13-06-13

Russisch minister belooft loonsverhoging voor academisch personeel

Professoren aan Russische universiteiten zullen bij de start van het nieuwe academische jaar in september een belangrijke loonsverhoging ontvangen. Dat heeft Dmitry Livanov, Russisch minister voor opvoeding en wetenschap, bekend gemaakt. Universiteiten die weigeren om de salarisverhoging door te voeren, zullen volgens de minister minder overheidssubsidies ontvangen. Op dit ogenblik ontvangen Russische professoren een vergoeding tussen 370 dollar en 460 dollar per maand.

"Het is niet langer aanvaardbaar dat de professoren aan de Russische universiteiten zich met maandvergoedingen tussen 12.000 roebel en 15.000 roebel tevreden moeten stellen," geeft minister Livanov toe. De inkomsten van de universiteitsleiding liggen gevoelig hoger. De meeste Russische rectors zouden het voorbije jaar tussen 2 miljoen roebel en 4 miljoen roebel hebben verdiend. Bij Anatoly Ovedenko, rector van de Aerospace Engineering University in Sint-Petersburg, loopt dat bedrag op tot meer dan 71 miljoen roebel.

Een aantal professoren stelt zich echter sceptisch op tegenover de beloftes van de minister. Daarbij wordt erop gewezen dat Livanov recent nog heeft aangegeven dat dringend besparingen moeten worden doorgevoerd. Volgens hen zal een loonsverhoging alleen kunnen wanneer ook de werkdruk wordt opgedreven. Het probleem van de lage vergoedingen voor het academisch personeel wordt al langer aangeklaagd. Een verhoging van de salarissen voor de professoren was één van de beloftes van president Vladimir Poetin in de aanloop naar de jongste verkiezingen.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, universiteit, salaris |  Facebook |

14-11-12

Amerikaanse universiteiten rekenen op buitenlandse studenten

Het aantal buitenlandse studenten aan hogescholen en universiteiten in de Verenigde Staten is het voorbije jaar met 6 procent gestegen. Die groei wordt vooral gedreven door een stijging met 23 procent bij studenten vanuit China. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Institute of International Education. Er wordt aan toegevoegd dat vooral publieke instellingen, die zwaar werden getroffen door de budgetbeperkingen van de overheid, zich beginnen te realiseren dat internationale studenten een belangrijke financiële steun kunnen vormen voor hun werking. Het voorbije jaar werden in de Verenigde Staten 765.000 buitenlandse studenten geregistreerd. China staat op de eerste plaats met 158.000 studenten, gevolgd door India, Zuid-Korea en Saudi-Arabië.

Lees Verder

10:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, universiteit |  Facebook |

08-09-12

Britse topuniversiteiten moeten meer arme studenten aantrekken

De Britse topuniversiteiten moeten meer inspanningen doen om meer studenten uit arme gezinnen aantrekken. Dat heeft Les Ebdon, hoofd van het Britse Office for Fair Access (Offa), gezegd. Hij wijst erop dat recente cijfers hebben aangetoond dat het aantal arme studenten aan de Britse elite-universiteiten in gedaald. Hij voert aan dat de 20 procent rijkste jongeren in Groot-Brittannië zeven keer meer geneigd zijn om een elite-instelling te studeren dan hun 40 procent armste generatiegenoten. In het midden van de jaren negentig kende die kloof volgens Les Ebdon een factor zes. De evolutie heeft volgens hem tot gevolg dat Groot-Brittannië een belangrijk gedeelte van het potentiële academische talent links laat liggen. Ook de elite-universiteiten zullen volgens Ebdon hun leidinggevende positie niet kunnen handhaven indien ze niet putten uit de volledige voorraad talent die potentieel beschikbaar is.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, universiteit |  Facebook |

26-12-11

Overstap naar universiteit betekent zware terugval in fysieke activiteit

Studenten die naar de universiteit gaan, worden plots veel minder actief dan tijdens hun tiener-periode. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McMaster University in Ontario. De Canadese onderzoekers merken op dat die trend zich ook in de volwassenheid doortrekt en stellen dan ook dat er meer inspanningen zouden moeten worden gedaan om die terugval in de fysieke activiteiten te vermijden.

