18-09-17

Werknemers vrezen dreigend tekort aan vaardigheden

De beschikbare vaardigheden vormen voor de ontwikkeling van een efficiënte en productieve werkvloer een belangrijk knelpunt. Dat is de conclusie van een enqûete van het Institute of Leadership & Management (ILM) bij tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 62 procent van de ondervraagden toegaf zichzelf niet goed uitgerust te vinden om zijn professionele taak te kunnen uitvoeren, terwijl 69 procent erkende zich onvoldoende voorbereid te vinden op de veranderende werkvloer, waarbij ze erkenden wellicht nieuwe vaardigheden te zullen moeten aanleren om binnen twee tot drie jaar hun werk te kunnen verrichten.

Er wordt aan toegevoegd dat ook weinig werknemers zich door hun bedrijf gesteund voelen om die toekomstige uitdagingen voor te bereiden. Er moest immers worden vastgesteld dat slechts 24 procent van de ondervraagden zich bij het aanleren van nieuwe vaardigheden of de deelname aan trainingen een sterke ondersteuning van het management kan ervaren. Volgens 17 procent van de ondervraagden zullen vaardigheden in informatica en digitale taken een prioriteit blijken te zijn, gevolgd door projectmanagement (15 procent) en expertise in onderhandelingen (14 procent). Tevens bleek dat 59 procent van de ondervraagden er de voorkeur aan zou geven deze vaardigheden op de werkvloer aan te leren.

“De omvang van de bezorgdheid bij de werknemers is verontrustend,” benadrukt John Yates, directeur van het Institute of Leadership & Management. “Veel werknemers ervaren al moeilijkheden om in hun huidige baan het hoofd boven water te houden, waarbij ze zich beperkt voelen door hun actuele vaardigheden. Bovendien kan een toenemende onrust voor de toekomst worden opgemerkt. Dat bovendien een meerderheid van de werknemers te kennen geeft zich niet gesteund te voelen door zijn management, laat uitschijnen dat aan de horizon mogelijk nog een veel grotere talentcrisis ligt te wachten.

Lees Verder

15:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden |  Facebook |

13-04-14

Bedrijven doen niet voldoende om vaardigheden medewerkers bij te schaven

Vele werknemers zijn van mening dat hun werkgever hen onvoldoende opportuniteiten aanbiedt om hun taalvaardigheid en mathematische capaciteiten te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van Oxford Open Learning Trust and YouGov bij negenhonderd Britse kantoorbedienden. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat 29 procent van de ondervraagden van mening is van zijn bedrijf onvoldoende opportuniteiten te krijgen om zijn vaardigheden bij te schaven. Bij vrouwelijke respondenten loopt dat cijfer op tot 34 procent, tegenover 25 procent bij hun mannelijke collega’s. Ook tussen de verschillende leeftijdsgroepen kunnen afwijkende reacties worden opgetekend.

Lees Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden |  Facebook |

10-04-14

Partner is belangrijke meerwaarde voor aanleren vaardigheden

Het individu slaagt er gemakkelijker in om zijn prestaties te verbeteren wanneer men de mogelijkheid krijgt om met een partner te oefenen dan afzonderlijk te moeten werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London. De onderzoekers zeggen dat de bevindingen van de studie mogelijk nieuwe inzichten kunnen brengen voor onder meer de revalidatie na een beroerte. Opgemerkt wordt dat bij dergelijke revalidaties steeds vaker gebruik wordt gemaakt van robots en de onderzoekers merken op dat deze efficiënter zouden kunnen worden ingezet indien ze zouden kunnen werken op basis van lichamelijk contact, zoals bij mensen vaak het geval is.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden |  Facebook |

Nadruk op emotionele en sociale vaardigheden biedt ook academische surplus

Schoolprogramma’s die gericht zijn op het onwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, bieden ook een academische meerwaarde. Datis de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Virginia, de George Mason University en de Arizona State University. De onderzoekers stelden vast dat programma’s die gericht zijn op het ontwikkelen van een klasomgeving met respectvolle en productieve interacties, ook een positieve impact bleken te hebben op wiskundige vaardigheden en taalvaardigheid. De onderzoekers stellen dan ook dat leerkrachten inspanningen moeten leveren om sociale en emotionele vaardigheden te stimuleren.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden |  Facebook |

