04-06-14

Jobomschrijving wordt slechts door minderheid kandidaten gelezen

Het merendeel van de sollicitanten laat het na om de concrete inhoud van een vacature te raadplegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Guidant Group. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat 90 procent van de sollicitanten de jobomschrijving van een vacature niet heeft gelezen. Bovendien blijkt 85 procent volgens Guidant Group niet over de gepaste kwalificaties en vaardigheden te beschikken om de functie in te vullen. Het fenomeen is volgens de onderzoekers in belangrijke mate te wijten aan de invloed van sociale media, waardoor het voor kandidaten bijzonder eenvoudig is geworden om voor een baan te solliciteren.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vacature |  Facebook |

01-04-14

Bedrijven niet efficiënt met invullen kritische functies

Veel bedrijven slagen er niet in hun potentieel maximaal te realiseren omdat ze er niet in lukken om voor functies de meest geschikte kandidaten te selecteren. Bovendien blijkt de planning rond opvolging teveel geconcentreerd te worden op de hogere topkaders. Dat zegt Tim Payne, hoofd verandermanagement bij consulent KPMG. Hij merkt op dat talentmanagement voor veel bedrijven is uitgegroeid tot een probleem waarvoor moeilijk een efficiënte oplossing kan worden gevonden. Nochtans is het volgens Payne cruciaal dat kritische functies binnen het bedrijf van het management een grote aandacht zouden moeten krijgen.

“Bij het talentbeheer en de planning voor opvolging worden vaak onvoldoende aandacht besteed aan functies die weliswaar niet tot de relatief hogere kaders behoren, maar wel van cruciaal belang zijn voor het succes van de onderneming,” voert Tim Payne aan. “Onder meer blijkt dat vaak een efficiënt opvolgingsplan is uitgewerkt voor de chief executive en de chief financial officer, maar is er geen enkele strategie voorzien voor functies die lager in de hiërarchie zijn gesitueerd, maar wel de basis van het zakelijk model van de onderneming vertegenwoordigen. Daardoor dreigt bij mogelijke personeelsproblemen het functioneren van de organisatie in het gedrang te komen.”

Wendy Hirsh, kaderlid bij het Institute for Employment Studies, zegt wel te hebben kunnen opmerken dat bedrijven steeds meer aandacht besteden aan cruciale functies binnen de organisatie. “Uit onderzoek vorig jaar is gebleken dat 40 procent van ondervraagde ondernemingen te kennen gaf een opvolgingsplan te hebben uitgewerkt voor zowel specifieke professionele groepen als cruciale functies,” merkt ze op. “Die cijfers geven aan dat de problemen van talentbeheer en opvolging door de ondernemingen duidelijk worden onderkend. Men moet er echter ook voor zorgen dat deze plannen ook in praktijk worden omgezet en niet louter theorie blijven.” (mah)

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vacature |  Facebook |

19-02-14

Meerderheid vrouwen voor Britse financiële vacatures

Een toename van beschikbaar vrouwelijk talent en inspanningen van de overheid en het bedrijfsleven om een grotere diversiteit te promoten, heeft ervoor gezorgd dat er bij vacatures voor financiële diensten en professionals inmiddels meer vrouwelijke kandidaten worden geteld dan mannelijke sollicitanten. Dat blijkt uit cijfers van rekruteerder Randstad Financial & Professional over de Britse arbeidsmarkt. De rekruteerder stelt dat vrouwen 51 procent vertegenwoordigden van de totale groep kandidaten die voor de vacatures konden worden opgemerkt. De twee jaar voordien bleken vrouwen slechts 47 procent van alle kandidaten te vertegenwoordigen.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: financiën, vacature, vrouw |  Facebook |

08-08-13

Jonge werkzoekende moet een persoonlijk merk uitbouwen

Jonge werkzoekenden moeten zichzelf als een merk benaderen dat bij zijn doelgroep gepromoot moet worden. Dat zegt Ariel Eckstein, managing director van het professionele sociale netwerk LinkedIn. Eckstein merkt op dat kennis niet langer meer voldoende is om een arbeidsplaats te garanderen, maar moet men ook in staat zijn om zijn visies over belangrijke onderwerpen in de sector te communiceren. Op die manier moet volgens Eckstein een eigen merk worden opgebouwd. Daarbij kunnen sociale netwerken en blogs volgens de topman van LinkedIn interessante platformen aanreiken om dat persoonlijke merk te helpen uitbouwen.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkzoekende, vacature |  Facebook |

30-03-11

Kwaliteit Russische sollicitanten gevoelig gedaald

De kwaliteit van de Russische sollicitanten is gevoelig gedaald en een groot aantal voldoet niet langer aan de vereisten van potentiële werkgevers. Dat is de conclusie van een rapport van het uitzendbedrijf Kelly Services. Daarbij wordt opgemerkt dat ongeveer 40 procent van de sollicitanten een onvoldoende kennis heeft van de Engelse taal, terwijl daar op de Russische arbeidsmarkt steeds meer vraag naar is. De daling van de kwaliteit op de Russische vacature-markt is volgens Kelly Services het gevolg van het Russische economische herstel.

"De meeste kandidaten voor een vacature zijn gemiddeld tussen één en twee jaar in dienst van een bedrijf," merkt Kelly Services op. "Op de gestelde vereisten wordt een gemiddelde score van 66,8 procent gehaald." De helft van de kandidaten omschrijft zichzelf als een sales manager. Er wordt aan toegevoegd dat het aantal jobhoppers - werknemers die minder dan twee jaar in dienst van één bedrijf zijn gebleven, tegenover twee jaar geleden van 49 procent tot 34 procent is gedaald.