De onderzoekers stellen dat de activiteitsgraad van twaalf tot zevenentwintig jaar met 24 procent terugvalt. De grootste achteruitgang werd echter opgetekend bij jongeren die de overstap maken naar de universiteit. "Het gaat hier echt om een kritieke periode, want de overstap van de late adolescentie naar een vroege volwassenheid vertegenwoordigt de meest dramatische terugval in de fysieke activiteit in de hele levensloop," voert Matthew Kwam, professor familiale gezondheid aan de Michael G. DeGroote School of Medicine van de Canadese universiteit, op.

Er wordt wel opgemerkt dat bij vrouwen niet dezelfde terugval wordt opgetekend dan bij mannen. "De totale fysieke activiteit kent bij vrouwen slechts een terugval met 1,7 procent," voert Matthew Kwam aan. "Er moet echter wel opgemerkt dat meisjes in het middelbaar onderwijs in het algemeen al een lager activiteitsniveau hebben dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Mogelijk valt de fysieke activiteit bij meisjes al veel vroeger terug."

17:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: universiteit, gezondheid |  Facebook |

08-12-11

Sociale kloof aan Amerikaanse universiteiten nog toegenomen

De sociale kloof aan de Amerikaanse universiteiten is de voorbije vijftig jaar gevoelig toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers merken op dat studenten uit de hogere inkomensklasse steeds meer voordelen genieten tegenover hun generatiegenoten uit gezinnen met beperktere financiële middelen. Er wordt aan toegevoegd dat de ongelijkheid grotendeels wordt gedragen door vrouwen.

Onderzoeksleider Martha Bailey, professor economie aan de University of Michigan, merkt op dat in het begin van deze eeuw 54 procent van de universiteitsstudenten uit de hoogste inkomensklasse een diploma behaalde. Dat betekent een stijging met 18 procentpunt tegenover twintig jaar voordien. Het slaagpercentage in de laagste inkomenscategorie steeg daarentegen slechts van 5 procent naar 9 procent. Het is voor studenten uit lagere inkomensklassen volgens de onderzoekers moeilijker om hun weg te vinden en uit ontmoediging vaak vroegtijdig afhaken.

De ongelijkheid heeft volgens de onderzoekers bij vrouwen een scherpere toename gekend dan bij mannen. Dertig jaar geleden lag het slaagniveau bij vrouwen in alle inkomenscategorieën 2 procent hoger dan bij mannen. Bij het begin van de nieuwe eeuw was die kloof in de hoogste inkomenscategorie echter toegenomen tot 13 procent. In de laagste inkomenscategorie blijft het verschil tussen mannen en vrouwen beperkt. De onderzoekers wijzen erop dat een universitair diploma nochtans cruciaal is voor het bereiken van een hogere inkomensklasse.

 

19:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: discriminatie, onderwijs, universiteit |  Facebook |

25-06-11

Europa wil eigen rangschikking van universiteiten

De Europese Commissie wil een eigen ranking van Europese Universiteiten opstellen. Daarbij wordt opgemerkt dat de bestaande internationale rangschikkingen - met inbegrip van de gerenommeerde Shanghai Academic List en de Times Higher Education List - belangrijke tekortkomingen vertonen. De Franse senaat had drie jaar geleden al aangestuurd op een Europese rangschikking, nadat gebleken was dat een gebrek aan duidelijke gegevens over Franse universiteiten de visibiliteit van het wetenschappelijk onderzoek van de betrokken instellingen uitholde.