29-03-14

Training moet nadruk leggen op vaardigheden

Bij het aanleren van vaardigheden mag geen onmiddellijk doel naar voor worden geschoven. De nadruk dient volledig op de vaardigheid zelf worden gelegd. Dat zegt Tim Buszard, specialist sportwetenschappen aan de Victoria University in Australië, op basis van de eerste opleidingen die tennisser Rafael Nadal en golfer Tiger Woods hebben genoten. Deze strategie biedt volgens de onderzoeker de mogelijkheid om een vaardigheid te beheersen zonder zich bewust hoeven te zijn van de bijhorende mechanismen. De concentratie op de technische vaardigheid biedt volgens Buszard ook de mogelijkheid om in bedreigende omstandigheden terug te vallen op een doorgedreven routine om de situatie alsnog ten goede te kunnen keren.

Lees Verder

10:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden, training |  Facebook |

08-02-14

Impact breintraining op vaardigheden blijft beperkt

Breintraining kan weliswaar resultaten opleveren, maar dat geldt alleen voor gerelateerde taken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon naar het nut van online oefeningen, games, software en applicaties die het individu moeten toelaten om taken efficiënter uit te voeren. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat training voor een bepaalde taak inderdaad tot een verbeterde prestatie leidt, maar niet noodzakelijk een positieve impact heeft op andere activiteiten. Volgens de wetenschappers moet verder worden onderzocht op welke manier het effect van trainingen kan worden opgedreven.

Lees Verder

09:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: training, vaardigheden |  Facebook |

13-10-13

Amerikaanse aandeel in wereldwijde vaardigheden gevoelig gedaald

Het aandeel van de Verenigde Staten in de wereldwijde vaardigheden is gevoelig teruggevallen. Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Aangevoerd wordt dat de Verenigde Staten in de wereldwijde deskundige arbeidsbevolking ooit een aandeel had van 42 procent, maar dat cijfer is inmiddels teruggevallen tot 28 procent. De organisatie had eerder al gewaarschuwd dat de Verenigde Staten op een gebied van onderwijs met een neerwaartse mobiliteit dreigde geconfronteerd te worden, waarbij de jongere generatie minder hoog is opgeleid dan hun ouders.

“Amerikanen horen al jaren dat hun kinderen op het gebied van vaardigheden achterblijven op de rest van de wereld,” merkt Greg Toppo in de Amerikaanse krant USA Today op in een reactie op het rapport. “Maar nu worden de volwassen Amerikanen met eenzelfde negatief rapport geconfronteerd. Het rapport, dat een vergelijking maakt tussen de arbeidsmarkt in drieëntwintig geïndustrialiseerde landen, geeft aan dat Amerikanen tussen zestien en vijfenzestig jaar tegenover hun collega’s in het buitenland achterop blijven in probleemoplossing, leesvaardigheid en rekenkundige capaciteiten. Bovendien is de kloof tussen hogeropgeleiden en laaggeschoolden in de Verenigde Staten groter dan in andere landen.”

Opgemerkt wordt dat op het gebied van leesvaardigheid alleen Polen, Ierland, Frankrijk, Spanje en Italië lager scoren dan de Verenigde Staten. In wiskunde blijven de Verenigde Staten bovendien alleen Italië en Spanje voor. “Amerikaanse vijfenvijftigplussers houden nog wel gelijke tred met de rest van de geïndustrialiseerd wereld, maar het grote probleem situeert zich bij de jongere bevolkingsgroepen,” wordt er aangevoerd. Paul Peterson, professor educatieve wetenschappen aan de Harvard University, stelt dat de Verenigde Staten ooit een leidinggevende positie had op de wereldwijde arbeidmarkt, maar hij waarschuwt dat die vaardige arbeidskrachten met pensioen gaan en uit de markt verdwijnen.

Professor Peterson waarschuwt dat de kloof in vaardigheden zich momenteel nog niet weerspiegelt op het niveau van productiviteit, maar op termijn wel duidelijk een impact zal hebben. “Er ligt een afstand van twintig jaar tussen de kwaliteit van het onderwijs en de impact op de arbeidsmarkt,” zegt hij. “Het is alsof men getuige is van een autocrash in slow motion.” Volwassenen die moeilijkheden hebben met lezen, rekenen, probleemoplossing en het gebruik van technologie, zullen er volgens Arne Duncan, Amerikaans minister van onderwijs, niet meer in slagen om de deur naar de arbeidsmarkt van de eenentwintigste eeuw open te duwen.

Lees Verder

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, vaardigheden |  Facebook |