13-06-13

Russisch minister belooft loonsverhoging voor academisch personeel

Professoren aan Russische universiteiten zullen bij de start van het nieuwe academische jaar in september een belangrijke loonsverhoging ontvangen. Dat heeft Dmitry Livanov, Russisch minister voor opvoeding en wetenschap, bekend gemaakt. Universiteiten die weigeren om de salarisverhoging door te voeren, zullen volgens de minister minder overheidssubsidies ontvangen. Op dit ogenblik ontvangen Russische professoren een vergoeding tussen 370 dollar en 460 dollar per maand.

"Het is niet langer aanvaardbaar dat de professoren aan de Russische universiteiten zich met maandvergoedingen tussen 12.000 roebel en 15.000 roebel tevreden moeten stellen," geeft minister Livanov toe. De inkomsten van de universiteitsleiding liggen gevoelig hoger. De meeste Russische rectors zouden het voorbije jaar tussen 2 miljoen roebel en 4 miljoen roebel hebben verdiend. Bij Anatoly Ovedenko, rector van de Aerospace Engineering University in Sint-Petersburg, loopt dat bedrag op tot meer dan 71 miljoen roebel.

Een aantal professoren stelt zich echter sceptisch op tegenover de beloftes van de minister. Daarbij wordt erop gewezen dat Livanov recent nog heeft aangegeven dat dringend besparingen moeten worden doorgevoerd. Volgens hen zal een loonsverhoging alleen kunnen wanneer ook de werkdruk wordt opgedreven. Het probleem van de lage vergoedingen voor het academisch personeel wordt al langer aangeklaagd. Een verhoging van de salarissen voor de professoren was één van de beloftes van president Vladimir Poetin in de aanloop naar de jongste verkiezingen.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, universiteit, salaris |  Facebook |

14-11-12

Amerikaanse universiteiten rekenen op buitenlandse studenten

Het aantal buitenlandse studenten aan hogescholen en universiteiten in de Verenigde Staten is het voorbije jaar met 6 procent gestegen. Die groei wordt vooral gedreven door een stijging met 23 procent bij studenten vanuit China. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Institute of International Education. Er wordt aan toegevoegd dat vooral publieke instellingen, die zwaar werden getroffen door de budgetbeperkingen van de overheid, zich beginnen te realiseren dat internationale studenten een belangrijke financiële steun kunnen vormen voor hun werking. Het voorbije jaar werden in de Verenigde Staten 765.000 buitenlandse studenten geregistreerd. China staat op de eerste plaats met 158.000 studenten, gevolgd door India, Zuid-Korea en Saudi-Arabië.

Lees Verder

10:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, universiteit |  Facebook |

08-09-12

Britse topuniversiteiten moeten meer arme studenten aantrekken

De Britse topuniversiteiten moeten meer inspanningen doen om meer studenten uit arme gezinnen aantrekken. Dat heeft Les Ebdon, hoofd van het Britse Office for Fair Access (Offa), gezegd. Hij wijst erop dat recente cijfers hebben aangetoond dat het aantal arme studenten aan de Britse elite-universiteiten in gedaald. Hij voert aan dat de 20 procent rijkste jongeren in Groot-Brittannië zeven keer meer geneigd zijn om een elite-instelling te studeren dan hun 40 procent armste generatiegenoten. In het midden van de jaren negentig kende die kloof volgens Les Ebdon een factor zes. De evolutie heeft volgens hem tot gevolg dat Groot-Brittannië een belangrijk gedeelte van het potentiële academische talent links laat liggen. Ook de elite-universiteiten zullen volgens Ebdon hun leidinggevende positie niet kunnen handhaven indien ze niet putten uit de volledige voorraad talent die potentieel beschikbaar is.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, universiteit |  Facebook |

26-12-11

Overstap naar universiteit betekent zware terugval in fysieke activiteit

Studenten die naar de universiteit gaan, worden plots veel minder actief dan tijdens hun tiener-periode. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McMaster University in Ontario. De Canadese onderzoekers merken op dat die trend zich ook in de volwassenheid doortrekt en stellen dan ook dat er meer inspanningen zouden moeten worden gedaan om die terugval in de fysieke activiteiten te vermijden.

De onderzoekers stellen dat de activiteitsgraad van twaalf tot zevenentwintig jaar met 24 procent terugvalt. De grootste achteruitgang werd echter opgetekend bij jongeren die de overstap maken naar de universiteit. "Het gaat hier echt om een kritieke periode, want de overstap van de late adolescentie naar een vroege volwassenheid vertegenwoordigt de meest dramatische terugval in de fysieke activiteit in de hele levensloop," voert Matthew Kwam, professor familiale gezondheid aan de Michael G. DeGroote School of Medicine van de Canadese universiteit, op.

Er wordt wel opgemerkt dat bij vrouwen niet dezelfde terugval wordt opgetekend dan bij mannen. "De totale fysieke activiteit kent bij vrouwen slechts een terugval met 1,7 procent," voert Matthew Kwam aan. "Er moet echter wel opgemerkt dat meisjes in het middelbaar onderwijs in het algemeen al een lager activiteitsniveau hebben dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Mogelijk valt de fysieke activiteit bij meisjes al veel vroeger terug."