"Uit een onderzoek van de European University Association, waarbij dertien internationale klassementen onder de loep werden genomen, blijkt dat slechts 3 procent van alle universiteiten ter wereld in die rangschikkingen worden opgenomen, terwijl er ook vooral aandacht wordt besteed aan onderzoek en veel minder aan onderwijs," merkt het webmagazine Euractiv.com op. "Bovendien wordt opgemerkt dat er een belangrijk voordeel wordt uitgebouwd voor Engelstalige universiteiten."

"Wetenschappelijk werk in andere talen wordt veel minder gepubliceerd en geciteerd, waardoor academici buiten de Engelstalige invloedssfeer in de bestaande rangschikkingen lagere scores krijgen toegewezen," wordt er daarbij opgemerkt. "In de toekomstige Europese rangschikking zou ervoor gezorgd worden dat er een vergelijking kan worden getrokken tussen universiteiten die zich in eenzelfde milieu bewegen. Bovendien wil men vermijden dat de focus zou worden gelegd op een reputatie-wedren, gebaseerd op onderzoek, zoals dat in de meeste bestaande rangschikkingen het geval is."

05-02-11

Emiraten moeten universitair onderwijs stimuleren

Er moeten meer inspanningen worden gedaan om het universitair onderwijs in de Verenigde Arabische Emiraten te promoten. Anders zal de regio er niet in slagen om zijn economie te diversifiëren en minder afhankelijk te maken van de olieproductie. Dat is de conclusie van een rapport van het Education Centre of Excellence van de Amerikaanse consulent Parthenon Group. Daarbij wordt opgemerkt dat de regio het huidig aantal universitairen moet verdubbelen om het niveau van andere landen te evenaren.

"Wanneer men naar de wereldwijde cijfers kijkt, zouden sommige leden van de Verenigde Arabische Emiraten de universitaire participatie moeten verdubbelen, verdrievoudigen of zelfs verviervoudigen," merkt Parthenon Group op. "Gebaseerd op een extrapolatie van het inkomen, komen de Verenigde Arabische Emiraten aan een participatiegraad van 37 procent, terwijl dat ongeveer 65 procent zou moeten zijn, een niveau dat vergeleken kan worden met Brazilië, Italië en Slovenië."

Parthenon Group voegt er aan toe dat de lokale jonge bevolking moet aangezet worden om zijn opleiding af te maken, aangezien dat een enorme impact heeft op de rest van de economie. "Wanneer het inkomen stijgt, groeit ook de vraag naar opleiding," aldus het rapport. "Daardoor wordt de kwaliteit en de kwantiteit van het onderwijs opgedreven. Dat is absoluut noodzakelijk indien de regio zich meer wil richten op andere economische sectoren, zoals hightech en services."

10-10-10

Universitairen sneller geneigd om te trouwen

Universitairen zijn meer geneigd om te trouwen dan hun leeftijdsgenoten zonder een hoger diploma. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat 62 procent van alle universitairen op hun dertigste getrouwd is of getrouwd is geweest. In dezelfde leeftijdscategorie zonder een hoger diploma is dat 60 procent. Opmerkelijk is dat twintig jaar geleden 70 procent van de dertigjarigen zonder een hoger diploma voor het huwelijk had gekozen, tegenover slechts 69 procent bij de universitairen. Die trend zou onder meer te wijten zijn aan de lagere lonen die werknemers zonder een universitair diploma krijgen aangeboden. Deze groep zou er ook voor kiezen om samen te wonen zonder gehuwd te zijn.

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, universiteit |  Facebook |

20-09-10

Twitter breekt ook verder door bij academisch personeel

 

Academisch personeel begint steeds meer gebruik te maken van de microbloggingsite Twitter, ondanks een algemeen gevoel van een technologie-overbelasting. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bedrijf Faculty Focus, aanbieder van online diensten voor het personeel uit het hoger onderwijs. Volgens de onderzoekers maakt op dit ogenblik 35,2 procent van het academisch personeel gebruik van de microbloggingsite. Vorig jaar was dat nog 30,7 procent. De microblogging-site wordt door het academisch personeel in eerste instantie gebruikt als een realtime-nieuwsbron (51,8 procent) en een technologie om informatie met collega's te delen.

19:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, twitter, universiteit |  Facebook |

01-12-09

Student zit meer achter computer dan voor televisie

Universiteitsstudenten zijn meer bezig met computers dan met televisie. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris Interactive. Gemiddeld blijken de Amerikaanse universiteitsstudenten bijna vijf uur per dag met computer bezig te zijn, tegenover slechts tweeënhalf uur met televisie. In totaal is een Amerikaans student volgens de onderzoekers gemiddeld twaalf uur per dag met media bezig. De meerderheid van die tijd gaat op aan technologische media, zoals computers, mobiele apparaten, muziekdragers en videogames. De onderzoekers stellen daarbij dat studenten bijna evenveel tijd investeren in hun mobiele telefoon dan in televisie. Harris Interactive stelde daarbij vast dat 33 procent van de Amerikaanse studenten het voorbije jaar meer is gaan kijken naar webisodes of user generated content. Vooral mannelijke universiteitsstudenten zijn het voorbije jaar meer naar webisodes gaan kijken. Bij vrouwelijke studenten is die stijging minder duidelijk te merken.

Harris Interactive voegt er aan toe dat inmiddels 40 procent van de Ameikaanse universiteitsstudenten zich als een media-distributeur beschouwd omdat ze videoclips of blogcontent met hun vrienden delen. Ook wordt opgemerkt dat bijna 60 procent van de respondenten zijn computer gebruikt om videocontent te creëren, verzenden of ontvangen, terwijl 45 procent daarvoor gebruik maakt van zijn smartphone of een aanverwant apparaat. Verder zegt 30 procent van de studenten geregeld naar video's te kijken wanneer ze sociale netwerksites bezoeken. Harris voegt er aan toe dat langspeelfilms bijna evenveel op computer worden bekeken dan op televisie. Driekwart van de studenten bekijkt bioscoopfilms op televisie, maar inmiddels zes op tien gebruikt daarvoor zijn computer. Harris voegt er aan toe dat ook online reclame steeds meer aanvaard wordt, op voorwaarde dat de campagnes tegemoetkomen aan de eisen van de studenten.

De onderzoekers stellen dat pop-ups en banners door de studentenpopulatie weinig wordt aanvaard, maar 53 procent van de ondervraagden blijkt geen problemen te hebben met pre-roll reclames bij online webisodes. Bovendien zegt 68 procent ook geen problemen te hebben met online promoties. Eén op vijf ondervraagden noemt online promoties zelfs bijzonder nuttig. Uit het onderzoek blijkt verder dat één op vier respondenten zijn smartphone gebruikt om muziek te beluisteren of games te spelen, terwijl 20 procent de mobiele telefoon gebruikt om toegang te krijgen tot het internet. De onderzoekers merken wel op dat de penetratie van de desktop binnen de universiteitspopulatie voor het eerst in de geschiedenis is gedaald. Nog slechts 46 procent van de respondenten zegt over een desktop te beschikken. Daarentegen heeft 75 procent een laptop in bezit. Ook blijkt 74 procent over een mp3-speler te beschikken. Dat is meer dan een verdubbeling op vier jaar tijd. Een even grote groep bezit een digitale camera. Dat is een stijging met 28 procent.

18:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, universiteit |  Facebook |

11-10-09

Amerikaanse tieners sparen meer voor universiteit

In de Verenigde Staten zegt 62 procent van de jongeren tussen veertien en negentien jaar geld te sparen voor de universiteit. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bedrijf TD Ameritrade Holding. Daarbij wordt opgemerkt dat jongeren op dit ogenblik meer sparen voor hun universiteitsstudies dan vroegere generaties. Volgens Ameritrade zegt immers amper 40 procent van de volwassenen dat ze in hun tienerperiode hebben gespaard om hun universiteitsstudies te kunnen financieren. De onderzoekers stellen dat het positief is dat jongeren beseffen dat ze moeten investeren in hun latere leven, maar voegen er aan toe dat dit een negatieve impact zou kunnen hebben op hun ervaring in de financiering van het dagelijkse leven, aangezien dat blijkbaar door de ouders wordt gedragen.

De onderzoekers stellen dat minder dan de helft van de Amerikaanse tieners op dit ogenblik een parttime baan of weekendjob heeft om geld te verdienen. Bij de volwassenen zegt echter 77 procent als tiener gewerkt te hebben om geld te verdienen. "De huidige tienergeneratie krijgt het grootste gedeelte van zijn geld van zijn ouders of als geschenk bij gelegenheden zoals verjaardagen," wordt er opgemerkt. "Dat betekent echter dat de huidige jongeren financieel minder onderlegd zijn dan vroegere generaties. Ouders voorzien in de betaling van kledij, auto's en afbetalingen met kredietkaarten, terwijl de vroegere generaties zelf de verantwoordelijkheid droegen voor hun rekeningen en transport. Op dit ogenblik moet amper 9 procent van de Amerikaanse tieners voor zijn auto betalen, tegenover 36 procent bij vroegere generaties. Financiële opleiding op jonge leeftijd wordt dan ook steeds belangrijker."

Anderzijds blijkt dat Amerikaanse jongeren meer geld sparen dan vorige generaties deden. Op dit ogenblik wordt door 87 procent van de Amerikaanse jongeren gespaard, tegenover 56 procent bij de vorige generaties. Meer dan 80 procent van de Amerikaanse tieners voert daarbij aan dat een opleiding cruciaal is voor toekomstig succes. Bij vroegere generaties was dat slechts 56 procent. Vele tieners stellen zich bewust te zijn van de mogelijkheden die de toekomst kan bieden, maar ook te beseffen dat de concurrentie op de markt bijzonder groot is en een degelijke opleiding dan ook noodzakelijk is. Uit het onderzoek blijkt verder dat 93 procent van de Amerikaanse tieners op hun ouders beroep doen voor raad over financieel beheer. De helft gaat daarbij in eerste instantie te rade bij hun moeder. Eén op drie vraagt aan zijn vader raad.

15:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, sparen, universiteit |  Facebook |

22-08-09

Amerikanen kunnen niet genoeg studeren

cash-students-moneyDe Amerikaanse studiekosten moeten dringend worden teruggeschroefd, want anders dreigen de Verenigde Staten een intellectuele achterstand op te lopen. Dat zeggen de Amerikaanse politiek analist Zoe Pagonis en Bob Weiner, een gewezen stafmedewerker van voormalig president Bill Clinton in een open brief in de Amerikaanse krant New Jersey Star Ledger. Daarbij wordt opgemerkt dat de Verenigde Staten bijna twintig jaar geleden wereldwijd nog het hoogste aantal universitairen telde, maar inmiddels al is teruggezakt tot de vierde plaats. De reden daarvoor moet volgens Pagonis en Weiner gezocht worden in de hoge studiekosten, waardoor vele getalenteerde kandidaten niet aan een universitaire studie kunnen beginnen.

"Op dit ogenblik heeft nog amper 39 procent van alle Amerikanen een diploma," voeren Pagonis en Weiner aan. "Daarmee zijn de Verenigde Staten wereldwijd teruggezakt tot een vierde plaats. In de leeftijdscategorie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar staan de Verenigde Staten bovendien pas op een elfde plaats. We worden in een bijzonder snel tempo door andere landen voorbij gestoken omdat de Amerikaanse studenten hun studies aan de universiteit financieel niet kunnen dragen. Die kosten zijn zo snel gestegen dat vele kandidaten het niet meer haalbaar achten om zoveel schulden te maken om een diploma te halen. Alleen het bevriezen van de studiekosten kan de Verenigde Staten weer op de eerste plaats brengen."

