, zullen daarvoor een financiële vergoeding krijgen. Op die manier zouden de districten hun quota onderling kunnen verhandelen. Gehoopt wordt dat het project volgend jaar al zal gelanceerd kunnen worden.

"Changsha, die voor zijn drinkwatervoorziening afhankelijk is van de zwaar vervuilde Xiang-rivier, heeft geïnvesteerd in controlesystemen om de vervuiling te meten en tracht stroomopwaarts gelegen industriële steden aan te zetten eveneens om de vervuiling te bestrijden," aldus het persbureau Reuters. "De provincie Hunan investeert 2,48 miljard dollar om de Xiang te saneren. Een aanval vervuilende bedrijven in de stad Zhuzhou werden gesloten, maar die zijn daarop stroomopwaarts verhuisd naar steden die minder milieubeperkingen opleggen aan het bedrijfsleven."

Changsha zal zijn districten ook verplichten om aan het plaatselijke bedrijfsleven quota op te leggen. De Zhuzhou Smelter Group, de grootste zinkproducent van China, werkt aan een investeringsproject van ruim 800 miljoen dollar om de technologie te moderniseren en de emissie van schadelijke producten te beperken. Dat project zou volgens de burgemeester van Zhuzhou nagenoeg zijn afgerond. In Changsha en Zhuzhou werden nog een aantal andere duurzame beleidsexperimenten opgezet, onder meer om de discriminatie ten opzichte van de landbouwbevolking tegen te gaan.

16:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, milieu, uitstootrechten, changsha |  Facebook |

08-05-08

Uitstootrechten doen emissies nauwelijks dalen

EmissionDe wereldwijde handel in emissierechten is het voorbije jaar in waarde verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank. De markt realiseerde het voorbije jaar een omzet van 32 miljard dollar. Het jaar voordien was dat nog 32 miljard dollar. Die groei heeft volgens het rapport blijkbaar echter niet geleid tot een gevoelige verlaging van de uitstoot van broeikasgassen.

De handel in emissierechten, die werd gecreëerd om de opwarming van de aarde te helpen bestrijden, laat bedrijven toe om uitstootvergunningen te kopen of te verkopen. “Zo zijn de emissierechten in het kader van het Kyoto Protocol het voorbije jaar meer dan verdubbeld tot 13,4 miljard dollar, maar de daadwerkelijke uitstoot van koolstofdioxide is slechts met 7 procent gedaald,” aldus BBC News.

Dit is volgens de Wereldbank een teleurstellende vaststelling, temeer daar een wereldwijde samenwerking absoluut nodig is om de klimaatverandering te bestrijden. De grootste markt voor emissierechten is het European Trading Scheme (ETS), waar een aantal vervuilende industriële sectoren, zoals de energietak en de cementindustrie, beperkingen krijgen opgelegd in de uitstoot die ze mogen produceren. Die markt groeide het voorbije jaar van 24,4 miljard dollar tot 50 miljard dollar.

Meer over natuur en milieu

13:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, klimaatverandering, uitstootrechten |  Facebook |