Kelly Group voegt er aan toe dat financiële en industriële managers de best voorbereide kandidaten voor de vacaturemarkt zijn. Het uitzendbedrijf zegt dat de dalende kwaliteit op de Russische arbeidsmarkt geen verrassing vormt. "Tijdens de crisis was de selectie gevoelig beter," wordt er opgemerkt. "Toen werden er heel wat kandidaten van hoog niveau opgemerkt. Toen de economie zich herstelde, hebben de hoogstgekwalificeerde krachten het snelst werk gevonden. Het is dan ook logisch dat de gemiddelde kwaliteit inmiddels is gedaald."

19:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, rusland, vacature |  Facebook |

09-05-09

Sollicitanten maken meer beginnersfouten

Kandidaten voor topjobs maken in een economische recessie opvallend vaak beginnersfouten. Dat is de conclusie van een onderzoek van TheLadders.com, een recruteringsbureau voor vacatures met een verloning van minstens 100.000 dollar per jaar. Daarbij stellen recruteringsverantwoordelijken van bedrijven dat werkzoekenden in een periode van economische recessie blijkbaar gemakkelijker uit hun normale doen raken en angstig worden, met echte beginnensfouten tot gevolg. De grootste fout die sollicitanten voor hoog-gekwalificeerde banen maken is volgens de recruteringsverantwoordelijk een voldoende voorbereiding op het wervingsgesprek. Dat wordt door 44 procent van alle recruterings-verantwoordelijken als belangrijkste tekortkoming bij sollicitatiegesprekken genoemd.

"Na een onvoldoende voorbereiding zijn de meest voorkomende fouten een zwak curriculum-vitae (43 procent)," aldus het persbureau Reuters. "Evenveel recruteerders stellen dat een aantal sollicitanten te wanhopig en gretig zijn om eender welke baan te nemen." Verder zegt 35 procent dat kandidaten een vals macho-gedrag aannemen. Andere courante fouten zijn het niet meer komen opdagen voor een vervolggesprek op het eerste contact, zich te goedkoop verkopen, een ongerichte zoektocht naar een baan en het nalaten om na afloop van het interview een bedankbrief te sturen. De onderzoekers stellen dat de angst bij vele sollicitanten aangezwengeld wordt door de krappe arbeidsmarkt tijdens een periode van recessie.

Dit jaar zullen er volgens TheLadders.com in de Verenigde Staten ongeveer 3,2 miljoen vacatures zijn voor banen met een jaarsalaris van minstens 100.000 dollar. Dat is een daling met 20 procent tegenover vorig jaar. Bovendien duurt de zoektocht naar een topbaan ongeveer acht tot negen maanden, tegenover vijf tot zes maanden in een normale economische situatie. "Om in dit moeilijker klimaat zijn kansen op een hoog-gekwalificeerde baan te verhogen, kunnen sollicitanten diverse maatregelen nemen," aldus TheLadders.com. "Men doet er onder meer goed aan om zijn curriculum-vitae door professionelen te laten samenstellen. Ook zou men het aantal sollicitaties moeten beperken en daarbij selectief de geschikte baan uitkiezen. Ook moet men vasthoudend zijn en na het initiële gesprek contact houden met de potentiële werkgever.'

18:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, vacature |  Facebook |

05-03-09

Cybercriminelen mengen zich in vacaturemarkt

Cybercriminelen slagen erin om zich snel aan te passen aan veranderende maatschappelijke en economische omstandigheden. Ook op de economische crisis hebben ze bijzonder snel gereageerd. Daarbij proberen ze onder meer werkzoekenden te misleiden. Het beveiligingsbedrijf Symantec ziet dan ook een opmerkelijke stijging in het aantal spamberichten waarin met werkaanbiedingen wordt gegoocheld. Symantec stelt dat de spammers daarbij een variatie opvoeren van een beproefde taktiek, namelijk het gebruik van namen van bona-fide bedrijven. Waar ze in het verleden vaak uit naam van financiële instellingen persoonlijke gegevens probeerden los te krijgen, doen ze dat nu met werkaanbiedingen.

"Daarbij voorzien deze cybercriminelen hun boodschappen met links naar de officiële websites van de betrokken bedrijven, om argwanende slachtoffers te misleiden," voeren de onderzoekers aan. "Maar de mails omwatten ook een gevaarlijke verrassingen. In de attachments met zogenaamde werkaanbiedingen zitten meestal computervirussen verborgen." Eén van de criminele campagnes gebruikte het frisdrankenconcern Coca-Cola als dekmantel. Er wordt echter opgemerkt dat het slachtoffer een aantal signalen kan ontwaren waardoor duidelijk wordt dat er fraudeurs aan het werk zijn. In de boodschappen staan meestal vele taalfouten en er worden onrealistische beloftes gedaan, zoals lange vakantieperiodes en bijzonder lage kennisvereisten.

Een aantal cybercriminelen maakt volgens Symantec echter ook gebruik van een omgekeerde taktiek. "Sommige hackers verzenden e-mails waarin aan de bestemmelingen gemeld wordt dat ze niet aangeworven zullen kunnen worden," stipt het beveiligingsbedrijf aan. "Daarbij wordt gezegd dat de kandidaat niet werd weerhouden voor de baan en dat daarom het sollicitatieformulier wordt teruggestuurd. Opnieuw bevat de boodschap verborgen malware. Deze cybercriminelen proberen munt te slaan uit de nieuwsgierigheid van het publiek. Ze beseffen dat vele mensen op zoek zijn naar een baan en constant hun e-mails nakijken om te controleren of er berichten zijn van mogelijke werkgevers."

14:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, vacature, cybercriminaliteit |  Facebook |