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: universiteit, gezondheid |  Facebook |

08-12-11

Sociale kloof aan Amerikaanse universiteiten nog toegenomen

De sociale kloof aan de Amerikaanse universiteiten is de voorbije vijftig jaar gevoelig toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers merken op dat studenten uit de hogere inkomensklasse steeds meer voordelen genieten tegenover hun generatiegenoten uit gezinnen met beperktere financiële middelen. Er wordt aan toegevoegd dat de ongelijkheid grotendeels wordt gedragen door vrouwen.

Onderzoeksleider Martha Bailey, professor economie aan de University of Michigan, merkt op dat in het begin van deze eeuw 54 procent van de universiteitsstudenten uit de hoogste inkomensklasse een diploma behaalde. Dat betekent een stijging met 18 procentpunt tegenover twintig jaar voordien. Het slaagpercentage in de laagste inkomenscategorie steeg daarentegen slechts van 5 procent naar 9 procent. Het is voor studenten uit lagere inkomensklassen volgens de onderzoekers moeilijker om hun weg te vinden en uit ontmoediging vaak vroegtijdig afhaken.

De ongelijkheid heeft volgens de onderzoekers bij vrouwen een scherpere toename gekend dan bij mannen. Dertig jaar geleden lag het slaagniveau bij vrouwen in alle inkomenscategorieën 2 procent hoger dan bij mannen. Bij het begin van de nieuwe eeuw was die kloof in de hoogste inkomenscategorie echter toegenomen tot 13 procent. In de laagste inkomenscategorie blijft het verschil tussen mannen en vrouwen beperkt. De onderzoekers wijzen erop dat een universitair diploma nochtans cruciaal is voor het bereiken van een hogere inkomensklasse.

 

19:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie, onderwijs, universiteit |  Facebook |

25-06-11

Europa wil eigen rangschikking van universiteiten

De Europese Commissie wil een eigen ranking van Europese Universiteiten opstellen. Daarbij wordt opgemerkt dat de bestaande internationale rangschikkingen - met inbegrip van de gerenommeerde Shanghai Academic List en de Times Higher Education List - belangrijke tekortkomingen vertonen. De Franse senaat had drie jaar geleden al aangestuurd op een Europese rangschikking, nadat gebleken was dat een gebrek aan duidelijke gegevens over Franse universiteiten de visibiliteit van het wetenschappelijk onderzoek van de betrokken instellingen uitholde.

"Uit een onderzoek van de European University Association, waarbij dertien internationale klassementen onder de loep werden genomen, blijkt dat slechts 3 procent van alle universiteiten ter wereld in die rangschikkingen worden opgenomen, terwijl er ook vooral aandacht wordt besteed aan onderzoek en veel minder aan onderwijs," merkt het webmagazine Euractiv.com op. "Bovendien wordt opgemerkt dat er een belangrijk voordeel wordt uitgebouwd voor Engelstalige universiteiten."

"Wetenschappelijk werk in andere talen wordt veel minder gepubliceerd en geciteerd, waardoor academici buiten de Engelstalige invloedssfeer in de bestaande rangschikkingen lagere scores krijgen toegewezen," wordt er daarbij opgemerkt. "In de toekomstige Europese rangschikking zou ervoor gezorgd worden dat er een vergelijking kan worden getrokken tussen universiteiten die zich in eenzelfde milieu bewegen. Bovendien wil men vermijden dat de focus zou worden gelegd op een reputatie-wedren, gebaseerd op onderzoek, zoals dat in de meeste bestaande rangschikkingen het geval is."

05-02-11

Emiraten moeten universitair onderwijs stimuleren

Er moeten meer inspanningen worden gedaan om het universitair onderwijs in de Verenigde Arabische Emiraten te promoten. Anders zal de regio er niet in slagen om zijn economie te diversifiëren en minder afhankelijk te maken van de olieproductie. Dat is de conclusie van een rapport van het Education Centre of Excellence van de Amerikaanse consulent Parthenon Group. Daarbij wordt opgemerkt dat de regio het huidig aantal universitairen moet verdubbelen om het niveau van andere landen te evenaren.

"Wanneer men naar de wereldwijde cijfers kijkt, zouden sommige leden van de Verenigde Arabische Emiraten de universitaire participatie moeten verdubbelen, verdrievoudigen of zelfs verviervoudigen," merkt Parthenon Group op. "Gebaseerd op een extrapolatie van het inkomen, komen de Verenigde Arabische Emiraten aan een participatiegraad van 37 procent, terwijl dat ongeveer 65 procent zou moeten zijn, een niveau dat vergeleken kan worden met Brazilië, Italië en Slovenië."

Parthenon Group voegt er aan toe dat de lokale jonge bevolking moet aangezet worden om zijn opleiding af te maken, aangezien dat een enorme impact heeft op de rest van de economie. "Wanneer het inkomen stijgt, groeit ook de vraag naar opleiding," aldus het rapport. "Daardoor wordt de kwaliteit en de kwantiteit van het onderwijs opgedreven. Dat is absoluut noodzakelijk indien de regio zich meer wil richten op andere economische sectoren, zoals hightech en services."