Pagonis en Weiner berekenden dat de studiekosten voor een vierjarige opleiding aan een openbare universiteit inmiddels meer dan verdubbeld zijn tegenover het begin van dit decennium, terwijl er tegen de eerste helft van de jaren tachtig zelfs sprake is van een verviervoudiging. Ze voeren er daarbij aan dat bij de aanvang van het nieuwe academiejaar de studiekosten in vijfendertig Amerikaanse staten opnieuw zijn verhoogd. "Het is dan ook dringend tijd dat het Amerikaanse Congres en de individuele Amerikaanse staten het model overnemen van de staat Maryland, waar de schoolgelden de voorbije drie jaar zijn bevroren. Een dergelijke maatregel zou de staatskas ongeveer 800 miljoen dollar kosten.

Volgens Pagonis en Weiner zal het bevriezen van de studiekosten het aantal universiteitstudenten doen stijgen en de individuele schulden van de studenten doen dalen. Dat is volgens hen economisch minstens even belangrijk als de schrootpremie die door de Amerikaanse regering werd ingevoerd om de autosector te ondersteunen. Hogere opleiding is volgens Pagonis en Weiner immers de enige weg naar innovatie en productiviteit, waar de Verenigde Staten volgens hen op dit ogenblik door andere landen worden geklopt.

12:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, universiteit, innovatie |  Facebook |

04-08-08

Studenten willen duurzame producten

Jongeren vinden duurzame producten steeds belangrijker. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Alloy Media & Marketing. Er wordt op gewezen dat in september 13,6 miljoen studenten naar de Amerikaanse universiteiten zullen trekken met een totaal budget van 237 miljard dollar. Maar indien marketeers daarvan een graantje willen meepikken, zullen ze volgens Alloy Media & Marketing duidelijk moeten aantonen dat ook zij duurzaamheid hoog in het vaandel voeren. Uit het onderzoek blijkt immers dat 41 procent van de studenten producten willen kopen van sociaal verantwoordelijke merken. Vorig jaar was dat nog 37 procent.

"Dit wil niet zeggen dat studenten zelf meer sociaal verantwoordelijk zijn geworden, maar ze geven er wel de voorkeur aan om producten te kopen van bedrijven die zich sociaal verantwoordelijk opstellen," aldus onderzoekers van Alloy tegenover het magazine Advertising Age. "Dat blijkt ook uit de goede resultaten die bedrijven met een duurzame invalshoek boeken. Sociaal verantwoordelijk gedrag bestaat volgens de studenten uit een ondersteuning van een sociaal project, ecologische bedrijfsvoering, een eerlijk personeelsbeleid, een sociale boodschap in de reclamecampagne en het ondersteunen van diversiteit op de werkvloer.

Sportartikelenfabrikant Nike is volgens de studenten één van de absolute topmerken op het vlak van sociale verantwoordelijkheid. "Nike wordt door vele studenten beschouwd als een positieve pijler van de gemeenschap," aldus de onderzoekers. "Nike wordt bestempeld als een innovatief bedrijf en innovatie staat voor sommigen gelijk met sociale verantwoordelijkheid. Bovendien is Nike ook actief in de ondersteuning van stedelijke communities. Het bedrijf doet ook inspanningen om op een duurzame manier te produceren. Het merk heeft met jongeren een sterke en emotionele band."

Ook de autoproducent Toyota wordt, wegens zijn inspanningen voor hybride wagens, genoemd als een topmerk op het vlak van sociale verantwoordelijkheid. Andere genoemde merken zijn de retailketen Target, Burt's Bees en Yoplait, dat onderzoek naar borstkanker ondersteunt.