25-07-08

China heeft minstens vijftien supersteden nodig

Tegen 2030 zullen de Chinese steden in totaal meer dan één miljard inwoners tellen. Dat is meer dan de huidige bevolking van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau McKinsey. In 2005 woonden er in de Chinese steden 572 miljoen mensen. Volgens de onderzoekers zal China in 2025 in totaal 219 steden tellen met meer dan één miljoen inwoners en 24 steden met meer dan vijf miljoen inwoners. Op dit ogenblik tellen in Europa 35 steden meer dan één miljoen inwoners.

Bij de 350 miljoen inwoners die tegen 2025 in de Chinese steden zullen bijkomen, zullen er meer dan 240 miljoen migranten zijn. "Dat zal de druk op de Chinese steden gevoelig verhogen," aldus het rapport. "Vele steden zullen grote moeite hebben om de bevolkingsaangroei te beheren en voldoende financiële middelen te vinden om de sociale dienstverlening te betalen. Bovendien zal er ook druk komen op het beschikbare land en het leefmilieu en de voorziening van energie en water."

Om daarop in te spelen moet de Chinese overheid volgens McKinsey de stedelijke productiviteit stimuleren in plaats zich alleen maar te richten op de groei van het bruto binnenlands product. "Het realiseren van dezelfde of betere economische resultaten met minder bronnen, is absoluut noodzakelijk," voert het onderzoeksbureau aan. "Dat zou de openbare uitgaven met 2,5 procent van het bruto binnenlandse product kunnen doen dalen, de uitstoot van koolstofdioxide en stikstof met 35 procent beperken, de watervervuiling halveren en de private sector een besparing opleveren van 1,7 procent van het bruto binnenlands product."

Volgens McKinsey zal China moeten evolueren naar een meer geconcentreerde vorm van urbanisatie, met vijftien supersteden die een gemiddelde bevolking van 25 miljoen mensen zouden hebben of de verdere ontwikkeling sturen van elf stedelijke clusters van steden, elk met sterke economische netwerken en een gecombineerde populatie van meer dan 60 miljoen mensen. "Deze scenario's zouden het bruto binnenlands product per hoofd met 20 procent kunnen doen stijgen," aldus nog McKinsey.

Deze plannen zouden volgens McKinsey weliswaar leiden tot een hoger energieverbruik, maar ook tot een hogere energie-efficiëntie en zou het verlies van landbouwland tegengaan. "Daarnaast zou een geconcentreerde urbanisering de hoogst opgeleide arbeidsbevolking samen brengen in stedelijke centra die de drijfkracht zouden vormen voor economische groei," wordt daarbij opgemerkt. "Dat zou China toelaten economische activiteiten te ontwikkelen met een hogere meerwaarde."

10:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, wonen, urbanisering |  Facebook |